Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Judit A gyermek és az idegen nyelv. Angol nyelvű óvodai foglalkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Judit A gyermek és az idegen nyelv. Angol nyelvű óvodai foglalkozás."— Előadás másolata:

1 Kovács Judit A gyermek és az idegen nyelv

2 Angol nyelvű óvodai foglalkozás

3 Az életkor és a nyelvtanulás összefüggései  Nyelvtanulás vagy nyelvtudás? Új kihívások előtt a közoktatás  Az elmúlt 50 év: az életkor nyelvtanulásban játszott szerepének felismerése, a korai nyelvi programok megjelenése és jellemzői  Az elmúlt 10 év: a korai (óvodai) idegen nyelvű programok megjelenése és fogadtatásuk  Korai és idegen nyelvi programok együttes alkalmazása: miért sikeres ez a találkozás?

4 Nyelvtanulás a 21. században Az idegen nyelvek tanulásának a funkciója alapvetően megváltozott: a cél nem egy idealisztikus műveltség képnek való megfelelés, hanem: alkalmazni képes tudás. A 20. század végéig az élet csak kevesek számára teremtett olyan helyzeteket Magyarország határain belül, hogy a nyelvtudás alkalmazására ténylegesen szükség lett volna. A 20. század végétől az idegen nyelvek tudására nem ismeret, hanem készség szinten van szükség

5 Az idealisztikus és haszonelvű kultúrák tantervekben megmutatkozó paraméterei (Forrás: Sharpe: 1991:21) Szempontok: A nyelvoktatás Idealisztikus kultúrákban Haszonelvű kultúrákban Célja:A kulturális értékek megőrzése és átadása Gazdasági, társadalmi és egyéni előnyök megszerzésének elősegítése Kedvezményezettjei:Elit/kiválasztott csoportok A népesség nagy tömegei Milyen időszakra irányul: A múltra (például: klasszikusok olvasása) A jövőre Tartalma:Ami hagyományosan értéknek minősült Ami hasznos Módja:Tanárközpontú, didaktikus Tanulóközpontú, aktív

6 Az életkor szerepe a nyelvtanulásban A ’kritikus periódus elmélet’ (Penfield és Roberts 1959, Lenneberg 1967,új megvilágításba helyezte a korai nyelvtanulást. Lényege: a gyermeki fejlődésben van egy kritikus életkor, a pubertás kezdete, amely életkor fölött elkezdett nyelvtanulás az agyban lejátszódó fiziológiai változások következtében nem lehet olyan sikeres, mint ezen életkor előtt. A kritikus periódus elmélet megjelenése óta sok vitára ad okot. Egy jellemző válasz: „Csak azért, mert a tizenéves nyelvtanulók gyorsabban tanulnak, nem jelenti azt, hogy az idegen nyelv tanulásával várni kellene. Például: ha bebizonyítják, hogy a nagyobb gyerekek könnyebben megértik a matematikai fogalmakat mint a kicsik, lehet-e ez ok arra, hogy az iskolai tantervek csak a 9. osztálytól írják elő a matematika oktatását?” (Met és Phillips 1999)

7 Az életkor és a nyelvtanulás összefüggései  Az életkorral változik az a mód, ahogyan az idegen nyelvhez viszonyulunk  A pubertás a határvonal.  Más tevékenység közbeni nyelvelsajátítás, és szándékos, tudatos tanulás  A két mód között alapvető különbség van. A különbségeket az alábbi táblázat érzékelteti:

8 A nyelvelsajátítás és nyelvtanulás közötti különbségek ( Krashen 1981, 1982) Nyelvelsajátítás Nyelvtanulás Mentális vezérlésNem tudatostudatos CélAz üzenet átadásaA nyelvről való tudás átadása FókuszbanA nyelvi funkcióA nyelvi forma Legfontosabb értékA kockázatvállalásA nyelvi precizitás Tanári szerepPartner, beszélgetőtárs Előíró, irányító és ellenőrző Tanulói szerepA szabályokat érziA szabályokat követi HibajavításNem ajánlott. Gátlást okozhat Kötelező része a folyamatnak A kommunikációFolyamat jellegűProduktum jellegű A tanulás módjaIntegratívSpecifikus

9 A gyermek mint nyelvtanuló  1.) A gyermek az anyanyelv analógiájára sajátítja el az idegen nyelvet.  2.) Ebből következően, a gyermek nyelvtanulásának típusa: nyelvelsajátítás. A gyermek tehát másképp tanul idegen nyelvet, mint a más korosztályba tartozók. Ha másképp tanul a gyermek, akkor másképp is kell tanítani. Ez a felismerés igazolja a gyermek- nyelvpedagógia, mint önálló diszciplina megjelenését.  3.) A nyelvtanítás módjára vonatkozóan a gyermek- nyelvpedagógia azt a választ adja, hogy akkor hasznosul a leghatékonyabban a nyelvtanítás, ha az a gyermek számára értelmes kontextusban történik.

10 Miért sikeresek a korai nyelvi programok?  mert a nyelvi fejlesztést az általános fejlesztés részeként és nem nyelvi célként fogják fel  holisztikusak, vagyis a gyermek egész személyiségét fejlesztik  az osztálytanító, vagy az óvópedagógus egy személyben biztosítja a holisztikus fejlesztést  a verbalizáció kizárólagossága előtti állapot teszi lehetővé a gyermek számára, hogy a mondanivaló tartalma, üzenete akkor is eljusson hozzá, ha a nyelvi kód egyelőre még kevés fogódzót jelent.  tartalomban gazdag kontextust kínálnak (amit a tanterv biztosít) Ezeket az összefüggéseket ismerték föl azok az általános iskolák és óvodák, amelyek két tanítási nyelvű, vagy kétnyelvű programokat indítottak az utóbbi 20 évben.

11 Hogyan történik az idegen nyelvi fejlesztés a korai életkorban? Az idegen nyelv  nem önmagában jelenik meg, hanem más műveltségi területekbe vagy tantárgyakba ágyazva – vagyis a gyermek számára értelmes kontextusban  nem ismeretek, szabályok halmaza, hanem elsősorban elsajátítandó készség – vagyis érvényesül a tevékenység közbeni tanulás alapelve

12  a megértés nem puszta verbalizáció, azaz a két nyelv szavainak megfeleltetése útján történik – a gyermeknek módjában áll értelemteremtő képességét használni  fogalmak tanítása helyett a szemléltetés, az érzékszervek útján történő megismerés módszerével történik  tananyagát a gyermek számára élvezetes tevékenységek, elsősorban játékok, dalok, mesék adják

13 Angol nyelvű óvodai foglalkozás

14

15 Felhasznált irodalom Krashen, S.1981 Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Krashen, S. 1982 Principles and Practice in Second Language Acquisition. London: Prentice-Hall International Lenneberg, E. 1967 The Biological Foundation of Language. New York:Wiley Met, M. Phillips, J. 1999 www.Internationaledwa.org/resources/wl/mmet/starting www.Internationaledwa.org/resources/wl/mmet/starting language learning.pdf Penfield, W.-Roberts, L. 1959 Speech and Brain Mechanisms. Princeton: Princeton University Press Sharpe, K. 1991 Primary French: more phoenix than dodo now. Education 3-13, 19 (1).49-53

16 A szerző e témában megjelent főbb művei

17


Letölteni ppt "Kovács Judit A gyermek és az idegen nyelv. Angol nyelvű óvodai foglalkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések