Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8.1 Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8.1 Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése."— Előadás másolata:

1 8.1 Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. A hátország szerepe a háborúban. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketár­gyalásokon. Tk 6- Herber, Martos, Moss, Tisza- Történelem 6 TK. IV.(D,P)-Dubcsik Csaba, Répánszky Ildikó- Történeelem IV. Tk.4. (Sz)- Száray Miklós Tk.IV. (S)- Salamon Konrád T(GSzI)-G. Szabó István- Tréning

2 KÖZPONTI HATALMAK ANTANT Szarajevo 1914. Június 28. ultimátum Villám háború Állóháború Marne Verdun 1917 Somme Frontok alakulása Új vonások a hadviselésben Versailles Lloyd George Clemenceau Wilson 1919 NÉPSZÖVETSÉG Lengyelország Csehszlovákia Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Curzon-vonal

3 A szembenálló felek gazdasági fejlettsége, erőviszonyai, háborús tervei, Tk (Sz) 6-7. old

4 Anglia, Franciaország és Németország acéltermelése (millió tonna) ÉvAngliaFranciaországNémetország 18808,01,94,1 19137,74,617,6 Németország a századfordulóra Európa vezető gazdasági hatalma lett, további fejlődéséhez új piacokra volt szüksége, így a gyarmatok újrafelosztásában volt érdekelt. Millió km²Millió lakos Anglia33,5393.5 Oroszország17,433,2 Franciaország10,655,5 Németország2,912,3 USA0,39,7 Japán0,319,2 A nagyhatalmak és gyarmataik 1914-ben

5 Németország Közel- és Közép Kelet Anglia Franciaország OMM Afrika ELLENTÉTEK Oroszország Balkán KÖZPONTI HATALMAK ANTANT Európai hegemónia Elszász – Lotaringia

6 Két szövetségi rendszer a világháború kitörése előtt Mely országok képezték a két szembenálló tábort? Hogyan viszonyult a egymáshoz a két tábor ereje?

7 Két szövetségi rendszer a világháború kitörése előtt A birodalmi érdekek alapján szerveződő két szövetségi rendszer magában hordta a katonai összeütközés veszélyét, ugyan akkor az egyes szövetségi rendszerekben belül is meglévő érdek különbségek fenntartották a kölcsönös engedményeken nyugvó megegyezés lehetőségét is. Ezzel magyarázható, hogy a szövetségi rendszerek kialakulása után helyi háborúk (olasz-török háború 1911, első és második Balkán háború 1912-13) nem váltak nemzetközi méretűvé. A Balkán- háborúk következtében újra felizzott az elégedetlenség a Monarchia által bekebelezett Bosznia-Hercegovinában. A háborúra készülő európai hatalmak katonai ereje szoros összefüggésben állt gazdasági fejlettségükkel. Ebben a XIX sz utolsó évtizedei jelentős változásokat hoztak. Németország előretörése azonban önmagában nem jelentette, hogy a lényegesen kisebb erőt képviselő OMM-val együtt fölényben volna az antanttal szemben, mert az antant népessége nagyobb volt.

8 A „casus belli” a háború kirobbanása

9 Ferenc Ferdinánd és felesége elindulnak végzetes útjukra Szarajevo A „casus belli” 1914 júniusában hadgyakorlatra készült az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában, a szerb határon. Ferenc Ferdinánd trónörökös 1909 óta helyettesítette az uralkodót minden ilyen katonai parádén, most sem volt másképp. Feleségével, Hohenberg Zsófia hercegnővel a hadgyakorlat megtekintése után Szarajevóba is ellátogatott, hogy a Monarchia megtépázott tekintélyét emelje az alárendelt tartományban. Az utazás nem volt veszélytelen, hiszen a trónörökös ellen korábban már háromszor kíséreltek meg merényletet. http://tortenelemklub.com/xxszazad/els-vilaghaboru/197-az-els-vilaghaboru-toertenete Harmat Árpád Az első világháború

10 Gavrilo Princip elfogása Tk.6 16 old) A hadgyakorlat a szerbek szánt erődemonstráció volt, a trónörökös pár szarajevói látogatása- amelynek szerb ellenes élét külön aláhúzta, hogy június 28-ára, a szerb nemzeti gyásznapra esett, az1389-es rigómezei csata évfordulójára- a helybéli lakosság iránti bizalmat volt hivatott kifejezni. A biztonsági szervek nem készültek megfelelően fel….A boszniai fiatalság titkos nacionalista szervezete (Ifjú Bosznia) és a nagy szerb nacionalista tiszti szövetség (Egyesülés és halál) merényletet készítettek elő. 1914. Június 28.-án A trónörököspárt közvetlenül egy sikertelen bomba merénylet után, a nyitott gépkocsitól néhány méterre álló Gavrilo Princip lövései sebeszték halálra. A merénylet híre, bár Ferenc Ferdinánd különösebben nem gyászolta senki, Bécsben és Budapesten egyaránt megdöbbenést és magasra csapó szerbellenes indulatokat váltott ki.

11 Két vélemény a háborúról „ A pillanat katonai szempontból annyira kedvező, hogy minden előre látás szerint soha többé ilyen nem lesz” – állapította meg Moltke 1913-ban „ Renkivül kedvezőtlennek tartom az időpontot, hiszen Romániát már elveszettnek kell számítanunk, Bulgária ki van merülve. A jelenlegi balkáni helyzet olyan, hogy alkalmas casus belli találása a legcsekélyebb gondot sem okozza. Ha majd eljön az ideje a rajtaütésnek, a legkülönbözöbb kérdésekből kialakítjuk az okot a háborúra.” Tisza István Tk 6 16 old) „A helyzet kulcs egyértelműen Berlinbe volt…Moltke az európai katonai erőviszonyok elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy ezek egyenlőre kedveznek Németországnak. A francia hadsereg fejlesztése és az orosz stratégiai vasútépítés üteme azonban hamarosan megváltoztatja ezt a helyzetet…. a német katonai és politikai vezetés úgy látta, hogy ennél kedvezőbb helyzet a Franciaország és Oroszország ellen egyszerre megvívandó háborúra nem adódik,

12 I. Miklós orosz cár és Poincaré a francia köztársaság elnöke Tk.6-17. old: Oroszország és Franciaország július 20-án a cár és Poincaré elnök Kronstadt kikötőjében létrejött találkozóján egyeztette álláspontját. Az oroszok számára a katonai felkészüléshez még néhány évre szükség lett volna, …Franciaország rendkívül fontosnak tartotta a cári haderő azonnali bekapcsolását a hadműveletekbe….Anglia egyenlőre nem foglalt egyértelműen állást. Érdekei a háborús konfliktusok elodázásához, a két katonai szövetség közötti erőegyensúly fenntartásához fűződtek. …Július 31-én és augusztus 1-én szinte egyidejűleg rendelték el az általános mozgósítást az OMM- ban, Oroszországban, Németországban és Franciaországban

13

14 Villámháborúból állóháború Tk (Sz) 6-7. old

15 Ferenc József A hadüzenet bejelentése az agg uralkodó fényképével jelent meg a lapokban, ezzel a híressé vált mondással együtt „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam,…” http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/index.html Az első világháború /hadtörténeti gyűjtemény

16 A halál rajvonala.” Elesett román katonák és vonuló németek a brassó–bertalani vasút mentén Állóháború Villám háborúból http://www.honvedelem.hu/cikk/38796 Az első világháború tíz nagy csatája

17 Vilmos császár, Hindenburg és Ludendorff a haditerveket tanulmányozzák. http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0 024/2777.html Mackensen kiadatása. Wikipédia: 1915április elején Mackensen 11. hadserege nyitotta meg a tavaszi offenzívát, a Tarnów környéki ellenséges állások nehéztüzérségi bombázásával. Az 1915. május 1–3. között lezajlott gorlice-tarnówi áttörés során Mackensen hadserege, nagyerejű támadással, mérgező harcigázokat is bevetve, egész Nyugat- Galíciában sikeresen törte át az orosz haderő teljes frontját. E győzelem után vezértábornaggyá(Generalfeldmarschall) léptették elő, és megkapta a Fekete Sas érdemrendet. A legnépszerűbb német hadvezérek sorába emelkedett, nevét Hindenburggal és Ludendorffal, a keleti front parancsnokával és vezérkari főnökével egy sorban emlegették.Tarnów1915május 13.gorlice-tarnówi áttörés GalíciábanHindenburggalLudendorffal

18 Halottaskocsi a háborúban

19 Hadifogolytábor Ostffyasszonyfán

20 Embertranszport valahol Romániában (fotó: MH)

21 Új vonások a hadviselésben

22 Az LZ77-es Zeppelin 1915-ben támadta meg Kelet-Angliát. Egy évvel később Franciaországban lelőtték. Ferdinand von Zeppelin gróf egész vagyonát a róla elnevezett léghajó kifejlesztésére költötte. Németországban kb. 300 ilyen típusú, háromfedeles repülőgép készült.

23 Voie Sacree 1916. április - festmény Az úton júniusban már állandóan haladt a forgalom, naponta 12 000 jármű rótta azt. Brit katonák haladnak a tankok mellett (1918 szeptember). A tankok tetején „ketrecek” voltak, melyeken, ha bedobták őket az árkokba, (tetejükön átgördülve) átkelhettek a tankok.

24 A jütlandi Nagy Flotta Kevéssel az ütközet előtt Jellicoe flottája 6 hadoszlopos alakzatban haladt az Északi-tengeren. Az ütközetben a brit hadihajók egy sorban vonultak az ellenség elé.

25 Kötözőhely a Kárpátokban osztrák, magyar és román sebesültekkel Az elhúzódó háború megváltoztatta a hátország életét, mindent a haditermelés fokozásának rendeltek alá. Az állam mind nagyobb mértékben beleszólt a társadalom és a gazdaság működésébe, szabályozták az árakat, cenzúrázták az újságokat és a frontról hazaküldött leveleket, egyes üzemek katonai irányítás alá kerültek. Az ellátás biztosítására un. Jegyrendszert vezettek be, azaz hivatalosan megszabták, hogy egyes árucikkekből ki mennyit kaphat. Ennek ellenére az ellátás minősége egyre romlott, különösen a közellátást rosszul megszervező cári Oroszországban, illetve a központi hatalmak országaiban, ahol 1918-ra már az éhínség sem volt ritka. Fagyönggyel teli zsákokat vittek a gyermekek haza 1915 telén

26 Takarékoskodás a hátországban: arra kérték az embereket, hogy ne dobják ki a gyümölcsmagokat, hanem vigyék őket a kormányzat által felállított gyűjtőhelyekre, hogy a növényi olajból üzemanyag készülhessen.

27 „… az igazság sokkal fontosabb, mint a béke, és harcolnunk kell azokért a dolgokért, melyek mindig is a legközelebb álltak a szívünkhöz – a demokráciáért, azok jogaiért, akik alávetik magukat a hatalomnak, hogy beleszólhassanak a saját kormányzásukba, a kis nemzetek jogaiért és szabadságáért és a jog egyetemes uralmáért […] hogy így békét és biztonságot hozzunk minden nemzet számára, és végre szabaddá tehessük a világot.” (Részlet Woodrow Wilson elnök 1917. április 2-i kongresszusi beszédéből) http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1917_aprilis_6_az_egyesult_allamok_belep_az_elso_vilaghaboruba/ Az Egyesült Államok belép az első világháborúba 1917. április 6-án küldte el az Egyesült Államok hadüzenetét a központi hatalmak számára, miután a képviselőház 373:50 arányban megszavazta az amerikai nagyhatalom háborúba lépését.

28 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1867/julier/html / http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1867/julier/html / Julier Ferenc : 1914-1918 : A világháború magyar szemmel

29 A háború leghíresebb kéme a Mata Hari művésznevű holland Margareta Zelle volt. A részben jávai származású nő azt állította magáról, hogy keleti hercegnő. Több katonatiszttel volt viszonya, a németeknek és a franciáknak is adott információkat.

30 A britek bevonulása Bagdadba Sok helybeli figyeli a diadalmas bevonulást.

31 II. Miklós cár és családja kivégzése Lenin beszédet mond

32 Vége a háborúnak!

33 A németek és az Antant-erők közötti fegyverszüneti megállapodást egy vasúti kocsiban írták alá. Ugyanebben a kocsiban írták alá Franciaország megadását 1940. júniusában, majd a németek Berlinbe szállították, ahol aztán bombázások áldozata lett. Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek - hangzott II. Vilmos császár híres mondata az első világháború kirobbanáskor. Azt azonban sem ő, sem mások nem sejthették, hogy erre csupán négy évvel később kerülhet sor, amikor 1918. november 11-én Németország már vesztes nagyhatalomként írta alá a tűzszüneti szerződést. A "minden háborúnak véget vető" háború után a győztesek egy "minden békének véget vető" békét erőszakoltak a vesztesekre, így egyenes út vezetett a két évtizeddel később kitört újabb világégéshez. http://www.mult-kor.hu/20081111_amikor_a_falevelek_tenyleg_lehullottak Múlt-kor: Amikor a falevelek tényleg lehullottak

34 A háború főbb eseményei Tk (Sz) 6-7. old Térkép

35 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború stb Tk (Sz) 6-7. old

36 Új vonások a hadviselésben

37 IV. Károly székely katonák díszszázadánál

38 II. Vilmos látogatása 1917-ben Nagyszebenben

39 Ruhaosztás a menekülteknek

40 Békekötés ( területi vonatkozásai, győztesek céljai, kisebbségvédelem) Tk.4 Sz 17-18 old

41 Ezt a fényképet közvetlenül azután készítették, hogy Németország képviselői 1918. november 11-én aláírták a fegyverszüneti egyezményt. A helyszín a franciaországi compiègne-i erdő, a szövetségesek képviseletében a francia Foch marsall a képen jobbról a második, német részről pedig Matthias Erzberger írta alá. Ugyanebben a vasúti kocsiban írták alá Franciaország megadását 1940. júniusában, majd a németek Berlinbe szállították, ahol a szövetséges bombázások áldozata lett.compiègne

42 Versailles békekonferencia Lloyd George Clemenceau Wilson 1919-1920 irányítása „A négy nagy” Olaszország A győztesek fő törekvése Növeljék erejüket a legyőzött ellenfél rovására

43 A békeszerződések aláírásának helyszínei Versailles Németország Saint- Germain Ausztria Neuilly Bulgária Serves Törökország Trianon Magyarország Lausann ezt 1924-ben felváltotta (ezzel területi revíziót ért el) Párizs-környéki békék

44 Az Oszmán Birodalom felbomlása

45 Francia törekvés de Németország megalázták potenciálisan Európa legerősebb hatalma maradt Németország keleti határán erős francia barát államok Lengyelország Csehszlovákia Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Bolsevik világforradalom megállítása Curzon-vonal

46

47 Szabad nyelvhasználat Tiltották a nemzetiségi alapon történő hátrányos megkülönböztetést Kisebbségvédelemi intézkedései: A kissebségeknek jogában állt panaszaikkal fordulni a Anyanyelvi oktatás támogatása NÉPSZÖVETSÉGHEZ Tk 4(Sz) 18 old Párizs-környéki békék

48 Érettségi feladatok

49 Érettségi feladat- 2006. február 14. A feladat a balkáni konfliktusokhoz kapcsolódik. (rövid) Magyarázza meg a térképek és ismeretei felhasználásával, miért nem tudtak a függetlenedő balkáni államok a XIX– XX. század fordulóján tartósan együttműködni!

50 A Balkán oszmán uralom alatt, 1815 A Balkán 1914-ben

51 2006. Május 14. A feladat az első világháború előzményeivel, a kialakuló szövetségi rendszerekkel kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a források és ismeretei segítségével, milyen ellentétek és okok vezettek az első világháború kitöréséhez! Válaszában utaljon a létrejövő katonai szövetségek főbb céljaira!

52 Anglia, Franciaország és Németország acéltermelése (millió tonna) ÉvAngliaFranciaországNémetország 19808,01,94,1 19137,74,617,6 Németország a századfordulóra Európa vezető gazdasági hatalma lett, további fejlődéséhez új piacokra volt szüksége, így a gyarmatok újrafelosztásában volt érdekelt. Millió km²Millió lakos Anglia33,5393.5 Oroszország17,433,2 Franciaország10,655,5 Németország2,912,3 USA0,39,7 Japán0,319,2 A nagyhatalmak és gyarmataik 1914-ben

53 Németország Közel- és Közép Kelet Anglia Franciaország OMM Afrika ELLENTÉTEK Oroszország Balkán KÖZPONTI HATALMAK ANTANT Európai hegemónia Elszász – Lotaringia

54 Szövetségi rendszerek Európában Szövetségi rendszerek

55

56 KÖZPONTI HATALMAK ANTANT Szarajevo 1914. Június 28. ultimátum Villám háború Állóháború Marne Verdun 1917 Somme Frontok alakulása Új vonások a hadviselésben Versailles Lloyd George Clemenceau Wilson 1919 NÉPSZÖVETSÉG Lengyelország Csehszlovákia Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Curzon-vonal


Letölteni ppt "8.1 Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések