Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A debreceni belváros szociológiai problémái Készítette: Szegediné Kemecsei Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A debreceni belváros szociológiai problémái Készítette: Szegediné Kemecsei Éva."— Előadás másolata:

1 A debreceni belváros szociológiai problémái Készítette: Szegediné Kemecsei Éva

2 A Belváros A Belváros Debrecen történelmi magja, amely északi, déli és keleti irányból közutakkal jól lehatárolható, míg nyugaton a határát a tervezés alatt álló nyugati tehermentesítő út jelenti. A Belvárost határoló útszakaszokat a városban gyakran Kiskörút néven is említik, amelynek nyugati szakasza a Hatvan utcától az Arany János utcáig már elkészült, és folytatódni fog az Erzsébet utcáig.

3 A belváros válsága A városok válsága általában a belváros elégtelen funkcionálásának a következménye: ◦ Lakófunkció ◦ Munkahely biztosító funkció ◦ Központi hely funkció Ennek okai: - Környezet minőségének a romlása, környezetszennyezés - Etnikai kisebbségek ill. rossz szociális helyzetben lévők arányának növekedése - Közerkölcsök romlása, radikális fiatalok fellépése - Bűnözés mértékének növekedése - Lakóépületek felújításának elmaradása - Városi rehabilitáció megoldatlansága

4 Debrecen az ezredfordulóig Városfejlesztési- és lakáspolitika a II. vh. után Belső városrészek, épületek elhanyagolása A leromló városrészek lakossági összetétele megváltozik Ez visszahat az épületek fizikai elhasználódására is A 1970-90  a belváros más célú hasznosítása: közintézmények, közlekedési célokra hasznosított területek nőnek Debrecen belvárosa két részre tagolódik: - Nagyvárosi jellegű többszintes belvárosi házak - Kisvárosi jellegű, zártsorú földszintes házak - 80-as évek végéig építési tilalom volt érvényben

5 Az 1995-ös szociológiai vizsgálat Kelet-magyarországi Tervező Vállalat felkérésére Bem tér és környéke ill. Kossuth utca és környéke 127 kérdőíves interjú A belváros rendezésével kapcsolatos vélemények feltárása a cél A megkérdezettek összetétele… …életkor szerint  idősebbek aránya nagyobb …nemek szerint  nők többségben …családi állapot szerint …iskolai végzettség szerint  magasabb a debreceni átlagnál Ennek okai: - 1945-ig a belváros a városi elit kedvelt lakóhelye, városi hivatalnokok, ügyvédek, bírók, katonatisztek stb. lakhelye - 1945 után állami kézbe kerülnek, felosztják

6 A megkérdezettek 41%-a bérlő, 59%-a tulajdonos; A szellemiek, a vezető beosztásúak valamint a vállalkozók nagyobb hányada tulajdonos A megkérdezettek foglalkozási megoszlása (fő/%) fő% eltartott53,9 nyugdíjas4233,1 GYES107,9 munkanélküli118,6 fizikai2116,5 szellemi1814,2 vezető107,9 vállalkozó86,3 egyéb21,6

7 A megkérdezettek lakásviszonyai - konyhája a lakások 95,3%-nak van - előszobája 78%-nak - fürdőszobája 81,8% - folyóvíz 95,3% - wc a lakásban 83,5% - legtöbben gázkonvektorral fűtenek, vagy gáztüzelésű kazánnal, de pl. 10% cserépkályhával ill. előfordul villanykályha és olajkályha is (táblázat: saját szerk.) darab lakás% Egyszobás4333,8 Másfélszobás75,5 Kétszobás3124,4 Két és félszobás64,7 1+2 félszobás10,8 Háromszobás2318,1 Három és félszobás43,1 Négy és többszobás118,6

8 A lakóházak többségének falazata téglából készült A megkérdezettek egyharmada szerint a ház legalább 100 éve vagy még régebben épült, csak 15% az elmúlt 10 évben Lakáskörülményeikkel 60% elégedett, 40% elégedetlen 1 telken soklakásos házak  problémák forrása -zavarják egymást pl. életmódjukkal, alkoholizálnak -feltörik a melléképületeket -udvari wc-k állapota 89% szeret a belvárosban lakni Megoldandó problémák a megkérdezettek szerint: ◦ lakóházak felújítása ◦ udvari wc-k felszámolása ◦ régi házak lebontása, újak építése ◦ kerékpárutak a belvárosba is ◦ parkolási gondok ◦ köztisztaság, közbiztonság javítása Tömbfeltárás, tömb-rehabilitációk

9 Integrált Városfejlesztési Stratégia Mi az IVS? A városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához és a városrehabilitációs célú uniós támogatások megszerzéséhez a városoknak Magyarországon integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) kell készíteniük. Az integrált városfejlesztési stratégia egy középtávú (7-8 év) fejlesztési szemléletű dokumentum, amelynek célja a területi alapú és szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészekre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. 5 fő része: ◦ Város egészére vonatkozó helyzetértékelés ◦ Városrészek lehatárolása és területi megközelítésű elemzése ◦ Stratégiai fejezet ◦ 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése ◦ stratégia megvalósíthatósága 220 old. 2008-ban készült az Euro-Régió Ház Kht. által

10 Helyzetelemzés a belvárosra vonatkozóan 1990 és 2001-es népszámlálás közötti időszakban… …csökken a lakosságszám …csökken a lakások száma …folytatódik a népesség elöregedése …magas az iskolázottság foka, de lassabban nő, mint a város többi részén, de …magas a legfeljebb 8 osztály végzettek száma is …a foglalkoztatottsági viszonyok kedvezőtlenek, rosszabb a debreceni átlagnál - Államszervezettel kapcsolatos ill. a pénzügyi intézmények koncentrációja - Kulturális szféra intézményeinek koncentrációja - Kereskedelmi-vendéglátási egységek növekvő száma - Közlekedési- és parkolási gondok

11 Debrecen Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitáció Akcióterületi Terv Az IVS által lehatárolt 10 terület közül ez vonatkozik a belvárosra Konkrét tervek, a megvalósítás valódi forgatókönyve 213.o. dokumentum, 2009. szept. 2-án írták alá a támogatási szerződést 1,455 milliárd forint uniós ill. állami támogatás és 460 millió forint DMJV önerő A projekt tartalmának első része mára megvalósult: 1, Nyugati kiskörút I. ütem 2, Hal köz 3, Emlékkert, Romkert 4, Ifjúsági közösségi ház

12

13 Nyugati kiskörút I. üteme a Hatvan utcától az Arany János utcáig ◦ Korábbi állapotok ◦ Nehézségek – csapadékvíz elvezetés, ivóvíz, közvilágítás, stb. ◦ 2012. aug. végén adták át ◦ 2x2 forgalmi sáv + tömegközlekedési sáv ◦ Zöldterület – fasor – öntözőrendszer

14 Hal köz régen… …és most

15 Az Emlékkert, a Romkert (az András-templom romjai) és a Verestorony Ifjúsági közösségi ház ◦ Volt Fazekas Mihály Ált. Isk. ◦ 2011. szept.

16 Parkolási gondok Személygépkocsik száma növekszik  forgalom is nő A belvárosban három úgynevezett „Városközpont Klub parkoló” van. 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 11-13, 2. Jászai Mari tér Parkoló, 3. Arany János utca Parkoló (Orosz Konzulátus mögött). Ezeknél különböző parkolási variációk vannak pl. hétköznap az első félóra ingyenes, péntek déltől éjfélig az első két óra ingyenes stb… alacsony óradíjak (pl. 50-70ft/óra )

17 A belvárosi lakók egyéb problémái Bulizók  zenés-táncos szórakozóhelyek koncentrálódása péntek-szombaton fiatalok ezrei vonulnak a belvárosba Fesztiválok  Mangalica fesztivál, Pulykanapok, Cívis Korzó, Halvasárnap, stb. „hangzavar és büdös füst” vagy „fülbemászó népi dallamok és ínycsiklandozó sültillat” Kevés árnyék a Főtéren kiülős teraszok, kávéházak, cukrászdák  rengeteg turista Nyomornegyed a belvárosban (Péterfia-Hunyadi utca sarok)

18 A jövő… 2012. dec.-i döntés: 2,5 milliárd Ft. 2015-re ◦ Ady Park ◦ Simonffy utca burkolata ◦ Régi Városháza felújítása ◦ A Nyugati kiskörút továbbépítése, 2. üteme Távolabbi célok: Az egész Piac utca a Petőfi térig sétálóövezet Intermodális központ építése a Petőfi téren

19

20 Felhasznált irodalom: BÉRES CS. 1996: A debreceni belváros szociológiai problémái. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. (szerk. Süli-Zakar I.). – KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. pp. 71-88. http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky- parkolo/ http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky- parkolo/ http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen/hirek/im:meinegemeinde:haon:de brecen/cikk/nyomornegyed-debrecenben-a-belvaros-sziveben/cn/news- 20100907-03371628 http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen/hirek/im:meinegemeinde:haon:de brecen/cikk/nyomornegyed-debrecenben-a-belvaros-sziveben/cn/news- 20100907-03371628 http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky- parkolo/ http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky- parkolo/ http://www.dehir.hu/tag/club-deep/ http://portal.debrecen.hu/upload/File/Gazdasag/varosrehabilitacio/Debrecen _Belvaros_ATT_090901_mod.pdf http://portal.debrecen.hu/upload/File/Gazdasag/varosrehabilitacio/Debrecen _Belvaros_ATT_090901_mod.pdf http://portal.debrecen.hu/upload/File/IVS_Debrecen_20080407.pdf


Letölteni ppt "A debreceni belváros szociológiai problémái Készítette: Szegediné Kemecsei Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések