Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyiségtípusok - Ole Hallesby nyomán - 1.A személyiségtípusok jellemzői Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyiségtípusok - Ole Hallesby nyomán - 1.A személyiségtípusok jellemzői Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008."— Előadás másolata:

1 Személyiségtípusok - Ole Hallesby nyomán - 1.A személyiségtípusok jellemzői Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008

2 A test lámpása a szem. Ezért ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz.

3 Isten népének sokszínűsége A teremtett világ sokszínű. Magasabb létszint = nagyobb változatosság. (ásvány < növény < állat < ember)‏ Az emberi sokszínűség nemcsak testi jegyeinkben (testalkat, ujjlenyomatok egyedisége, stb.), hanem mindenekelőtt lelki adottságainkban jelenik meg. A külső világ sokszínűségében örömünket leljük, belső világunk változatossága azonban gyakran feszültséget gerjeszt családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön.

4 Isten népének sokszínűsége

5 A sorozat célja Sorozatunk célja a különböző temperamentumbeli adottságok megismertetése. Temperamentumunk éppúgy velünk született, mint genetikai adottságunk. Személyiségtípusunk hatással van emberi kapcsolatainkra, gondolkodásmódunkra, érzelmi életünkre, s természetesen hitéletünkre is. A különböző típusok megismerése lehetőséget ad az eltérő karakterek megértésére, ember- és önismeretünk elmélyítésére, adottságaink alakítására.

6 A módszer Sokféle típustan létezik (Sheldon, Kretschmer, Jung és mások)‏ Sorozatunkban az egyik legrégebbi típustant használjuk, amely Hippokratésznak, az „orvostudomány atyjának” felosztását követi. Ismertetésünk alapja Ismertetésünk alapja OLE HALLESBY „Személyiségtípusok” (Mit kezdjünk adottságainkkal?) c. munkája, amely a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg 2003-ban.

7 A szerzőről OLE HALLESBY (1879–1961) norvég evangélikus ébredési igehirdető, a rendszeres teológia professzora Oslóban. Hitvalló keresztényként tiltakozott Norvégia náci megszállása ellen, ezért 1943-tól 1945-ig a grini koncentrációs táborban raboskodott. 67, főként etikai és teológiai tárgyú könyvet írt, amelyeket több nyelvre lefordítottak.

8 Személyiségtípusok 1. Szangvinikus alkat

9 A „szangvinikus” szó jelentése A „szangvinikus” szó a latin „sanguis” szóból származik, jelentése: vér. A „szangvinikus” szó a latin „sanguis” szóból származik, jelentése: vér. Mivel a vér az emberi test meleg folyadéka, a „szangvinikus” kifejezés a meleg, vidám, eleven temperamentumot jelöli. Mivel a vér az emberi test meleg folyadéka, a „szangvinikus” kifejezés a meleg, vidám, eleven temperamentumot jelöli.

10

11 A szangvinikus alkat jellemzői az érzelmek uralják az érzelmek uralják fogékony természetű: a külső benyomások gyorsan hatnak rá fogékony természetű: a külső benyomások gyorsan hatnak rá a benyomások a szangvinikusban elsősorban hangulatot keltenek a benyomások a szangvinikusban elsősorban hangulatot keltenek gyorsan felébreszthető érzelmek gyorsan felébreszthető érzelmek sok benyomás felé nyitott, érzelmei is gyorsan változnak sok benyomás felé nyitott, érzelmei is gyorsan változnak

12 A szangvinikus alkat jellemzői elfogulatlan és közvetlen: olyan, mint egy nagy gyerek elfogulatlan és közvetlen: olyan, mint egy nagy gyerek mesterkéletlen, spontán és vidám természetű, könnyen köt barátságot mesterkéletlen, spontán és vidám természetű, könnyen köt barátságot gyorsan változó hangulatok – (örvendetes vagy sötét élmények hatására egyaránt)‏ gyorsan változó hangulatok – (örvendetes vagy sötét élmények hatására egyaránt)‏ véleményét azonnal kinyilvánítja véleményét azonnal kinyilvánítja haragja hirtelen, megbocsátása gyors haragja hirtelen, megbocsátása gyors

13 A szangvinikus jelmondata „Figyelj rám, és vidám élettel hálálom meg!” „Figyelj rám, és vidám élettel hálálom meg!”

14

15 Gondolatok „Az érzelmi őszinteség csak úgy képzelhető el, ha teljesen szabad az érzelmek megnyilvánulása, az érzelmek szabad megnyilvánulása pedig vadállattá vagy csirkefogóvá teszi az embert, ha véletlenül nem sikerül szentnek születnie.” MAKSZIM GORKIJ (1868–1936) szovjet-orosz regény- és drámaíró „…örömre várni nem kisebb öröm, Mint már örülni…” WILLIAM SHAKESPEARE (1564–1616) angol drámaíró

16 Személyiségtípusok 2. Melankolikus alkat

17 A „melankolikus” szó jelentése  A „melankolikus” szó görög eredetű. A melancholia jelentése: fekete epe.  Ezt a kifejezést a sötét, nyomasztó, borús temperamentum megjelölésére használják.

18

19 A melankolikus alkat jellemzői  őt is az érzelmek uralják, de – szemben a szangvinikussal – ő befelé tekint  töprengő, tépelődő, sokáig ápolja szomorú emlékeit  a derűs és bátorító dolgokkal csak keveset, vagy nem is foglalkozik

20 A melankolikus alkat jellemzői  erősen hajlamos az ítélkezésre és a lekicsinylésre  mindent ideáljai alapján ítél meg, így mindig csalódott  a jelen kevéssé érdekli, nehéz és nyomasztó számára, álomvilágban keres menedéket  ha a jövő felé fordul, légvárakat épít. A múltra nézve feldíszíti, idealizálja azt, és összehasonlítja a borús és unalmas jelennel

21 A melankolikus jelmondata  „Semmi sem lehet elég tökéletes.”

22

23 Gondolatok „…oly nehéz kifejeznünk bármit, akár a legegyszerűbb dolgot is; a tökéletes egyetértés talán ezért is ritkaság.” GUSTAVE FLAUBERT (1821–1880) francia regényíró „Nem dolgozom, csak ha valami hajt: Egyébkor lusta mélabú temet, Mely elefántnak néz szúnyognyi bajt…” ARANY JÁNOS (1817–1882) költő: Bolond Istók

24 Személyiségtípusok 3. Kolerikus alkat

25 A „kolerikus” szó jelentése A „kolerikus” szó abból a görög szóból származik, ami „sárga epét” jelent. Az ókorban az emberi test forró folyadékát látták benne. Következésképpen kolerikusnak a forró, gyors, aktív temperamentumot szokták nevezni. Következésképpen kolerikusnak a forró, gyors, aktív temperamentumot szokták nevezni.

26

27 A kolerikus alkat jellemzői a kolerikus természetében az akarat az uralkodó elem. Minden benyomásra az akarat reagál először. a kolerikus természetében az akarat az uralkodó elem. Minden benyomásra az akarat reagál először. ha a kolerikus tapasztal valamit, az azonnal valamilyen elhatározást vált ki benne, és az elhatározást általában cselekvés követi. ha a kolerikus tapasztal valamit, az azonnal valamilyen elhatározást vált ki benne, és az elhatározást általában cselekvés követi. ha a szangvinikus a derűs, a melankolikus a szenvedő, akkor a kolerikus a tevékeny vagy praktikus temperamentum.

28 A kolerikus alkat jellemzői számára a szangvinikus szeretetteljes, meleg érzése egyszerűen szentimentális, a melankolikus gondos mérlegelése pedig csak hiábavaló kotlás. a kolerikus számára az élet több, mint különféle hangulatok érzékelése vagy az élet titkai feletti töprengés. számára az élet munka és tevékenység.

29 A kolerikus jelmondata „Tudom, ki vagyok, és mit akarok!” „Tudom, ki vagyok, és mit akarok!”

30

31 Gondolatok „…erős léleknek nem azt nevezzük, mely csupán erős indulatokra képes, hanem azt, mely a legerősebb indulatoknál sem veszti el egyensúlyát.” KARL VON CLAUSEWITZ (1780–1831) porosz tábornok „A tökéletes győzelem önmagunk fölött diadalmaskodni.” KEMPIS TAMÁS (1380 kör.–1471) német egyházi író

32 Személyiségtípusok 4. Flegmatikus alkat

33 A „flegmatikus” szó jelentése A „flegmatikus” szó a görög phlegma – testnedv – szóból ered. A phlegmát nedvesen hűvösnek tartották, és úgy vélték, hogy a lustaság előidézője. Következésképpen a flegmatikus megjelölést a lassú, hűvös temperamentumra alkalmazták. Következésképpen a flegmatikus megjelölést a lassú, hűvös temperamentumra alkalmazták.

34

35 A flegmatikus alkat jellemzői ha a szangvinikus az örvendező, a melankolikus a szenvedő, a kolerikus a tevékeny – akkor a flegmatikus a nyugodt és a kiegyensúlyozott. ha a szangvinikus az örvendező, a melankolikus a szenvedő, a kolerikus a tevékeny – akkor a flegmatikus a nyugodt és a kiegyensúlyozott. ő pillanatnyi helyzetét és magát az életet kiegyensúlyozottsággal szemléli, ellentétben a többi típussal. fölényes magatartás: természete minden körülmények közt megőrzi belső egyensúlyát. fölényes magatartás: természete minden körülmények közt megőrzi belső egyensúlyát.

36 A flegmatikus alkat jellemzői ő a mindenkori hűvös és derűs szemlélő. Sztoikus nyugalom jellemzi. Nem érik meglepetések, mint a szangvinikust, nem rázza meg a lét sebzettsége, mint a melankolikust, nem ingerlik a problémák, mint a kolerikust. Sztoikus nyugalom jellemzi. Nem érik meglepetések, mint a szangvinikust, nem rázza meg a lét sebzettsége, mint a melankolikust, nem ingerlik a problémák, mint a kolerikust. még csak az ideáljai sem zavarják. Addig barkácsol rajtuk, míg kényelmessé nem válnak. ellenségeskedések nem sebzik meg felettébb. „Az ember legyen elégedett a sorsával” – mondja nyugodtan és józanul.

37 A flegmatikus jelmondata „Lassan járj, tovább élsz!” „Lassan járj, tovább élsz!”

38

39 Gondolatok „Az egyház elítéli az erőszakot, de még keményebben elítéli a közönyt. Az erőszak lehet a szeretet kifejezése, a közöny soha. Az egyik tökéletlen emberszeretet, a másik tökéletes önzés.” GRAHAM GREENE (1904–1991) angol író „…előbb vagy utóbb állást kell foglalni. Ha az ember ember akar maradni.” GRAHAM GREENE

40 „A temperamentum… létünknek abban a részében gyökerezik, amelyet öntudatlannak vagy tudatalattinak nevezünk. Irányítja és befolyásolja tudatos életünket… Nincs olyan tudatos vagy öntudatlan szellemi tevékenység, amely ne állna bizonyos mértékig a temperamentum befolyása alatt…” (Ole Hallesby)‏

41 „… az emberi élet minden területén találhatók személyes különbségek. A testi különbségek különösen feltűnőek. Lelki téren sokkal nagyobbak az egyéni különbségek lehetőségei, mert a lélek működése még a testnél is sokkal differenciáltabb.” (Ole Hallesby)‏

42 Az ember több kategóriába is tartozhat. Természetesen van egy, ami meghatározza személyiségünket, de egyértelműen nem lehet senkit sem csak egyetlen kategóriába besorolni.

43 „Az élet Istenről vall, a kikutathatatlan, felfoghatatlan Istenről. Minden élet forrása Istenben van, s így Isten életének felfoghatatlan titka átterjed minden élőre, egészen a legegyszerűbb fajtákig.” (Ole Hallesby)‏


Letölteni ppt "Személyiségtípusok - Ole Hallesby nyomán - 1.A személyiségtípusok jellemzői Összeállította: Kovács Imre ev. lelkész Vönöck, A.D. 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések