Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi."— Előadás másolata:

1 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.. A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó Renáta FIR Fórum június 12.

2 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) az állami ösztöndíjas hallgatók jognyilatkozatban vállalt, az Nftv. 48/A. § szerinti kötelezettségeit a FIR adattartalma alapján állapítja meg és tartja nyilván. III. A tanulmányi adminisztráció pontosságának relevanciája I. OH- HÖSZ I. TR OH- HÖSZ II. Visszatérítési kötelezettség Nftv. 48/A. § b) Nftv. 48/A. § d) Nftv. 48/N. § (3) Nftv. 48/A. § c) Az OH nyilvántartása és hatósági döntései a fentiek szerint nyilvántartott adatokon alapulnak!

3 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Beiratkozás – átsorolás: magyar állami ösztöndíj nyilatkozat A központi felvételi eljárás során a 14A-ban felvett hallgatókat az eddigi évekhez hasonlóan a besorolási döntésben tájékoztatjuk a magyar állami ösztöndíj igénybevételének sajátos, az Nftv-ben rögzített feltételeiről, és arról, hogy a beiratkozáskor nyilatkoznak. A hallgatók a besorolási döntéssel egy kétoldalas tájékoztatót kapnak a feltételekről. Kérés a FOI-k felé:  A beiratkozási lapon a tavalyi évben használt nyilatkozat szövegét javasoljuk használni!  A nem központi eljárással felvett hallgatók (hitéleti képzések, határontúli képzések) tájékoztatására a FOI-kat kérjük! Ezekkel a felvettekkel az Oktatási Hivatal nem kerül kapcsolatba!

4 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  A nyáron ösztöndíjas képzésre átsorolt korábbi önköltséges hallgatókat is nyilatkoztassák le a FOI-k!  Átsorolásnál az állami támogatott – költségtérítéses; magyar állami ösztöndíjas – önköltséges hallgatókat külön kezeljék!  Magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára a FIR-be csak nyilatkozatot tett hallgató jelenthető (hatósági ellenőrzés része)!

5 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1.Nftv. 48/A. § a) bek. szerinti KKK másfélszeres határidő lejárt én a 12A-ban kezdett 2 féléves mesterszakosok esetében. (Hi: őszi félévet követő , tavaszi félévet követő ) Kiadott visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatok száma: 156 db. Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:  A hallgató a határidőt megelőzően kérheti a KKK másfélszeres határidejének felfüggesztését nyelvvizsga megszerzése érdekében folytatott felnőttképzési tanfolyamra vagy külföldi tanulmányokra hivatkozással. (Nftv. 48/N. § (1)-(2).) Nem élnek vele egyelőre a hallgatók (4 db. kérelem). Tájékoztatásban kérjük a TO-k segítségét.  Művésztanárok: nyújtsanak be fellebbezést, felfüggesztési kérelmet.  Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül! HÖSZ hatósági határozatok 1.

6 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2. Oklevélszerzés és a 20 éves időszakban a munkavállalási kötelezettség megállapítása – augusztusában Várható oklevélszerzést megállapító határozatok száma: db. (elsősorban a 12 A-ban kezdett mesterszakosok és FSZ-esek) (2013-ban kiadott: 813 db; 2014-ben kiadott: 859 db.) Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:  Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül!  Oklevél adatok pontos és határidőn belüli lejelentése a FIR-ben (15 nap)  Adóazonosító jel és TAJ szám kötelező jelentése a FIR-be! HÖSZ hatósági határozatok 2.

7 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  Az átvétellel kapcsolatos problémák oklevélszerzés esetén: Több esetben előfordult, hogy a hallgatónak korábban kiadtunk Nftv. 48/M. § (2) bek. szerinti határozatot, melyben közöltük, hogy a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségei megszűntek. 1-2 félév elteltével ugyanazon hallgató ugyanazon képzésén OKLEVELET SZEREZ (IGAZ, ÁTVÉTELLEL MÁSIK INTÉZMÉNYBEN)! Ket § alapján egy éven belül döntésemet visszavonhatom, azonban egy éven túl nem. Átvétel esetén, ha az elbocsátó intézményben nem jelzi a hallgató hogy átveszik, és nem azonos időben, hanem később szünteti meg a jogviszonyát: két támogatott félévet is felhasználhat. HÖSZ hatósági határozatok 2. (folyt.)

8 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3. Hjv. megszűnést követő visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat helyett jelenleg egyenlegközlő kiadása március 14-én módosult a 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése. Új szöveg: 1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal (a továbbiakban Hivatal) aa)– az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony, illetve a párhuzamos képzés esetén az adott képzés megszűnése után indult általános felvételi eljárást követő év január 31-éig (…) hozza meg. HÖSZ hatósági határozatok 3.

9 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4. Alap – és mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén egy félévig, osztatlan képzés esetén két félévig folytatott tanulmányokat, 48/M. (2) bekezdés alapján kötelezettség megszűnését közlő határozat 5. Egyenlegközlő sikeres kimeneti vizsga, abszolutórium esetén (KKK szerinti másfélszeres időn belül) Oklevelet még nem szerzett, a KKK szeritni másfélszeres időn belül van. Közöljük az oklevélszerzés határidejét és felhívjuk a figyelmet a felfüggesztés lehetőségére. HÖSZ hatósági határozatok 4-5.

10 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. HÖSZ hatósági határozatok (folyt.) Döntés típusdb. Hjv. megszűnés okán kiadott visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat (48/A. § c)) Hjv. megszűnés okán kiadott visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat (48/A. § c)) 2014 márciusig 242 Hjv. megszűnés, de 1 félévet- osztatlan képzésben 2 félévet tanult (48/M. § (2) Hjv. megszűnés, de 1 félévet- osztatlan képzésben 2 félévet tanult (48/M. § (2) Egyenlegközlő 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend szerint, melyet követő visszatér. kötelezettséget megállapító határozat később, 2014 márc- tól 352 Egyenlegközlő sikeres kimeneti vizsga, abszolutórium esetén (KKK szerinti másfélszeres időn belül van) Előkészítés alatt (vagy 0 Ft-os vagy hjv vég egyéb okán egyenlegközlő) 3002

11 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 6. Éves tanulmányi egyenlegközlő – október-novemberben A 12A-ban, 13K-ban, 13A-ban felvett vagy magyar állami ösztöndíjas képzésre átsorolt és tanulmányaikat még mindig folytató hallgatók számára. A határozatok várható száma: cc db. Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:  A 13A-ban beiratkozott hallgatók nem írtak alá ösztöndíjszerződést, hanem nyilatkoztak a beiratkozási lapon. Számos hallgató nincs tisztában a magyar állami ösztöndíj feltételeivel. Az őszi TEK-ben azonban értesülnek az eddig igénybe vett ösztöndíj összegről és bizonyos képzési adataikról. Kérdésekkel fordulhatnak a TO-k felé. Kérjük tájékoztassák a hallgatókat (Nftv. 48/A.-48/S. §§), adják meg nekik a tematikus címet, ha kérdésük HÖSZ hatósági határozatok 6.

12 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. HÖSZ hibahatás: A magyar állami ösztöndíj tekintetében a nyilvántartott adatokat torzítja az adat hibája HÖSZ hatású hibajegyek (29 db): H0016, H0017, H0018, H0019, H0012, H0013, H0014, H0021, H0022, H0030, H0031, H0033, H0035, H0061, H0062, H0064, H0066, H0070, H0071, H0101, H0102, H0109, H0110, H0196, H0211,H0257, H0282,H0296, H0297, Új HÖSZ hatású hibajegyek (2 db): H0318: A képzés önköltsége nem azonosítható. Leírás: A meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható. H0319: A meghirdethető képzés nem azonosítható. A hallgató képzésének elsődleges képzési eleme és a kapcsolódó további képzési elemek alapján a meghirdethető képzés nem azonosítható. HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben

13 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tervezett változtatások:  Hibahatást kettéválasztjuk: HÖSZK és HÖSZT –re, azaz kizáró és torzító hibákra  Szeptembertől új adatellenőrzési szabályok várhatók, illetve bizonyos meglévők pontosítása HÖSZ szempontból  Szeptembertől bevezetésre kerülő új szabály: a levelező, távoktatásos vagy esti munkarendű magyar állampolgárságú magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató TAJ száma nincs megadva. Kérés a FOI-k felé:  A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI- kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására. HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben (folyt.)

14 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kérés a FOI-k felé:  A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI- kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására. H a hallgató TAJ száma nincs megadva H0022 – a hallgató adóazonosító jele nincs megadva HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben (folyt.)

15 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  Képzésváltás intézményen belül: KVB kezdet összesen, amihez nincs KMK vég: KMK vég összesen, amihez nincs KVB kezdet:  Intézményi átvétel: AKM kezdet összesen, amihez nincs KAK vég: KAK vég összesen, amihez nincs AKM kezdet:  Intézményi jogutódlás: JGU kezdet összesen, amihez nincs KJU vég: KJU vég összesen, amihez nincs JGU kezdet: Átvétel-képzésváltás lejelentés problémája – for ever

16 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Átvétel-képzésváltás lejelentés problémája – for ever (folyt.) Képzés kezdési indokok a után indult képzések esetében, csak a váltás indokát vizsgálva Képzés vég indokok a után indult képzések esetében, csak a váltós indokát vizsgálva: AIM: 26 (intézménymegszűnés – nem volt!) KAM: 68 AKM: (átvétel)KAK: JGU: (intézményi jogutódlás)KJU: KVB: (képzésvált, intézményen belül) KMK:

17 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP / ) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések