Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartásról szóló törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartásról szóló törvény"— Előadás másolata:

1 Az államháztartásról szóló törvény
1992. évi XXXVIII. törvény: az államháztartás átfogó, kódex jellegű, viszonylag stabil szabályozása Preambulum 2. §, 7. § (3), 8. § (4), 9. §, 10. § (2), 10. § (4) Alapelvek Jogi alapelvek: nyilvánosság, közbeszerzési kötelezettség, éves költségvetés, univerzalitás Gazdasági alapelvek: fedezet elve, bruttó elszámolás, egységesség, teljesség, valódiság, ellenőrizhetőség, átláthatóság Vázlat - nem elégséges tananyag! 1

2 Államháztartási alapelvek
Jogi alapelvek Nyilvánosság Közbeszerzési kötelezettség Éves költségvetés Univerzalitás Gazdasági jellegű alapelvek Fedezeti elv Bruttó elszámolás Egységesség, teljesség Ellenőrizhetőség Átláthatóság Vázlat - nem elégséges tananyag!

3 Költségvetési rendszerek
Miniszteriális típusú (pl. magyar) Középpontban a minisztériumi és költségvetési szervek Éves tervezés, bázis szemlélet Bürokratikus Projekt típusú (pl. USA, Japán) Középpontban a feladat áll, ahhoz rendelik a forrásokat és az intézményrendszert ZBBS (zero based budgeting system) Nullbázisú költségvetési rendszer Tiszta formájában sehol sem létezik Vázlat - nem elégséges tananyag!

4 A központi költségvetés fogalma
Hármas megközelítés Legtágabb értelemben: jogilag, politikailag és gazdaságilag meghatározott pénzügyi alap. Szűkebb értelemben: olyan pénzügyi terv, amely az állami feladat teljesítéséhez szükséges, az Ogy. által jóváhagyott bevételeket és kiadásokat tartalmazza. Legszűkebb értelemben: egy különleges törvény → korlátozott időbeli hatály (1 év), nincs szankciója stb. Vázlat - nem elégséges tananyag!

5 A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai
Közbevételek Közkiadások I. Közhatalmi bevételek (fizetési kötelezettségek) II. Magánjogi bevételek (privatizációs bev., koncessziós bev., tőkejövedelmek) III. Egyéb bevételek (külföldi segélyek, adományok) I. Közhatalmi kiadások (hatósági-igazgatási feladatok) II. Közszolgáltatások III. Központi beruházások IV. Támogatások V. Transzferek (más alrendszerek részére) VI. Egyéb kiadások Vázlat - nem elégséges tananyag!

6 A központi költségvetés szerkezete
Fejezetek (fejezetrend) Szervezeti fejezetek (államhatalmi szervek, minisztériumok, kivételesen OHSZ és köztestület) Címek, alcímek (címrend) Szervezeti címek, alcímek (fejezeti kezelésű előirányzatok) Előirányzat-csoportok Működési előirányzat-csop. Felhalmozási előirányzat-csop. Kiemelt előirányzatok Pl. személyi juttatások előirányzatai, beruházások Vázlat - nem elégséges tananyag!

7 A költségvetési ciklus
3 éves periódus I. II. III. Előkészítés, elfogadás Végrehajtás Ellenőrzés, zárszámadás Vázlat - nem elégséges tananyag!

8 I./1. A központi költségvetés elfogadásának rendje (1)
Normál menetrend Választások éve A kv-i irányelvek Kormány elé terjesztése (PMr) Április 15. Június 30. A kv-i tvjavaslat tervezetének Kormány elé terjesztése (PMr) Augusztus 31. Október 15. A tervezet Korm. általi elfogadása, majd benyújtása az Ogy-nek (PMr átadja az Ogy. elnökének, ÁSZ-nak, bizottságoknak) Szeptember 30. Október 30. Vázlat - nem elégséges tananyag!

9 II./2. A központi költségvetés elfogadásának rendje (2)
Normál menetrend Választások éve Fejezeti részletező táblázatok benyújtása Ogy. részére (PMr) Október 15. November 15. Kiadási és bevételi főösszeg elfogadása (Ogy., határozat) November 30. A kv. tv-be iktatása December 31. Vázlat - nem elégséges tananyag!

10 I./3. A kv. Ogy. általi elfogadása
Az Ogy. az állami költségvetésről és annak végrehajtásáról törvényt alkot. A költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményével együtt tárgyalja meg (általános és részletes vita). Kapcsolódó fogalmak Appropriáció Indemnitás Ex-lex állapot Vázlat - nem elégséges tananyag!

11 II. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó jogintézmények
Átcsoportosítás Zárolás Törlés Tartalékképzés Pótköltségvetés Vázlat - nem elégséges tananyag!

12 III. Zárszámadás, ellenőrzés
A Kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot a költségvetési évet követően nyolc hónapon belül terjeszti az Országgyűlés elé. A Kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé történő terjesztést megelőzően két hónappal benyújtja az Állami Számvevőszéknek. A Számvevőszék véleménye nem kötelező erejű. A zárszámadás tartalma: a költségvetés megvalósulásának és végrehajtásának tételenkénti vizsgálata. A zárszámadás Ogy. általi elfogadásával lezárul a ciklus. Vázlat - nem elégséges tananyag!

13 Vázlat - nem elégséges tananyag!
Magyar Államkincstár 1995-ben hozták létre 1996. január 1. napjától működik Feladata: az államháztartás pénzügyi-technikai lebonyolító szervezete, amely államháztartási információkat is gyűjt. A kormányzati rendszer része, tevékenységét a pénzügyminiszter irányítja. Vázlat - nem elégséges tananyag!


Letölteni ppt "Az államháztartásról szóló törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések