Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális gazdaságtan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális gazdaságtan"— Előadás másolata:

1 Regionális gazdaságtan
3. Gyakorlat Területi indikátorok

2 Népesség száma az év végén, fő
, A éves ek gazd. aktivitása, 2004 Aktív népesség Foglalkoz-tatottak Munkanél-küliek Aktivi-tási ráta, % Foglalkoz-tatási ráta, % Munkanél-küliségi ráta, % Ezer fő Közép-Magyarország 1284,6 1226,3 58,3 59,0 56,3 4,5 Közép-Dunántúl 482,3 455,3 27,0 56,9 53,7 5,6 Nyugat-Dunántúl 445,2 424,6 20,6 57,2 54,5 4,6 Dél-Dunántúl 378,4 350,9 27,5 50,1 46,4 7,3 Észak-Magyarország 477,3 431,1 46,2 49,3 44,6 9,7 Észak-Alföld 564,1 523,5 40,6 48,5 45,0 7,2 Dél-Alföld 521,4 488,7 32,7 50,5 47,3 6.3 Ország összesen 4153,3 3900,4 252,9 53,8 6,1 Népesség, népmozgalom, 2004 Népesség száma az év végén, fő 0-14 15-64 65-x Gyer-mek- Idős Örege-dési index Évesek aránya, % eltartottsági ráta Közép-Magyarország 14,4 69,5 16,1 20,7 23,2 112,3 Közép-Dunántúl 15,7 69,7 14,6 22,6 21,0 93,2 Nyugat-Dunántúl 14,8 69,6 15,6 21,2 22,4 105,5 Dél-Dunántúl 977465 15,5 68,8 15,8 23,1 102,1 Észak-Magyarország 16,8 67,3 15,9 25,1 23,6 94,3 Észak-Alföld 17,8 67,8 26,2 80,9 Dél-Alföld 68,1 16,4 22,7 24,1 106,0 Ország összesen 68,7 22,8 99,9

3 A fenti adatok alapján számítsuk ki valamely területi indikátor alakulását!
Duál mutató: D = xm / xa Hoover-index: H = ( i=1..nxi – fi ) / 2, Krugman-index : KHF = i=1..n siH – siF  siH az i gazdasági szektor részesedése a H terület teljes gazdaságából. siF az i gazdasági szektor részesedése az F terület teljes gazdaságából. Lokációs hányados: Lij = ( EiH / EiH ) / (EH / EF ) (i szektor)

4 Duálmutató – aktív népesség részaránya
Munkanépes aktívak akt. ráta Közép-Magyarország 2841,0 2177,3 1285 59,0 Közép-Dunántúl 1110,9 847,6 482,3 56,9 Nyugat-Dunántúl 1000,3 778,3 445,2 57,2 Dél-Dunántúl 977,5 755,3 378,4 50,1 Észak-Magyarország 1271,1 968,2 477,3 49,3 Észak-Alföld 1541,8 1163,1 564,1 48,5 Dél-Alföld 1354,9 1032,5 521,4 50,5 Ország összesen 10097,5 7719,9 4153 53,8 Átlag feletti Átlag alatti Átl felettiek RÉSZÖSSZEG 4952,2 3803,2 2212,1 Átl alattiak RÉSZÖSSZEG 5145,3 3919,0 1941,2 Akt ráta = 2212,1/3803,2==0,582=58,2 % Akt ráta = 1941,2/3919,0==0,492= 49,5 % Duálmutató: 58,2 / 49,5 = 1,17

5 Duálmutató foglalkoztatási ráta
Népesség Munka-képes foglalk foglalk ráta % Közép-Magyarország 2841,0 2177,3 1226 56,3 Közép-Dunántúl 1110,9 847,6 455,3 53,7 Nyugat-Dunántúl 1000,3 778,3 424,6 54,6 Dél-Dunántúl 977,5 755,3 350,9 46,5 Észak-Magyarország 1271,1 968,2 431,1 44,5 Észak-Alföld 1541,8 1163,1 523,5 45,0 Dél-Alföld 1354,9 1032,5 488,7 47,3 Ország összesen 10097,5 7719,9 3900 50,5 Átl felettiek RÉSZÖSSZEG 4952,2 3803,2 2106,2 55,4 Átl alattiak RÉSZÖSSZEG 5145,3 3919,0 1794,2 45,8 Duálmutató: 1,210

6 Duálmutató-munkanélk. ráta
Népesség Aktív Munkanélk mn ráta Közép-Magyarország 2841,0 1284,6 58,3 4,5 Közép-Dunántúl 1110,9 482,3 27 5,6 Nyugat-Dunántúl 1000,3 445,2 20,6 4,6 Dél-Dunántúl 977,5 378,4 27,5 7,3 Észak-Magyarország 1271,1 477,3 46,2 9,7 Észak-Alföld 1541,8 564,1 40,6 7,2 Dél-Alföld 1354,9 521,4 32,7 6,3 Ország összesen 10097,5 4153,3 252,9 6,1 Átl felettiek RÉSZÖSSZEG 5145,3 1941,2 147,0 7,6 Átl alattiak RÉSZÖSSZEG 4952,2 2212,1 105,9 4,8 Duálmutató: 1,582

7 Népesség életkor szerinti megoszlása
Számítsuk ki a lokációs hányados értékét az egyes korcsoportokra!

8 Beruházások megoszlása, 1990-2004
Számítsuk ki a Hoover index értékét a beruházások területi megoszlásának időbeli változására

9 Krugman-index ágazati szerkezetre, régió az ország egészéhez képest!
Régió, foglalkoztatottak aránya Mező-gazd, erdőgazd Ipar Építő-ipar Szolgált Összesen Közép-Magyarország 1,4 17,2 7,7 73,7 100 Közép-Dunántúl 5,2 34,7 8,5 51,5 Nyugat-Dunántúl 33,2 53,9 Dél-Dunántúl 23,8 8 59,7 Észak-Magyarország 4 30,1 7,8 58 Észak-Alföld 7,6 25,1 8,2 59,1 Dél-Alföld 11,2 23,9 7,9 57 Ország összesen 5,3 24,9 61,9

10 Eltérések KözMo KöDu NyuDu DDu ÉMa ÉAl D-Al 3,9 7,7 0,2 11,8 23,6 0,1
mg ip épip szolg Krugman-index KözMo 3,9 7,7 0,2 11,8 23,6 KöDu 0,1 9,8 0,6 10,4 20,9 NyuDu 8,3 8 16,6 DDu 3,2 1,1 2,2 6,6 ÉMa 1,3 5,2 10,5 ÉAl 2,3 0,3 2,8 5,6 D-Al 5,9 1 4,9

11 Régió, foglalkoztatottak aránya
Lokációs hányados ágazati szerkezetre, régió az ország egészéhez képest! Régió, foglalkoztatottak aránya Mezőgazd, erdőgazd Ipar Építőipar Szolgált Összesen Közép-Magyarország 1,4 17,2 7,7 73,7 100 Közép-Dunántúl 5,2 34,7 8,5 51,5 Nyugat-Dunántúl 33,2 53,9 Dél-Dunántúl 23,8 8 59,7 Észak-Magyarország 4 30,1 7,8 58 Észak-Alföld 7,6 25,1 8,2 59,1 Dél-Alföld 11,2 23,9 7,9 57 Ország összesen 5,3 24,9 61,9

12 Lokációs hányados számítása
Régió, foglalkoztatás % Mezőgazd/erdőgazd Ipar Építőipar Szolgálta-tások Összesen Lok. hányados, mezőgazd Lok. hányados, ipar Lok. hányados, építőip Lok.hányados, szolgált Közép-Magyarország 1,4 17,2 7,7 73,7 100 0,264 0,691 0,975 1,191 Közép-Dunántúl 5,2 34,7 8,5 51,5 0,981 1,394 1,076 0,832 Nyugat-Dunántúl 33,2 53,9 1,333 0,871 Dél-Dunántúl 23,8 8 59,7 1,604 0,956 1,013 0,964 Észak-Magyarország 4 30,1 7,8 58 0,755 1,209 0,987 0,937 Észak-Alföld 7,6 25,1 8,2 59,1 1,434 1,008 1,038 0,955 Dél-Alföld 11,2 23,9 7,9 57 2,113 0,960 1,000 0,921 Ország összesen 5,3 24,9 61,9 Milyen megállapítások tehetők az egyes régiókra és ágazatokra?

13 Példa: Agrárfoglalkoztatottság Magyarország, 2004
Régió Mezőgazd. Erdőgazd. Ipar % Építő-ip. % Szolgál-tatás % Összes % Közép-Magyarország 1,4 17,2 7,7 73,7 100,0 Közép-Dunántúl 5,2 34,7 8,5 51,5 Nyugat-Dunántúl 33,2 53,9 Dél-Dunántúl 23,8 8,0 59,7 Észak-Magyarország 4,0 30,1 7,8 58,0 Észak-Alföld 7,6 25,1 8,2 59,1 Dél-Alföld 11,2 23,9 7,9 57,0 Ország összesen 5,3 24,9 61,9 Duálmutató mg fogl., Átlag: 5,3(%) Xa 3,95 Xm 9,10 D = 2,30 Megye, régió Az agrárfoglalkoztatás részaránya*, % Földellátottság**, ha/fő (agrárfoglalk.) Munkaerő-sűrűség***, fő/100 ha 1994 2003 Közép-Magyarország 3,0 1,6 11,7 20,5 8,6 4,9 Közép-Dunántúl 10,6 15,5 27,5 6,5 3,6 Nyugat-Dunántúl 9,2 4,8 18,2 31,6 5,5 3,2 Dél-Dunántúl 12,8 9,4 19,1 25,1 5,2 4,0 Észak-Magyarország 6,7 4,6 28,6 37,6 3,5 2,7 Észak-Alföld 13,3 7,9 21,0 30,0 3,3 Dél-Alföld 15,9 11,6 23,5 4,3 Ország összesen 8,9 18,7 27,3 5,4 3,7 Duálmutató Földellátottság, 1994 és 2003 Átlag: 18, ,3 Xa , ,0 Xm , ,7 D = 1, ,36

14 Példa: Krugman indexre Agrárfoglalkoztatottság Magyarország, 2004
Régió Mezőgazd. Erdőgazd. Ipar % Építő-ip. % Szolgál-tatás % Összes % Közép-Magyarország 1,4 17,2 7,7 73,7 100,0 Közép-Dunántúl 5,2 34,7 8,5 51,5 Nyugat-Dunántúl 33,2 53,9 Dél-Dunántúl 23,8 8,0 59,7 Észak-Magyarország 4,0 30,1 7,8 58,0 Észak-Alföld 7,6 25,1 8,2 59,1 Dél-Alföld 11,2 23,9 7,9 57,0 Ország összesen 5,3 24,9 61,9 Számítsuk ki a foglalkoztatási szerkezet eltérését Közép-Magyarország és Dél-Dunántúl között a Krugman index segítségével: Krugman index KöMa, DDu = Σ (ágazatok) |foglalk aránya KöMa – foglalk aránya DDu | = = |1,4- 8,5| + |17,2-23,8| + |7,7 – 8,0| + |73,7-59,7| = 7,1+6,6 + 0,3 +14,0 = 28,0 Krugman index Ország össz, DDu = Σ (ágazatok) |foglalk aránya Ország – foglalk aránya DDu | = = |5,3- 8,5| + |24,9-23,8| + |7,9 – 8,0| + |61,9-59,7| = 3,2+ 1,1 + 0,1 +2,2 = 6,6 Dél-Dunántúl foglalkoztatási szerkezete jelentősen eltér Közép-Magyarországtól, de csak viszonylag kismértékben tér el az országos átlagtól.

15 Területi szerkezet, közúti közlekedés, Hoover-index
Hoover-index: H = ( i=1..nxi – fi ) / 2 ahol: xi = az i. terület részesedése (%) az egyik változó (v. időpont) értékeiből fi = az i. terület részesedése (%) a másik változó v. időpont értékeiből (i=1..n xi = 100 és i=1..n fi = 100 ) Bacsi - Reg gazd

16 Területi szerkezet, közúti közlekedés, Hoover-index /b
Hoover-index: H = ( i=1..nxi – fi ) / 2 ahol: xi = az i. terület részesedése (%) az egyik időpontbeli értékekből fi = az i. terület részesedése (%) a másik időpontbeli értékekből (i=1..n xi = 100 és i=1..n fi = 100 ) Bacsi - Reg gazd

17 Ipari aktivitás területi megosz-lása,
Hoover - index H=14,25 Az ipari GDP14,25%-át kellene átadni…

18 Lorenz -görbe


Letölteni ppt "Regionális gazdaságtan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések