Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Herman Ottó Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Herman Ottó Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény"— Előadás másolata:

1 hermaniskola@alsozsolca.hu www.hermaniskola.hu
Herman Ottó Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alsózsolca 3571 Alsózsolca Kassai út 23. Tel/fax:

2 A Herman Ottó Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete és diáksága nevében köszöntjük Önt! Kérjük, tekintse meg intézményünk arculatát bemutató rövid összeállításunkat!

3 Iskolánk tanulóinak száma 300 fő.
Két tagiskolánkban összesen 440 diák tanul. Művészetoktatásban 233 tanuló vesz részt. Választható művészeti ágak: zene, tánc, színművészet, képzőművészet.

4 2006-ban, a sikeres HEFOP pályázat kapcsán nyertük el a kompetencia alapú oktatás bevezetésének lehetőségét. A program fenntarthatóságát segíti az újabb eszközpályázat, a HEFOP3.1.3/B, mely tovább bővíti lehetőségeinket. A folyamatos belső képzések, az IKT eszközök megismerése, a gyakori megbeszélések, tapasztalatcserék eredményeképpen évről évre egyre több kollégánk kapcsolódik be a programba.

5 Szeretnénk felkelteni érdeklődésüket a következő kompetencia területeken szerzett ismereteink, tapasztalataink iránt: -szövegértés-szövegalkotás -matematika -angol nyelv életpálya-építés szociális kompetenciák

6 Minden tudás alapja: a szövegértés, szövegértelmezés
Az első osztályban a közel két hónapos alapozó szakaszban a különböző környezetből érkező gyerekek képességeit és készségeit játékos formában fejlesztjük, a hiányosságokat pótoljuk. A téri irányok alakítását, a finommotorikát, a szemmozgást, ujj és légző- gyakorlatokat, a testtudat formálását, a nagymozgás koordinálását napi rendszerességgel végezzük.

7 A képességfejlesztő tevékenységek közül az egyik legkedveltebb a „beszélgetőkör”. A tanulók napi rendszerességgel mondják el élményeiket, problémáikat, észrevételeiket. Napról-napra nyíltabban, bátrabban beszélgetnek, szerepelnek, szókincsük, szóbeli kifejezőképességük látványosan fejlődik.

8 Negyedik osztályban már csoportos beszélgetőkör keretében a médiában hallott, a sajtóban olvasott napi eseményekről mondják el véleményeiket, vitatkoznak, érvelnek.. Az élmények elmondásához a számítógépet is felhasználják, rendszeresen eznek egymással és tanítójukkal, közös újságot szerkesztenek.

9 A felsőtagozatos évfolyamokon a magyarórákon többnyire kooperatív csoportmunkában folyik a munka. Csoportalakításnál nagyon jól bevált gyakorlat, hogy a leggyengébb tanulók választanak magukhoz csoporttagokat. A közös munkában ők is motiváltabbá válnak, nagyobb felelősséggel dolgoznak. A gyerekek rendszeresen értékelik egymás munkáját, mindig a pozitív kritika a hangsúlyos, de udvariasan felhívják egymás figyelmét a hiányosságokra, hibákra is. Hasznos tanácsokkal segítik egymást.

10 Széleskörűen kiaknázzuk a drámapedagógiában rejlő lehetőségeket.
Igyekszünk minden új módszert, technikát megismerni, alkalmazni, hogy eredményesebbé tegyük oktató-nevelő munkánkat, hogy diákjainkat felkészítsük a sikeres, boldog életre.

11 A matematika tanításában az alábbi elveket tartjuk szem előtt:
-A munka a tanulók tapasztalataira építve folyik, s tevékenyen részt vesznek minden mozzanatában. -A tananyag feldolgozásának jellemzői: problémafelvető, alkalmazásközpontú, gyakorlatorientált. A tanítás differenciált, figyelembe vesszük a tanulók egyéni haladását.

12 A kooperatív technikák a tanulók órai aktivitását segítik.
Személyes megszólítottság Szerep- és munkamegosztás Felelősségtudat erősödése Építő egymásra utaltság Az együttműködést a feladatszerkezet megfelelő kiválasztásával és az értékelés különböző módszereivel erősítjük. Témaköröktől függően sokat mérünk, rajzolunk, vágunk, eljátsszuk a feladatokat.

13 Idegen nyelv oktatásunkról
„DO YOU SPEAK ENGLISH?” A világon talán a leggyakrabban felhangzó kérdések egyike ez. Iskolánknak éppen ezért évek óta fontos célkitűzése az, hogy diákjaink egyre többen válaszolhassanak megalapozott tudással erre a kérdésre így: „ YES, I DO! „

14 Immár 15 éve kidolgoztuk a kétszintű nyelvoktatás tematikáját, hogy diákjaink képességeiknek és haladási tempójuknak megfelelően sajátíthassák el a nyelvet. Kommunikatív nyelvoktatási módszereket és ehhez illeszkedő nyelvkönyveket használunk. Angliai utazásokon ismerkedünk a célnyelvi ország szépségeivel, az ott élő emberek kultúrájával, és diákjaink kipróbálhatják megszerzett nyelvtudásukat autentikus környezetben.

15 A nyelvórákon is bevezettük a kompetencia alapú oktatást.
A diákok érdeklődésének, életkori sajátosságának megfelelő tananyagot dolgozunk fel a kreatív kommunikáció, a project módszer és az internet segítségével. A gyerekek cselekvés közben, kreatívan, az alkotás örömével szereznek ismereteket.

16 Életpálya-építés már kisiskolás korban
Magyarórákon percben már első osztálytól folyik ez a fejlesztés. Csoportmunkában, szövegértési feladatok megoldásával fejlődik az együttműködési képességük, kialakul saját énképük, megtanulnak alkalmazkodni vagy akaratukat érvényesíteni. Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely során a tanuló képessé válik ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően arra, hogy tudatosan és tervszerűen alakítsa sorsát.

17 Megismeri természeti értékeinket, lakóhelyét, nemzeti értékeinket és a hagyományokat.
Feladatokat old meg az egészséges életmóddal és helyes életvitellel kapcsolatosan. A sokszínű, változatos témával motiváljuk, cselekvésre ösztönözzük a gyerekeket. Döntéshozatali, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük a csoportban végzett munka során fejlődik. Játékos feladatok során foglalkozás- és pályaismeretekre tesznek szert, fejlesztik szókincsüket, kifejezésmódjukat, javítják kommunikációs technikáikat.

18 Szociális kompetenciák fejlesztése játékokkal
A játék olyan tevékenység, mely segíti az átmenetet az óvoda és az iskola között, a pihenést, lazítást szolgálja a tanulás különböző fázisaiban. Fejleszti a tanulók képességeit anélkül, hogy a feladatot megterhelőnek, fárasztónak találnák. Szolgálhat csoportalakításra, ismétlésre, rendszerezésre, és új ismeret elsajátítására, a szociális kompetenciák fejlesztésére.

19 A környezetismeret tantárgy kiválóan alkalmas az énkép, a család, az iskola, majd a társadalom és a világ megismerésére. A csoportmunkában végzett tevékenységek, játékok során erősödik az együttműködési készség a gyerekek között, jó csoportszellem alakul ki. Mindennapi munkánk hatékonyságát erősítik a pihentető, lazító, fejlesztő játékok. Íme néhány a gazdag kínálatból: Nem kellesz; Papírzsepi dobálós; Forrószék;Esőcsináló; Szoborjáték;Kacsintós;Változtatós;Térd-taps; Zsiráf, kenguru, elefánt; Kiborult a gyümölcskosár;Kő, papír, olló.

20 És még mindig valami más
Erdei iskola „ Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” Honismereti tábor „ A gyermekeket a természet szeretetére megtanítani nem lehet, de úgy nevelni, hogy szeressék a természetet, azt lehet.”

21 Mit nyújt az erdei iskola a gyerekeknek?
Az erdei iskola 12 éve vált a pedagógiai programunk szerves részévé a mindenkori 6. osztályok számára. Az idei program helyszínéül az alsózsolcai Sajó-partot választottuk, az ottani élővilágot vizsgáltuk . A környezeti nevelés legfontosabb helyszíne a terep, kiváló közösségformáló és szocializációs nevelési lehetőség. A gyerekek személyes élmények és tapasz-talatok alapján szereznek ismereteket, hiszen közvetlenül találkozhatnak az erdő állatai-val, növényeivel, a víz, vízpart élővilágával.

22 Időutazás a honismereti táborban
2004 szeptemberétől szerveztünk honismereti táborokat a Hon – és népismeret tantárgy keretében Szanticskán, Hejcén, és Nyíregyházán. A programban résztvevő gyerekek ismerkednek a régi falusi élet szokásaival és az ott élő emberek életmódjával, munkájával. Megtapasztalhatják mindazt, amiről az órákon csak mesélni tudunk.

23 Helyi kézművesek tanítják őket az agyagozás, korongozás, gyertyamártás fortélyaira. Megismerkednek a szövés, a kosárfonás, a kovácsolás mesterségével. Kenyeret dagasztanak, nemezelnek, megtanulják, hogyan kell teknőben mosni. A jövőben hasonló programokkal Alsózsolcán szervezzük a honismereti tábort.

24 Megmutatjuk minta programjainkat (Erdei iskola, Honismereti tábor).
A csaknem négy év tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetésének nyerteseivé váltak a programban résztvevő tanulóink és a pedagógusaink egyaránt. Ezért vállaltuk, hogy referencia iskolaként felkínáljuk Önöknek segítségünket, jó gyakorlatainkat. Vállaljuk bemutató órák tartását, konzultációk, hospitálások szervezését, lebonyolítását. Tanácsot adunk tanügyi dokumentumok átdolgozásához, óravázlatok, tématervek, projektek készítéséhez. Megmutatjuk minta programjainkat (Erdei iskola, Honismereti tábor).

25 Ha sikerült felkeltenünk érdeklődésüket mindennapi tevékenységeink,
jó gyakorlataink iránt, kérjük, keressék iskolánkat! Örömmel osztjuk meg Önökkel tapasztalatainkat.

26 Köszönjük a figyelmüket!
Kapcsolattartó:Szabóné Bán Mária igazgatóhelyettes Az összeállítást készítette: Dr. Oláhné Nagy Sarolta magyartanár Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Herman Ottó Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések