Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a családi életünk, gyermeknevelésünk! Temesvár 2008 jan 20 du.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a családi életünk, gyermeknevelésünk! Temesvár 2008 jan 20 du."— Előadás másolata:

1 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a családi életünk, gyermeknevelésünk! Temesvár 2008 jan 20 du. B.Gy.

2 Ige  Mt. 5.13-15 „Ti vagytok a föld sója…Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Mt. 5.16  Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

3 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Ha a házasságban, családban nem történik meg, sehogy sem történhet.  1Tim. 3.5 „Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?”

4 Istent dicsőítő alapállás!  Jn. 15.5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.  Jézus nélkül, hit nélkül nem tudunk jó házasságban élni, sem gyermeket nevelni!

5 Imádjuk őt, ha  ha nem feledjük, hogy :  Életünket az isteni alapra kell helyeznünk hittel.  Először országát és igazságát kell keresnünk.  A boldog családnak Jézus Krisztus a titka!

6 Miért fontos ez?  Mert a világnak amiben élünk, más a véleménye  Hatással van ránk a más gondolkodás, a házasságot, családi életet, gyermeknevelést illetően.

7 Mi jellemzi?  Liberális, ateista, materialista, posztmodern gondolkodás.  Elvtelenség, antiautoritatív nevelési elvek.  Túlzott tolerancia  Erőszak  Testkultusz  A Biblia nyelvén lázadás, hitetlenség, és bálványimádás

8 Jézus békességet, életet hozott, de…  Lk. 12.52 Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, három kettővel, és kettő hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával.”

9 Vannak problémák a családdal  Egyes becslések szerint a következő generáció mintegy egyharmada - teljesen vagy időlegesen - egyetlen szülővel nevelkedik  hogy a magyar társadalom több mint 11%-a egyszülős családban él, több mint egymillió ember  A házasságok 50% válással végződik  A keresztyén házasságok ?

10 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász: AAZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD

11 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:  Mt. 5.13 „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.

12 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:  AZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD  A jövő záloga  Egészséges utódok bölcsője  A gyülekezetek utánpótlása  A misszió Isten országa letéteményesei.

13 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:  AZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD  Apa – Anya  Gyermekek  Unokák - nagyszülők

14 Igék a családdal kapcsolatban  Szülőknek, apáknak:  2Móz. 20.12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  Ézs. 38.19 Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy.  Ef. 6.4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

15 Igék a családdal kapcsolatban Anyáknak  Tit. 2.3 ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; tanítsanak a jóra;  neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.

16 Igék a családdal kapcsolatban  Gyermekeknek  5Móz. 5.16 Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  Kol. 3.20 Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.  Tit. 2.6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben;

17 Istent dicsőíti családunkban a  A szeretet légköre  A Krisztocentrikusság  A békességre törekvés  A megbocsátás  Őszinte légkör  Befogadás elfogadás lelkülete  Szolgálatkészség  Ragaszkodás

18 Mindezek forrása:  Hit által Isten  Ige  Ima  Közösség  Gyülekezetlátogatás  Szolgálat  Helytállás a mindennapokban

19 Istent dicsőítő, szép rend:  1Kor. 11.3 Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.  Bibliai harmonikus rend, védettség, felelősségi területek  Feminizmus?????????

20 Istent dicsőítő szeretet  Melynek légkörében boldogan lehet élni és fejlődni  1Kor. 13.4 A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

21 Istent dicsőítő a szeretet rendje  Péld. 22.6 Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.  Péld. 13.24 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.  Péld. 22.15 A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.

22 Istent dicsőítő a szeretet rendje  Péld. 23.14 Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.  Péld. 29.15 A bot és a fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.  Péld. 29.17 Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.  Érted haragszom, nem ellened! (József Attila) ‏

23 Istent dicsőítő, a szülői felelősség  Mt. 6.33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.  Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, Zsid 11:23  2Tim. 1.5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott  1Tim. 4.16 Legyen gondod önmagadra

24 Istent dicsőítő, ahogyan a gyermekhez viszonyulnak  Kérik 1Sám. 1.27 Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.  Segítséget kérnek a neveléshez  Bír. 13.12 Mánóah ezt mondta: Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?  Felajánlják  1Sám. 1.28 Én viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak!

25 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:  Eredményes a nevelésük  1Sám. 2.26 A gyermek Sámuel pedig nőttön-nőtt, és kedves volt mind az ÚR előtt, mind az emberek előtt.

26 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!  A gyermekek utánoznak minket  Nagyobb hatású az amit teszünk, mint amit mondunk. (90:10) ‏  A szülőké a fő felelősség a nevelésben (nem az iskoláé és a bibliaköré) ‏  Az első hét év meghatározó

27 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!  Nagyobb hatású az, amit teszünk, mint amit mondunk. (90:10) ‏  A gyermekek utánoznak minket  A szülőké a fő felelősség a nevelésben (nem az iskoláé és a bibliaköré) ‏  Az első hét év különlegesen meghatározó

28 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!  A jó nevelés azt jelenti, hogy HELYESEN reagálunk gyermekünk HELYTELEN viselkedésére.(John Rosemond) ‏  Sok szülő többet foglalkozik a szomszéd gyerek viselkedésével, mint a sajátjáéval. Graham GreeneGraham Greene  A legfontosabb, amit egy apa tehet a gyermekeiért, hogy szereti az anyjukat. Theodore M. Hesburgh

29 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!  Négy éves koráig tekintsd gyermekedet uradnak, tízéves koráig szolgádnak, aztán pedig barátodnak.

30 Istent dicsőítő tények I.  Ha a gyermekek türelemben és megfelelő bánásmódban részesülnek, megtanulnak türelmesek és méltányosak lenni másokkal.  Ha a gyerekek biztatást kapnak, önbizalomra és biztonságérzetre tesznek szert.  Ha a gyerekek dicséretben és elismerésben részesülnek, megtanulják értékelni mások igyekezetét.

31 Istent dicsőítő tények II.  Ha a gyerekek igazságos bánásmódban részesülnek, megtanulják, hogy mit jelent az igazságosság.  Ha a gyerekek biztonságban élnek, megtanulnak hinni.  Ha feltétel nélkül szeretjük gyermekeinket, fogékonyak lesznek Isten szeretetére.

32 Istent dicsőítő elhatározások  Szeretni és tisztelni akarom a társamat, szüleimet, gyermekeimet  Ki is akarom nekik fejezni szeretetnyelvükön: Szép szavakkal – érintéssel – minőségi idővel – ajándékokkal - segítéssel

33 Istent dicsőítő elhatározások  Mivel legdrágább az idő, ebből adok többet.  Többet akarok gyermekemmel lenni. (Gyermekünk 10 éves koráig 3650 nap pergett le. Még 2920 nap áll rendelkezésünkre).  A gyermekkor ajtaja hihetetlenül gyorsan és véglegesen bezárul.

34 Istent dicsőítő elhatározások  Szeretteink fontos dátumait beírni naptárunkba. (Névnap, születésnap, évfordulók) ‏  Jobban szeretem mától azokat akik mellettem vannak, mint a családtagokat.  Otthon is csinosan öltözöm (japán szokás) ‏  Szeretteimmel való hasznos időtöltést tervezem, és akár lemondok más elfoglaltságot, telefont kikapcsolom.

35 Istent dicsőítő gyakorlat  Mondjam el minden nap, hogy szeretem őket.  Tiszteletben tartom a magánszférájukat.  Étkezzünk közösen  Menjünk a gyülekezetbe közösen  Kiránduljunk közösen

36 Isten dicsőségére van, ha  A várj, majd, most ne zavarj, nem érek rá szavak helyett inkább ilyeneket használnánk:  Mondd el!  Itt vagyok  Hallgatlak  Értelek  Szeretlek, fontos vagy nekem  Jól van!

37 Lejár az idő  A halálos ágyán senki nem fogja mondani: BÁRCSAK TÖBBET LETTEM VOLNA A MUNKAHELYEMEN….  Mit gondol Isten házasságodról, családodról életedről?  Van-e jó barátod aki megbírálhatja életedet?  Mit pótolhatnál még mielőtt késő lenne? befejező példa


Letölteni ppt "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a családi életünk, gyermeknevelésünk! Temesvár 2008 jan 20 du."

Hasonló előadás


Google Hirdetések