Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 11. 18. Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 11. 18. Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó."— Előadás másolata:

1 2014. 11. 18. Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében című standard (ISQC), valamint a 220. témaszámú, a Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése című Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásainak való megfelelést. Mit ellenőrzünk

2 2014. 11. 18. A MER háttere Az 1-es számú minőségellenőrzési standard, valamint a 220-as számú standard a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok rendszerébe tartozó alapvető könyvvizsgálati standardok. Lényegük, hogy a könyvvizsgálónak ki kell alakítania azon eljárások rendszerét, melyek alkalmazása biztosítja számára a könyvvizsgálati munka minden szakaszában a releváns standardokban megfogalmazott követelmények betartását.

3 2014. 11. 18. A MER célja A könyvvizsgáló cég kialakítja a cégen belüli belső minőség-ellenőrzési rendszerét, melynek betartását társaságon belül számon is kéri. Ezáltal kellő bizonyosságot tud nyújtani arról, hogy a kiadott jelentések az adott körülmények között helytállóak.

4 2014. 11. 18. A MER követelménye szakmai követelmények (ügyfél elfogadás, kockázat becslése, tervezés, bizonyíték gyűjtés, hibák feltárása, minősítése, hatásuk mérlegelése, áttekintés, a könyvvizsgálói jelentés készítése, dokumentálás), etikai elvárások (függetlenség, szakmaiság), A könyvvizsgáló cég sajátosságain alapuló az audit munka minden fázisára kiterjedő, ellenőrző- rendszer (belső ellenőrzés) alkalmazása a követelmények betartása érdekében.

5 2014. 11. 18. Elvárások a MER-rel szemben Határozza meg a könyvvizsgálat rendjét, főbb feladatokat, módszertani eljárásokat, alkalmazandó megoldásokat, betartásuk ellenőrzését. Fogalmazza meg a könyvvizsgáló felé a szakmai és etikai elvárásokat, betartásuk ellenőrzését. Legyen egyértelmű és egységes. Igazodjon a tényleges gyakorlathoz. A tennivalók meghatározásával segítse a felmerülő problémák tisztázását, a belső és külső konzultációk szükségességének mérlegelését. Biztosítsa a munka megfelelő áttekintését és a következtetések levonását, a megfelelő vélemény kialakítását a könyvvizsgálati standardok alapján.

6 2014. 11. 18. MER sajátosságai 1. MER követelményei a közreműködő könyvvizsgálók és asszisztensek létszámától függetlenül: MER szakmai követelményei egységesek (a végső célnak teljesülni kell!) Szükséges egy előre kialakított módszertan, egy állandó követelményrendszer, ami segíti az könyvvizsgálati munka során a standardok alkalmazását. A rendszer kialakítását segítheti egy számítógépes program, ami általános támogatást nyújt a könyvvizsgálathoz (a tapasztalatok szerint ettől még nem biztos, hogy megfelelő a tervezés, a szakmai érvelés, a levont következtetések, illetve érvényesül a tényleges áttekintés).

7 2014. 11. 18. MER sajátosságai 2. MER követelményei a közreműködő könyvvizsgálók és asszisztensek létszámától függően Alkalmazott módszerek, eljárások egyéni könyvvizsgálók esetén egyszerűbbek. Nem kell több személyre összehangolni a szakmai és etikai elvárásokat, ellenőrzésük egyszerű kérdéslistával történhet. Több éves megbízás esetén a korábbi vizsgálati tapasztalatok közvetlenül hasznosíthatóak. Nincs független belső kontroll, ezért a könyvvizsgálat során elkövetett hiba kiszűrését a folyamat részeként kell biztosítani!

8 2014. 11. 18. Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 1. A MER minimális tartalmi követelményei az audit munka folyamatából vezethetők le. A könyvvizsgálati munka fázisai: 1. A megbízás elfogadása – beleértve az ügyfél megismerését, a könyvvizsgáló függetlenségének, felkészültségének felmérését, az etikai követelmények betartását, a rendelkezésre álló idő és a szakmai tapasztalatok mérlegelését.

9 2014. 11. 18. Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 2. 2. Előkészítés – az érvényes előírásoknak megfelelő elfogadó nyilatkozat, szerződés, kockázatbecslés, könyvvizsgálói eljárások tervezése, a fontosabb stratégiai lépések meghatározása, a munkaprogram összeállítása. 3. Évközi vizsgálatok elvégzése – melynek része a belső ellenőrzési folyamatok értékelése, a rendszervizsgálat, a kontrollok hatékonyságának mérése, az ellenőrzési tesztek elvégzése és kiértékelése.

10 2014. 11. 18. Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 3. 4. Év végi vizsgálat – a beszámoló sorainak ellenőrzése, beleértve a megtervezett eljárások elvégzését és dokumentálását, a külső megerősítések beszerzését és értékelését. 5. Véglegesítés – a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése, az összhang és a teljesség vizsgálata, a munka áttekintése, a vélemény kialakítása, továbbá a szabályzatban rögzített esetekben a külső konzultációk és a szükséges minőség-ellenőrzés a jelentés kiadása előtt.

11 2014. 11. 18. Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 4. A tartalmi követelmények mellett további szempont, hogy a könyvvizsgálat milyen körülmények, személyi feltételek, technikai támogatottság mellett történik. Ezek befolyásolhatják a szakmai és etikai feltételek mérlegelési szintjeit, a kialakított munkapapírok tartalmát, mennyiségét, az ellenőrzésre, áttekintésre vonatkozó listák arányát. Fontos: A MER a tényleges működési feltételeknek, valamint a tényleges gyakorlatnak megfelelően kerüljön kialakításra.

12 2014. 11. 18. Egyéni könyvvizsgálói MER kialakításának szempontjai 5. Az egyéni könyvvizsgáló által kidolgozott MER akkor is megfelel, ha csak az alapvető területek szabályozására tér ki. A mintaszabályzat általánosságban, de valamennyi érintett témakörre vonatkozó előírást tartalmaz, ezért abból kiindulva kevés munkával elkészíthető az egyéni könyvvizsgáló saját MER szabályzata

13 2014. 11. 18. A mintaszabályzat A mintaszabályzat egy sablon, ami tartalmazza a szabályozás minimális követelményeit, de egyben általános, ezért a könyvvizsgálónak egyedivé és a gyakorlatban alkalmazhatóvá kell tennie (a MER címe ne legyen mintaszabályzat)!

14 2014. 11. 18. MER gyakorlati hiányosságai 1. A szabályzatok a mintaszabályzatok alapján készültek, de több esetben a könyvvizsgáló csupán kinyomtatta a mintaszabályzatot. Gyakran elmarad a szabályzat testre szabása, kiegészítése a tényleges működésnek megfelelően, ezért nem azonosítható a könyvvizsgáló szabályzata, nem derülnek ki a működési jellemzők, nem igazolható a hatálybalépés, nem állapítható meg a gyakorlatban való alkalmazás kezdete.

15 2014. 11. 18. MER gyakorlati hiányosságai 2. Általában hiányos a kockázatok mérlegelési módja – nem határozza meg a könyvvizsgáló, hogy mely ügyfelek, helyzetek, események jelentenek számára magas kockázatot és hogyan kezeli azokat. Pl.: speciális minősítést, szaktudást igénylő ügyfelek, megbízások esetében (pénzintézet, IFRS, stb.), vagy kiemelt kockázat esetén milyen eljárásokat kell végrehajtani pl.: kötelező külső konzultáció, belső minőség-ellenőrzés, kiterjesztett áttekintés, tapasztalt kollégák bevonásának, külső-belső specialisták felkérésének alkalmazása.

16 2014. 11. 18. MER gyakorlati hiányosságai 3. Az egyéni könyvvizsgálók jellemzően nem foglalkoznak a szabályzat és a gyakorlati munkalapok összhangjával. A szabályzatban legtöbben a saját rendszerüktől függetlenül hivatkoznak a mellékletekre, melyeket nem alkalmaznak. Számítógépes programot használnak, de nem az abban szereplő referenciaszámokra hivatkoznak a szabályzatban. A könyvvizsgálónak nincs egységes rendszere, a munkalapokat különböző rendszerekből gyűjtötte össze és az ott hivatkozott, eltérő rendszerű referenciaszámmal együtt vette át.

17 2014. 11. 18. MER gyakorlati hiányosságai 4. Az egyéni könyvvizsgálók szabályzata sokszor formai, nem dolgozzák ki a saját MER-t, nincs ellenőrzési rendszerük. Ha egyébként a standardnak megfelel a végzett munka, akkor is fennáll a szabályzat és a gyakorlat ellentmondása, ami arra utal, hogy nem megfelelő a belső ellenőrzési rendszer, illetve nem működik hatékonyan.

18 2014. 11. 18. A MER ellenőrzése külön kijelölés alapján, Kérdőívekkel, KET alapján, könyvvizsgáló céget ellenőrizzük (képviseli az ügyvezető, vagy meghatalmazottja), dokumentálás: jegyzőkönyvvel. Fontos: tartsuk be a KET határidőket.

19 2014. 11. 18. A jelenlegi MER kérdőívek kritikái Nem dolgozza fel teljeskörűen az 1. témaszámú ISQC standard előírásait. Jelentős az eltérés a közfelügyeleti ellenőrzés során alkalmazott kérdőív és a kamarai kérdőívek között. Nincs összekötve a MER ellenőrzés az egyedi megbízások ellenőrzésével. Nincsenek standard hivatkozások. Nincs közzétett módszertani segédlet.

20 2014. 11. 18. A jelenlegi MER kérdőívek előnye A könyvvizsgáló cég méretéhez (bonyolultságához) alkalmazkodó kérdőívek. Objektív, egyértelműen „igennel”, vagy „nemmel” megválaszolható kérdések. „Nem” válaszok kötelező indoklása.

21 2014. 11. 18. MER ellenőrzésének kérdőívei  Egyedül, asszisztens nélkül  Egyedül asszisztenssel  2-5 fő könyvvizsgáló és asszisztens  Legalább 6 fős társaságok értékeléséhez

22 Kérdések - Válaszok 2014. 11. 18.


Letölteni ppt "2014. 11. 18. Az 1-es témaszámú, Minőségellenőrzés a pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések