Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit ellenőrzünk Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit ellenőrzünk Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot."— Előadás másolata:

1 Mit ellenőrzünk Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében című standard (ISQC), valamint a 220. témaszámú, a Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése című Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásainak való megfelelést.

2 A MER háttere Az 1-es számú minőségellenőrzési standard, valamint a 220-as számú standard a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok rendszerébe tartozó alapvető könyvvizsgálati standardok. Lényegük, hogy a könyvvizsgálónak ki kell alakítania azon eljárások rendszerét, melyek alkalmazása biztosítja számára a könyvvizsgálati munka minden szakaszában a releváns standardokban megfogalmazott követelmények betartását.

3 A MER célja A könyvvizsgáló cég kialakítja a cégen belüli belső minőség-ellenőrzési rendszerét, melynek betartását társaságon belül számon is kéri. Ezáltal kellő bizonyosságot tud nyújtani arról, hogy a kiadott jelentések az adott körülmények között helytállóak.

4 A MER követelménye szakmai követelmények (ügyfél elfogadás, kockázat becslése, tervezés, bizonyíték gyűjtés, hibák feltárása, minősítése, hatásuk mérlegelése, áttekintés, a könyvvizsgálói jelentés készítése, dokumentálás), etikai elvárások (függetlenség, szakmaiság), A könyvvizsgáló cég sajátosságain alapuló az audit munka minden fázisára kiterjedő, ellenőrző- rendszer (belső ellenőrzés) alkalmazása a követelmények betartása érdekében.

5 Elvárások a MER-rel szemben
Határozza meg a könyvvizsgálat rendjét, főbb feladatokat, módszertani eljárásokat, alkalmazandó megoldásokat, betartásuk ellenőrzését. Fogalmazza meg a könyvvizsgáló felé a szakmai és etikai elvárásokat, betartásuk ellenőrzését. Legyen egyértelmű és egységes. Igazodjon a tényleges gyakorlathoz. A tennivalók meghatározásával segítse a felmerülő problémák tisztázását, a belső és külső konzultációk szükségességének mérlegelését. Biztosítsa a munka megfelelő áttekintését és a következtetések levonását, a megfelelő vélemény kialakítását a könyvvizsgálati standardok alapján.

6 MER sajátosságai 1. MER követelményei a közreműködő könyvvizsgálók és asszisztensek létszámától függetlenül: MER szakmai követelményei egységesek (a végső célnak teljesülni kell!) Szükséges egy előre kialakított módszertan, egy állandó követelményrendszer, ami segíti az könyvvizsgálati munka során a standardok alkalmazását. A rendszer kialakítását segítheti egy számítógépes program, ami általános támogatást nyújt a könyvvizsgálathoz (a tapasztalatok szerint ettől még nem biztos, hogy megfelelő a tervezés, a szakmai érvelés, a levont következtetések, illetve érvényesül a tényleges áttekintés).

7 MER sajátosságai 2. MER követelményei a közreműködő könyvvizsgálók és asszisztensek létszámától függően Alkalmazott módszerek, eljárások egyéni könyvvizsgálók esetén egyszerűbbek. Nem kell több személyre összehangolni a szakmai és etikai elvárásokat, ellenőrzésük egyszerű kérdéslistával történhet. Több éves megbízás esetén a korábbi vizsgálati tapasztalatok közvetlenül hasznosíthatóak. Nincs független belső kontroll, ezért a könyvvizsgálat során elkövetett hiba kiszűrését a folyamat részeként kell biztosítani!

8 Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 1.
A MER minimális tartalmi követelményei az audit munka folyamatából vezethetők le. A könyvvizsgálati munka fázisai: A megbízás elfogadása – beleértve az ügyfél megismerését, a könyvvizsgáló függetlenségének, felkészültségének felmérését, az etikai követelmények betartását, a rendelkezésre álló idő és a szakmai tapasztalatok mérlegelését.

9 Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 2.
2. Előkészítés – az érvényes előírásoknak megfelelő elfogadó nyilatkozat, szerződés, kockázatbecslés, könyvvizsgálói eljárások tervezése, a fontosabb stratégiai lépések meghatározása, a munkaprogram összeállítása. 3. Évközi vizsgálatok elvégzése – melynek része a belső ellenőrzési folyamatok értékelése, a rendszervizsgálat, a kontrollok hatékonyságának mérése, az ellenőrzési tesztek elvégzése és kiértékelése.

10 Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 3.
4. Év végi vizsgálat – a beszámoló sorainak ellenőrzése, beleértve a megtervezett eljárások elvégzését és dokumentálását, a külső megerősítések beszerzését és értékelését. 5. Véglegesítés – a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése, az összhang és a teljesség vizsgálata, a munka áttekintése, a vélemény kialakítása, továbbá a szabályzatban rögzített esetekben a külső konzultációk és a szükséges minőség-ellenőrzés a jelentés kiadása előtt.

11 Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 4.
A tartalmi követelmények mellett további szempont, hogy a könyvvizsgálat milyen körülmények, személyi feltételek, technikai támogatottság mellett történik. Ezek befolyásolhatják a szakmai és etikai feltételek mérlegelési szintjeit, a kialakított munkapapírok tartalmát, mennyiségét, az ellenőrzésre, áttekintésre vonatkozó listák arányát. Fontos: A MER a tényleges működési feltételeknek, valamint a tényleges gyakorlatnak megfelelően kerüljön kialakításra.

12 Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 5.
Az egyéni könyvvizsgáló által kidolgozott MER akkor is megfelel, ha csak az alapvető területek szabályozására tér ki. A mintaszabályzat általánosságban, de valamennyi érintett témakörre vonatkozó előírást tartalmaz, ezért abból kiindulva kevés munkával elkészíthető az egyéni könyvvizsgáló saját MER szabályzata

13 A mintaszabályzat A mintaszabályzat egy sablon, ami tartalmazza a szabályozás minimális követelményeit, de egyben általános, ezért a könyvvizsgálónak egyedivé és a gyakorlatban alkalmazhatóvá kell tennie (a MER címe ne legyen mintaszabályzat)!

14 MER gyakorlati hiányosságai 1.
A szabályzatok a mintaszabályzatok alapján készültek, de több esetben a könyvvizsgáló csupán kinyomtatta a mintaszabályzatot. Gyakran elmarad a szabályzat testre szabása, kiegészítése a tényleges működésnek megfelelően, ezért nem azonosítható a könyvvizsgáló szabályzata, nem derülnek ki a működési jellemzők, nem igazolható a hatálybalépés, nem állapítható meg a gyakorlatban való alkalmazás kezdete.

15 MER gyakorlati hiányosságai 2.
Általában hiányos a kockázatok mérlegelési módja – nem határozza meg a könyvvizsgáló, hogy mely ügyfelek, helyzetek, események jelentenek számára magas kockázatot és hogyan kezeli azokat. Pl.: speciális minősítést, szaktudást igénylő ügyfelek, megbízások esetében (pénzintézet, IFRS, stb.), vagy kiemelt kockázat esetén milyen eljárásokat kell végrehajtani pl.: kötelező külső konzultáció, belső minőség-ellenőrzés, kiterjesztett áttekintés, tapasztalt kollégák bevonásának, külső-belső specialisták felkérésének alkalmazása.

16 MER gyakorlati hiányosságai 3.
Az egyéni könyvvizsgálók jellemzően nem foglalkoznak a szabályzat és a gyakorlati munkalapok összhangjával. A szabályzatban legtöbben a saját rendszerüktől függetlenül hivatkoznak a mellékletekre, melyeket nem alkalmaznak. Számítógépes programot használnak, de nem az abban szereplő referenciaszámokra hivatkoznak a szabályzatban. A könyvvizsgálónak nincs egységes rendszere, a munkalapokat különböző rendszerekből gyűjtötte össze és az ott hivatkozott, eltérő rendszerű referenciaszámmal együtt vette át.

17 MER gyakorlati hiányosságai 4.
Az egyéni könyvvizsgálók szabályzata sokszor formai, nem dolgozzák ki a saját MER-t, nincs ellenőrzési rendszerük. Ha egyébként a standardnak megfelel a végzett munka, akkor is fennáll a szabályzat és a gyakorlat ellentmondása, ami arra utal, hogy nem megfelelő a belső ellenőrzési rendszer, illetve nem működik hatékonyan.

18 A MER ellenőrzése külön kijelölés alapján, Kérdőívekkel, KET alapján,
könyvvizsgáló céget ellenőrizzük (képviseli az ügyvezető, vagy meghatalmazottja), dokumentálás: jegyzőkönyvvel. Fontos: tartsuk be a KET határidőket.

19 A jelenlegi MER kérdőívek kritikái
Nem dolgozza fel teljeskörűen az 1. témaszámú ISQC standard előírásait. Jelentős az eltérés a közfelügyeleti ellenőrzés során alkalmazott kérdőív és a kamarai kérdőívek között. Nincs összekötve a MER ellenőrzés az egyedi megbízások ellenőrzésével. Nincsenek standard hivatkozások. Nincs közzétett módszertani segédlet.

20 A jelenlegi MER kérdőívek előnye
A könyvvizsgáló cég méretéhez (bonyolultságához) alkalmazkodó kérdőívek. Objektív, egyértelműen „igennel”, vagy „nemmel” megválaszolható kérdések. „Nem” válaszok kötelező indoklása.

21 MER ellenőrzésének kérdőívei
Egyedül, asszisztens nélkül Egyedül asszisztenssel 2-5 fő könyvvizsgáló és asszisztens Legalább 6 fős társaságok értékeléséhez

22 Kérdések - Válaszok


Letölteni ppt "Mit ellenőrzünk Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot."

Hasonló előadás


Google Hirdetések