Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Önkormányzati és intézményi minőségirányítási program ÖMIP és MIP Qualitas T&G Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Önkormányzati és intézményi minőségirányítási program ÖMIP és MIP Qualitas T&G Kft."— Előadás másolata:

1 1 Önkormányzati és intézményi minőségirányítási program ÖMIP és MIP Qualitas T&G Kft.

2 2 A közoktatás-tervezés szintjei, a tervek kapcsolata Vertikális  Kormánystratégia  Nemzeti fejlesztési terv (NFT) – HEF OP  OM középtávú fejlesztési stratégiája  Megyei fejlesztési terv  Helyi önkormányzati intézkedési terv és minőségirányítási program  Intézményi terv – pedagógiai program és minőségirányítási program

3 3 A tervezéshez szükséges feltételek és kompetenciák koherens jogi szabályozás koherens jogi szabályozás megbízható adatok megbízható adatok együttműködési készség együttműködési készség jártasság az elemzésben és a koncipiálásban jártasság az elemzésben és a koncipiálásban módszertani segítség módszertani segítség működő helyi érdekegyezetési rendszer működő helyi érdekegyezetési rendszer

4 4 Megyei Fejlesztési Terv Oktatási koncepció Intézkedési terv Éves munkaterv ÖMIPÖMIP Az önkormányzati közoktatás- tervezés rendszere

5 5 „Európai együttműködés az iskolai oktatás az iskolai oktatás minőségének értékelésében” minőségének értékelésében” Európai Parlament és az Európa Tanács ajánlása (2001/166/EC)

6 6 Átlátható minőségértékelési rendszerek támogatása. Átlátható minőségértékelési rendszerek támogatása. Az érdekelt felek bekapcsolása a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába. Az érdekelt felek bekapcsolása a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába. Az önértékelés használatát és irányítását célzó képzések támogatása. Az önértékelés használatát és irányítását célzó képzések támogatása. Az iskolák egymástól való tanulási képességének támogatása. Az iskolák egymástól való tanulási képességének támogatása. Az iskolai oktatás minőségértékeléséért felelős valamennyi hatóság együttműködésének támogatása. Az iskolai oktatás minőségértékeléséért felelős valamennyi hatóság együttműködésének támogatása.

7 7 A minőségirányítási program jogi alapjai Kt. 85.§ (7) bekezdés Helyi önkormányzati intézményfenntartó minőségirányítási programot készít Helyi önkormányzati intézményfenntartó minőségirányítási programot készít Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal Kt. 129.§ (5) bekezdés Kt. 129.§ (5) bekezdés Az önkormányzat 2004. január 31-ig elkészíti a minőségirányítási programot és megküldi intézményeinek. Az önkormányzat 2004. január 31-ig elkészíti a minőségirányítási programot és megküldi intézményeinek.

8 8 A minőségirányítási program jogi alapjai Kt. 102.§ (2) bekezdés d. pont Az ÖMIP-ben meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét. Az ÖMIP-ben meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét. Rendszeresen, de legalább négy évenként egy alkalommal ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a baleset megelőzés érdekében tett intézkedéseket. Rendszeresen, de legalább négy évenként egy alkalommal ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a baleset megelőzés érdekében tett intézkedéseket.

9 9 A minőségirányítási program (ÖMIP) tartalma Az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) elemei: 1. Minőségpolitika 2. Minőségfejlesztési rendszer Fenntartói elvárások meghatározása a helyi közoktatási rendszer egészére Fenntartói elvárások meghatározása a helyi közoktatási rendszer egészére Az intézmények fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Az intézmények fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Törvényességi, szakmai, pénzügyi ellenőrzések rendje (helyi ellenőrzési-értékelési rendszer) Törvényességi, szakmai, pénzügyi ellenőrzések rendje (helyi ellenőrzési-értékelési rendszer)

10 10 Minőségpolitika A minőségpolitikai nyilatkozat – a fenntartó, illetve az intézmény “hitvallása” a minőségről. Hívószavai: -Fontosnak tartjuk… -Partnereink érdekében… -Céljaink elérése érdekében…. -Folyamatosan figyeljük… -Növeljük ….. -Felelősek vagyunk…. -Arra törekszünk ….

11 11 A fenntartó elvárásainak meghatározása Az elvárások meghatározásának alapja - helyzetelemzés és jövőképalkotás a helyi társadalom elvárásai alapján. Az elvárások meghatározásának alapja - helyzetelemzés és jövőképalkotás a helyi társadalom elvárásai alapján. A helyi közoktatási feladatellátás középtávú céljainak és prioritásainak meghatározása. A helyi közoktatási feladatellátás középtávú céljainak és prioritásainak meghatározása. Az egyes intézmények a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatainak meghatározása. Az egyes intézmények a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatainak meghatározása.

12 12 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása Az ellenőrzés és értékelés koncepciójának elkészítése: Az ellenőrzés és értékelés koncepciójának elkészítése:  Eddigi ellenőrzési, értékelési előzmények elemzése  Ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos alapelvek meghatározása (mire és hogyan használja fel a fenntartó, milyen elvek mentén kívánja megszervezni, stb.)

13 13 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása Az ellenőrzési, értékelési rendszer meghatározása: Az ellenőrzési, értékelési rendszer meghatározása:  ellenőrzési, értékelési célok meghatározása a középtávú feladat-ellátási célok alapján  A ellenőrzés, értékelés területeinek meghatározása  A területekhez kapcsolódó indikátorok meghatározása  A keletkezett információk elrendezésére vonatkozó adatbázis kialakítása

14 14 A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása Középtávú és éves ellenőrzési, értékelési program kialakítása: Középtávú és éves ellenőrzési, értékelési program kialakítása:  Konkrét célok meghatározása  Terület kijelölése  Érintettek meghatározása  Eszközök, módszerek meghatározása  Minta kijelölése  Az információk felhasználása és visszacsatolása módjának meghatározása

15 15 Mi nehezíti a fenntartói ellenőrzési és értékelési munkát? Nincs ágazati szintű intézményértékelési rendszer, ennek elemei vannak Nincs ágazati szintű intézményértékelési rendszer, ennek elemei vannak Nincsenek sztenderdizált eszközök Nincsenek sztenderdizált eszközök Kevés a költségvetési forrás Kevés a költségvetési forrás

16 16 Mi segíti a fenntartói ellenőrzési és értékelési munkát? Törvényi kötelezettség Törvényi kötelezettség SZAK pályázat, szakértők SZAK pályázat, szakértők Központi mérések Központi mérések Társadalmi igény nemcsak a pénzügyi, hanem a szakmai elszámoltathatóságra Társadalmi igény nemcsak a pénzügyi, hanem a szakmai elszámoltathatóságra

17 17 Szakmai elszámoltathatóság, hatékonyság Nem szakos, illetve nem megfelelő végzettségű pedagógusok (is) tanítanak Nem szakos, illetve nem megfelelő végzettségű pedagógusok (is) tanítanak Elmaradt, nem helyettesített órák Elmaradt, nem helyettesített órák Alacsony osztálylétszámok Alacsony osztálylétszámok Emelt szintű képzések hatékonysága Emelt szintű képzések hatékonysága Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások hatékonysága Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások hatékonysága „Gyermekmegőrző” napközi stb. „Gyermekmegőrző” napközi stb.

18 18 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Ágazati (közoktatáson belüli) kapcsolatrendszer leírása:  Azoknak a közoktatásban működő szervezeteknek és személyeknek (partnerek) az azonosítása, amelyekkel az önkormányzat kötelezően, illetve saját elhatározásból kapcsolatot tart  Együttműködési területek és formák meghatározása (pl. helyi érdekegyeztető alkalmak, fórumok)  Kapcsolattartás módjának meghatározása  Kapcsolati háló megállapítása

19 19 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Ágazatközi (közoktatáson kívüli) kapcsolatrendszer leírása:  Azoknak a szereplőknek (partnereknek) a meghatározása, amelyek a közoktatási rendszeren kívül vannak, de az együttműködést velük jogszabály írja elő és/vagy az önkormányzat számára fontos a velük való együttműködés (kötelező: GYIVI, szociálpolitika, munkaerő- gazdálkodás, közművelődés, egészségügy)

20 20 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Ágazatközi (közoktatáson kívüli) kapcsolatrendszer leírása: Együttműködési területek és formák meghatározása (pl. helyi érdekegyeztető alkalmak, fórumok) Együttműködési területek és formák meghatározása (pl. helyi érdekegyeztető alkalmak, fórumok) Kapcsolattartás módjának meghatározása Kapcsolattartás módjának meghatározása Kapcsolati háló megállapítása Kapcsolati háló megállapítása

21 21 Ágazati és ágazatközi kapcsolatok Fontos az ágazati és ágazatközi kapcsolatrendszer működésének összehangolása!

22 22 ÖMIP működtetése 1. A középtávú célok, az intézményekkel kapcsolatos elvárások meghatározása érdekében folyamatosan gyűjti és elemzi a helyi társadalom elégedettségét, elégedetlenségét, elvárásait 2. A kitűzött célok megvalósulását folyamatosan értékeli, javításuk érdekében feladatterveket készít és valósít meg 3. Működteti ellenőrzési, értékelési rendszerét 4. Információi alapján szükség szerint aktualizálja céljait és az intézményekkel kapcsolatos elvárásait

23 23 Az intézményi minőségirányítási program alapja Önkormányzati minőségirányítási program Önkormányzati minőségirányítási program Pedagógiai/nevelési program Pedagógiai/nevelési program Partnerközpontú működés (3/2002-es OM rendelet) Partnerközpontú működés (3/2002-es OM rendelet) Comenius, illetve bármely más minőségfejlesztési, -irányítási program Comenius, illetve bármely más minőségfejlesztési, -irányítási program Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vezetői pályázat Vezetői pályázat

24 24 A minőségirányítási program jogi alapjai 40.§ (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program).

25 25 A minőségirányítási program jogi alapjai 40.§ (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, vezetési, tervezési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok ellenőrzési, mérési, értékelési feladatokvégrehajtását.

26 26 A minőségirányítási program jogi alapjai 129.§ (6) Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. június 30-ig felülvizsgálják a nevelési, pedagógiai programjukat, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából, felülvizsgálják a nevelési, pedagógiai programjukat, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából, eddig az időpontig elkészítik az intézményi minőségirányítási programot. eddig az időpontig elkészítik az intézményi minőségirányítási programot. Benyújtásra vonatkozó legkorábbi időpont 2004. április 15. lehet. Benyújtásra vonatkozó legkorábbi időpont 2004. április 15. lehet.

27 27 Miért kell ez az intézményeknek?

28 28 Miért kell az IMIP? Azért, hogy érték legyen a minőségközpontúság. érték legyen a minőségközpontúság. partnerközpontúan működjön. partnerközpontúan működjön. szolgáltató iskola legyen. szolgáltató iskola legyen. beépüljön a napi gyakorlatba a folyamatos fejlesztés. beépüljön a napi gyakorlatba a folyamatos fejlesztés. működésük hatékony legyen. működésük hatékony legyen.

29 29 A hatékonyság A hatékonyság az elért eredmények és az eredmények eléréséhez szükséges ráfordítások mértékének aránya. Mi az eredmény? Eredmény: cselekvés, folyamat végső következménye (teljesítmény). Hatásos: a kívánatos eredménnyel járó.

30 30 Hatékonyan működnek-e az intézmények? Összehangolatlan, illetve „rossz” tankönyvek Összehangolatlan, illetve „rossz” tankönyvek Idegen nyelv oktatás Idegen nyelv oktatás Módszertani kultúra Módszertani kultúra Hatékony időkihasználás Hatékony időkihasználás Bizonyos készségek és képességek létezőnek tételezése Bizonyos készségek és képességek létezőnek tételezése Integráció Integráció Stb. Stb.

31 31 A dokumentumok kapcsolata TERVEZÉSTERVEZÉS STRATÉGIAI TERVEZÉS OPERATÍV TERVEZÉS MEGVALÓSÍ- TÁS/ MŰKÖDÉS TERVEZÉSE Küldetés, Jövőkép PP Intézményi célok és pedagógiai alapelvek PP Feladat és eszköz- rendszer PP Intézményi minőségpolitika minőségcélok MIP Minőségirányítási rendszer (folyamatok, eljárások) MIP Szervezeti és Működési Szabályzat ÉVES MUNKATERV NAPI MŰKÖDÉS

32 32 Az intézményi minőségirányítási program (IMIP) tartalma Az intézményi minőségirányítási program elemei: 1. Minőségpolitika, minőségcélok 2. Minőségfejlesztési rendszer 2.1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége, vezetés folyamata 2.2. Tervezés 2.3. Ellenőrzési-értékelési rendszer 2.4. Partnerkapcsolatok 2.5. A rendszer működtetése

33 33 Minőségcélok Olyan célok, amelyeket azért tűzünk ki és kívánunk elérni, hogy ezáltal pedagógiai céljaink teljesüljenek. Például: Hatékonyabb intézményi humán erőforrás gazdálkodás Hatékonyabb intézményi humán erőforrás gazdálkodás Beiskolázási mutatók növelése Beiskolázási mutatók növelése Szülőkkel való együttműködés fejlesztése Szülőkkel való együttműködés fejlesztése Elégedettségi mutatók javítása Elégedettségi mutatók javítása Fenntartóval a kapcsolat javítása Fenntartóval a kapcsolat javítása Stb. Stb.

34 34 2.1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége, vezetés folyamata Jogi megfelelés Jogi megfelelés Elvárások megfogalmazása, célok egyeztetése Elvárások megfogalmazása, célok egyeztetése Tervezés, szervezés, döntés, tájékoztatás, megvalósítás Tervezés, szervezés, döntés, tájékoztatás, megvalósítás Feladat- és felelősségdelegálás, szerkezet Feladat- és felelősségdelegálás, szerkezet Támogatás: képzések, hatáskörnövelés stb. Támogatás: képzések, hatáskörnövelés stb. Fejlesztő tanácsadás (problémák, emberi kapcsolatok) Fejlesztő tanácsadás (problémák, emberi kapcsolatok) Teljesítmények mérése, értékelése, elismerése Teljesítmények mérése, értékelése, elismerése Célok elérésének ellenőrzése Célok elérésének ellenőrzése

35 35 2.2. Tervezés; a (stratégiai) tervezés intézményi folyamata (rendje) 2.1. A pedagógiai célok, a pedagógiai program mint stratégiai dokumentum meghatározásának folyamata 2.2. Minőségi célok, a minőségpolitika, a minőségirányítási program meghatározásának folyamata 2.3. Az SzMSz tervezésének folyamata 2.4. Az éves feladatok tervezésének folyamata (munkaterv)

36 36 2.3. Ellenőrzési és értékelési rendszer Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Hatásosság vizsgálatok – a pedagógiai, illetve nevelési program megvalósulása, beválása Hatásosság vizsgálatok – a pedagógiai, illetve nevelési program megvalósulása, beválása Hatékonyság vizsgálatok Hatékonyság vizsgálatok Gazdasági Gazdasági Pedagógiai Pedagógiai Szervezeti Szervezeti

37 37 2.4. Partnerkapcsolatok menedzselése 4.1. Partnerazonosítás folyamata 4.1. Igény- és elégedettség mérésének folyamata és eljárása 4.2. Kapcsolattartás, kommunikáció a partnerekkel

38 38 2.5. A minőségfejlesztési rendszer működése, működtetése Minőségirányítási szervezet Minőségirányítási szervezet Minőségirányítási szervezetben dolgozók képzése Minőségirányítási szervezetben dolgozók képzése Minőségirányítási program belső felülvizsgálata Minőségirányítási program belső felülvizsgálata A minőségügyi dokumentáció rendje A minőségügyi dokumentáció rendje Formanyomtatványok, sablonok Formanyomtatványok, sablonok

39 39 Útravaló… “A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban.” John Maynard Keynes közgazdász


Letölteni ppt "1 Önkormányzati és intézményi minőségirányítási program ÖMIP és MIP Qualitas T&G Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések