Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben
Újbuda, szeptember 5. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 „A tanárok számítanak”

3 Az oktatási rendszer megerősítésének feltételei
a pedagógusképzésbe való bekerülés folyamata és a pedagógusképzés minősége a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének rendszere a pedagógiai munka minőségének értékelése, visszacsatolása, a pedagógus továbbfejlődési lehetőségeinek és a karrierútjának kapcsolata a minőségértékeléssel, a pedagógusok adott reform iránti elkötelezettsége. Elhangzott március én, New Yorkban, az „International Summit on the Teaching Profession”- címmel megtartozz nemzetközi csúcstalálkozón

4 A sikeres pedagógus előmeneteli rendszer feltételei
Állami költségvetési többletforrás biztosítása A szakma által általánosan elfogadott értékelési eszközrendszer és eljárásrend A szakértők a legkiválóbb pedagógusok közül kerülnek ki Folyamatos, a teljes pedagógus életpálya során érvényesülő mentori, szakmai támogatói rendszer

5 A bevezetés időszaka 2013 és 2018 között minden pedagógus első minősítésére sor kerül (Nkt.) 2013 és 2017 között valósul meg a béremelés teljes körű bevezetése (326/2013-as kormányrendelet) 2015 őszéig futnak ki az előmeneteli rendszer bevezetését támogató kiemelt projektek (TÁMOP , TÁMOP , TÁMOP )

6 Vonatkozó jogszabályok
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet

7 I. Béremelés 2014. szeptember 1-jétől
Az új pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-jei bevezetése után immár harmadik alkalommal növekszik generálisan a pedagógusok bére. Az illetményalapról a Korm. rendelet a következőképpen rendelkezik: „38. § (1) szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén, c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.”

8 II. 2015. január 1-jén esedékes átsorolások
Pedagógus II. fokozatba sorolás: Aki április 30-ig 14 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával rendelkezett és feltöltötte portfólióját, teljesítette a január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit. A portfóliók feltöltését követően az OH ellenőrizte a Korm. rendeletben foglalt összes feltétel meglétét, és az eredményről június 30-ig értesítést küldött. Összesen jogosult pedagógus véglegesítette e-portfólióját és ezzel jogosultságot szerzett arra, hogy munkáltatója január 1-jével Pedagógus II. fokozatba sorolja.

9 Mesterpedagógus fokozatba sorolás:
2015. január 1-jén Mesterpedagógus fokozatba kerülnek azok a pedagógusok, akik 2014-ben sikeresen elvégzik az OH kétszer 30 órás tanfelügyelői, minősítési szakértői képzését vagy az OFI által szervezett 60 órás szaktanácsadói képzését; megfelelnek a TÁMOP projekt keretében megszervezett próbaminősítési eljáráson és rendelkeznek 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával. Az OH továbbá a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó szakmai tartalmak és minősítési eljárások kidolgozására irányuló kutatási, fejlesztési felhívás keretében 1200 pedagógus Mesterpedagógus fokozatba kerülését biztosítja.

10 III. A 2015. évi minősítővizsgák, minősítési eljárások
Az EMMI február 28-án meghatározta a 2015-ben esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások keretszámát, a minősítővizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A évi minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei voltak: Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhettek április 30-ig a évi minősítésre, akik a jelentkezés határidejéig rendelkeztek pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal. A szeptember 1. és december 31. között Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok felvétele kötelező volt a évi minősítési tervbe.

11 2014-es rendkívüli eljárásban részt vevők
2015. ÉVI MINŐSÍTÉSBEN RÉSZT VEVŐK Összesen: pedagógus Gyakornokok 2930 fő - Gyakornoki besorolásban lévő pedagógusok Különös feltételek fő - Pedagógus I. fokozat, 8 év szakmai gyakorlat és pedagógus-szakvizsga vagy Pedagógus I. fokozat és legalább 30 év szakmai gyakorlat 2014-es rendkívüli eljárásban részt vevők 2697 fő - április 30-ig feltöltötte e‑portfólióját, bekerült az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba, de jelentkezett a évi minősítésre, és a miniszter engedélyezte a jövő évi minősítésüket Nyilatkozat – szeptemberben

12 A évi eljárás A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a Korm. rendelet értelmében november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. A évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok minősítővizsgájára, minősítési eljárására 2015-ben kerül sor. Sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás esetén január 1-jén kerülhetnek a pedagógus előmeneteli rendszer következő fokozatába.

13 A Korm. rendelet módosítása
Szabadon választható meg az a legalább heti két órában tanított tantárgy, amely alapján minősítését kéri a pedagógus. Az alapdokumentumok köre szűkült. A Korm. rendelet a korábbiaknál átfogóbban határozza meg a Mesterpedagógus fokozathoz kapcsolódó szakértői feladatokat. A jövőben szakértő, intézményvezető nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának minősítővizsgáján, minősítési eljárásában.

14 Amennyiben a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki felróható okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a számára előírt feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, a megbízója erről értesíti a pedagógus munkáltatóját. A munkáltató a pedagógus Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha az értesítésben foglaltakat megalapozottnak találja. Az óvoda- és iskolapszichológusok foglalkozását nem látogathatják meg a minősítési szakértők. A Korm. rendelet módosításának értelmében: „Ha a pedagógus április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, akkor az OH részére benyújtott kérelemmel szeptember 30-áig kérheti a minisztertől a évi minősítési tervbe való felvételét.”

15 MI INDOKOLTA AZ ÚTMUTATÓ KORREKCIÓJÁT?
► 100 tréner felkészítése, vizsgáztatása – tapasztalatok ► Ticketingre beérkezett kérdések (közel 8000) ► Roadshow tapasztalatok ► Konferenciák, tankerületi értekezletek visszajelzései ► Belső szakmai műhelybeszélgetések ► e-portfólió feltöltésével kapcsolatos észrevételek ►Jogszabályi háttér változása ► Az OH minden év július 31-ig javaslatot tehet a pedagógusminősítési eszközök módosítására

16 A KORREKCIÓ SZEMPONTJAI
► Az e-portfólió kötelező szerkezetének egyszerűsítése ► A dokumentumok elvárt mennyiségének ésszerűsítése ► Kellő szabadság a pedagógusoknak szakmai kompetenciáik bemutatásához

17 SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSBEN
ÚTMUTATÓ A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉHEZ Miniszteri jóváhagyás: november 19. Közzététel az oktatas.hu portálon: december 12. Oldalletöltés: Egyedi látogató: augusztus 24. KIEGÉSZÍTETT ÚTMUTATÓ Közzététel: március 19. MÁSODIK, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Miniszteri jóváhagyás: július 10. Közzététel: augusztus 25.

18 VÁLTOZÁSOK AZ E-PORTFÓLIÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA DOKUMENTUMAIBAN
Csak teljes változat Alap- és szabadon választható dokumentumok köre Az eddigi 10 helyett 6 óra-/foglalkozásterv Az eddigi 3-5 helyett 4-6 szabadon választható dokumentum

19 A MINŐSÍTÉS LÉPÉSEI 1. Tájékozódás 2. E-portfólió feltöltése
3. Felkészülés az óra/foglalkozás megtartására 4. Óra/foglalkozás megtartása 5. Felkészülés az e-portfólió védésére 6. E-portfólió védése 7. Tanúsítvány, magasabb fokozatba lépés

20 FELTÖLTŐFELÜLET VÁRHATÓ NYITÁSA: A FELTÖLTÉS HATÁRIDEJE:
Portfólió-feltöltés FELTÖLTŐFELÜLET VÁRHATÓ NYITÁSA: 2014. szeptember 8-ai héten. A FELTÖLTÉS HATÁRIDEJE: 2014. november 30.

21 DOKUMENTUMOK KAPCSOLATI RENDSZERE
Óraterv * Csoportprofil Tematikus terv A L A P D O K U M E N T U M O K * Óraterv * Óraterv Esetleírás Hospitálási napló * Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum

22 Köszönöm a figyelmüket! miklos.thaisz@emmi.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Letölteni ppt "A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések