Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten imádása életünk és a gyülekezet célja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja"— Előadás másolata:

1 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja
Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a családi életünk, gyermeknevelésünk! Temesvár 2008 jan 20 du. B.Gy.

2 Ige Mt „Ti vagytok a föld sója…Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Mt. 5.16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

3 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja
Ha a házasságban, családban nem történik meg, sehogy sem történhet. 1Tim. 3.5 „Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?”

4 Istent dicsőítő alapállás!
Jn Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Jézus nélkül, hit nélkül nem tudunk jó házasságban élni, sem gyermeket nevelni!

5 Imádjuk őt, ha ha nem feledjük, hogy:
Életünket az isteni alapra kell helyeznünk hittel. Először országát és igazságát kell keresnünk. A boldog családnak Jézus Krisztus a titka!

6 Miért fontos ez? Mert a világnak amiben élünk, más a véleménye
Hatással van ránk a más gondolkodás, a házasságot, családi életet, gyermeknevelést illetően.

7 Mi jellemzi? Liberális, ateista, materialista, posztmodern gondolkodás. Elvtelenség, antiautoritatív nevelési elvek. Túlzott tolerancia Erőszak Testkultusz A Biblia nyelvén lázadás, hitetlenség, és bálványimádás

8 Jézus békességet, életet hozott, de…
Lk Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, három kettővel, és kettő hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával.”

9 Vannak problémák a családdal
Egyes becslések szerint a következő generáció mintegy egyharmada - teljesen vagy időlegesen - egyetlen szülővel nevelkedik hogy a magyar társadalom több mint 11%-a egyszülős családban él, több mint egymillió ember A házasságok 50% válással végződik A keresztyén házasságok ?

10 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:
AZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD

11 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:
Mt „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.

12 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:
AZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD A jövő záloga Egészséges utódok bölcsője A gyülekezetek utánpótlása A misszió Isten országa letéteményesei.

13 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:
AZ ISTENNEK ÉLŐ HÍVŐ CSALÁD Apa – Anya Gyermekek Unokák - nagyszülők

14 Igék a családdal kapcsolatban
Szülőknek, apáknak: 2Móz Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! Ézs Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Ef. 6.4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

15 Igék a családdal kapcsolatban
Anyáknak Tit. 2.3 ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.

16 Igék a családdal kapcsolatban
Gyermekeknek 5Móz Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! Kol Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Tit. 2.6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben;

17 Istent dicsőíti családunkban a
A szeretet légköre A Krisztocentrikusság A békességre törekvés A megbocsátás Őszinte légkör Befogadás elfogadás lelkülete Szolgálatkészség Ragaszkodás

18 Mindezek forrása: Hit által Isten Ige Ima Közösség Gyülekezetlátogatás
Szolgálat Helytállás a mindennapokban

19 Istent dicsőítő, szép rend:
1Kor Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Bibliai harmonikus rend, védettség, felelősségi területek Feminizmus?????????

20 Istent dicsőítő szeretet
Melynek légkörében boldogan lehet élni és fejlődni 1Kor A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

21 Istent dicsőítő a szeretet rendje
Péld Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Péld Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Péld A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.

22 Istent dicsőítő a szeretet rendje
Péld Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Péld A bot és a fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. Péld Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne. Érted haragszom, nem ellened! (József Attila)‏

23 Istent dicsőítő, a szülői felelősség
Mt De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, Zsid 11:23 2Tim. 1.5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott 1Tim Legyen gondod önmagadra

24 Istent dicsőítő, ahogyan a gyermekhez viszonyulnak
Kérik 1Sám Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Segítséget kérnek a neveléshez Bír Mánóah ezt mondta: Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Felajánlják 1Sám Én viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak!

25 Istent dicsőítő, és a társadalmat kelesztő kicsiny kovász:
Eredményes a nevelésük 1Sám A gyermek Sámuel pedig nőttön-nőtt, és kedves volt mind az ÚR előtt, mind az emberek előtt.

26 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!
A gyermekek utánoznak minket Nagyobb hatású az amit teszünk, mint amit mondunk. (90:10)‏ A szülőké a fő felelősség a nevelésben (nem az iskoláé és a bibliaköré)‏ Az első hét év meghatározó

27 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!
Nagyobb hatású az, amit teszünk, mint amit mondunk. (90:10)‏ A gyermekek utánoznak minket A szülőké a fő felelősség a nevelésben (nem az iskoláé és a bibliaköré)‏ Az első hét év különlegesen meghatározó

28 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!
A jó nevelés azt jelenti, hogy HELYESEN reagálunk gyermekünk HELYTELEN viselkedésére.(John Rosemond)‏ Sok szülő többet foglalkozik a szomszéd gyerek viselkedésével, mint a sajátjáéval. Graham Greene A legfontosabb, amit egy apa tehet a gyermekeiért, hogy szereti az anyjukat. Theodore M. Hesburgh

29 Igazságok amiket érdemes figyelembe venni!
Négy éves koráig tekintsd gyermekedet uradnak, tízéves koráig szolgádnak, aztán pedig barátodnak.

30 Istent dicsőítő tények I.
Ha a gyermekek türelemben és megfelelő bánásmódban részesülnek, megtanulnak türelmesek és méltányosak lenni másokkal. Ha a gyerekek biztatást kapnak, önbizalomra és biztonságérzetre tesznek szert. Ha a gyerekek dicséretben és elismerésben részesülnek, megtanulják értékelni mások igyekezetét.

31 Istent dicsőítő tények II.
Ha a gyerekek igazságos bánásmódban részesülnek, megtanulják, hogy mit jelent az igazságosság. Ha a gyerekek biztonságban élnek, megtanulnak hinni. Ha feltétel nélkül szeretjük gyermekeinket, fogékonyak lesznek Isten szeretetére.

32 Istent dicsőítő elhatározások
Szeretni és tisztelni akarom a társamat, szüleimet, gyermekeimet Ki is akarom nekik fejezni szeretetnyelvükön: Szép szavakkal – érintéssel – minőségi idővel – ajándékokkal - segítéssel

33 Istent dicsőítő elhatározások
Mivel legdrágább az idő, ebből adok többet. Többet akarok gyermekemmel lenni. (Gyermekünk 10 éves koráig nap pergett le. Még 2920 nap áll rendelkezésünkre). A gyermekkor ajtaja hihetetlenül gyorsan és véglegesen bezárul.

34 Istent dicsőítő elhatározások
Szeretteink fontos dátumait beírni naptárunkba. (Névnap, születésnap, évfordulók)‏ Jobban szeretem mától azokat akik mellettem vannak, mint a családtagokat. Otthon is csinosan öltözöm (japán szokás)‏ Szeretteimmel való hasznos időtöltést tervezem, és akár lemondok más elfoglaltságot, telefont kikapcsolom.

35 Istent dicsőítő gyakorlat
Mondjam el minden nap, hogy szeretem őket. Tiszteletben tartom a magánszférájukat. Étkezzünk közösen Menjünk a gyülekezetbe közösen Kiránduljunk közösen

36 Isten dicsőségére van, ha
A várj, majd, most ne zavarj, nem érek rá szavak helyett inkább ilyeneket használnánk: Mondd el! Itt vagyok Hallgatlak Értelek Szeretlek, fontos vagy nekem Jól van!

37 Lejár az idő A halálos ágyán senki nem fogja mondani: BÁRCSAK TÖBBET LETTEM VOLNA A MUNKAHELYEMEN…. Mit gondol Isten házasságodról, családodról életedről? Van-e jó barátod aki megbírálhatja életedet? Mit pótolhatnál még mielőtt késő lenne? befejező példa


Letölteni ppt "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések