Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai."— Előadás másolata:

1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap szeptember 27. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke

2 I. ELMÉLET ÉS GYAKORLAT KAPCSOLATA A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN A tehetségkutatás (pszichológia, pedagógia, speciális területek stb.) alkalmazott tudomány A tehetség-keresés, -fejlesztés gyakorlati problémái állnak a kutatások középpontjában. - A XX. század elejétől indultak a tudományos kutatások világszerte e területen, ez az „összefonódás” azóta is jellemző!

3 I./a Hazai példák a tudomány és a gyakorlat szoros kapcsolatára
Vezető kutatóhelyek tehetség-témakörben az 1980-as évek második felétől – együttműködés iskolákkal: - MTA Pszichológiai Intézete - Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke 2007. Magyar Géniusz Program pályázata 2011. Magyar Géniusz Program eredményei 2012. Tehetséghidak Program pályázata 2014. Tehetséghidak Program eredményei Géniusz Könyvek sorozat (közel 40!) MATEHETSZ- felmérések, közvéleménykutatás

4 I./b Nemzetközi elemzések – korszerű elméleti alapokon
1. ECHA-Konferenciák kétévenként! Kiemelten: - 2nd ECHA-Conference, Budapest, 1990. - 7th ECHA-Conference, Debreceni Egyetem - résztvevők 50 országból 2. Heller - Mönks - Sternberg - Subotnik /edrs./: International Handbook of Giftedness and Talent, Amsterdam – New York – Oxford - Tokyo, 2000, Pergamon, ( Balogh, L - Persson, R. - Joswig, H. : Gifted Education in Europe: Programs, Practices and Current Research ) 3. Educational Research Workshop: „Education of the Gifted in European Schools” (University of Nijmegen, The Netherlands, 5-9 June 2002.) 4. Mönks, F. J. - Pflüger,R : Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective (University of Nijmegen, The Netherlands)

5 5. „Gifted Education in Europe” (Budapest, Miskolc)
(Conference of civil organizations, professionals, administrators and policy makers, Hungary, 3-6 April, 2006) - résztvevők 30 országból 6. Simona D’ Alessio, 2009.: Gifted Learners. A Survey of Educational Policy and Provision, European Agency for Development in Special Needs Education 7. Gordon Győri János, 2011: A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I., Géniusz Könyvek 8. Uniós Tehetségkonferencia, Budapest, 2011. 9. Gordon Győri János, 2012: A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II., Géniusz Könyvek 10. Uniós Tehetségkonferencia, Budapest, 2014.

6 II. FŐBB GYAKORLATI PROBLÉMÁK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Tehetségkeresés, azonosítás Komplex programok (gazdagítás) Differenciált fejlesztés Gyorsítás Új szerepek a fejlesztésben Családdal való együttműködés Hatásvizsgálat

7 1. TEHETSÉGKERESÉS, AZONOSÍTÁS - alapvető hiányosságok
Az előrelépés feltételei: - A tehetséget keresni kell! - Komplex azonosítás szükségessége: minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. - Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli modell ad kapaszkodókat, minden összetevőre figyelnünk kell! (ábra!) - Az azonosításban a pedagógusé a vezető szerep, a pszichológus csak segítheti ezt. - Folyamat-jelleg: tehetségkereső programok szükségesek! (Tannenbaum ábrája!)

8

9

10 2. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK – ritkán
További előrelépés feltételei: A/Komplexitás érvényesítése a/ a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, b/ a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), c/ megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), d/ szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. B/ Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt

11 3. DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS – egyenetlenül érvényesül
a/ A további előrelépés kiindulási pontjai: Minden gyermeknek egyformán meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon, és kiteljesítse potenciálját. Az egyenlőséget úgy kell tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz. A tehetséges gyermekek a többi gyermektől eltérő ütemben tanulnak, és ennek az ütemnek az összehangolása programjukkal kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából. A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágynak. A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösztönzésre, hogy potenciális képességeiket próbára tegyék.

12 b/ Változatos szervezeti formák a tehetségesek
differenciálásában „Adaptív oktatás: a differenciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett integrált oktatás együttes alkalmazása.” (M. Nádasi Mária) - a tanórai differenciálás különféle formái, /minél több kiscsoportos – kiemelten kooperatív tanulás - és egyénre szabott munka!/ - speciális osztály, - fakultáció, - délutáni foglalkozások /szakkör, blokk, önképzőkör stb./, - hétvégi programok, - nyári kurzusok, - mentor-program stb. Fontos szempont: gazdagítás és differenciálás egyszerre!

13 4. GYORSÍTÁS – az intellektuális területeken elvétve
Korábbi iskolakezdés. Osztály-átléptetés. D-típusú osztályok. Tanulmányi idő lerövidítése. Egyetemi tanulmányok „idő előtti” elkezdése.

14 5. ÚJ SZEREPEK A TEHETSÉGFEJLESZTÉSBEN - alig fordulnak elő
Tehetségkoordinátor - tisztázatlan szerepek! Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus): elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban Mentor: olyan szakember, aki személyre szabottan (individualizáció!), közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét

15 6. A CSALÁDDAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS – kis számban, rendszertelenül
- Az előrelépés feltétele: rendszerszerű együttműködés! - Az együttműködés főbb tartalmi szempontjai: A tehetség felismerése; célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása; a fejlődés közös értékelése; közös programok szervezése – új szervezeti keretek;

16 7. PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA elvétve - Legfőbb probléma: komplexitás hiánya! I. Speciális tehetség fejlődése II. Pszichológiai háttértényezők Általános intellektuális képességek Kreativitás Tanulási motiváció Egyéni tanulási stratégiák Személyiség-összetevők Szorongás Pályaorientáció stb.

17 III. ÖSSZEGZÉS: 2. KIEMELT FELADATOK: - SZÉLESKÖRŰ TEHETSÉGKERESÉS
1. SOK ÉRTÉK, DE PROBLÉMÁK: TARTALMI, ÉLETKORI ÉS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYENETLENSÉG . 2. KIEMELT FELADATOK: - SZÉLESKÖRŰ TEHETSÉGKERESÉS (ÓVODÁSKORTÓL A FELSŐOKTATÁSIG) - INTENZÍV PROGRAM-FEJLESZTÉS - SZAKSZERŰSÉG ERŐSÍTÉSE (KUTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANÁCSADÁS, MENTOROK, STB.)


Letölteni ppt "A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK AKTUALITÁSAI Székelyföldi Tehetségnap 2014. szeptember 27. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések