Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa az újkorban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa az újkorban."— Előadás másolata:

1 Európa az újkorban

2 Az újkor kezdete vége „táguló világ” – nagy földrajzi felfedezések
1492 után XVI. századtól vége „boldog békeévek” - az első világháború XIX. század vége - XX.század eleje

3 A földrajzi felfedezések
Táguló világ A földrajzi felfedezések

4

5 A felfedezések előzményei
gazdasági okok új kereskedelmi útvonal keresése (India felé) nemesfémhiány Európában fejlődő gazdaság magyar és cseh bányák kimerülése levantei kereskedelem (Európa arannyal fizet)

6 A felfedezések előzményei
technikai újítások új hajótípus: karavella hajózási ismeretek földrajzi helymeghatározás iránytű Toscanelli térképe (gömb alakú Föld)

7 karavella nagy vitorlafelület magas tat jól kormányozható
hajózás széllel szemben

8

9 A legfontosabb felfedezőutak
portugálok hajózás Afrika partjai mentén (Diaz: Jóreménység-fok) Vasco da Gama: Afrika megkerülésével Indiába (1498) spanyolok Kolumbusz: Amerika felfedezése (1492) Amerigo Vespucci Magellán: a Föld körbehajózása ( )

10

11 Cortez és az aztékok találkozása

12 Indián magaskultúrák aztékok maják inkák

13 Azték piramis

14

15 A gyarmatosítás tordesillai szerződés (1494): a világ felosztása
konkvisztádorok: a felfedezők és gyarmatosítók spanyol gyarmatok Közép- és Dél-Amerika meghódítása ültetvények, bányák (később rabszolga-munkaerő) portugál gyarmatok Dél-Amerika: Brazília kereskedőtelepek Indiában, Kínában

16

17

18 Amerikából jöttem…  burgonya kukorica paprika, paradicsom bab tök
napraforgó dohány kakaó

19 A világkereskedelem kialakulása
atlanti kereskedelmi háromszög európai iparcikkek afrikai rabszolgák amerikai ültetvények, nemesfémek távol-keleti kereskedelem fűszerek, selyem, luxuscikkek

20 Európa gazdasága árforradalom gazdasági fellendülés Európában
áremelkedés a beáramló nemesfém miatt (infláció) gazdasági fellendülés Európában NY-Európa: fejlettebb térség iparcikkek előállítása (céhek helyett manufaktúrák) K-Európa: kevésbé fejlett térség nyersanyagok, mezőgazdasági termékek jelentős lett a kereslet a mezőgazdasági termékek iránt → agrárkonjunktúra

21 A manufaktúrák → nagyobb mennyiség előállítása, olcsóbban
új iparszervezeti forma a XVI. századtól „kézzel gyártás” munkamegosztás bérmunka is tőkefelhalmozás, kapitalizmus kezdetei → nagyobb mennyiség előállítása, olcsóbban

22 A reformáció

23

24 A katolikus egyház válsága
reneszánsz pápák fényűző életvitele X. Leó (Giovanni Medici) egyház gazdagsága pénzért vett egyházi méltóságok: szimónia búcsúcédulák árusítása

25 A reformáció (átalakítás, megújítás) → hitújítás XVI. század
1517 – Luther fellépésével kezdődik Wittenberg, német-római császárság kálvini reformáció (1540-es évek) Genf, Svájc egyéb irányzatok

26 Luther Márton egyszerű sorból származó Ágoston-rendi szerzetes
római út megfogalmazza reformgondolatait 1517. okt. 31. 95 pont Wittenberg

27

28 Luther reformjai nincs szükség a pápai hatalomra, a szerzetesrendekre
egyház gazdagságát ellenzi szekularizáció visszatérés a Biblia elveihez „egyedül a hit által üdvözül az ember” nincs szükség közvetítőkre, a bűnt Isten bocsátja meg Biblia lefordítása, anyanyelvű istentisztelet, két szín alatti áldozás

29 Luther tanainak terjedése
a pápa kiátkozza, V. Károly császár ellene fordul Bölcs Frigyes szász választófejedelem befogadja Biblia lefordítása (Wartburg vára) tanai gyorsan terjednek (könyvnyomtatás!)

30 Vallásháborúk német-római császárság Luther hívei V. Károly császár
protestáns fejedelmek pápaság 1555: augsburgi vallásbéke „akié a föld, azé a vallás” („cuius regio, eius religio”)

31 A kálvini reformáció francia származású
vallási nézetei miatt menekülnie kell Svájcba költözik, Genf prédikátora lesz nézeteit „A keresztény vallás tanítása” című művében írja le

32 A kálvinizmus tanítása
„eleve elrendelés” tana (predesztináció) Isten hatalma végtelen, szándékai vannak velünk gazdagság és fényűzés elvetése templombelső díszítés nélküli, egyszerűségében szép egyházi hierarchia helyett önigazgató gyülekezetek

33 A protestáns egyházak Luther hívei: evangélikus egyház
skandináv államok, É-német területek, Kp-Európa Kálvin hívei: református egyház Svájc, Hollandia, Skócia, stb. további egyházak, pl: unitárius egyház (szentháromságtagadók) Erdélyben telepednek le anglikán egyház (angol államegyház, VIII. Henrik)

34

35 Katolikus megújulás reformok támogatása: III. Pál pápa (reneszánsz → ellenreformáció) jezsuita rend alapítása Loyolai Szt. Ignác katonás fegyelem kiválóan képzett szerzetesek iskolák hitviták fejedelmek gyóntatói, stb.

36 Katolikus megújulás tridenti zsinat (1545-63)
papság fegyelme, erkölcsei papképzés megújítása iskolák és nyomdák alapítása, Biblia-fordítás

37 Katolikus megújulás tiltás és büntetés inkvizíció
Galilei pere, Giordano Bruno máglyahalála Index (Index librorum prohibitorum) tiltott könyvek jegyzéke

38 A barokk új korstílus, XVI.sz.- XVIII.sz vallás átélésének élménye
hívek lenyűgözése, gyönyörködtetés erős díszítettség: freskók, festmények, szobrok mozgalmas, monumentális

39 Il Gesu (jezsuiták temploma) Róma

40

41

42

43

44 Az abszolutizmus

45 Az abszolutizmus működése
az uralkodó korlátlan (abszolút) hatalmán alapuló kormányzati rendszer a rendi gyűlést nem hívja össze centralizáció: központi hivatalok, fizetett hivatalnokok állandó hadsereg (zsoldossereg) → pl.: Spanyol Királyság, Francia Királyság, stb.

46 Spanyolország felemelkedése és hanyatlása

47 Spanyolország és Portugália százada
XVI. század földrajzi felfedezések, gyarmatosítás első szakasza gyors meggazdagodás (gyarmatok, nemesfémek) de: a gazdaság fejlődése megreked többi európai hatalom megelőzi, pl: Anglia, Hollandia, Franciaország

48 HABSBURGOK A SPANYOL TRÓNON
„Te csak házasodjál, boldog Ausztria!”

49 V. Károly császár ( ) spanyol király (1516-), német-római császár (1519-) „birodalmában sohasem nyugodott le a Nap” óriási bevételek abszolutizmus kiépítése

50 V. Károly felosztja birodalmát
V. Károly lemond a trónról (1556) kettéosztja birodalmát öccse, I. Ferdinánd „osztrák” Habsburg Német-római császár, osztrák-(magyar) területek fia, II. Fülöp, „spanyol” Habsburg Spanyolország, gyarmatok

51 II. Fülöp (1556-1598) Spanyolországa
az abszolutizmus kiteljesedése új központ: Madrid (Escorial palota) 1571: lepantói csata török terjeszkedés megállítása a Földközi-tengeren 1588: a Spanyol Armada veresége legyőzik az angolok Németalföld szabadságharca az északi tartományok később elszakadnak (Hollandia)

52 Németalföld szabadságharca (1566-1609)
(ma: Hollandia, Belgium) (spanyol)-Habsburg-birtok fejlett gazdaság reformáció: vallási megosztottság konfliktus: magas adók inkvizíció kiterjesztése

53 Hollandia születése spanyol válasz (Alba herceg): vérfürdőt rendez
Antwerpen feldúlása Orániai Vilmos a felkelők élére áll a katolikus tartományok kiegyeznek, a protestánsok tovább harcolnak 1609: Hollandia kivívja függetlenségét

54 Hollandia fénykora XVII.sz: ”Hollandia évszázada” gyarmatosítás
Holland Kelet-Indiai Társaság Új-Amszterdam, Fokváros, Indonéz (fűszer)-szigetek kereskedelem érdekellentét Angliával → Anglia kerekedik felül

55 A Tudorok kora Angliában
VIII. Henrik és I. Erzsébet A Tudorok kora Angliában

56

57 A tőkés gazdaság kibontakozása
jelentős gazdasági fejlődés mezőgazdaság bekerítések (juhtenyésztés) vállalkozó nemesség kialakulása Ipar: textilipar manufaktúrák

58 VIII. Henrik ( ) elszakadás Rómától: anglikán egyház (angol államegyház, 1534) létrehozása egyházfő az angol király feloszlatja a szerzetesrendeket, vagyonukat elkobozza főbb hittételek nem változnak

59 ViiI. Henrik – másképp… szeret enni, szereti a nőket, a zenét, táncot, költészetet, vadászatot, bajvívást… idős korára rendkívül elhízott hat feleség közülük kettőt kivégeztet…

60

61 I. Erzsébet (1558-1603) VIII. Henrik lánya kereskedelem fejlesztése
monopóliumokat (kizárólagos kereskedés joga) ad Pl.:Brit Kelet-Indiai Társaság gyarmatosítás kezdete Virginia alapítása

62 I. Erzsébet Anglia nagyhatalommá válik
a Spanyol Armada legyőzése (1588) Francis Drake kalózkapitány mozgékony angol flotta, jó taktika a spanyolok jóval több hajót veszítenek viharok miatt, mint csatában

63

64 I.Erzsébet kora Shakespeare, a drámaíró

65 Polgári forradalom és alkotmányos monarchia
Anglia a XVII. században Polgári forradalom és alkotmányos monarchia

66

67 Abszolutizmus és forradalom
Stuart-dinasztia (I. Jakab és I. Károly) a parlament nélküli kormányzás (abszolutizmus) 1640 – a skót felkelés miatt I. Károlynak pénzre van szüksége → összehívja a parlamentet polgárháború (király ↔ parlament ) kezdetben I. Károly sikerei Oliver Cromwell vezette fanatikus sereg („vasbordájúak”) legyőzik a király seregét

68 1649 – I. Károly kivégzése

69 Cromwell köztársasága
Anglia köztársaság lesz 1651: hajózási törvény a kereskedelmi vetélytársak (hollandok) ellen Skócia, Írország elfoglalása Cromwell hatalma egyre erősebb Cromwell diktatúrája (lordprotektor ) Cromwell halála után restauráció a Stuartok visszahívása

70

71 A dicsőséges forradalom
a Stuartok (II. Károly, II. Jakab) visszatérnek az abszolutizmushoz Orániai Vilmost hívják a trónra II. Jakab elmenekül → „dicsőséges forradalom”, 1688 Jognyilatkozat elfogadása (1689)

72 A Jognyilatkozat az alkotmányos monarchia alapelvei
„a király uralkodik, de nem kormányoz” hatalmi ágak szétválasztása törvényhozó hatalom (parlament) végrehajtó hatalom (kormány) parlamentnek felelős kormány bírói hatalom (független) a polgári szabadságjogok biztosítása

73 A francia abszolutizmus

74 Vallásháborúk Franciaországban
Szent Bertalan-éj (1572) a hugenották (reformátusok) lemészárlása (Párizs, kb áldozat) Bourbon-dinasztia (1589 -≈1830) hatalomra kerülése IV. Henrik ( ) „Párizs megér egy misét” nantes-i vallásbéke

75 A Szent Bertalan-éji mészárlás Párizsban
Bourbon IV. Henrik

76 Az abszolutizmus kiépítése
XIII. Lajos ( ) Richelieu bíboros, államminiszter Franciaország felemelkedése 1614-től (175 évig!) nem hívják össze a rendi gyűlést

77 Az abszolutizmus fénykora
XIV. Lajos ( ): a francia nagyhatalom kora a „Napkirály” „Az állam én vagyok” Versailles, fényűző barokk palota és parkja

78 Az abszolutizmus fénykora
Colbert és a merkantilizmus Louvois és a hadseregreform merkantilizmus: célja az állami jövedelmek növekedése, a nemesfém-kiáramlás megakadályozása pozitív külkereskedelmi mérleg (kivitel > behozatal): védővámok a behozatal korlátozására manufaktúrák alapítása, támogatása, export ösztönzése közlekedés fejlesztése (pl. úthálózat, csatornák)

79

80 Az abszolutizmus fénykora
Louvois hadseregreformja: reguláris hadsereg állandó sereg egységes felszerelés, kiképzés kaszárnyákban állomásoznak → XIV. Lajos sok háborút visel rajnai határ (Elzász, Lotharingia) gyarmatosítás (Kanada, Louisiana, India, stb.) spanyol örökösödési háború

81 Az erődépítés Vauban francia hadmérnök tervei alapján

82 A spanyol örökösödési háború 1701-14
1700 – a spanyol Habsburgok kihalása

83

84 A spanyol örökösödési háború
ki örököl? XIV. Lajos unokája, (II. Károly végrendelete) az osztrák Habsburgok kezdetben francia sikerek 1704 höchstädti csata: fordulópont elhúzódó háború, béke Lajos unokája örököl, de nem egyesítheti a két trónt kisebb területi változások, pl: a Habsburgok megkapják Spanyol-Németalföldet Anglia megkapja Gibraltárt

85 Közép-Európa az újkorban

86 A Habsburgok tartományai
Német-római Császárság névleges császári hatalom, többszáz kisebb állam Habsburg császárok (1556: V. Károly öccse, Ferdinánd örököl) a dunai Habsburg állam osztrák örökös tartományok cseh területek Magyar Királyság

87

88 A harmincéves háború (1618-1648)
elhúzódó európai háború, változó szereplőkkel vallási-hatalmi ellentétek

89 Fontosabb események 1620, Fehér-hegy: cseh rendek veresége
cseh rendi önállóság felszámolása, „örökös tartomány” lesz a német területek óriási embervesztesége egyes vidékeken 50% feletti emberveszteség 1648: vesztfáliai békékkel zárul

90

91 Közép- és Kelet-Európa az újkorban

92 A centrumtól Keletre centrum: NY- Európa
Európa keleti fele (Elbától K-re): a gazdasági lemaradás tartóssá válik árforradalom és agrárkonjunktúra: kedvez a térség mezőgazdaságának nemesi birtokok (majorság) árutermelése, a jobbágyok munkaerejével → egy elavult rendszert konzervál → „második jobbágyság” növekvő robotterhek, szabad költözés korlátozása ipar nem fejlődik, NY- Európa nyersanyagszállítói leszünk centrum: NY- Európa periféria (elmaradott peremvidék): K-Európa

93 Lengyelország hanyatlása
nagy kiterjedés: lengyel-litván unió központi hatalom gyengül, rendek erősödnek Pl.: „liberum veto” a nemesség kezében lassan működésképtelen állam → hanyatlás → területvesztés Baltikum kozákok Oroszországhoz csatlakoznak XVIII.sz vége (1772, 1793, 1795) Lengyelország felosztása

94 Lengyelország területi változásai

95 Oroszország terjeszkedése
XVI.sz, IV. Rettegett Iván, hódítások: Kazanyi Kánság Asztrahányi Kánság Szibéria 1613-tól Romanov-din. I. (Nagy) Péter ( )

96 Oroszország Nagy Péter idején
Oroszország modernizációja európai minták alapján iparfejlesztés, hadsereg- reform, bojárok szakállának levágása : északi háború svédek ellen Szentpétervár alapítása 1703, új főváros lesz

97 Az Oszmán Birodalom XVI.sz: az Oszmán Birodalom fénykora
I. Szelim gazdag közel-keleti tartományokat hódít Mekka elfoglalása: az egész iszlám világ vezetője lesz I. Szulejmán ( ) inkább nyugati hódítások Magyar Királyság Bécs ↔ Habsburgok Földközi-tenger ↔ Velence (Spanyolo.)

98 Az Oszmán Birodalom XVI.sz vége: hanyatlás
Pl: lepantói vereség (Földközi-tenger), tizenöt éves háború Magyarországon törökök katonai fölénye csökken Európával szemben hódítások leállnak → nincs zsákmány, új szolgálati birtok szultán hatalma gyengül

99 A Köprülü-restauráció
második fénykor (1650 után) Köprülü Mehmed és Ahmed: albán származású nagyvezírek átmeneti fellendülés, a hanyatlás valódi okait nem szüntetik meg Bécs utolsó ostroma 1683-ban: a török magyarországi kiűzését eredményezi

100 Az akciórádiusz-elmélet
az Oszmán Birodalom hatósugara

101 Művelődés és életmód a kora újkorban

102 A tudományok és a világkép változása
földrajzi felfedezések, csillagászat, fizika új eredményei a világ megismerhető, törvények irányítják Kopernikusz lengyel csillagász heliocentrikus világkép

103 A tudományok és a világkép változása
Kepler a bolygómozgás három törvénye

104 A tudományok és a világkép változása
Galilei távcsövét a csillagok felé fordítja fizikai kísérletek: szabadesés, ingamozgás az inkvizíció tanai visszavonására kényszeríti

105 A tudományok és a világkép változása
Isaac Newton korának legjelentősebb természettudósa tömegvonzás (gravitáció), mechanika törvényszerűségei fénytan

106 Változó gondolkodás természettudományok fejlődése XVI.-XVII.sz
→ a világ megismerhető, megmagyarázható felvilágosodás (XVIII.sz.) előfutárai John Locke társadalmi szerződés gondolata alkotmányos monarchia híve

107 Hétköznapok, mindennapi élet
vallási megújulás (reformáció), vallásháborúk földrajzi felfedezések: Nyugat-Európa lesz a fejlődés centruma táplálkozás javulása (pl.: amerikai növények) éhínségek nem tűnnek el kultúra korábbinál gyorsabb terjedése könyvnyomtatás („Gutenberg-galaxis”)


Letölteni ppt "Európa az újkorban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések