Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Pécs, Akadémiai Székház, szeptember 17.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Pécs, Akadémiai Székház, szeptember 17.)"— Előadás másolata:

1 Buda Béla dr. Az intimitás pszichológiája – a pár- és családterápia szempontjából
(Pécs, Akadémiai Székház, szeptember 17.) PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, CME előadás

2 1. Intimitás – pozitív jelentés és fogalmi bizonytalanságok
pozitív pszichológiai konnotációk, a flow, B-állapot (Maslow), csúcsélmény, empátia, hitelesség, encounter stb. cél, állapot, képesség, folyamat, kapcsolati kvalitás, élményforma, befolyás stb. jelentésárnyalatok: bensőség (intimus, intima), bizalmi viszony, közelség, beolvadás, nagyfokú szinkronicitás, vonzalom, kötődés, azonosság, személyközi biztonság stb. intimitás a pszichoterápiában: a hiány, a képtelenség, az elégtelenség vetületében, kapcsolati problémákban intimitáspatológia: intimitásfóbia, intimitásgátlás, személyközi elidegenedés, empátiaképtelenség, bezáródás, kapcsolódási zavarok (borderline-szindróma tünetképződés: funkcionális szexuális zavarok, perceptív torzítások, projekciók, disszociáció, patológiás nárcizmus, téves eszmék

3 2. A személyközi távolság problémája
a kötődés sajátos humán jelensége, duálunió, szeparációs folyamat, individuáció az empátia humánetológiai alapjai – nemverbális kommunikáció, tükör neuronok, intencionalitás, a szelf interaktív genezise az anya-kapcsolatban én-elhatárolódás és távolságszabályozás, a szelf strukturálódása a személyközi külvilág megismerésével párhuzamosan, a korai döntési folyamatok ősbizalom és korai traumák, a traumák szerepe (a korai kötődési igények frusztrációja, énhatárok megsértése, „double-bind” stb. korai disszociációk, kóros introjektumok (Mahler), a „hamis szelf”, kompenzációk a latencia kortól kezdve, az ödipális helyzet távolságszabályozási értelmezése önkép, önértékelés, önhatékonyság, küzdelem a szignifikáns kapcsolatokért

4 3. A szuggesztió és a hipnózis tanulságai
a normális szelf működése – a centrálás és decentrálás dialektikája, ön monitorizálás, reflektivitás a viselkedésben, a mentalizáció szerepe a spontaneitás, játék (kreativitás), a Berne-féle gyermeki én állapot koncepciója szinkronicitás – közeledés kommunikációs folyamata reciprocitás és a relációs viselkedés kontingencia viszonyai a belső ágencia, autonómia védelme behatolások a szelf működésébe – az empátiás intruzivitás az én határok feloldódása az intimitásban – mentálhigiénés perspektívák, a felnőttkori spontán kapcsolati fejlődés és a terápiás változás kulcskérdése

5 4. A világ külső rendje – mint szelf-fejlődési koordinátarendszer
normatanulás, a társas pozíciók, a szerepek bonyolódó dinamikus világa, a szerephelyzetek kommunikációs konstrukciója regressziók és meghiúsulások, segítségkérés, alku, a figyelemfelhívás fejlődési változatai Sztrók szükségletek, sikerélmény, személyközi helyzetdefiníciók játszmás és egyezményes (kölcsönös) formák az emóciók kontrolljának tanulása az identitás alapjai, a „nem O.K.” léthelyzetek hatásai a teljesítményelv interiorizációja

6 5. A szelf fejlődésének homályos és kockázatos aspektusai
a játék és fantázia változásai és funkciói a (szelf)fejlődési folyamatban – nem kellően feltárt terület önállóság, titok, információs kontroll, a nevelési felügyelet problémája konfliktusok, konfliktusmegoldások a szülői családban és a szignifikáns nevelői kapcsolatokban – szeretetmegvonás ellentmondásai, a büntetési kontingencia viszonyok zavarai a szülői közelségi (intimitási?) szükségletek, a testkontaktus és a proxemika szerepe, a szexualitás faktora szemérem, szégyen, sajátos közelségi normák a szülőkapcsolatokban és a testvérrelációkban – megannyi „terra incognita” – traumák intimitás a szülőkapcsolatban – sajátos kvalitás? – definíciós nehézségek – identitási bázis és kapcsolati „giroszkóp”, ill. távlati szabályozási erőforrás

7 6. Az intimitás „konstrukciója”
az intimitás szociálpszichológiai folyamatmodellje – a személyes közeledés motivációs és attribúciós tényezői a kapcsolatalakulás mint kommunikációs viszonydefiníció, ill. cserefolyamat kontextusok a kapcsolat, ill. az intimitás szintjein szociokulturális tényezők, individualizáció, bonyolult viszonyformák és szituációk viselkedési követelményei, a közelség és a fizikai, ill. a lelki kontaktus normái és funkciói az intimitás diszkontinuitása a közeledés és távolodás dimenziójában kommunikáció és élményközösség az intimitásban

8 7. Intimitás a szexualitásban
az erotikus intimitás a gyermekkori szocializációban – további homályos zóna (a vállalt, játékos erotikus viselkedés ártalmatlansága szemben az intimitási határok külső megsértéseinek traumájával) az erotikus ingerek átélése, és kontrolljának, ill. felhasználásának tanulása, a fantázia szerepe erotika mint intimitás – gyakori tanulási deficit szexuális cselekvés – az énvédelem formái és feladásának megtanulása szabad, interaktív, reciprok erotikus kommunikáció és helyzetek, a funkcionális „teljesítmény” kulcsa a szexualitásban megakadások a szexuális kommunikációban, fixációk és regressziók, korrekciók és új kezdések

9 8. Az intimitás a szexuálterápiában
a szexuális izgalom gátlásos zavarai a két nemben a korai magömlés, ill. az ejakulációs kontrollképtelenség dinamikája az erotikus kommunikáció (gyakori) zavarai, az „érzéki fókuszok” progresszív gyakorlása viselkedésterápiás sémák versus biztonság és intimitás „intimitástréning” – paradoxonok, barrierek leépítése, regressziós képesség fokozása (.. in the service of the ego ..) a nárcizmus és a merev én határok akadályai, a párterápiás dimenzió a szexualitás zavarainak kezelésében intimitászavarok a párterápiákban

10 9. Intimitás a pár- és családterápiában
az intimitás restitúciója és fejlesztése mint párterápiás cél a konfliktus helyett a pozitív kapcsolattörténet mint tematizáció, hatékony kommunikációs terek feltárása és aktiválása játék, hangulat, empátia a terápiás feladatokban, a korrektív emocionális élmények lehetősége a párterápiás helyzetben, a terapeuta modellhatásai, szuggesztiói és átkeretezései az ellenséges emóciók levezetése – az intimitás védelmében, ill. erősítésében – ha lehetséges rítusok mint strukturált intimitási helyzetlehetőségek a pár és a család életében, ezek felhasználása, új rítusok elindításának dilemmái a családi kohézió intimitási aspektusai – az élményközösségek feltárása és aktiválása kibékülés, megbocsátás, bűnbánat, jóvátétel kommunikációs folyamatai – lehet-e ezekre fókuszálni?

11 10. Az intimitás szempontja a gyermekek problémáinak kezelésében
a szülőkapcsolatok természetes intimitási transzformációinak zavarai, a gyerek „felszabadítása” a szeretetigények és –frusztrációk intimitási vetületei – érzelmi gesztusok egyenrangú érzelmi kommunikációk „installációja” a családterápiában családi rítusok – a hétköznapok interaktív jelentéskonstrukciójának útjai családtörténetek, genogram, családi mítoszok identitás-szempontú feldolgozása család és a személyközi környezet viszonya mint az intimitási problémák tükröződési területe – külső erőforrások

12 11. Néhány speciális technikai kérdés a pár- és családterápiában
közelítő metaforák és szimbólumok témafelvetésekben és formulációkban a terápia hangulatai és bensőségessége – kihasználatlan terület a műveletiség kultusza miatt – a „nem-specifikus” hatáselemek tanulságainak figyelmen kívül hagyása a rendszerterápiákban a szuggesztiók és kontingenciaelvű megerősítések rejtett dimenziója az érzelmi kommunikációkban – a koterápia és a reflektív team szerepe a család jelképes, ill. kommunikációs megnyitása a közvetlen kapcsolatháló vagy a családdal segítően foglalkozó szakemberek felé (tematizációk, a távolságszabályozás merevségeinek megvilágítása, pozitív élmények felidézése stb.) a veszteségek, gyász, krízishelyzetek mint intimitási élmény és kommunikációs alkalmak a szülőpár imminens vagy faktuális szétválása – az intimitásproblémák „vikariáló” megélésének alkalmai, a jelképes restitúció lehetőségei


Letölteni ppt "(Pécs, Akadémiai Székház, szeptember 17.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések