Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 AZ ELTE KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTJA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Prof. ZÁRAY Gyula 2012. 01. 24. KEXPORT Klaszter projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 AZ ELTE KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTJA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Prof. ZÁRAY Gyula 2012. 01. 24. KEXPORT Klaszter projekt."— Előadás másolata:

1 1 AZ ELTE KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTJA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Prof. ZÁRAY Gyula 2012. 01. 24. KEXPORT Klaszter projekt indító rendezvény

2 2 CÉLKITŰZÉS 1.Tudományos háttér biztosítása a hazai környezetvédelmi ipar területén tevékenykedő kis- és középvállalkozások részére 2.Környezettudományi kutatások összehangolása európai partnerekkel közös projektek keretében 3.Az ELTE TTK Környezettudományi szakjára felvett hallgatók támogatása a háromfokozatú képzés keretében, doktori ösztöndíjak biztosítása

3 3 Kutatási főirányok 1. Szennyvízkezelés, szennyvíziszap hasznosítás  gyógyszermaradványok környezeti hatásainak feltárása és eltávolítása ipari és kommunális szennyvizekből  élőgépes szennyvíztisztítási technológiák 2. Megújuló energiaforrások  biobrikett, szénbiobrikett  szennyvíziszap, biogáz  geotermikus energia

4 4 3. Paksi Atomerőmű vízellátási rendszerének mikrobiológiai felülvizsgálata  a biofilmképződés megszüntetése 4. Környezetterhelési vizsgálatok  városi aeroszol (Budapest, Wuhan, Isztambul,)  érces meddőhányók (Gyöngyösoroszi)  vörösiszaptározók (Almásfüzitő, Ajka)

5 5 Biológia szakterület 1. Nitrifikációs-denitrifikációs rendszerek molekuláris ökológiai vizsgálata szennyvíztisztításban 2. Szerves hulladékok biotranszformációs kezelése biogáztermelés céljára 3. Nagytisztaságú vizek mikrobióta-vizsgálata klasszikus és molekuláris módszerekkel 4. Biogázüzem metántermelő mikrobióta-közössége dinamikájának nyomonkövetése az abiotikus tényezők tükrében Doktoranduszképzés

6 6 Földtudományi szakterület 1.Vörösiszap és környezeti hatása az almásfüzitői vörösiszap-tározók példáján 2. Kőszenes vagy érces meddőhányók földtani környezetének és a környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata egy-egy kiválasztott terület példáján

7 7 Kémia szakterület 1. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerek maradványainak a meghatározása szenny-, felszíni és felszín alatti vizekben 2. Városi aeroszolok PM10 frakciójában a nehézfém- és PAH szennyezőinek meghatározása 3. Biofilmek szennyvíztisztítási célú felhasználása; a hordozók felületi tulajdonságainak áttételes hatása a tisztítás hatásfokára 4. Szennyvizek tisztításakor alkalmazott szilárd hordozókon kialakuló biofilmek jellemzése. Különféle természetes és mesterséges, illetve modifikált hordozókon kialakuló biofilmek fizikai-kémiai és biokémiai jellemzése

8 8 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MŰSZERPARK I. ( mintegy 2 milliárd Ft értékben) Kromatográfiás berendezések: HPLC, GC, GC-MS, GC-MS-MS, CE, LC-MS Elemanalitikai berendezések: ICP-OES, ICP-MS, GF-AAS, XRF, TXRF, LA-ICP-MS, TOC, AOX Szerkezetvizsgálati készülékek: NMR, SEM, TEM, FIB-SEM, konfokális lézermikroszkóp, Raman és IR spektrométerek, XRD

9 közösségi „ujjlenyomatok” klónozás és szekvencia analízis mintavétel DNS extrakció PCR (polimeráz láncreakció) a genom egyes régióinak felszaporítása DGGE és T-RFLP Molekuláris biológiai módszerek

10 INGENYphorU-2 Denaturáló Gradiens Gélelektroforézis (DGGE) mikrobaközösség vizsgálata („ujjlenyomat vizsgálat”) mintázatok összehasonlítása fajok meghatározása kivágott sávokból

11 Terminális Restrikciós Fragmenthossz Polimorfizmus (T- RFLP) mikrobaközösség vizsgálata („ujjlenyomat vizsgálat”) mintázatok összehasonlítása egyedi genotípusok félkvantitatív analízise Genetic Analyzer Model 310 (Applied Biosystems)

12 12 A KKKK humán erőforrásai A Természettudományi Kar mintegy 600 oktató/kutató státuszban lévő szakemberei közül 90% PhD fokozattal, 91 MTA doktora címmel rendelkezik, és 32-en levelező vagy rendes tagjai az MTA-nak. Az alap- vagy alkalmazott kutatást igénylő kis- és középvállalkozásokkal kötött szerződések teljesítéséhez a projekt időtartamának függvényében a fenti szakember állományból választjuk ki a megfelelő szakmai felkészültséggel és infrastrukturális háttérrel rendelkező kollégákat. A partner vállalatokkal közös hazai és EU pályázatok készítése.

13 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 AZ ELTE KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTJA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZOLGÁLATÁBAN Prof. ZÁRAY Gyula 2012. 01. 24. KEXPORT Klaszter projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések