Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 kezdete  „táguló világ” – nagy földrajzi felfedezések  1492 után  XVI. századtól  vége  „boldog békeévek” - az első világháború  XIX. század vége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " kezdete  „táguló világ” – nagy földrajzi felfedezések  1492 után  XVI. századtól  vége  „boldog békeévek” - az első világháború  XIX. század vége."— Előadás másolata:

1

2  kezdete  „táguló világ” – nagy földrajzi felfedezések  1492 után  XVI. századtól  vége  „boldog békeévek” - az első világháború  XIX. század vége - XX.század eleje

3 Táguló világ

4

5  gazdasági okok  új kereskedelmi útvonal keresése (India felé)  nemesfémhiány Európában  fejlődő gazdaság  magyar és cseh bányák kimerülése  levantei kereskedelem (Európa arannyal fizet)

6  technikai újítások  új hajótípus: karavella  hajózási ismeretek  földrajzi helymeghatározás  iránytű  Toscanelli térképe (gömb alakú Föld)

7  nagy vitorlafelület  magas tat  jól kormányozható  hajózás széllel szemben

8

9  portugálok  hajózás Afrika partjai mentén (Diaz: Jóreménység-fok)  Vasco da Gama  Vasco da Gama: Afrika megkerülésével Indiába (1498)  spanyolok  Kolumbusz1492  Kolumbusz: Amerika felfedezése (1492)  Amerigo Vespucci  Magellán  Magellán: a Föld körbehajózása (1519-22)

10

11 Cortez és az aztékok találkozása

12  aztékok  maják  inkák

13 Azték piramis

14

15  tordesillai szerződés  tordesillai szerződés (1494): a világ felosztása  konkvisztádorok  konkvisztádorok: a felfedezők és gyarmatosítók  spanyol  spanyol gyarmatok  Közép- és Dél-Amerika meghódítása  ültetvényekbányák  ültetvények, bányák (később rabszolga-munkaerő)  portugál  portugál gyarmatok  Dél-Amerika: Brazília  kereskedőtelepek Indiában, Kínában

16

17

18  burgonya  kukorica  paprika, paradicsom  bab  tök  napraforgó  dohány  kakaó

19  atlanti kereskedelmi háromszög  európai iparcikkek  afrikai rabszolgák  amerikai ültetvények, nemesfémek  távol-keleti kereskedelem  fűszerek, selyem, luxuscikkek

20  árforradalom  áremelkedés a beáramló nemesfém miatt (infláció)  gazdasági fellendülés Európában  NY-Európa  NY-Európa: fejlettebb térség manufaktúrák)  iparcikkek előállítása (céhek helyett manufaktúrák)  K-Európa  K-Európa: kevésbé fejlett térség  nyersanyagok, mezőgazdasági termékek  jelentős lett a kereslet a mezőgazdasági termékek iránt agrárkonjunktúra → agrárkonjunktúra

21  új iparszervezeti forma a XVI. századtól  „ kézzel gyártás”  munkamegosztás  bérmunka is  tőkefelhalmozás, kapitalizmus kezdetei → nagyobb mennyiség előállítása, olcsóbban

22

23

24  reneszánsz pápák fényűző életvitele  X. Leó (Giovanni Medici)  egyház gazdagsága  pénzért vett egyházi méltóságok: szimónia  búcsúcédulák  búcsúcédulák árusítása

25 hitújítás  (átalakítás, megújítás) → hitújítás  XVI. század  1517  1517 – Luther fellépésével kezdődik Wittenberg, német-római császárság  kálvini reformáció (1540-es évek) Genf, Svájc  egyéb irányzatok

26  egyszerű sorból származó Ágoston-rendi szerzetes  római út  megfogalmazza reformgondolatait  1517  1517. okt. 31.  95 pont  Wittenberg

27

28  nincs szükség a pápai hatalomra, a szerzetesrendekre  egyház gazdagságát ellenzi  szekularizáció  visszatérés a Biblia elveihez  „egyedül a hit által üdvözül az ember”  nincs szükség közvetítőkre, a bűnt Isten bocsátja meg  Biblia lefordítása, anyanyelvű istentisztelet, két szín alatti áldozás

29  a pápa kiátkozza, V. Károly császár ellene fordul  Bölcs Frigyes szász választófejedelem befogadja  Biblia lefordítása (Wartburg vára) könyvnyomtatás  tanai gyorsan terjednek (könyvnyomtatás!)

30  német-római császárság  Luther híveiV. Károly császár protestáns fejedelmekpápaság  1555: augsburgi vallásbéke  „akié a föld, azé a vallás”  („cuius regio, eius religio”)

31  francia származású  vallási nézetei miatt menekülnie kell  Svájcba költözik, Genf prédikátora lesz A keresztény vallás tanítása”  nézeteit „A keresztény vallás tanítása” című művében írja le

32  „eleve elrendelés” tana (predesztináció)  Isten hatalma végtelen, szándékai vannak velünk  gazdagság és fényűzés elvetése  templombelső díszítés nélküli, egyszerűségében szép  egyházi hierarchia helyett önigazgató gyülekezetek

33 evangélikus  Luther hívei: evangélikus egyház  skandináv államok, É-német területek, Kp-Európa református  Kálvin hívei: református egyház  Svájc, Hollandia, Skócia, stb.  további egyházak, pl: unitárius  unitárius egyház (szentháromságtagadók)  Erdélyben telepednek le  anglikán egyház  anglikán egyház (angol államegyház, VIII. Henrik)

34

35 1. reformok támogatása 1. reformok támogatása: III. Pál pápa (reneszánsz → ellenreformáció)  jezsuita  jezsuita rend alapítása  Loyolai Szt. Ignác  katonás fegyelem  kiválóan képzett szerzetesek  iskolák  hitviták  fejedelmek gyóntatói, stb.

36  tridenti zsinat  tridenti zsinat (1545-63)  papság fegyelme, erkölcsei  papképzés megújítása  iskolák és nyomdák alapítása, Biblia-fordítás

37 2. tiltás és büntetés  inkvizíció  Galilei pere, Giordano Bruno máglyahalála  Index  Index (Index librorum prohibitorum)  tiltott könyvek jegyzéke

38  új korstílus, XVI.sz.- XVIII.sz  vallás átélésének élménye  hívek lenyűgözése, gyönyörködtetés  erős díszítettség: freskók, festmények, szobrok  mozgalmas, monumentális

39 Il Gesu (jezsuiták temploma) Róma

40

41

42

43

44

45  az uralkodó korlátlan (abszolút) hatalmán alapuló kormányzati rendszer  a rendi gyűlést nem hívja össze  centralizáció: központi hivatalok, fizetett hivatalnokok  állandó hadsereg (zsoldossereg) → pl.: Spanyol Királyság, Francia Királyság, stb.

46

47  XVI. század  földrajzi felfedezések, gyarmatosítás első szakasza  gyors meggazdagodás (gyarmatok, nemesfémek)  de: a gazdaság fejlődése megreked  többi európai hatalom megelőzi, pl: Anglia, Hollandia, Franciaország

48 „Te csak házasodjál, boldog Ausztria!” HABSBURGOK A SPANYOL TRÓNON

49  spanyol király (1516-), német-római császár (1519-)  „birodalmában sohasem nyugodott le a Nap”  óriási bevételek  abszolutizmus kiépítése

50  V. Károly lemond a trónról (1556)  kettéosztja birodalmát „osztrák” Habsburg  öccse, I. Ferdinánd „osztrák” Habsburg  Német-római császár, osztrák-(magyar) területek „spanyol” Habsburg  fia, II. Fülöp, „spanyol” Habsburg  Spanyolország, gyarmatok

51  az abszolutizmus kiteljesedése  új központ: Madrid (Escorial palota)  1571: lepantói csata  török terjeszkedés megállítása a Földközi-tengeren  1588: a Spanyol Armada veresége  legyőzik az angolok  Németalföld  Németalföld szabadságharca Hollandia  az északi tartományok később elszakadnak (Hollandia)

52  Németalföld  (ma: Hollandia, Belgium)  (spanyol)-Habsburg-birtok  fejlett gazdaság vallási megosztottság  reformáció: vallási megosztottság  konfliktus:  magas adók  inkvizíció kiterjesztése

53  spanyol válasz (Alba herceg): vérfürdőt rendez  Antwerpen  Antwerpen feldúlása  Orániai Vilmos a felkelők élére áll protestánsok  a katolikus tartományok kiegyeznek, a protestánsok tovább harcolnak Hollandiafüggetlen  1609: Hollandia kivívja függetlenségét

54 Hollandia évszázada  XVII.sz: ”Hollandia évszázada”  gyarmatosítás  Holland Kelet-Indiai Társaság  Új-Amszterdam, Fokváros, Indonéz (fűszer)-szigetek  kereskedelem  érdekellentét Angliával → Anglia kerekedik felül

55 VIII. Henrik és I. Erzsébet

56

57  jelentős gazdasági fejlődés  mezőgazdaság  bekerítések (juhtenyésztés)  vállalkozó nemesség kialakulása Ipar: textilipar manufaktúrák

58 anglikán egyház  elszakadás Rómától: anglikán egyház (angol államegyház, 1534) létrehozása  egyházfő az angol király  feloszlatja a szerzetesrendeket, vagyonukat elkobozza  főbb hittételek nem változnak

59  szeret enni, szereti a nőket, a zenét, táncot, költészetet, vadászatot, bajvívást…  idős korára rendkívül elhízott  hat feleség  közülük kettőt kivégeztet…

60

61  VIII. Henrik lánya  kereskedelem fejlesztése  monopólium  monopóliumokat (kizárólagos kereskedés joga) ad  Pl.:Brit Kelet-Indiai Társaság  gyarmatosítás kezdete  Virginia alapítása

62  Anglia nagyhatalommá válik  a Spanyol Armada legyőzése (1588)  Francis Drake kalózkapitány  mozgékony angol flotta, jó taktika  a spanyolok jóval több hajót veszítenek viharok miatt, mint csatában

63

64  Shakespeare, a drámaíró

65 Anglia a XVII. században

66

67  Stuart-dinasztia  Stuart-dinasztia (I. Jakab és I. Károly)  a parlament nélküli kormányzás (abszolutizmus)  1640  1640 – a skót felkelés miatt I. Károlynak pénzre van szüksége → összehívja a parlamentet  polgárháború (király ↔ parlament 1642-49)  kezdetben I. Károly sikerei Cromwell  Oliver Cromwell vezette fanatikus sereg („vasbordájúak”) legyőzik a király seregét

68 1649 – I. Károly kivégzése

69  Anglia köztársaság lesz hajózási törvény  1651: hajózási törvény a kereskedelmi vetélytársak (hollandok) ellen  Skócia, Írország elfoglalása  Cromwell hatalma egyre erősebb  Cromwell diktatúrája (lordprotektor 1653-58) restauráció  Cromwell halála után restauráció a Stuartok visszahívása

70

71  a Stuartok (II. Károly, II. Jakab) visszatérnek az abszolutizmushoz  Orániai Vilmost hívják a trónra  II. Jakab elmenekül → „dicsőséges forradalom”, 1688 Jognyilatkozat(1689) Jognyilatkozat elfogadása (1689)

72  az alkotmányos monarchia alapelvei  „a király uralkodik, de nem kormányoz”  hatalmi ágak szétválasztása  törvényhozó hatalom (parlament)  végrehajtó hatalom (kormány)  parlamentnek felelős kormány  bírói hatalom (független)  a polgári szabadságjogok biztosítása

73

74  Szent Bertalan-éj (1572)  a hugenották (reformátusok) lemészárlása (Párizs, kb. 3000 áldozat)  Bourbon-dinasztia  Bourbon-dinasztia (1589 -≈1830) hatalomra kerülése  IV. Henrik (1589-1610)  „Párizs megér egy misét”  nantes-i vallásbéke

75 A Szent Bertalan-éji mészárlás Párizsban Bourbon IV. Henrik

76  XIII. Lajos (1610-1643)  Richelieu bíboros, államminiszter  Franciaország felemelkedése  1614-től (175 évig!) nem hívják össze a rendi gyűlést

77  XIV. Lajos (1643-1715): a francia nagyhatalom kora  a „Napkirály”  „Az állam én vagyok”  Versailles, fényűző barokk palota és parkja

78 merkantilizmus 1. Colbert és a merkantilizmus 2. Louvois és a hadseregreform merkantilizmus:  célja az állami jövedelmek növekedése, a nemesfém-kiáramlás megakadályozása  pozitív külkereskedelmi mérleg (kivitel > behozatal):  védővámok a behozatal korlátozására  manufaktúrák alapítása, támogatása, export ösztönzése  közlekedés fejlesztése (pl. úthálózat, csatornák)

79

80 Louvois hadseregreformja:  reguláris hadsereg  állandó sereg  egységes felszerelés, kiképzés  kaszárnyákban állomásoznak → XIV. Lajos sok háborút visel  rajnai határ (Elzász, Lotharingia)  gyarmatosítás (Kanada, Louisiana, India, stb.)  spanyol örökösödési háború

81 Az erődépítés Vauban francia hadmérnök tervei alapján

82  1700 – a spanyol Habsburgok kihalása

83

84  ki örököl?  XIV. Lajos unokája, (II. Károly végrendelete)  az osztrák Habsburgok  kezdetben francia sikerek  1704 höchstädti csata: fordulópont  elhúzódó háború, 1714 - béke  Lajos unokája örököl, de nem egyesítheti a két trónt  kisebb területi változások, pl:  a Habsburgok megkapják Spanyol-Németalföldet  Anglia megkapja Gibraltárt

85

86  Német-római Császárság  névleges császári hatalom, többszáz kisebb állam  Habsburg császárok  (1556: V. Károly öccse, Ferdinánd örököl)  a dunai Habsburg állam  osztrák örökös tartományok  cseh területek  Magyar Királyság

87

88  elhúzódó európai háború, változó szereplőkkel  vallási-hatalmi ellentétek

89  1620, Fehér-hegy: cseh rendek veresége  cseh rendi önállóság felszámolása, „örökös tartomány” lesz  a német területek óriási embervesztesége  egyes vidékeken 50% feletti emberveszteség  1648: vesztfáliai békékkel zárul

90

91

92  Európa keleti fele (Elbától K-re): a gazdasági lemaradás tartóssá válik mezőgazdaságának  árforradalom és agrárkonjunktúra: kedvez a térség mezőgazdaságának elavult rendszert konzervál → „második jobbágyság”  nemesi birtokok (majorság) árutermelése, a jobbágyok munkaerejével → egy elavult rendszert konzervál → „második jobbágyság”  növekvő robotterhek, szabad költözés korlátozása  ipar nem fejlődik, NY- Európa nyersanyagszállítói leszünk  centrum: NY- Európa  periféria (elmaradott peremvidék): K-Európa

93  nagy kiterjedés: lengyel-litván unió  központi hatalom gyengül, rendek erősödnek  Pl.: „liberum veto” a nemesség kezében  lassan működésképtelen állam → hanyatlás → területvesztés  Baltikum  kozákok Oroszországhoz csatlakoznak  XVIII.sz vége (1772, 1793, 1795) Lengyelország felosztása

94

95  XVI.sz, IV. Rettegett Iván, hódítások:  Kazanyi Kánság  Asztrahányi Kánság  Szibéria  1613-tól Romanov-din.  I. (Nagy) Péter  I. (Nagy) Péter (1689-1725)

96  Oroszország modernizációja európai minták alapján  iparfejlesztés, hadsereg- reform, bojárok szakállának levágása  1700-1721: északi háború  svédek ellen  Szentpétervár  Szentpétervár alapítása 1703, új főváros lesz

97  XVI.sz: az Oszmán Birodalom fénykora  I. Szelim  gazdag közel-keleti tartományokat hódít  Mekka elfoglalása: az egész iszlám világ vezetője lesz  I. Szulejmán  I. Szulejmán (1520-1564)  inkább nyugati hódítások  Magyar Királyság  Bécs ↔ Habsburgok  Földközi-tenger ↔ Velence (Spanyolo.)

98  XVI.sz vége: hanyatlás  Pl: lepantói vereség (Földközi-tenger), tizenöt éves háború Magyarországon  törökök katonai fölénye csökken Európával szemben  hódítások leállnak → nincs zsákmány, új szolgálati birtok  szultán hatalma gyengül

99  második fénykor (1650 után)  Köprülü Mehmed és Ahmed: albán származású nagyvezírek  átmeneti fellendülés, a hanyatlás valódi okait nem szüntetik meg  Bécs1683  Bécs utolsó ostroma 1683-ban: a török magyarországi kiűzését eredményezi

100 hatósugara  az Oszmán Birodalom hatósugara

101

102  földrajzi felfedezések, csillagászat, fizika új eredményei  a világ megismerhető, törvények irányítják  Kopernikusz  lengyel csillagász  heliocentrikus világkép

103  Kepler  a bolygómozgás három törvénye

104  Galilei  távcsövét a csillagok felé fordítja kísérletek:  fizikai kísérletek: szabadesés, ingamozgás  az inkvizíció tanai visszavonására kényszeríti

105 Newton  Isaac Newton  korának legjelentősebb természettudósa  tömegvonzás (gravitáció), mechanika  tömegvonzás (gravitáció), mechanika törvényszerűségei  fénytan

106  természettudományok fejlődése XVI.-XVII.sz → a világ megismerhető, megmagyarázható  felvilágosodás (XVIII.sz.) előfutárai  John Locke  társadalmi szerződés gondolata  alkotmányos monarchia híve

107  vallási megújulás (reformáció), vallásháborúk  földrajzi felfedezések: Nyugat-Európa lesz a fejlődés centruma  táplálkozás javulása (pl.: amerikai növények)  éhínségek nem tűnnek el  kultúra korábbinál gyorsabb terjedése  könyvnyomtatás („Gutenberg-galaxis”)


Letölteni ppt " kezdete  „táguló világ” – nagy földrajzi felfedezések  1492 után  XVI. századtól  vége  „boldog békeévek” - az első világháború  XIX. század vége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések