Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Maxillofaciális traumatológia dr. Seres László. Etiológia Közlekedési balesetek Erőszakos cselekedetek Esések Munkahelyi balesetek Sportbalesetek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Maxillofaciális traumatológia dr. Seres László. Etiológia Közlekedési balesetek Erőszakos cselekedetek Esések Munkahelyi balesetek Sportbalesetek."— Előadás másolata:

1 Maxillofaciális traumatológia dr. Seres László

2 Etiológia Közlekedési balesetek Erőszakos cselekedetek Esések Munkahelyi balesetek Sportbalesetek

3 Prediszponáló tényezők Alkohol!!! Epilepszia Csont patológia Életkor

4 Életkor szerepe Gyerekek: -gyakori esések -csont rugalmas: törés ritka! -lágyrészek, fogak sérülései gyakoriak Idősek: -gyakori esések -atrófiás állcsontok: törés gyakori! -kezelés nehéz (fogak hiánya, anesztézia)

5 Lokalizáció Lágyrészsérülések Fogak és támasztószöveteik sérülései Állkapocstörés Arcközéptörés & ezek kombinációi

6 Lágyrészsérülések Abrázió Haematoma -erek elszakadása -tompa trauma Égés Fagyás Vegyszerek

7 Lágyrészsérülések Abrázió Haematoma -erek elszakadása -tompa trauma Égés Fagyás Vegyszerek

8 Lágyrészsebek Metszett (vulnus incisivum) Szakított (vulnus lacerum) Szúrt (vulnus punctum) Harapott (vulnus morsum) Lőtt (vulnus sclopetarium)

9 Arc & száj lágyrészsérülései Erős vérzés (a. facialis, a. lingualis) N. facialis sérülhet Idegentest (föld, üveg, fog stb.) Jó sebgyógyulási hajlam Kozmetikai problémák (heg, torzulás)

10 Lágyrészsérülések kezelése Tetanusz profilaxis Antibiotikum (?) Seb-toilette, elhalt szövetek eltávolítása Vérzéscsillapítás Primér zárás

11 Sebzárás Sebszélek pontos anatómiai egyeztetése Ne legyen holttér! drain Nyálkahártya, izom, bőrvarrat Egyszerű csomós öltések Atraumatikus tű, bőrhorog v. finom csipesz Bőr: monofil 4.0, 5.0, 6.0 Nyálkahártya: Vicryl, Dexon 2.0, 3.0

12 Diagnózis Anamnézis Tünetek Radiológiai vizsgálat

13 Tünettan - bizonytalan jelek Fájdalom Duzzanat Lágyrész-sérülések Működési zavar (functio laesa)

14 Tünettan - biztos jelek Látható alakváltozás Kóros mozgathatóság Crepitatio (csontrecsegés)

15 Az állcsontok töréseinek tünettana Alakváltozás Mozgathatóság Krepitáció

16 Malocclusio Keresztharapás Nyitottharapás stb.

17 Radiológiai vizsgálatok Konvencionális röntgenfelvételek Computer tomographia (CT) Mágneses rezonancia (MR)

18 Konvencionális röntgenfelvételek Maxilla és orbita: -Ortopántomogram (OPT) -Occipitomentalis (OM) 15º, 30º, 45º -oldalirányú koponyafelvétel Mandibula: -OPT -posteroanterior mandibulafelvétel (PA) -oldalirányú mandibulafelvétel

19 Computer tomographia 1972. óta Rutinszerűen nem Középarc törései Eszméletlen beteg

20 Törések típusai Fractura incompleta (infractio, repedés) Fractura completa (leggyakoribb) Fractura impacta (beékelt törés) Fractura comminutiva (darabos) Zöldgally – gyermekkor, ritkán fogatlan állcsonton Fractura pathologica - pl. cysta, tumor Fractura complicata (szövődményes)

21 Törésvonal kapcsolata a külvilággal Zárt törés Nyílt törés

22 Törésvonal keresztezi: -parodontiumot -orrmelléküregeket ANTIBIOTIKUMOK! Nyílt törés

23 Zárt törés Lateralis orbitakeret, orbitafal Izolált járomív Mandibula ramus Diszlokáció nélküli szöglettörés (ha a bölcsességfog nem tört át) Zöldgallytörés

24 Az állcsonttörések speciális szempontjai Felső légutak elzáródása Fogak jelenléte (occlusio) Táplálkozási, beszédbeli nehezítettség Jó vérellátás

25 Az arc töréseinek intézeti ellátása Debridement Repozíció:-zárt -nyílt Rögzítés:-külső -belső Immobilizáció: IMF Antibiotikumok Funkcionális rehabilitáció

26 A törésvonalba eső fogak kérdése Reichenbach 1954. Minden törésvonalba eső fogat el kell távolítani. Ma konzervatív felfogás. Eltávolítjuk a fogat, ha -akadályozza a repozíciót -nagy mértékben mozgatható -radix relicta -impaktált bölcsességfog, ha pericoronitis vagy ciszta

27 A mandibulatörések lokalizációja Fejecs (36%) Angulus (20%) Corpus (21%) Mentum (14%) Szemfog (3%) Ramus (3%) Processus coronoideus (2%)

28 Többszörös mandibulatörések lokalizációja Corpus + ellenoldali angulus v. fejecs Angulus + ellenoldali fejecs Kétoldali fejecs Kétoldali angulus Kétoldali corpus

29 Mandibulatörések tünetei Fájdalom Duzzanat Gingiva laceráció Kóros mozgathatóság Malocclusio Trismus N. alveolaris inf. anaesthesia

30 A mandibulatörések kezelése Konzervatív Sebészi Sebészi-konzervatív

31 A mandibulatörések kezelését befolyásoló tényezők Életkor Fogazat állapota Törés lokalizációja Törés típusa

32 A mandibula töréseinek kezelése Intermaxilláris fixáció Hátrányai 1. Táplálkozás; 2. Beszéd; 3. Szájhigéne

33 Konzervatív kezelés Intermaxilláris fixáció csavarokkal Gyorsan végezhető Helyi érzéstelenítés Gyökérsérülés kockázata

34 Sebészi-konzervatív kezelés Drótvarrat & IMF

35 Sebészi kezelés Fixateur externe (ma már nem) Lemezes osteosynthesis

36 Középarc Maxilla 2Maxilla 2 Szájpadcsont 2Szájpadcsont 2 Alsó orrkagyló 2Alsó orrkagyló 2 Könnycsont 2Könnycsont 2 Orrcsont 2Orrcsont 2 Járomcsont 2Járomcsont 2 EthmoidEthmoid VomerVomer

37 Arcközéptörések megoszlása Orrcsont Járomcsont Le Fort II Le Fort I Le Fort III

38 Arcközép törések Centrális Centrolaterális Laterális

39 Arcközéptörések tünettana Nagyfokú duzzanat (oedema +haematoma) Orrvérzés Subconjunctivalis echymosis Pupilla szintjének megváltozása Enophtalmos Emphysema az alsó szemhéjon Kettőslátás

40 Arcközéptörések tünettana Lépcsőképződés Trismus Maxilla kóros mozgathatósága Elülső nyitottharapás N. infraorbitalis anaesthesia-paraesthesia

41 Az arcközéptörések tünetei N. infraorbitalis anaesthesia-paraesthesia Törésvonal gyakran a foramen infraorbitale-n keresztül Regeneráció sokszor nem teljes, általában hónapokat vesz igénybe

42 Centrális arcközéptörések Processus alveolaris törése Le Fort I törés Le Fort II törés Orrcsonttörés Nasoethmoidalis törés

43 Processus alveolaris törés Malocclusio Hiányzó fog(ak) (mellkas rtg) Terápia: -debridement -zárás

44 Le Fort I törés Horizontális törés az orrüreg alapjának szintjében Malocclusio Felső állcsont kórosan mozgatható Felső áthajlásban nyomásérzékenység, haematoma

45 Le Fort II törés Maxilla orrcsonttal vagy anélkül letörik Malocclusio Felső állcsont kórosan mozgatható Nyitottharapás Kifejezett arcduzzanat

46 Naso-fronto-ethmoidalis törés Frontális régió depressziója Orrdeformitás Traumás telecanthus intercanthalis távolság >35mm Diplopia Liquorrhoea

47 Naso-fronto-ethmoidalis törés Traumás telecanthus intercanthalis távolság >35mm

48 Centrolaterális középarctörés Le Fort III Az egész arckoponya letörik az agyalapról

49 A centrális és centolaterális középarctörések kezelése Repozíció (speciális fogók) Rögzítés -belső dróthurkos felfüggesztés + IMF -lemezes osteosynthesis

50 A centrális és centolaterális középarctörések kezelése Minilemezes osteosynthesis

51 Laterális középarctörések Járomcsont Izolált járomív Zygomatico-maxillaris törés Blowout törés

52 Járomcsonttörések Tünetek Subconjunctivalis bevérzés N. infraorbitalis paraesthesia Periorbitalis duzzanat A járomcsont besüppedt Tapintható lépcső Diplopia Trismus

53 Járomcsonttörések Műtéti indikáció Aszimmetrikus arc – kozmetikai defektus Diplopia N. infraorbitalis anaesthesia – a műtét nem garantálja az ideg regenerációját Trismus

54 Járomcsonttörések Sebészi kezelés Repozíció ha sikertelen vagy instabilRepozíció ha sikertelen vagy instabil Sebészi feltárás & lemezes osteosynthesisSebészi feltárás & lemezes osteosynthesis

55 Járomcsonttörések Repozíció Fossa temporalis (Gillies-féle módszer)Fossa temporalis (Gillies-féle módszer) Transzkután repozícióTranszkután repozíció Infraorbitális vagy subciliáris feltárásInfraorbitális vagy subciliáris feltárás Intraorális feltárásIntraorális feltárás

56 Izolált járomív törés Általában sportsérülés (könyök) Kozmetikai probléma Trismus Terápia: Gillies- féle kiemelés

57 Zygomaticomaxillaris törés Járomcsonttörés tünetei & malocclusio Th: lemezes osteosynthesis -FZ sutura -maxilla elülső fala

58 Blow-out törés A szemet ért tompa trauma hatására (teniszlabda, squashlabda, ököl)A szemet ért tompa trauma hatására (teniszlabda, squashlabda, ököl) Orbita hidrosztatikus nyomásaOrbita hidrosztatikus nyomása Orbita alap sinus maxillarisOrbita alap sinus maxillaris Periorbitalis szövet betöremkedése az arcüregbePeriorbitalis szövet betöremkedése az arcüregbe Izombecsípődés a törésvonalbaIzombecsípődés a törésvonalba

59 Blow-out törés tünetei EnophtalmosEnophtalmos Korlátozott szemmozgásokKorlátozott szemmozgások Diplopia (ált. felfelé tekintés)Diplopia (ált. felfelé tekintés) N. infraorbitalis paraesthesia/anaesthesiaN. infraorbitalis paraesthesia/anaesthesia Pupilla szintjének változásaPupilla szintjének változása Diagnózis: -trakciós teszt -coronalis CTDiagnózis: -trakciós teszt -coronalis CT

60 Blow-out törés kezelése Konzervatív (ha nincs kettőslátás) Sebészi -orbitaalap rekonstrukciója (csontlemez, lyodura, PDS lemez) -antrumballon (Foley-katéter)

61 Gyógyulást hátráltató tényezők Helyi tényezők -fertőzés -idegentest -mobilitás -nem megfelelő repozíció -rossz vérellátás - sugárterápia Szisztémás tényezők -idős kor -betegségek - pl. diabetes -gyógyszerek - pl. szteroidok -deficienciák - pl. alultápláltság


Letölteni ppt "Maxillofaciális traumatológia dr. Seres László. Etiológia Közlekedési balesetek Erőszakos cselekedetek Esések Munkahelyi balesetek Sportbalesetek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések