Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK."— Előadás másolata:

1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. Dr. Balogh László Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke laszlo.balogh@arts.unideb.hu laszlo.balogh@arts.unideb.hu laszlo.balogh@arts.unideb.hu www.mateh.hu www.mateh.hu

2 I. ELMÉLET ÉS GYAKORLAT KAPCSOLATA A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN - A tehetségkutatás (pszichológia, pedagógia, speciális területek stb.) alkalmazott tudomány. - A tehetség-keresés, -fejlesztés gyakorlati problémái állnak a kutatások középpontjában. - A XX. század elejétől indultak a tudományos kutatások világszerte e területen, ez az „összefonódás” azóta is jellemző!

3 I./a Hazai példák a tudomány és a gyakorlat szoros kapcsolatára Vezető kutatóhelyek tehetség-témakörben az 1980-as évek második felétől – együttműködés iskolákkal: Vezető kutatóhelyek tehetség-témakörben az 1980-as évek második felétől – együttműködés iskolákkal: - MTA Pszichológiai Intézete - MTA Pszichológiai Intézete - Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai - Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke Tanszéke 2007. Magyar Géniusz Program pályázata 2007. Magyar Géniusz Program pályázata 2011. Magyar Géniusz Program eredményei 2011. Magyar Géniusz Program eredményei 2012. Tehetséghidak Program pályázata 2012. Tehetséghidak Program pályázata 2014. Tehetséghidak Program eredményei 2014. Tehetséghidak Program eredményei Géniusz Könyvek sorozat (közel 40!) Géniusz Könyvek sorozat (közel 40!) MATEHETSZ- felmérések, közvéleménykutatás MATEHETSZ- felmérések, közvéleménykutatás

4 I./b Nemzetközi elemzések – korszerű elméleti alapokon 1. ECHA-Konferenciák kétévenként! Kiemelten: Kiemelten: - 2nd ECHA-Conference, Budapest, 1990. - 2nd ECHA-Conference, Budapest, 1990. - 7th ECHA-Conference, 2000. Debreceni Egyetem - 7th ECHA-Conference, 2000. Debreceni Egyetem - résztvevők 50 országból - résztvevők 50 országból 2. Heller - Mönks - Sternberg - Subotnik /edrs./: International Handbook of Giftedness and Talent, Amsterdam – New York – Oxford - Tokyo, 2000, Pergamon, ( Balogh, L - Persson, R. - Joswig, H. : Gifted Education in Europe: Programs, Practices and Current Research ) ( Balogh, L - Persson, R. - Joswig, H. : Gifted Education in Europe: Programs, Practices and Current Research ) 3. Educational Research Workshop: „Education of the Gifted in European Schools” „Education of the Gifted in European Schools” (University of Nijmegen, The Netherlands, 5-9 June 2002.) (University of Nijmegen, The Netherlands, 5-9 June 2002.) 4. Mönks, F. J. - Pflüger,R. 2005.: Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective (University of Nijmegen, The Netherlands) (University of Nijmegen, The Netherlands)

5 5. „Gifted Education in Europe” (Budapest, Miskolc) (Conference of civil organizations, professionals, administrators and policy makers, Hungary, 3-6 April, 2006) - résztvevők 30 országból (Conference of civil organizations, professionals, administrators and policy makers, Hungary, 3-6 April, 2006) - résztvevők 30 országból 6. Simona D’ Alessio, 2009.: Gifted Learners. A Survey of Educational Policy and Provision, European Agency for Development in Special Needs Education 7. Gordon Győri János, 2011: A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I., Géniusz Könyvek 8. Uniós Tehetségkonferencia, Budapest, 2011. 9. Gordon Győri János, 2012: A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II., Géniusz Könyvek 10. Uniós Tehetségkonferencia, Budapest, 2014.

6 II. FŐBB GYAKORLATI PROBLÉMÁK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Tehetségkeresés, azonosítás Komplex programok (gazdagítás) Differenciált fejlesztés Gyorsítás Új szerepek a fejlesztésben Családdal való együttműködés Hatásvizsgálat

7 1. TEHETSÉGKERESÉS, AZONOSÍTÁS - alapvető hiányosságok Az előrelépés feltételei: Az előrelépés feltételei: - A tehetséget keresni kell! - A tehetséget keresni kell! - Komplex azonosítás szükségessége: minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. - Komplex azonosítás szükségessége: minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. - - Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli modell ad kapaszkodókat, minden összetevőre figyelnünk kell! (ábra!) - Az azonosításban a pedagógusé a vezető szerep, a pszichológus csak segítheti ezt. - Az azonosításban a pedagógusé a vezető szerep, a pszichológus csak segítheti ezt. - Folyamat-jelleg: tehetségkereső programok szükségesek! - Folyamat-jelleg: tehetségkereső programok szükségesek! (Tannenbaum ábrája!) (Tannenbaum ábrája!)

8

9

10 2. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK – ritkán További előrelépés feltételei: További előrelépés feltételei: A/ Komplexitás érvényesítése A/ Komplexitás érvényesítése a/ a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, b/ a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), c/ megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), d/ szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. a/ a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, b/ a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), c/ megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), d/ szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. B/ Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt B/ Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt

11 3. DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS – egyenetlenül érvényesül a / A további előrelépés kiindulási pontjai: a / A további előrelépés kiindulási pontjai: Minden gyermeknek egyformán meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon, és kiteljesítse potenciálját. Az egyenlőséget úgy kell tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz. A tehetséges gyermekek a többi gyermektől eltérő ütemben tanulnak, és ennek az ütemnek az összehangolása programjukkal kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából. A tehetséges gyermekek a többi gyermektől eltérő ütemben tanulnak, és ennek az ütemnek az összehangolása programjukkal kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából. A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágynak. A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágynak. A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösztönzésre, hogy potenciális képességeiket próbára tegyék. A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösztönzésre, hogy potenciális képességeiket próbára tegyék.

12 b/ Változatos szervezeti formák a tehetségesek differenciálásában „ Adaptív oktatás: a differenciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett integrált oktatás együttes alkalmazása.” (M. Nádasi Mária) - a tanórai differenciálás különféle formái, /minél több kiscsoportos – kiemelten kooperatív tanulás - és egyénre szabott munka!/ - speciális osztály, - fakultáció, - délutáni foglalkozások /szakkör, blokk, önképzőkör stb./, - hétvégi programok, - nyári kurzusok, - mentor-program stb. Fontos szempont: gazdagítás és differenciálás egyszerre!

13 4. GYORSÍTÁS – az intellektuális területeken elvétve Korábbi iskolakezdés. Osztály-átléptetés. D-típusú osztályok. Tanulmányi idő lerövidítése. Egyetemi tanulmányok „idő előtti” elkezdése.

14 5. ÚJ SZEREPEK A TEHETSÉGFEJLESZTÉSBEN - alig fordulnak elő Tehetségkoordinátor - tisztázatlan szerepek! Tehetségkoordinátor - tisztázatlan szerepek! Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus): elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus): elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban Mentor: olyan szakember, aki személyre szabottan (individualizáció!), közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét Mentor: olyan szakember, aki személyre szabottan (individualizáció!), közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét

15 6. A CSALÁDDAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS – kis számban, rendszertelenül 6. A CSALÁDDAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS – kis számban, rendszertelenül - Az előrelépés feltétele: rendszerszerű együttműködés! - Az együttműködés főbb tartalmi szempontjai: A tehetség felismerése; A tehetség felismerése; célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása; célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása; a fejlődés közös értékelése; a fejlődés közös értékelése; közös programok szervezése – új szervezeti keretek; közös programok szervezése – új szervezeti keretek;

16 7. PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA - elvétve - Legfőbb probléma: komplexitás hiánya! I. Speciális tehetség fejlődése II. Pszichológiai háttértényezők Általános intellektuális képességek Kreativitás Tanulási motiváció Egyéni tanulási stratégiák Személyiség-összetevők Szorongás Pályaorientáció stb.

17 III. ÖSSZEGZÉS: 1. SOK ÉRTÉK, DE PROBLÉMÁK: TARTALMI, ÉLETKORI ÉS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYENETLENSÉG. 2. KIEMELT FELADATOK: 2. KIEMELT FELADATOK: - SZÉLESKÖRŰ TEHETSÉGKERESÉS - SZÉLESKÖRŰ TEHETSÉGKERESÉS (ÓVODÁSKORTÓL A FELSŐOKTATÁSIG) (ÓVODÁSKORTÓL A FELSŐOKTATÁSIG) - INTENZÍV PROGRAM-FEJLESZTÉS - INTENZÍV PROGRAM-FEJLESZTÉS - SZAKSZERŰSÉG ERŐSÍTÉSE (KUTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANÁCSADÁS, MENTOROK, STB.) - SZAKSZERŰSÉG ERŐSÍTÉSE (KUTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANÁCSADÁS, MENTOROK, STB.)


Letölteni ppt "A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések