Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valós történelmi színek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valós történelmi színek"— Előadás másolata:

1 Valós történelmi színek

2 IV. szín: Egyiptom „Milliók egy miatt…”
Ádám ifjú fáraó az ókori Egyiptomban, Lucifer a minisztere. A fáraó piramist építtet a maga dicsőségére, hogy ezzel megvalósítsa a halhatatlanságot. Minden dicsőség és hatalom az övé, erősebb lett az ember, mint az Isten, de mégsem boldog, mert nem küzdött mindezért. Az emberi szenvedést látva ráébred, hogy a dicsőség nem egyenlő a boldogsággal; az önzés embertelen. A fáraó kiábrándul a zsarnokságból, megszületik benne a szabadság eszméje, felszabadítja a népet.

3 V. szín: Athén A helyszín Athén, a görög demokrácia fellegvára.
Ádámot Miltiadészként, a népe boldogulásáért küzdő hadvezérként látjuk viszont. A győztes hadvezért azonban a demagógok által félrevezetett nép halálra ítéli. A nép jogilag ugyan szabad, de nem eléggé érett az önállóságra, így mégis kiszolgáltatott. Ádám keserűen látja, hogy a demagógok nem viselik el, hogy náluk valaki különb legyen. A népet nyomora aljasítja le, Éva megátkozza őket.

4 VI. szín: Róma A birodalom a végnapjait éli, a korábbi szilárd erkölcsi rend széthullott. Nincs éltető eszme, nincs közösség, csak az élvezetek durva hajszolása maradt az embernek. Ádám és Éva dőzsölő fiatalok, akiknek azonban nem tetszik ez az életforma. Éva nosztalgiát ébreszt Ádámban az Éden iránt. A káoszból egy új eszme, a kereszténység által hirdetett testvéri szeretet új értelmet ad az életnek: Péter apostol szavai új reményt adnak a csüggedőknek. Ádám csalódva menekül a közéletből a magánéletbe, és a kereszténység eszméje felé fordul.

5 VII. szín: Konstantinápoly
Ádám keresztes lovagként harcol és érkezik a kereszténység fellegvárába, de a testvéri szeretet helyett mindenütt hatalmi harccal találkozik. Az egyház tanításai embertelenné váltak: eretnekek és elleneretnekek gyilkolják egymást a szent tan nevében, mert egy „i” betűnyi eltérés végzetes nézetkülönbséget jelent. A vallás szerint még a szerelem is tilos. Ádám kiábrándul ebből a világból is, és a tudományban akar megnyugvást találni.

6 VIII. szín: Prága I. Ádám - Kepler nyugtalan szellemű, középkor végi csillagász, aki a természet titkait kutatja. Ebben a szürke, értéktelen világban a tudománynak a hatalmat és az értéktelenséget kell szolgálnia. A tudós számára tehát csak a szemlélődés megengedett. Éva Kepler feleségeként, Borbálaként mindig pénzt követel az alacsonyabb rangú férjétől. Kepler belátja, hogy a nő kettős színű - A jó sajátja, bűne pedig a koré; (az asszony megcsalja férjét, de kitart mellette). Ádám megelégelve a fagyos világot, a bor mámorában a forradalmi Párizsba álmodja át magát.

7 IX. szín: Párizs „Álom az álomban”
Ez az egyetlen szín és eszme, amelyből Ádám nem ábrándult ki. Párizsban járunk a francia forradalom idején. Megvalósult az egyenlőség, testvériség, szabadság: Ádám forradalmár, népvezér. Ítélkeznie kell a számára rokonszenves arisztokraták felett. Ádám áldozata lesz a forradalmár társak intritikájának, és a tömeg fanatizmusának (ebben kifejeződik Madách idegenkedése a forradalmi módszertől). Éva kétféle szerepben jelenik meg, egyfelől kifinomult arisztokrataként, másfelől durva és véreskezű forradalmárnőként.

8 X. szín: Prága II. Ismét Prágában járunk. Kepler – Ádám felébred bódulatából, de ismét a hitvány kor fogadja. (Rejtetten megjelenik Madáchnak az as forradalom iránti nosztalgiája is.) Kepler az álom után tanítványának utat tud mutatni a tudomány céljáról és feladatáról: nem az elavult eszméket vagy a hatalmat, hanem a gyakorlati életet kell szolgálnia. "Fogd e sárgult pergamenteket, vesd tűzbe mind! Ezek feledtetik velünk saját lábunkon a járást. Ki a szabadba!”

9 XI. szín: London Ez Madách jelene, a szabadversenyes kapitalizmus.
A passzív szemlélő távolról a magasból vonzó és nyüzsgő világot lát, de közelről kiábrándító a kép: mindent a pénz, az anyagi javak hajszolása mozgat, még a házasságban sem a szerelem, hanem a pénz számít. Minden áruvá silányul, minden eladó, csak a pénz számít. A diákok, akik ma lelkesednek a hazáért, holnap a népet zsigerelő gyárosok lesznek. A kor halálra van ítélve - "Kutyáknak harca egy konc felett…„ A szín szereplői önpusztítóan egy hatalmas sírgödörbe vetik magukat. Egyedül Éva képes dicsőséggel, glóriával átlépni felette a költészet hatalmával.


Letölteni ppt "Valós történelmi színek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések