Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELDORADO – kegyelmi állapot

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELDORADO – kegyelmi állapot"— Előadás másolata:

1 ELDORADO – kegyelmi állapot

2 Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer
ADATLAP Neve: ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára Leánykori neve: Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer Szülei: TÁMOP B-11/ Országos Széchényi Könyvtár Szül.: 2014. október 31. Az “Európa 2020″ stratégiához kapcsolódva az Új Széchenyi Terv keretében 2012 tavaszán meghirdetésre került az elektronikus dokumentumküldés országos rendszerének (OEDR) megvalósítására kiírt pályázat (TÁMOP B-11/1 – “Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében)

3 a magyar könyvtári rendszer gyűjteményeire alapozva
Célkitűzés A magyar (főként írott) kultúra értékeinek digitális formában történő hozzáférhetővé tétele összhangban az európai törekvésekkel (Európai Digitális Menetrend, i2010, Új Reneszánsz, Horizon 2020 stb.) a magyar könyvtári rendszer gyűjteményeire alapozva a művek jogi és digitalizáltsági státuszától függetlenül szoros együttműködésben a kulturális ágazat szereplőivel, mindenekelőtt a partnerkönyvtárakkal Az Európai Bizottság által bemutatott digitális menetrend az Európai Unió növekedésére vonatkozóan 2020-ig szóló célkitűzéseket meghatározó Európa 2020 stratégia hét pillérének egyike. A digitális menetrend az információs és kommunikációs technológiákban (ikt) rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázását javasolja az innováció, a gazdasági növekedés és a haladás előmozdítása érdekében. Új Reneszánsz jelentés: a „bölcsek tanácsa” szerint Európa kulturális örökségének online elérhetővé tételével új korszak, a „digitális reneszánsz” veheti kezdetét i2010 kezdeményezés: Az Európai Közösségek Bizottsága „i2010: európai információs társadalom 2010” című javaslata átfogó politikai irányvonalakat fektet le. Feladata előmozdítani a nyitott és versenyképes digitális gazdaság kifejlődését, és hangsúlyozni az IKT meghatározó szerepét a társadalmi integrációban és az életminőségben. A megújított lisszaboni növekedési és foglalkoztatási partnerségben kulcsszerepet játszó i2010 az információs társadalomra és az audovizuális médiára irányuló európai uniós politikák egységes kezelését célozza. A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére. Az Unió egységes kutatási keretprogramja a as időszakra. Egy olyan hét éves pénzügyi keret, amely három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában és amelynek megvalósítására összesen 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre. Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító és sokunk életét jobbá tévő innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek. Ezzel egyidejűleg drasztikusan visszaszorítja a bürokráciát, a szabályok és eljárások egyszerűsítésével pedig a legjobb kutatók és még több innovatív vállalkozás érdeklődését igyekszik felkelteni.

4 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet „8. § (2) A kiemelt feladatok ellátása érdekében a nemzeti könyvtár a Kultv. 61. § (4) bekezdése szerinti alapfeladatai keretében […] b) az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez kapcsolódva működteti az országos elektronikus dokumentumküldő rendszert, amelynek keretében ba) szolgáltatja a szerzői jog által védett művek elektronikus változatát, bb) figyelembe veszi a könyvtárak által megküldött elektronikus dokumentumok szolgáltatására vonatkozó korlátozásokat, valamint bc) a könyvtárak helyett - megállapodás alapján - végzi az elektronikus dokumentumküldés lebonyolítását […]”

5 Mit nyújt az ELDORADO a könyvtáraknak?
Teljes digitalizálási munkafolyamat-követés megrendelésalapú digitalizálások digitalizálási tervek teljesítése pénzügyi folyamatok kezelése (árképzés, online fizetés bonyolítása, számlakezelés) Szerzői jogi infrastruktúra a közkincsek és árva művek azonosítására az out-of-commerce kiadványok legális elérhetővé tételére az in-commerce kiadványok jogosulti engedélyek alapján való szolgáltatására

6 138/2014. (IV. 30.) Korm. Rend. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 1.
(2) Kiadott könyvek esetében a jogosultak felkutatása során legalább a következő információforrásokat igénybe kell venni: a) a MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátási Rendszer) adatbázisa; b) kötelespéldányok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti Bibliográfia; c) könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állományai, amelyekben felkutathatók az érintett jogosultak vagy elérhetőségi adataik;

7 138/2014. (IV. 30.) Korm. Rend. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 2.
d) olyan kiadói és szerzői szervezetek, amelyek nyilvántartják az érintett jogosultakat és az elérhetőségi adataikat; e) a WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) és az ISBN (International Standard Book Number) azonosító számról vezetett nyilvántartás, valamint a kiadott könyvekre vonatkozó adatbázisok; f) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai; g) az adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrások, különösen a VIAF (Virtual International Authority Files) és az ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) adatbázis és h) az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer adatbázisa (= ELDORADO)

8 Szerzői jogi infrastruktúra szolgáltatás
besorolási áll. + bibl. adat közkincs nem közkincs a 138/2014. Korm. rend.-ben előírt források árva mű nem árva mű ELDORADO-licencmenedzsment jogtulajdonosi engedély alapján szolgáltatható nem szolgáltatható 138/2014. (IV. 30.) Korm.rendelet - az árva mű felhasználásának részletes szabályairól.

9 A jogtisztázás modellje
ARROW (= Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) – uniós fejlesztés, adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrás, amelynek célja a jogosultkutatás és az engedélyezés folyamatainak automatizálása, ezáltal a tömeges digitalizálási projektek támogatása Az ARROW lábai: könyvtári információs források (VIAF, TEL) Books In Print nyilvántartások (BiP) jogkezelői adatbázisok (RRO) ELDORADO = a magyar ARROW

10 Jogosulti adatok a jogtisztázáshoz – honnan?
ARROW Plus – korábbi kísérlet alkalmas szerzői jogi nyilvántartás létrehozására (Magyarország az OSZK, az SZTNH és a Magyar Bip Kft. kérésére engedélyt kapott a BiP-szoftver implementálására) Új kötelespéldány-rendelet – a kiadói jelentés adatainak kibővítése szerzői jogi elérhetőségi információkkal (OSZK és SZTNH közös javaslata) OEDR-rendelet – az adatszolgáltatás ösztönzésével Kötelező közös jogkezelés kiterjesztése az out-of-commerce kiadványokra – hosszú távú megoldást jelentő kezdeményezés a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek hozzáférhetővé tételére (a 2014/26/EU irányelv átültetésével) ELDORADO-kampány – a jogosultakat megszólító kampány (az érdekelt szervezetek bevonásával) az Szjt. módosítására irányuló SZTNH-s kezdeményezés a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU Irányelv

11 Jogosulti engedélyek – honnan?
Az irodalmi művek online szolgáltatása a szerzői jogosultak engedélyéhez kötött, ezek beszerzése az ELDORADO-ban: közvetve: kiadókkal való közvetlen megállapodások (kurrens szerzők jelentős köre) közvetve: ügynökségi szerepet vállaló, a kiadókat és szerzőket egyaránt képviselő jogkezelő szervezeten keresztül (Magyar BiP, MISZJE, közös jogkezelő szervezetek) közvetlen: megállapodás kötése a szerzői jogosulttal (szerző, örökös stb.) – csupán végső esetben!  magyar irodalmi szerzői jogvédő és jogkezelő egyesület

12 A „német modell” a közös jogkezelésről szóló törvény (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) módosítása: az out of commerce művek (vergriffene Werke) felhasználásának engedélyezése speciális kiterjesztett hatályú közös jogkezelés keretében 1966. január 1-jét megelőzően megjelent művek nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak gyűjteményében található művek a többszörözés és nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel jövedelemszerzési célokat nem szolgál a művek a közös jogkezelő kérelmére a kereskedelmi forgalomból kivont művek nyilvántartásába felvételre kerültek a jogosultak a nyilvántartásba vételről szóló tájékoztatást követő 6 héten belül nem tiltakoztak A kereskedelmi forgalomban nem kapható művek nyilvántartását a Német Szabadalmi Hivatal vezeti, és a felvételi kérelem esetén a kérelmező eljárásának jogalapját, illetve a bejelentett adatok valóságtartalmát nem vizsgálják. A nyilvántartás a hivatal weboldalán bárki számára hozzáférhető. Magyarországon előfeltétele, hogy az ilyen jogosítást végző közös jogkezelő előzetesen rendelkezzen annyi jogosulti megbízással mind szerzői, mind pedig kiadói vagy egyéb jogosulti oldalról a jogszabály szerint meghatározott out of commerce művek többszörözésére és nyilvánosság részére történő hozzáférhetővé tételére, amely megfelelő reprezentativitást jelent a kiterjesztett hatályú közös jogkezeléshez.

13 Együttműködések Egyetemek: irodalomjegyzékek összegyűjtése, elküldése MISZJE: jogosultak megkeresése, engedélyek beszerzése, megállapodások megkötése, ügynöki tevékenység Magyar Books In Print Kft.: forgalmazási adatok szolgáltatása, felhasználási szerződésekre vonatkozó információk Külső rendszerek (MaNDA, ’txtr): egymásra utalás, adatszolgáltatás Partnerkönyvtárak: a jogvédett művekre is kiterjedő, országos tartalomszolgáltatás építése, metaadat-aggregáció, digitalizálási tervek összehangolt megvalósítása stb. (részletek a szerződésben és a partnerkönyvtári tájékoztatóban)

14 Az ELDORADO és a jelenlegi országos könyvtári rendszerek
a végfelhasználót célozza meg: nem szükséges könyvtári olvasónak lenni, hogy szolgáltatásait igénybe vegyük Előnyei: nagyobb felhasználói kör (beleértve a határon túli felhasználókat) nem szükséges a könyvtáros ahhoz, hogy a felhasználó kommunikáljon a rendszerrel – bármely internetes hozzáféréssel rendelkező mezei felhasználó használhatja a már digitalizált közkincsekhez ingyenes, a jogvédett tartalmakhoz jogtiszta hozzáférést biztosít WIN-WIN-WIN helyzetet teremt: felhasználó-szerző/kiadó-könyvtár

15 ELDORADO – EGY LEGÁLIS ALTERNATÍVA
olvasó könyvtár ELDORADO digitális dokumentum saját készüléken (DRM, jogosulti engedély) dedikált hálózaton Az ELDORADO színrelépésével ez a gyakorlat megváltozik

16 Üzleti modell (árkomponensek) 1.
eljárási díj: a rendszer fenntartási költségei, a digitális tartalmak gyarapításának fedezete megállapodás függvénye, hogy a partnerkönyvtárak milyen arányban részesüljenek az eljárási díj összegéből az általuk digitalizált dokumentumokra érkező megrendelések után továbbhárított közvetített szolgáltatás díja: ha egy megrendelt mű szolgáltatásával kapcsolatban az ELDORADO-partnernél egyéb költségek merülnek fel

17 Üzleti modell (árkomponensek) 2.
szerzői jogdíj: jogvédett dokumentumok esetében a szolgáltatástípus függvényében megállapított e-olvasójegy: az OSZK értékesíti a saját olvasóinak, illetve a partnerkönyvtáraknak minden partnerkönyvtár maga dönt arról, hogy az általa az OSZK-tól kedvezményesen megvásárolt e-olvasójegyet milyen konstrukcióban forgalmazza az olvasói számára felhasználói kedvezményeket biztosít: árva művek ingyenes olvasása és kölcsönzése, egyes művek online olvasása a jogtulajdonosok engedélye alapján az e-olvasójeggyel rendelkezőknek a rendszer nem számol fel eljárási díjat

18 Üzleti modell (árkomponensek) 3.
egyéb szolgáltatások díja: az értéknövelt szolgáltatások teljesítésével, illetve az „egyedi igények” kielégítésével kapcsolatban felmerülő költségek (az üzleti felhasználást célzó megrendelések esetén) a szolgáltatási standardtól eltérő nagyobb felbontás igénylése egy-egy dokumentum soron kívüli digitalizálása További részletes információk az ELDORADO-ról és az együttműködés feltételeiről: partnerkönyvtári szerződés tervezete Partnerkönyvtári tájékoztató (Könyvtári Figyelő, megj. alatt)

19 ELDORADO – kegyelmi állapot
A kurrens európai kulturális törekvések a tömeges digitalizálást és digitális hozzáférhetőséget ösztönző uniós irányelvekben testesülnek meg. Ezeknek, mindenekelőtt az árva művekről szóló (2012/28/EU) irányelvnek a gyakorlatba való, az érintettek számára közvetlen megtérüléssel kecsegtető átültetése egyfajta kegyelmi állapotként fogható fel, amelyben a felhasználók a keresett tartalomhoz, a kedvezményezett intézmények a jogtisztázás (pl. árva művek automatizált azonosításának) eszközéhez, a jogtulajdonosok pedig az őket megillető jogdíjakhoz juthatnak hozzá

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ELDORADO – kegyelmi állapot"

Hasonló előadás


Google Hirdetések