Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. június 12. Támogatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. június 12. Támogatási."— Előadás másolata:

1 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. június 12. Támogatási idő számítása Rádli Katalin Hosznyák András

2 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Jogi és értelmezési kérdéskörök

3 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Felsőfokú szakképzések A FSZ képzések esetében 1993 LXXX. törvény 1997. jan. 1-től hatályos verziójának 9/A § (1) bek. szerint a felsőfokú szakképzés is beszámít a támogatási idő felhasználásába Fontos kiemelni, hogy ha a hallgató a FSZ képzését nem hallgatói, hanem tanulói jogviszony keretében végezte, akkor a hozott dokumentumként beküldött FSZ végzettséget 0 félév felhasználással kell beküldeni a FIR felé

4 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) PhD/DLA képzések támogatási ideje A doktorandusz hallgatók esetében a támogatott időszakok számítása nem a 36 hónap finanszírozottságra, hanem a 6 félév képzési időre jár – azaz a hallgató maximum 6 félévig lehet támogatott, függetlenül attól, hogy esetlegesen nem teljes félévre kap doktoranduszi ösztöndíjat Vonatkozó jogszabályi helyek: – Nftv. 16. § (1) bek. és 47. § (2) bek.

5 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hozott dokumentumok támogatott félév száma Mit igazolhat a hallgató? – más intézményben folytatott képzésen felhasznált félévszámot 2006-02-01 előtt Mit igazolhat az intézmény? – a nála szerzett oklevél esetében a támogatott formában felhasznált félévek számát 2006-02-01 előtt Mit igazol az Oktatási Hivatal? – az intézményeket olyan felhasznált félévszámokról is informálja, amelyekről nem rendelkezhettek közvetlen adatokkal, mivel más intézményben kerültek felhasználásra – az érintett hallgatói képzések során teljesített támogatott félévek összeszámolásával teljesíti a 2006-02-01 után szerzett oklevelekre vonatkozó igazolást

6 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hozott dokumentumok támogatott félév száma Mi lehet hallgató által benyújtott igazolás? – FOI által kiállított jogviszony igazolás, mely tartalmazza a félévek finanszírozást is – FOI által kiállított igazolás a képzésen elhasznált félévek számáról – FOI által kiállított igazolás a költségtérítés megfizetéséről meghatározott félévekre – ha a leckekönyv tartalmazza a félévek számát / finanszírozási formáját Mivel igazolja az intézmény a saját korábbi képzésén felhasznált féléveket? – tanulmányi nyilvántartásában a félévek finanszírozás adatai

7 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hozott dokumentumok támogatott félév száma Mikor jelenthet a FIR-be az intézmény félévszámot? – a hallgató olyan hozott dokumentumot jelent be az intézményben, ami felsőfokú végzettséget igazol, és az az intézményben szerzett korábbi végzettség, akkor az intézmény megadhatja a felhasznált támogatott félévszámot – a hallgató olyan hozott dokumentumot jelent be az intézményben, ami felsőfokú végzettséget igazol, de nem az intézményben szerzett végzettség, akkor az intézmény csak akkor igazolhat a FIR felé félévszámot, ha a hallgató a félévek igazolására kérvényt nyújtott be / igazolási eljárást folytatott le pl. hiába van leckekönyv másolata az intézménynek 10 félévről, ezt nem adhatja meg, ha a hallgató ezt nem kéri

8 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hozott dokumentumok támogatott félév száma Mekkora lehet a félévszám? – olyan hozott dokumentumnál, ahol nincs támogatott időszak felhasználás, a 0 (nulla) értéket kell megadni – az üres érték a 7 féléves vélelmezést fogja jelenteni – a 7 félévnél kisebb és nagyobb érték is megadható az igazolt félévszámnak megfelelően

9 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Jelentkezési lapon megadott felhasznált félévszám A hallgató által a jelentkezési lapon közölt félévszám sem a jövőre, sem a múltra nézve nem bír bizonyító erővel! Csak arról ad információt az intézménynek, hogy a hallgató végzett-e tanulmányokat korábban – nem választható szét a megadott félévszámban, hogy mely időszakra vonatkozik (2006 előtt vagy 2006 után) Intézményi feladat a beiratkozáskori ellenőrzés

10 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 1997 előtti nem támogatott képzések A 1993-09-01 előtt egyházi intézményben megkezdett hitéleti képzés esetében a hozott dokumentum esetében 0 félévszámot kell megadni – ha a képzés még 2005/06/2 félévben is aktív, és FIR jelentési kötelezettsége van, akkor költségtérítéses finanszírozási formát kell jelenteni a képzési időszakok esetében Az 1993 LXXX. törvény ismeri el az egyházi képzést

11 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 1997 előtti nem támogatott képzések Az 1989 és 1992 között zajlott orosz tanár átképzésen szerzett végzettségek esetében a hozott dokumentum esetében 0 félévszámot kell megadni A szakirányú továbbképzések esetében 1997 előtt is fennáll, hogy azok finanszírozási formája csak költségtérítéses lehet

12 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Párhuzamosság 2006 előtt Ha a hallgató 2006 előtt több képzést is folyatott támogatott formában párhuzamosan, akkor minden képzési időszakot 1 félévként kell számítani, függetlenül attól, hogy hány képzés támogatott egyidőben Ezen szabály alapján kérjük a tanulmányi jogviszonyban megadni a felhasznált támogatott félév számot 2006 előttre vonatkozóan

13 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Párhuzamosság 2006 előtt Ha több hozott dokumentumot szerzett a hallgató párhuzamos képzésen támogatott formában, akkor csak egy dokumentum esetében kell megadni a félévszámot, a többi esetében pedig 0 értéket kell jelenteni Megszerzés dátumaSorszámIntézményFélévszám 2005-01-18PTA002219ABC6 2005-01-18192/2005ABC0 2005-01-18201/2005ABC0

14 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Párhuzamosság, ha az időben első képzés nem támogatott A támogatási idő számításában csak akkor nevezhető maga a komplett képzés államilag támogatott képzésnek vagy állami (rész)ösztöndíjas képzésnek, ha a hallgató felvételekor ilyen finanszírozási formákkal indul Így a hallgató csak akkor élhet a 2005. évi Ftv. esetében párhuzamossággal, ha az érintett képzéseit támogatott formában kezdte – költségtérítéses képzésen kezdett tanulmányok során átsorolt hallgató nem lesz párhuzamos – a menet közben történő átsorolással keletkezett félévek tehát nem egyként, hanem egyenként számítódnak bele a hallgató által felhasznált félévszámba

15 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Párhuzamosság, ha az időben első képzés nem támogatott A támogatási idő FIR füzet az alábbi esetekkel fog kiegészülni

16 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Miről nem lesz információ a FIR-ben? A 2006 előtt megkezdett és még 2006 előtt megszakított, vagyis abszolutórium vagy oklevél (doktori fokozat) megszerzése nélkül lezárult képzések (jogviszonyok) során felhasznált államilag támogatott félévek számának megállapítására vagy ellenőrzésére sem jogszabályi sem informatikai háttér nincs

17 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Visszajelzések és ütemezés

18 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Visszajelzések Köszönjük minden intézménynek a visszajelzéseket és az észrevételeket, valamint a TMIDK hatású hibák nagy arányú javítását – támidő Eduline jegyek száma: közel 70 – támogatási idő számítható országos szinten a támidő számítás publikálásakor: 71% 2014. június 11-én: 90%

19 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Ütemezés A FIR támogatási algoritmus javítása és élesítése – beleértve a hallgatói elérést is a Magyarorszag.hu oldalon – 2014. július 7-ig fog megtörténni A támogatási idő füzet kiegészítésére is sor kerül A 2014. június 3-a után beérkezett visszajelzéseket csak a most részletezett módosítások után fogjuk vizsgálni!

20 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Változások és javítások az algoritmusban

21 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Támogatási idő keret Az Nftv. 114/D § (3) bek. és a 51/2007 Korm. rendelet 3 § (1) bek. alapján a 2006. szeptember 1. előtt indult egyetemi képzések esetében az alábbiak szerint módosul a támogatási idő keret nagysága Képzési időJelenlegi támidő keretÚj támidő keret 10 félév12 félév13 félév 12 félév14 félév15 félév 14 félév 17 félév

22 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Támogatási idő keret Az Nftv. 47. § (1) bek. és az Ftv. 55. § (2) bek. alapján a 11 féléves osztatlan képzések esetében az alábbiak szerint módosul a támogatási idő keret nagysága Képzési időJelenlegi támidő keretÚj támidő keret 11 félév12 félév14 félév

23 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Képzésváltás, jogutódlás, átvétel A jelenlegi algoritmus a képzésváltás, jogutódlás és átvétel esetekben a képzéseket külön képzésnek kezeli a párhuzamosság szempontjából, ezt korrigálni fogjuk Újra felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen képzések csak akkor kerülnek egyként számításra, ha – a képzési kezdési és végindokok helyesek – a megszűnt képzés végéhez képest egy nappal később kezdődik az új képzés

24 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 2006 előtti doktoranduszi félévszám A tanulmányi jogviszony adatkör XSD-je kiegészítésre kerül egy új mezővel, ahol a 2006 előtt megkezdett jogviszonyban támogatott formában a doktori képzésben teljesített képzési időszakok számát lehet megadni A jelenleg használt adatmezőben továbbra is nem doktori képzésen támogatott formában teljesített képzési időszak számot várja a FIR

25 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Kedvezménytörvény általi plusz 2 félév Módosításra kerül a számítás módja az alábbiak szerint – a mesterképzésnek 2007-09-01 után kell kezdődnie ha ukrán vagy szerb és magyar kettős állampolgárról van szó, akkor 2007-09-01 után bármikor kezdődhet a mesterképzés ha horvát és magyar kettős állampolgárról van szó, akkor a mesterképzés 2007-09-01 és 2013-06-30 között kell kezdődjön – a mesterképzés előtt szükséges egyetemi, főiskolai, BSc/BA vagy osztatlan képzésen szerzett oklevél – mindkét képzésen szükséges legalább 1 támogatott aktív félév

26 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hibajegyek változásai H0132 (hozott dokumentum féléve 1996 előtt) – a szabály törlésre került, mert vannak olyan esetek, melyekre hibás jelzést eredményezze a szabály H0189 (2006 előtti támogatott félévek száma) – a 2006 után indult jogviszonyok esetében NULL és 0 értéket is elfogad majd a szabály H0322 (képzési időszak nem lehet támogatott) – 2014 augusztusában a szabály átalakításra kerül, hogy csak a 2014/15/1 időszaktól ellenőrizzen – STATT hatás kerül beállításra a szabályhoz

27 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Alkalmazandó eljárásrendek

28 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 2013/14/2 időszak 2013/14/2 félévére visszamenőleg nem kell intézkedést tenni azoknál sem, akiknek a képzése a számítások alapján ebben a félévben már nem lehetett volna államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas!

29 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 2014/15/1 időszak előkészítése Az algoritmus javításának élesítése után a támogatási idő jogszabályban rögzített támogatási keretét túllépő hallgatókat szíveskedjenek írásban értesíteni – a folyamatban lévő képzés(eke)t a 2014/15. tanév őszi félévében már kizárólag költségtérítéses vagy önköltséges formában folytathatják – pótolják a megfelelő dokumentumok (oklevelek és bizonyítványok) bemutatásával a vonatkozó adatokat

30 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Új hallgatók a 2014/15/1 időszakban A felvételi eljárásban nincs jogszabályi lehetőség a jelentkezők által a már felhasznált államilag finanszírozott félévek számának a vizsgálatára A 2014/15/1 félévre állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert jelentkezőknél a beiratkozás után kerülnek be FIR-be a hallgatói jogviszonyhoz tartozó legfrissebb adatok, és ezt követően történik meg a FIR-ben a támogatási idő számítás

31 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Új hallgatók a 2014/15/1 időszakban Ennek eredményeképpen előfordulhat az a helyzet, hogy az állami ösztöndíjas képzésre felvett és beiratkozott hallgató a FIR számításai alapján már nem lehetne állami ösztöndíjas Ekkor a hallgató értesítése és az adatok egyeztetése után az intézménynek haladéktalanul át kell őt sorolnia önköltséges finanszírozási formára (jogorvoslattal együtt legkésőbb 2014-10-15-ig), és a hallgató csak ebben a formában folytathatja tovább a tanulmányait

32 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0109 vs. H0322 hibajegyek

33 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Képzési időszakBSc képzés (6 féléves) 2010/11/1Aktív / áll. tám.1 2010/11/2Aktív / áll. tám.2 2011/12/1Aktív / áll. tám.3 2011/12/2Aktív / áll. tám.4 2012/13/1Aktív / áll. tám.5 2012/13/2Aktív / áll. tám.6 2013/14/1Aktív / áll. tám.7 2013/14/2Aktív / áll. tám.8 2014/15/1Aktív / áll. tám. (H0109)9 2014/15/2Aktív / áll. tám. (H0109)10

34 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Támidő felhasználás Képzési időszakBSc képzés (6 féléves) 2010/11/1Aktív / áll. tám.- 2010/11/2Aktív / áll. tám.- 2011/12/1Aktív / áll. tám.- 2011/12/2Aktív / áll. tám.- 2012/13/1Aktív / áll. tám.Passzív / áll. össz. 2012/13/2Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2013/14/1Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2013/14/2Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2014/15/1Aktív / költségt.Aktív / áll. össz. 2014/15/2Aktív / költségt.Aktív / áll. össz. (H0322)

35 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0109 vs. H0322 Túlfutás (KKK + 2 félév) Támidő felhasználás Képzési időszakBSc képzés (6 féléves) 2010/11/1Aktív / áll. tám.- 2010/11/2Aktív / áll. tám.- 2011/12/1Aktív / áll. tám.- 2011/12/2Aktív / áll. tám.- 2012/13/1Aktív / áll. tám.Passzív / áll. össz. 2012/13/2Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2013/14/1Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2013/14/2Aktív / áll. tám.Aktív / áll. össz.-2 2014/15/1Aktív / költségt.Aktív / áll. össz. 2014/15/2Aktív / költségt.Aktív / önkölts.0

36 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. június 12. Támogatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések