Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011.12.09.1 Minőségirányítás II. 5. Konzultáció Dr. Szvitacs István

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011.12.09.1 Minőségirányítás II. 5. Konzultáció Dr. Szvitacs István"— Előadás másolata:

1 2011.12.09.1 Minőségirányítás II. 5. Konzultáció Dr. Szvitacs István szvitacs.istvan@gmail.com

2 2011.12.09.2 Az 5 konzultációs félév tematikája 1. A félév menetének bemutatása, esettanulmány 2. Folyamatok 3. Dokumentált eljárások- folyamatleírások 4. Vezetőség felelősségi köre. Gazdálkodás az erőforrásokkal 5. A vevői megelégedettség és marketing összefüggései. 6. Termék előállítása 7. Mérés, elemzés, fejlesztés. A féléves teljes feladat beadása. (2009. április 30.)

3 2011.12.09.3 Miről lesz szó ma? Termék előállítása (Szabvány 7.)  Termék előállítása és szolgáltatás nyújtása (7.5)  Megfigyelő és mérőberendezések kezelése (7.6) 8. Mérés, elemzés, fejlesztés:  8.1: Általános előírások  8.2: Figyelemmel kísérés és mérés 8.2.1: Vevői elégedettség 8.2.2: Belső audit 8.2.3: Folyamatok figyelemmel kísérése és mérése 8.2.4: A termék figyelemmel kísérése és mérése  8.3: A nem megfelelő termék kezelése  8.4: Az adatok elemzése  8.5: Fejlesztés 8.5.1: Folyamatos fejlesztés 8.5.2: Helyesbítő tevékenység 8.5.3: Megelőző tevékenység Kiegészítések a kézikönyvhöz

4 2011.12.09.4 0.2 Folyamatszemléletű megközelítés

5 2011.12.09.5 Összefüggések ábrázolása

6 2011.12.09.6 Szervezeti ábra

7 2011.12.09.7 A termék előállítása

8 2011.12.09.8 A Parmezán Pizza a pizza előállításához és annak kiszállításához kapcsolódó szakmai tevékenységeit és azok végrehajtásának módját a „Pizzakészítés és kiszállítás” nevű folyamatleírás és a „Pizzatészta készítésének receptje” (hozzávalók, elkészítési leírás) tartalmazza részletesen. A fenti folyamatleírásban meghatározzuk a termék jellemzőit leíró információk elérhetőségét, A berendezések, eszközök használatát, A megfigyelő és mérőberendezések elérhetőségét és használatát, A figyelemmel kísérés és mérés végrehajtását, és A termék kibocsátási,- kiszállítási és - kiszállítás utáni tevékenységek végrehajtását. A folyamatleírás és a recept elérhetősége: lásd. Dokumentumok kezelése című fejezet Parmezán Pizza- A termék előállítás megtervezése (7.5.1)

9 2011.12.09.9 A termék előállítása

10 2011.12.09.10 Parmezán Pizza (7.5.2) A Parmezán Pizza kizárja ezt a pontot a minőségirányítási rendszerből.

11 2011.12.09.11 A termék előállítása

12 2011.12.09.12 Parmezán Pizza (7.5.3) Lásd „Pizzakészítés és kiszállítás” nevű folyamatleírás feljegyzései  Pl: rendelési lap szignózása

13 2011.12.09.13 A termék előállítása

14 2011.12.09.14 Parmezán Pizza (7.5.4) A Parmezán Pizza gondoskodik a vevői tulajdon (pl.: vevői eszközök, vevőtől kapott-, pizzába beépítendő alapanyagok) védelméről mindaddig, amíg az a felügyelete alatt áll vagy azt használja. Az ügyfél által átadott tulajdont egyértelműen azonosítja az ügyfél neve, a tulajdon megnevezése és az átadás dátuma. Az üzletvezető feladata ezen átadott tulajdonok azonosítása és verifikálása az átvételkor. A Parmezán Pizza oly módon óvja és védi a vevői tulajdont, hogy ezeket a saját eszközeitől, alapanyagaitól elkülönítetten tárolja. Megóvásukra, védelmükre a saját eszközök, alapanyagokra vonatkozó eljárás szerinti eljárást alkalmazza. Ha valamely vevői tulajdon elveszett, sérült vagy használatra alkalmatlanná vált, akkor az üzletvezető felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és az ügyféllel való írásbeli megegyezés alapján gondoskodik a további lépésekről. (A feljegyzést meg kell őrizni, lásd: feljegyzések kezelése)

15 2011.12.09.15 A termék előállítása

16 2011.12.09.16 Parmezán Pizza (7.5.5) A Parmezán Pizza megóvja a terméket a belső feldolgozás és a tervezett helyre való kiszállítás során annak érdekében, hogy fenntartsa a követelményeknek való megfelelőséget. A megóvás az alkotóelemekre is vonatkozik. A Parmezán Pizza külön raktárhelyiséget tart fenn, melyben hűtők, polcok „működnek”.  Hűtők: húsoknak/húskészítményeknek 1 db  Hűtők: Zöldségeknek, gyümölcsöknek 1 db  Hűtők: Tej- és tejtermékeknek, élesztőknek, tojásnak stb. 1 db  Polcok: száraz áruknak (liszt, cukor stb.) 1 db  Polcok: konzerveknek 1 db. A Parmezán Pizza külön helyiséget tart fenn kelesztés céljából. Itt polcokat helyezett el. Csomagolás, tárolás, védelem még: lásd a „Pizzakészítés és kiszállítás” nevű folyamatleírás szerint.

17 2011.12.09.17 Parmezán Pizza (7.5.5) A raktárakban a hűtőkön és polcokon kell el helyezni az alábbiakat:  Beérkezett áru nyilvántartó lap (mit, mikor, meddig jó, kitől) (lásd: 2.ea. 24. dia)  Hűtő hőmérséklet nyilvántartó (melyik hűtő, milyen időközönként, hány fok, ki ellenőrizte, mikor) (lásd: 2.ea. 24. dia) A hűtőbe és polcokra került árukat a felhasználási idő (szavatossági idő) szerint elkülönítjük, hogy tudni lehessen, mit meddig lehet felhasználni. A szavatossági idő lejárta után az árukat selejtezzük. Selejtezést végzi a konyhafőnök.

18 2011.12.09.18 A termék előállítása

19 2011.12.09.19 A termék előállítása

20 2011.12.09.20 Parmezán Pizza (7.6) Felhasznált megfigyelő és mérőberendezések hitelesítésekor, kalibrálásakor irányadó: az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Kormány Rendelet. A mérőeszközök kalibrálásáról, hitelesítéséről a Parmezán Pizza jegyzőkönyvet vesz fel. A feljegyzések kezeléséről a kézikönyv vonatkozó fejezete az irányadó. A hitelesítést kezdeményezi: minőségirányítási vezető. A mérőberendezéseket minden használat előtt be kell állítani (ahol ez lehetséges, pl.: mérleg) Azonosításuk: leltári szám alapján történik. Beállításuk: a konyhafőnök gondoskodik a beállításukról. Karbantartásuk: éves karbantartási terv szerint. Megóvásuk: állagmegóvó módon kell őket tárolni és a napi munka végeztével tisztítani. Amennyiben úgy találjuk, hogy a berendezés nem felel meg a követelményeknek, abban az esetben a megelőző méréseket végzünk (felelőse: konyhafőnök), melyek eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük és kiértékeljük. A jegyzőkönyv kezeléséhez a kézikönyv „Feljegyzések kezelése” fejezete az irányadó.

21 2011.12.09.21 Mérés, elemzés, fejlesztés Mi ennek a fejezetnek a lényege? Csinálj belső auditokat! Figyeld, mérd a folyamataidat Figyeld, mérd a termék előállítását Gyűjts adatokat Elemezd az adatokat Vonj le következtetéseket Avatkozz be Fejleszd tovább a rendszert

22 2011.12.09.22 Mérés, elemzés, fejlesztés

23 2011.12.09.23 A Parmezán Pizza megtervezte és bevezette azokat a figyelemmel kísérési-, mérési-, elemzési- és fejlesztési folyamatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy: Bizonyítsa a pizza előállítási és kiszállítási követelményeknek való megfelelést, Gondoskodjon a minőségirányítási rendszer megfelelő és hatékony működéséről, Megvalósítsa a szakmai és a minőségirányítási folyamatok folyamatos javulását, továbbfejlesztését. A mérési, elemzési és továbbfejlesztési célok teljesítése érdekében adatgyűjtési és elemzési, értékelési technikákat alkalmazunk. Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.1)

24 2011.12.09.24 Mérés, elemzés, fejlesztés Célja: annak megállapítása, hogy a MIR megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, a szabvány követelményeinek valamint, hogy a bevezetése, fenntartása eredményes-e.

25 2011.12.09.25 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejl. (8.2.2.) Belső audit (dokumentál eljárás!!!!!) A Parmezán Pizza évente rendszeres, terv szerinti átfogó belső auditokat tart. A belső audit figyelembe veszi és értékeli a Társaság minőségirányítási rendszerének eredményes működését.

26 2011.12.09.26 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.2.) A belső auditokat minden év januárjának végéig megtervezzük és „Belső audit terven” rögzítjük. A terv elkészítéséért és végrehajtásának koordinálásáért a Minőségirányítási vezető felelős. A tervet az Ügyvezető igazgató hagyja jóvá. Ez a terv rögzíti a megvalósítás dokumentálását is. Rendkívüli esetben az audit tervbe újabb auditok vehetők fel. A belső auditok tervezésekor az alábbi szempontok figyelembevételével járunk el:  Auditálandó területek/folyamatok állapota  Auditálandó területek/folyamatok fontossága  Korábbi auditok eredményei  Az auditorok nem auditálhatják saját munkájukat.

27 2011.12.09.27 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.2.) Belső audit Az auditok kritériumai, gyakorisága:  Minden terület minimálisan 1x felül legyen vizsgálva egy évben. Az auditok alkalmazási területei:  Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által lefedett összes terület. Az auditok módszerei:  Az auditterv szerint végrehajtjuk az auditokat. Az auditokhoz „Audit kérdőív” készül, melyen rögzítjük az észrevételeket és a szükségessé váló helyesbítő- megelőző tevékenységek paramétereit (feladat, felelős, határidő) és a visszaellenőrzés adminisztrációját (ki ell.vissza, tapasztalat, szükséges-e újabb intézkedés indítása; ha igen, annak elrendelése). Helyesbítő- megelőző tevékenységeket az Ügyvezető ig. vagy a Minőségirányítási vez. rendelhet el.  Az Audit kérdőív feljegyzés, mely kezelésére a „Feljegyzések kezelése” c. fejezet vonatkozik.  Alapvető módszer, hogy a dokumentumok és egyéb utasítások követelményeit a belső auditor összeveti a tényhelyzettel és a tapasztalatait feljegyzi. Minimálisan: megfelelő, nem megfelelő, nem alkalmazható.

28 2011.12.09.28 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.2.) Belső audit Az auditorok pártatlansága és objektivitása fontos a Parmezán Pizza számára, melyet minden körülmények között betart(at). Indokolatlan késedelem nélkül igyekszünk a belső auditokkor feltárt nemmegfelelőségek kapcsán indított helyesbítő- megelőző tevékenységeket végrehajtani. Célunk a feltárt nemmegfelelőségeknek és azok kiváltó okainak feltárása és későbbi előfordulásának megakadályozása.

29 2011.12.09.29 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.2.) Belső audit terv Sorsz.TerületAuditorIdőpontKorrekció felelőse(i) Korr. határideje Utóell. eredménye Új eljárás sorsz. Lezárás 1.KK: 1, 2, 3, 4. Kukorica János 2011. jún. 2.MV munkáj a Kukorica János 2011. aug. 3.KK: 5,6,7 Kukorica János 2011. okt. 4.KK: 8Kukorica János 2011. dec. A belső audit tervet elrendelem: Dátum, aláírás (ÜI)

30 2011.12.09.30 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.2.) Audit Kérdőív (pl. ) Auditor Auditált terület Időpont(ok) Kérdéslista (!!!!!) Audit értékelése Helyesbítő- megelőző tevékenységek elrendelése (feladat, felelős, határidő, elrendelte ÜI vagy MV) Utóellenőrzés eredménye Új audit elrendelése szükséges: igen/nem Dátum, aláírás

31 2011.12.09.31 Mérés, elemzés, fejlesztés

32 2011.12.09.32 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejl. (8.2.3.) A Parmezán Pizza folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségirányítási folyamatai megfelelőségét. A teendőket az eljárásainkban, és a folyamatok végrehajtását részletező kézikönyvfejezetekben fogalmaztuk meg. Amennyiben szükséges, helyesbítő és megelőző tevékenységeket rendelünk el a „Helyesbítő tevékenységek” és „Megelőző tevékenységek” fejezetekben foglaltak szerint. Az adatokat gyűjti, rendszerezi, ügyvezetőnek negyedévente továbbítja: minőségirányítási vezető Belső auditokon feltárt nemmegfelelőségek száma, jellege Helyesbítő- megelőző tevékenységek száma, jellege Beszállítók számának (elfogadott, nem elfogadott) nyomonkövetése Minőségcélok teljesülése

33 2011.12.09.33 Mérés, elemzés, fejlesztés

34 2011.12.09.34 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.4.) A Parmezán Pizza célja, hogy termékeire, általa nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó követelmények maradéktalanul teljesüljenek. Ennek igazolására figyelemmel kísérési folyamatokat vezetett be, melyeket a „Pizza készítése és kiszállítása” nevű folyamatleírás megfelelő pontjain hajt végre, és a folyamatleírás szerinti feljegyzéseket készít, melyen feltűnteti a termék kiszállítását engedélyezőket (szignó). A vevő által kért pizza nem adható át a vevőnek mindaddig, amíg az az összes követelményt ki nem elégíti, vagy a vevő saját belátása szerint másképp nem rendelkezik. A vevő ez irányú kérését az a „Rendelési lapon” kell rögzíteni. A pizzakiszállítás menete a „Pizza készítése és kiszállítása” nevű folyamatleírásban szabályozott. A Folyamatleírástól való eltérést az üzletvezető engedélyezheti. Az engedélyről feljegyzés készül, melyet a „Feljegyzések kezelése” nevű fejezet szerint kezelünk.

35 2011.12.09.35 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.2.4.) A Parmezán Pizza a termék előállítással, szolgáltatás nyújtással kapcsolatban az alábbi méréseket vezet be és gyűjt adatokat:  Naponta előállított pizzák száma (fajtánként, méretenként)  Kiszállítás sebessége átlagosan (napszakonként, naponta)  Rendelések kapcsán keletkezett hibás teljesítések száma, jellege  Vevői elégedettség mérések (félévente kiküldve, portálon folyamatosan  féléves elemzési ciklusok) Az adatok gyűjti, rendszerezi, üzletvezetőnk és ügyvezetőnek havonta (kiv.: vevői elégedettség mérés) továbbítja: diszpécserek

36 2011.12.09.36 Mérés, elemzés, fejlesztés

37 2011.12.09.37 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.3.) Nem megfelelő termék kezelése (kötelező eljárás!!!!) A Parmezán Pizza munkatársai az ellenőrzési tevékenységek során felismerik a követelményeknek nem megfelelő termékeket és folyamatokat, gondoskodnak azonosításukról és felügyelet alatt tartásukról a célból, hogy megakadályozzák véletlen felhasználásukat vagy kiszállításukat. Nem megfelelő termék a Parmezán Pizza rendszerében:  Beszállítóktól beszerzett termék nem megfelelő  Nem megfelelően elkészített pizza Nem megfelelő termék azonosítása: megkülönböztető jelzéssel látjuk el a csomagoláson (pl: felírjuk rá jól láthatóan: hibás, lejárt szavatosságú) Nem megfelelő termék felügyelet alatt tartása: a nemmegfelelő terméket észlelő munkatárs elkülöníti azt az arra rendszeresített polcokon a raktárban vagy a hűtőkben és a nemmegfelelésről jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti a konyhafőnököt.  Az üzletvezető jóváhagyásával ezek a termékek selejtezhetők.  A nem megfelelő beszerzett terméket az üzletvezető reklamálja meg a beszállító felé és követi a reklamáció sorsát.  A jóváhagyás tényét a jegyzőkönyvön aláírásával igazolja.  A jegyzőkönyveket a minőségirányítási vezető tárolja.

38 2011.12.09.38 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.3.) Nem megfelelő termék kezelésére az alábbi megoldásokat alkalmazzuk: Nem megfelelően elkészített pizza esetében: javítás, selejtezés.  Javítás esetében a „Pizzakészítés és kiszállítás” nevű folyamatleírás szerint kell eljárni. Beszállítóktól beszerzett termék nem megfelelő esetében: reklamáció, felhasználás megakadályozása majd selejtezés, vagy üzletvezető által engedélyezett korlátolt felhasználás.

39 2011.12.09.39 Mérés, elemzés, fejlesztés

40 2011.12.09.40 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.4.) A Parmezán Pizza a folyamatleírásaiban, jelen kézikönyv fejezeteiben már meghatározta a figyelemmel kísérésből, mérésből és egyéb forrásból származó azon adatokat és azok gyűjtési módszereit, amelyek alkalmasak arra, hogy bizonyítsák a minőségirányítási rendszerének megfelelőségét és eredményes működését. Ezen adatokat elemzi is annak céljából, hogy minőségirányítási rendszerének eredményességét folyamatosan fejlessze.

41 2011.12.09.41 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.4.) Ezen adatok elemzését az alábbi módokon végzi:  Elemzi a vevői elégedettség mérés eredményeit  A termék figyelemmel kísérése és mérése fejezet szerinti adatokról (ahol értelmezett) napi/havi/féléves/éves kimutatásokat készít és a vezetőség ezekből következtetéseket von le, trendeket határoz meg és további intézkedéseket eszközöl. Ezen eredményeket a vezetőségi átvizsgálásokban teszi közzé.  A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése fejezet szerinti adatokról (ahol értelmezett) negyedéves/féléves/éves kimutatásokat készít és a vezetőség ezekből következtetéseket von le, trendeket határoz meg és további intézkedéseket eszközöl. Ezen eredményeket a vezetőségi átvizsgálásokban teszi közzé.

42 2011.12.09.42 Mérés, elemzés, fejlesztés

43 2011.12.09.43 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.5.) A Parmezán Pizza célja, hogy minőségirányítási rendszerét, a vevőknek nyújtott szolgáltatásait, termékpalettáját folyamatosan fejlessze. Ennek elérése érdekében a Parmezán Pizza vezetőségi átvizsgálásokat tart, ahol nem csak átvizsgálja minőségpolitikáját, minőségcéljait, a belső auditok eredményeit, a gyűjtött adatokat valamint a helyesbítő és megelőző tevékenységek eredményeit, de megvizsgálja és lehetőség szerint meghatározza a továbbfejlesztés módját, lehetőségeit, kereteit is.

44 2011.12.09.44 Mérés, elemzés, fejlesztés A helyesbítő tevékenység lépései: Eltérések átvizsgálása Okok megállapítása Eltérések megismétlődésének megakadályozása Szükséges tevékenységek meghatározása és bevezetése Elvégzett tevékenységek eredményeinek feljegyzése Elvégzett helyesbítő tevékenység átvizsgálása

45 2011.12.09.45 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.5.2.) Helyesbítő tevékenységek (kötelező eljárás!!!) A helyesbítő tevékenység célja, hogy elemzzük a nemmegfelelőségek okait és intézkedjünk azok kiküszöböléséről és ismételt előfordulásuk megakadályozásáról. Megvalósításának menete:  Eltérések átvizsgálása  Okok megállapítása  Eltérések megismétlődésének megakadályozása  Szükséges tevékenységek meghatározása és végrehajtása  Elvégzett tevékenységek eredményeinek feljegyzése  Elvégzett helyesbítő tevékenység átvizsgálása A helyesbítő tevékenységekre a „Helyesbítő-megelőző tevékenység” nevű formanyomtatványt használjuk.

46 2011.12.09.46 Mérés, elemzés, fejlesztés Megelőző tevékenység lépései: Lehetséges eltérések és ezek okainak megállapítása Az eltérés bekövetkezésének megelőzésére irányuló tevékenység megállapítása A szükséges tevékenység meghatározása és bevezetése A megtett intézkedés eredményeinek feljegyzése Elvégzett megelőző tevékenység átvizsgálása

47 2011.12.09.47 Mérés, elemzés, fejlesztés

48 2011.12.09.48 Parmezán Pizza- Mérés, elemzés, fejlesztés (8.5.3.) Megelőző tevékenységek (kötelező eljárás!!!) A megelőző tevékenység célja, hogy elemzzük a nemmegfelelőségek okait és előfordulásukat ez által megelőzzük. Megvalósításának menete:  Lehetséges eltérések és ezek okainak megállapítása  Az eltérés bekövetkezésének megelőzésére irányuló tevékenység megállapítása  A szükséges tevékenység meghatározása és bevezetése  A megtett intézkedés eredményeinek feljegyzése  Elvégzett megelőző tevékenység átvizsgálása A megelőzőtevékenységekre a „Helyesbítő-megelőző tevékenység” nevű formanyomtatványt használjuk.

49 2011.12.09.49 Kiegészítések a kézikönyvhöz Feljegyzések kitöltése, kezelése (melléklet) Memo: 2.ea: „Azonosítás: ha üres (egyedi azonosító/név kiadási dátum, kiadási verzió), ha nem üres (egyedi megnevezés + dátum)” Formanyomtatványok  Oktatási jegyzőkönyv  Rendelési lap  Beérkezett áru nyilvántartó lap  Hűtő hőmérséklet nyilvántartó  Eszköz/alapanyag igénylő lap  Audit kérdőív  Helyesbítő- megelőző tevékenység

50 2011.12.09.50 Kiegészítések a kézikönyvhöz Sablonok  Szórólap  Ügyfélelégedetsségi kérdőív

51 2011.12.09.51 Kiegészítések a kézikönyvhöz Bizonylat megnevezése, címe Nyilvántartási szám Kiállítja (indítja)JóváhagyjaTárolja Megőrzési idő Oktatási jegyzőkönyv F01OktatóÜgyvezető ig., üzletvezető Minőségir.vez.5 év Rendelési lapF02DiszpécserPék,Futár, konyhai kisegítő Minőségir.vez.5 év Beérkezett áru nyilvántartó lap F03Üzletvezető vagy konyhafőnök üzletvezetőMinőségir.vez.5 év Hűtő hőmérséklet nyilvántartó F04Konyhai kisegítőkonyhafőnökMinőségir.vez.5 év Eszköz/alapanyag igénylő lap F05Üzletvezető vagy konyhafőnök ügyvezetőMinőségir.vez.5 év Audit kérdőívF06auditorÜgyvezető ig., min.vez., felülvizsg.ter.vez Minőségir.vez.5 év Helyesbítő- megelőző tevékenység F07Bármely munkatárs Ügyvezető ig. vagy min.vez., Minőségir.vez.5 év SzórólapS01üzletvezetőÜgyvezető ig.Minőségir.vez.5 év Vevői elégedettség kérdőív S02vevőÜgyvezető ig.Minőségir.vez.5 év

52 2011.12.09.52 Feladat Teljes feladat tartalma:  Kézikönyv az alábbi fejezetekkel: Bevezető (cégbemutatás, milyen szabványra, területekre építünk MIR-t stb.) Minőségirányítási rendszer (  szabvány 4. fejezet alapján) Vezetőség felelősségi köre (  szabvány 5. fejezet alapján, ide kell beépíteni a minőségpolitikát is) Gondoskodás az erőforrásokról (  szabvány 6. fejezete alapján) Termék előállítás (  szabvány 7. fejezete alapján)  lehet külön folyamatleírásban a szakmai folyamat! Mérés, elemzés fejlesztés (  szabvány 8. fejezete alapján)  Feljegyzések mintái (pl. oktatási jegyzőkönyv)  Oktatási terv (min. 1 db. tervezett oktatás)  Minőségcélok (min. 1 db)  Belső audit terv (min. 3 db tervezett audit) lásd: 5.ea anyaga

53 2011.12.09.53 Feladat 2011. december 19. (hétfő) legkésőbb 12.00-ig kérem a teljes feladatot leadni.

54 2011.12.09.54 Gyakorlati feladat(ok) Dokumentálj:  Minőségpolitika √  Minőségcélok √  Kézikönyv √ (0-7 fejezet)  6 db. dokumentált eljárás √ (dok.-, feljegyz. kez., beszerzés)  Folyamatleírás √  Formanyomtatványok/sablonok √  Oktatási terv √  Belső audit terv

55 2011.12.09.55 Felhasznált irodalom: MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 9000:2005 Koczor Z.: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése (TÜV Rheinland Akadémia Kft., Budapest, 2001) http://www.pmmf.hu/letolt/iso/ISO_9001_HONLAP.pdf http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:040 :0017:0025:HU:PDF http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:040 :0017:0025:HU:PDF

56 2011.12.09.56 Köszönöm a figyelmet! Mindenkinek jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "2011.12.09.1 Minőségirányítás II. 5. Konzultáció Dr. Szvitacs István"

Hasonló előadás


Google Hirdetések