Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás-tervezés szintjei, a tervek kapcsolata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás-tervezés szintjei, a tervek kapcsolata"— Előadás másolata:

1 Önkormányzati és intézményi minőségirányítási program ÖMIP és MIP Qualitas T&G Kft.

2 A közoktatás-tervezés szintjei, a tervek kapcsolata
Vertikális Kormánystratégia Nemzeti fejlesztési terv (NFT) – HEF OP OM középtávú fejlesztési stratégiája Megyei fejlesztési terv Helyi önkormányzati intézkedési terv és minőségirányítási program Intézményi terv – pedagógiai program és minőségirányítási program

3 A tervezéshez szükséges feltételek és kompetenciák
koherens jogi szabályozás megbízható adatok együttműködési készség jártasság az elemzésben és a koncipiálásban módszertani segítség működő helyi érdekegyezetési rendszer

4 Megyei Fejlesztési Terv
Az önkormányzati közoktatás-tervezés rendszere Megyei Fejlesztési Terv Oktatási koncepció ÖM I P Intézkedési terv Éves munkaterv

5 „Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében”
Európai Parlament és az Európa Tanács ajánlása (2001/166/EC)

6 Átlátható minőségértékelési rendszerek támogatása.
Az érdekelt felek bekapcsolása a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába. Az önértékelés használatát és irányítását célzó képzések támogatása. Az iskolák egymástól való tanulási képességének támogatása. Az iskolai oktatás minőségértékeléséért felelős valamennyi hatóság együttműködésének támogatása.

7 A minőségirányítási program jogi alapjai
Kt. 85.§ (7) bekezdés Helyi önkormányzati intézményfenntartó minőségirányítási programot készít Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal Kt. 129.§ (5) bekezdés Az önkormányzat január 31-ig elkészíti a minőségirányítási programot és megküldi intézményeinek.

8 A minőségirányítási program jogi alapjai
Kt. 102.§ (2) bekezdés d. pont Az ÖMIP-ben meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét. Rendszeresen, de legalább négy évenként egy alkalommal ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a baleset megelőzés érdekében tett intézkedéseket.

9 A minőségirányítási program (ÖMIP) tartalma
Az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) elemei: 1. Minőségpolitika 2. Minőségfejlesztési rendszer Fenntartói elvárások meghatározása a helyi közoktatási rendszer egészére Az intézmények fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Törvényességi, szakmai, pénzügyi ellenőrzések rendje (helyi ellenőrzési-értékelési rendszer)

10 Minőségpolitika A minőségpolitikai nyilatkozat –
a fenntartó, illetve az intézmény “hitvallása” a minőségről. Hívószavai: - Fontosnak tartjuk… - Partnereink érdekében… - Céljaink elérése érdekében…. - Folyamatosan figyeljük… - Növeljük ….. - Felelősek vagyunk…. - Arra törekszünk ….

11 A fenntartó elvárásainak meghatározása
Az elvárások meghatározásának alapja - helyzetelemzés és jövőképalkotás a helyi társadalom elvárásai alapján. A helyi közoktatási feladatellátás középtávú céljainak és prioritásainak meghatározása. Az egyes intézmények a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatainak meghatározása.

12 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása
Az ellenőrzés és értékelés koncepciójának elkészítése: Eddigi ellenőrzési, értékelési előzmények elemzése Ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos alapelvek meghatározása (mire és hogyan használja fel a fenntartó, milyen elvek mentén kívánja megszervezni, stb.)

13 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása
Az ellenőrzési, értékelési rendszer meghatározása: ellenőrzési, értékelési célok meghatározása a középtávú feladat-ellátási célok alapján A ellenőrzés, értékelés területeinek meghatározása A területekhez kapcsolódó indikátorok meghatározása A keletkezett információk elrendezésére vonatkozó adatbázis kialakítása

14 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása
Középtávú és éves ellenőrzési, értékelési program kialakítása: Konkrét célok meghatározása Terület kijelölése Érintettek meghatározása Eszközök, módszerek meghatározása Minta kijelölése Az információk felhasználása és visszacsatolása módjának meghatározása

15 Mi nehezíti a fenntartói ellenőrzési és értékelési munkát?
Nincs ágazati szintű intézményértékelési rendszer, ennek elemei vannak Nincsenek sztenderdizált eszközök Kevés a költségvetési forrás

16 Mi segíti a fenntartói ellenőrzési és értékelési munkát?
Törvényi kötelezettség SZAK pályázat, szakértők Központi mérések Társadalmi igény nemcsak a pénzügyi, hanem a szakmai elszámoltathatóságra

17 Szakmai elszámoltathatóság, hatékonyság
Nem szakos, illetve nem megfelelő végzettségű pedagógusok (is) tanítanak Elmaradt, nem helyettesített órák Alacsony osztálylétszámok Emelt szintű képzések hatékonysága Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások hatékonysága „Gyermekmegőrző” napközi stb.

18 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok
Ágazati (közoktatáson belüli) kapcsolatrendszer leírása: Azoknak a közoktatásban működő szervezeteknek és személyeknek (partnerek) az azonosítása, amelyekkel az önkormányzat kötelezően, illetve saját elhatározásból kapcsolatot tart Együttműködési területek és formák meghatározása (pl. helyi érdekegyeztető alkalmak, fórumok) Kapcsolattartás módjának meghatározása Kapcsolati háló megállapítása

19 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok
Ágazatközi (közoktatáson kívüli) kapcsolatrendszer leírása: Azoknak a szereplőknek (partnereknek) a meghatározása, amelyek a közoktatási rendszeren kívül vannak, de az együttműködést velük jogszabály írja elő és/vagy az önkormányzat számára fontos a velük való együttműködés (kötelező: GYIVI, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy)

20 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok
Ágazatközi (közoktatáson kívüli) kapcsolatrendszer leírása: Együttműködési területek és formák meghatározása (pl. helyi érdekegyeztető alkalmak, fórumok) Kapcsolattartás módjának meghatározása Kapcsolati háló megállapítása

21 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok
Fontos az ágazati és ágazatközi kapcsolatrendszer működésének összehangolása!

22 ÖMIP működtetése A középtávú célok, az intézményekkel kapcsolatos elvárások meghatározása érdekében folyamatosan gyűjti és elemzi a helyi társadalom elégedettségét, elégedetlenségét, elvárásait A kitűzött célok megvalósulását folyamatosan értékeli, javításuk érdekében feladatterveket készít és valósít meg Működteti ellenőrzési, értékelési rendszerét Információi alapján szükség szerint aktualizálja céljait és az intézményekkel kapcsolatos elvárásait

23 Az intézményi minőségirányítási program alapja
Önkormányzati minőségirányítási program Pedagógiai/nevelési program Partnerközpontú működés (3/2002-es OM rendelet) Comenius, illetve bármely más minőségfejlesztési, -irányítási program Szervezeti és Működési Szabályzat Vezetői pályázat

24 A minőségirányítási program jogi alapjai 40.§ (10)
A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program).

25 A minőségirányítási program jogi alapjai 40.§ (11)
Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

26 A minőségirányítási program jogi alapjai 129.§ (6)
Az óvodák, iskolák és kollégiumok június 30-ig felülvizsgálják a nevelési, pedagógiai programjukat, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából, eddig az időpontig elkészítik az intézményi minőségirányítási programot. Benyújtásra vonatkozó legkorábbi időpont április 15. lehet.

27 Miért kell ez az intézményeknek?

28 Miért kell az IMIP? Azért, hogy érték legyen a minőségközpontúság.
partnerközpontúan működjön. szolgáltató iskola legyen. beépüljön a napi gyakorlatba a folyamatos fejlesztés. működésük hatékony legyen.

29 A hatékonyság A hatékonyság az elért eredmények és az eredmények eléréséhez szükséges ráfordítások mértékének aránya. Mi az eredmény? Eredmény: cselekvés, folyamat végső következménye (teljesítmény). Hatásos: a kívánatos eredménnyel járó.

30 Hatékonyan működnek-e az intézmények?
Összehangolatlan, illetve „rossz” tankönyvek Idegen nyelv oktatás Módszertani kultúra Hatékony időkihasználás Bizonyos készségek és képességek létezőnek tételezése Integráció Stb.

31 A dokumentumok kapcsolata
Küldetés, Jövőkép PP Intézményi célok és pedagógiai alapelvek PP Feladat és eszköz-rendszer PP Intézményi minőségpolitika minőségcélok MIP Minőségirányítási rendszer (folyamatok, eljárások) MIP STRATÉGIAI TERVEZÉS TERVEZÉS OPERATÍV TERVEZÉS Szervezeti és Működési Szabályzat MEGVALÓSÍ-TÁS/ MŰKÖDÉS TERVEZÉSE ÉVES MUNKATERV NAPI MŰKÖDÉS

32 Az intézményi minőségirányítási program (IMIP) tartalma
Az intézményi minőségirányítási program elemei: 1. Minőségpolitika, minőségcélok 2. Minőségfejlesztési rendszer 2.1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége, vezetés folyamata 2.2. Tervezés 2.3. Ellenőrzési-értékelési rendszer 2.4. Partnerkapcsolatok 2.5. A rendszer működtetése

33 Minőségcélok Hatékonyabb intézményi humán erőforrás gazdálkodás
Olyan célok, amelyeket azért tűzünk ki és kívánunk elérni, hogy ezáltal pedagógiai céljaink teljesüljenek. Például: Hatékonyabb intézményi humán erőforrás gazdálkodás Beiskolázási mutatók növelése Szülőkkel való együttműködés fejlesztése Elégedettségi mutatók javítása Fenntartóval a kapcsolat javítása Stb.

34 2.1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége, vezetés folyamata
Jogi megfelelés Elvárások megfogalmazása, célok egyeztetése Tervezés, szervezés, döntés, tájékoztatás, megvalósítás Feladat- és felelősségdelegálás, szerkezet Támogatás: képzések, hatáskörnövelés stb. Fejlesztő tanácsadás (problémák, emberi kapcsolatok) Teljesítmények mérése, értékelése, elismerése Célok elérésének ellenőrzése

35 2.2. Tervezés; a (stratégiai) tervezés intézményi folyamata (rendje)
2.1. A pedagógiai célok, a pedagógiai program mint stratégiai dokumentum meghatározásának folyamata 2.2. Minőségi célok, a minőségpolitika, a minőségirányítási program meghatározásának folyamata 2.3. Az SzMSz tervezésének folyamata 2.4. Az éves feladatok tervezésének folyamata (munkaterv)

36 2.3. Ellenőrzési és értékelési rendszer
Intézményi önértékelés Hatásosság vizsgálatok – a pedagógiai, illetve nevelési program megvalósulása, beválása Hatékonyság vizsgálatok Gazdasági Pedagógiai Szervezeti

37 2.4. Partnerkapcsolatok menedzselése
4.1. Partnerazonosítás folyamata 4.1. Igény- és elégedettség mérésének folyamata és eljárása 4.2. Kapcsolattartás, kommunikáció a partnerekkel

38 2.5. A minőségfejlesztési rendszer működése, működtetése
Minőségirányítási szervezet Minőségirányítási szervezetben dolgozók képzése Minőségirányítási program belső felülvizsgálata A minőségügyi dokumentáció rendje Formanyomtatványok, sablonok

39 Útravaló… “A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a
régiektől való megszabadulásban.” John Maynard Keynes közgazdász


Letölteni ppt "A közoktatás-tervezés szintjei, a tervek kapcsolata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések