Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyatékosok gondozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyatékosok gondozása"— Előadás másolata:

1 Fogyatékosok gondozása

2 A fogyatékosok gondozása olyan tevékenység, amellyel a fogyatékost a képességei szintjén segítjük a mindennapi tevékenységük elvégzésében A gondozás során biztosítsunk minden olyan körülményt, amelynek a létrehozására a fogyatékos nem képes A gondozás fő célja: A fogyatékos hozzásegítése az önellátáshoz, az önálló életvezetéshez

3 A fogyatékost gondozó személlyel szembeni követelmények
Az vállalja csak a fogyatékos ember gondozását aki a fogyatékost el tudja olyannak fogadni amilyennek látszik és emberként tud vele bánni Ne hasonlítsa össze cselekedeteit, megnyilvánulásait, külsejét az épekkel Ne kívánja, hogy a fogyatékos minden élethelyzetben úgy viselkedjen, mint az épek vagy ahogy a gondozó szeretné Legyen tűrő képes

4 A gondozó a javaslatait, ötleteit mielőtt kivitelezné, beszélje meg a fogyatékossal!
Ne bírálja állandóan a fogyatékos ügyetlenségét vagy sajátságos gondolkodásmódját! Ne fossza meg a fogyatékost az örömeitől! Kezelje tisztelettel a fogyatékost és ne gyerekként! Gondozza a fogyatékost személyre szabottan!

5 A fogyatékos gondozás színterei
Önállóan él: Egyedülálló, az önálló életvezetésre biztosítani kell a tárgyi feltételeket Családban él: Szülővel Testvérrel Házastárssal Fontos, hogy a fogyatékos ki tudjon jutni akár munkahelyre vagy más közösségbe.

6 A fogyatékos gondozás színterei
3. Fogyatékosokat gondozó intézetben él 4. A fogyatékos családban él, de napközi otthonos ellátásban részesül (ÉNO)

7 Fogyatékosok gondozása
A gondozás feladatai a fogyatékosokat gondozó szociális intézményekben: Komplex, összetett tevékenység, az alapvető szükségletek kielégítésére irányul, egészen az önkiszolgálás megtanításáig Nevelői-pedagógiai tevékenység, a gyakorlat során a jó szokások kialakítása

8 A fogyatékosok szociális gondozásának céljai:
Higiénés környezet megteremtése és fenntartása A személyi higiéné körébe tartozó tevékenységek elvégzése A fogyatékosok ruházati és egyéb felszerelésének rendben tartása és az erről való foglalkozás megtanítása Öltözködés, önkiszolgálás fejlesztése

9 Fogyatékosok szociális gondozásának módszerei:
A gondozottak élelmezése Az étkezési önkiszolgálás fejlesztése Fogyatékosok szociális gondozásának módszerei: Beszélgetések: történhet szervezetten és spontán, csoportosan és egyéni formában Gyakoroltatás: állandó legyen, rendszeres tevékenységek, változatos legyen, szokássá váljanak a tevékenységek Szemléltetés: filmek, plakátok, tájékoztató füzetek – megbeszélés, vélemények, értékelés, jutalmazás

10 Értelmi fogyatékosok foglalkoztatása
Védőmunkahelyeken Értelmi fogyatékosok napközi otthonaiban valósul meg (ÉNO) Védőmunkahelyek: Védő környezetet biztosítanak A fogyatékos munkaképességét figyelembe véve egy-egy üzemen belül megfelelő munkafeltételeket biztosítanak

11 Külön munkavezető irányítja a munkát, felügyeletüket gyógypedagógusok látják el
ÉNO: 1978-ban jött létre az első Tatabányán Célja a szülők tehermentesítése és a fogyatékos személynek lehetőség biztosítása a termelőmunkában való részvételre A fogyatékos meglévő készségeinek megtartása és lehetséges fejlesztése A foglalkoztatás kap fő hangsúlyt, a házi és ház körüli munkába való bevonással

12 ÉNO célja: Munkakészség fejlesztése Önálló munkára való felkészítés
A munka napi 4 óra, a nap többi részében egyéni és csoportos foglalkozások, szabadidő hasznos eltöltése, fejlesztő foglalkozások ÉNO célja: család mentesítése Elkerülhető az intézeti elhelyezés A közösségben személyiségük formálódik Munkaidőn túli szabadidő eltöltése szervezetten történik

13 A fogyatékos személyek számára személyes szolgáltatást nyújtó intézmények az évi III. törvény alapján 1. Szociális alapszolgáltatások: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Nappali ellátás Családsegítő szolgáltatás

14 Támogató szolgáltatás:
Nappali ellátás: Nappali tartózkodást biztosít és a higiénés szükségletek kielégítését és az étkezést biztosítja az arra rászorulóknak Támogató szolgáltatás: fogyatékos személy önálló életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével

15 2. Szakosított ellátások:
Ápolást, gondozás nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (a család, hozzátartozó tehermentesítése a cél) Lakóotthonok (8-12 v. 14 fogyatékost befogadó otthon)

16 A halmozottan fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer
Gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő intézmények. A gyógypedagógiai szolgáltatás intézményei Szociális intézmények Foglalkoztatási intézmények Lakóotthonok Civil szervezetek: egyesületek, szövetségek, alapítványok és egyházi intézmények

17 Halmozott fogyatékosok, sérültek egyesületei
Bliss Alapítvány Együtt az Egészségesekkel Alapítvány Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány Korai Ellátó Decentrum Magyar Rett Szindroma Alapítvány Magyar Williams Szindróma Társaság Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona

18 Halmozott fogyatékosok, sérültek egyesületei
Önálló Életért Alapítvány Önálló Életért Alapítvány Családi Kézműves Klubja "Nyáridő" Közalapítvány Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Sérült Gyermekekért Alapítvány Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára


Letölteni ppt "Fogyatékosok gondozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések