Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapfogalmak, definíciók ÁVF Civil társadalom és nonprofit elméletek 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapfogalmak, definíciók ÁVF Civil társadalom és nonprofit elméletek 1."— Előadás másolata:

1 Alapfogalmak, definíciók ÁVF Civil társadalom és nonprofit elméletek 1.

2 A nonprofit intézményegyüttes összefoglaló elnevezései Nonprofit szektor Civil szektor (civil szféra) Civil társadalom Harmadik szektor Szociális gazdaság Önkéntes szektor Független szektor Nem-kormányzati szektor

3 A nonprofit szervezetek különböző elnevezései Nonprofit szervezet Civil szervezet Önkéntes (öntevékeny szervezet) Önszerveződés NGO (non-governmental organization) nem kormányzati szervezet

4 A nonprofit szektor definíciójának elemei I. 1. A nonprofit szektor szervezetei nem profitorientáltak. Ez nem a profitszerzés megtiltását, hanem az esetlegesen elért profit szétosztásának tilalmát jelenti. Ez az önként vállalt korlátozás különbözteti meg a nonprofit szervezeteket a versenyszféra vállalkozásaitól.

5 A nonprofit szektor definíciójának elemei II. 2. A szervezetek közhatalmi funkciót nem gyakorolnak, továbbá nem függnek közvetlenül a kormányzattól. Ez a függetlenség elsősorban működési, gazdálkodási, vezetési autonómiát jelent, és nem a költségvetési pénzeszközök felhasználásának tilalmát. A nonprofit szervezeteket ez az autonómia különbözteti meg az állami szektor intézményeitől.

6 A nonprofit szektor definíciójának elemei III. 3. A szervezetek intézményesültek, s ennek megfelelően szabályos vezetőségük és kialakult működési szabályaik vannak. Ez az intézményesültség a háztartásokon belül és az informális szférában nyújtott, szintén nem profitorientált szolgáltatásoktól különbözteti meg a nonprofit szervezetek tevékenységét.

7 A nonprofit szektor definíciójának elemei IV. 4. A nonprofit szektort alkotó szervezetekre általában a valamilyen szintű, közvetlen vagy áttételes közhasznúság a jellemző. 5. Működésükben az öntevékenység (az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka) és az önkéntes adományok kisebb-nagyobb szerepet játszanak. 6. Politikai szerepvállalásuk korlátozott, nem törekedhetnek a politikai hatalom megszerzésére. A politikai pártok nem tekinthetők nonprofit szervezetnek.

8 Nonprofit szervezeti formák a magyar jogrendszerben Nonprofit definíciónak megfelelő formák: Alapítvány Közalapítvány Egyesület (társadalmi szervezet) Köztestület Közhasznú társaság Nonprofit definíciónak meg nem felelő formák: Politikai pártok Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak ?????????? Egyházak ??????????

9 Jogi és statisztikai fogalom

10 FELADAT Kérem, írja fel egy papírra mindazoknak a nonprofit szervezeteknek a nevét, amelyek a következő 5 perc alatt eszébe jutnak!

11 A nonprofit szervezetek közhasznúsági besorolása A közhasznú szervezetekről szóló törvény (nonprofit törvény) a nonprofit szervezetek három fajtáját különbözteti meg. Explicit módon: Közhasznú szervezetek Kiemelkedően közhasznú szervezetek Implicit módon: Közhasznú minősítéssel nem rendelkező szervezetek

12 Nonprofit szektor és civil társadalom Nonprofit szektor Civil társadalom

13 A civil társadalom fogalma A modern civil társadalmat a civil kezdeményezések és önszerveződések változatos formái alkotják, s egy olyan, az elemi emberi jogok érvényesülését garantáló jogrendszer intézményesíti, amely tiszteletben tartja a társadalom sokszínűségét. A civil szervezetek közvetítenek az állam és polgárai, valamint a gazdasági hatalom és az állampolgárok között

14 A civil társadalom intézményeinek szerepe I. Eszközül szolgálnak a különféle komplex társadalmi szükségletek kifejezéséhez és a társadalmi problémák aktív kezeléséhez. Az embereket arra ösztönzik, hogy a társadalmi élet minden területén állampolgárokként viselkedjenek, ne hajoljanak meg az államhatalom előtt, ne hagyatkozzanak annak jóindulatára.

15 A civil társadalom intézményeinek szerepe II. Védelmezik és erősítik a pluralizmust és a társadalmi sokszínűséget, így a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi (és egyéb) identitástudatot is. Létrehozzák azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével a kormány és a piac a közösség által ellenőrizhető és felelősségre vonható.


Letölteni ppt "Alapfogalmak, definíciók ÁVF Civil társadalom és nonprofit elméletek 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések