Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak bemutatása NYÍLT NAP ELTE Informatikai Kar, 2006. január 19. Dr. Fekete István egyetemi docens Oktatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak bemutatása NYÍLT NAP ELTE Informatikai Kar, 2006. január 19. Dr. Fekete István egyetemi docens Oktatási."— Előadás másolata:

1

2 A programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak bemutatása NYÍLT NAP ELTE Informatikai Kar, 2006. január 19. Dr. Fekete István egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes

3 3 A szak múltjáról és jövőjéről n 1972: Programozó matematikus szak (3 év) indítása n 1975: Programtervező matematikus szak (+2 év) n 1985: Angol nyelvű képzés kezdete n 1993: Doktori iskola alapítása n 1994: Önköltséges esti képzés bevezetése n 2003: Kreditrendszer hivatalos bevezetése n 2005: Programtervező informatikus BSc szak (a programtervező matematikus szak utoljára indul) (az informatika tanár+X szak is utoljára indul) n 2007(?): Programtervező informatikus MSc n 2007 v. 2008 (?): Informatika tanár MSc

4 4 A programtervező matematikus szak főbb tantárgyai (1-3. év) n Matematikai alapozó modul: bevezetés a matematikába, lineáris algebra, logikai alapok, analízis, numerikus analízis, operációkutatás, valószínűség- számítás n Számítástudományi alapozó modul: programozási módszertan, algoritmusok és adatszerkezetek, formális nyelvek és automaták, fordítóprogramok, mesterséges intelligencia, párhuzamos programozás alapjai n Informatikai alapozó modul: számítógépek felépítése, programozási környezet, elemi alkalmazások készítése, programozási nyelvek, szoftvertechnológia, operációs rendszerek, adatbázisok, számítógépes hálózatok

5 5 Specializációk a programtervező matematikus szakon (4-5. év) n Négy (16 kredites) modult kell választani az alábbiakból: programozási nyelvek, számítógépes rendszerek és hálózatok, szoftvertechnológia, térinformatika, mesterséges intelligencia, számítógépes grafika, multimédia, információkezelés (adatbázisok), számítástudomány, diszkrét matematika, komputer algebra, numerikus analízis (4), operációkutatás és valószínűségszámítás, közgazdasági ismeretek, jogi ismeretek, kooperatív képzés, „Erasmus-sáv” (az aláhúzottak közül 1 modul választható)

6 6 Programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak n Alapítva: 2003 Debreceni Egyetem n Indítva: DE 2004, ELTE 2005 (210 felvett hallgató) n A régi programtervező matematikus szak utolsó indítása az ELTE-n: 2005 (200 felvett hallgató) n A BSc 6 félév és 120 kredit n A BSc 3 szakirányt tartalmaz: A (30), B (140), C (40) n A szak 2006-ban kiegészítésre kerül az informatika tanári szakiránnyal (D) n A régi és új szak tárgyainak kredit-egyenértékűsítése megtörtént

7 7 A modellező informatikus (A) szakirány oktatási célkitűzése (BSc) „ Az átlagosnál jobb matematikai készségekkel rendelkező hallgatók számára, akik érdeklődnek olyan informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása iránt, amelyekhez matematikai modellek pontos megfogalmazására, numerikus és szimbolikus számítási módszerek mélyebb ismeretére van szükség. A szakirány a gyakorlati készségek kialakítása mellett elsődleges céljának tekinti az informatikai mesterképzés (MSc) megalapozását.”

8 8 A szoftvertervező informatikus (B) szakirány oktatási célkitűzése (BSc) „Jó fogalomalkotási készségekkel rendelkező hallgatók számára, akik az olyan összetett szoftverrendszerek tervezése iránt érdeklődnek, amelyekhez a szoftverfejlesztés elméleti, gyakorlati módszereinek és eszközeinek alapos ismerete nélkülözhetetlen. A szakirány a gyakorlati készségek kialakítása mellett elsődleges céljának tekinti az informatikai mesterképzés (MSc) megalapozását.”

9 9 A szoftveralkalmazó informatikus (C) szakirány oktatási célkitűzése (BSc) „Az informatika alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatók számára, akik széles körű technológiai ismeretek megszerzése után kívánnak elhelyezkedni az informatika alkalmazásának legkülönbözőbb területein (pl. vállalati információs rendszerek, multimédia alkalmazások stb.). Elsődlegesen közvetlenül a BSc fokozat megszerzése utáni munkavállalást segíti elő a képzés.” (A „C” szakirány elvégzése után is lehet az MSc-re jelentkezni!)

10 10 Az informatika-X tanári (D) szakirány oktatási célkitűzése (BSc) „A szakirányt azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik – a gyakorlatban is alkalmazható informatikai ismerek megszerzése mellett (120 kredit) – tanári pályára készülnek és érdeklődést mutatnak a szakmódszer- tan, illetve a pedagógia és pszichológia iránt is (10 kredit). A második tanárszakos (X) modult az első év végén kell felvenni (50 kredit). A tanári szakirányok a kétszakos tanári mesterképzésre készítenek fel. Az alapszakos diplomák tanári szakirány elvégzése esetén sem jogosítanak fel tanításra.”

11 11 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 1. Matematikai tárgyak: n Lineáris algebra (4 kredit) n Bevezetés a matematikába1-2 (12) n Analízis 1-2-3 (12) n Numerikus módszerek 1-2 (8) n Modellek és algoritmusok (4) n Valószínűségszámítás és statisztika (4) n Operációkutatás(4)

12 12 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 2. Számításelméleti tárgyak: n Logikai alapok a programozáshoz (4) n Számításelmélet (2) n Algoritmusok tervezése és elemzése 1-2 (8) n Formális nyelvek és automaták (4) n Mesterséges intelligencia alapjai 1-2 (8) n Programozás módszertani alapjai 1-2 (8) n Programozási technológia 1-2 (8) n Programozási nyelvek 1-2 (8) n Funkcionális programozás (2) n Fordítóprogramok és assemblerek 1-2 (8)

13 13 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 3. Informatikai tárgyak: n Alkalmazások 1-2 (4) n Grafikus felületű alkalmazások 1-2 (2) n Programozási környezet (4) n Számítógép architektúrák (2) n Operációs rendszerek (4) n Számítógépes hálózatok és Internet eszközök (6) n Osztott rendszerek specifikációja és impl (4) n Az adatbázisok elméleti alapjai (4) n Adatbázisok tervezése, megvalósítása, menedzselése (4) n Információs rendszerek (2)

14 14 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 4. Egyéb: n Kötelezően szabadon választható inf. tárgyak (12) n Szabadon választható közismereti tárgyak (9) n Diplomamunka (15)

15 15 Programtervező informatikus mesterképzési (MSc) szak n Konzorciumi műhelymunka (DE, ELTE, SzTE) 2004-2005. n Szakalapítási kérelem beadása 2005. május n Az MSc szakindítási kérelem (330 o.) beadása: 2005. szept. n Indítani kívánt szakirányok: Információs rendszerek, Szoftvertechnológia, Modellalkotó informatikus, Térinformatikai rendszerek, Médiainformatika n Indoklás, képzési kapacitás, megfelelés a korábbi egyetemi képzéssel, bemeneti követelmények, elfogadott alapszakok 115 oktató, kutató között 54 minősített n A képzés általános struktúrája, általános képzési kompetenciák, idegen nyelvi követelmények, a szakirányok bemutatása: kompetenciák, ajánlott tantervi háló, tantárgyi programok

16 16 A Programtervező informatikus MSc szakmai kompetenciái Általános szakmai kompetenciák: n Önálló tanulási képesség az új technológiák megismerésében n Alapvető matematikai és számítástudományi ismeretek és kreatív alkalmazásuk n Alapvető szoftvertervezési módszerek ismerete és alkalmazásuk n Szoftverrendszerek eszközeinek ismerete és alkalmazásuk n A szakirányú módszerek, megoldások és kutatási irányok ismerete, kutatási készség n Szakirányú kompetenciák ismerete

17 17 A Programtervező informatikus MSc lehetséges szakirányai Szakirányok: n Információs rendszerek n Szoftvertechnológia n Modellalkotó informatikus n Térinformatikai rendszerek n Médiainformatika n Egészségügyi informatikus szervező n Képfeldolgozás n Komputergrafika n Mesterséges intelligencia (tudásalapú rendszerek) stb.

18 18 Programtervező informatikus MSc egyik szakiránya Pl. az Információs rendszerek szakirány kompetenciái: n Fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismerete és alkalmazása n Adatmodellezés, adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása korszerű adatbáziskezelő rendszerekben n Osztott információs rendszerek tervezése és megvalósítása Web-es környezetben n Tipikus információs rendszerek, valamint döntéstámogató rendszerek tervezése és készítése n Projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi ismeretek és alkalmazásuk n + további 2 választható kompetencia

19 19 Az Információs rendszerek MSc szakirány moduljai, tárgyai /1 Pl. az Információs rendszerek moduljai: R0. Tudományos alapozás (kötelező) n Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (2+2) (Zempléni A.) n Operációkutatás(2+2) (Vizvári B.) n Kódelmélet és kriptográfia(2+0) (Gonda J.) R1. Az információs rendszerek elméleti alapjai (kötelező) n Információelmélet(2+0) (Benczúr A.) n Az információs rendszerek elméleti alapjai(2+0) (Kiss A.) n Adatstruktúrák információs és adatbázis rendszerekben(2+2) (Fekete I.) n Algoritmusok tervezése és elemzése(2+2) (Hunyadvári L.) n Intelligens rendszerek és felhasználói felületek(2+2) (Lőrincz A.) R2. Információs rendszerek technológiai alapismeretek (választható) n Információs rendszerek fejlesztési módszertana(2+2) (Nikovits T.) n Korszerű adatbázisok(2+2) (Benczúr A.) n Számítógép-hálózatok és osztott rendszerek(2+2) (Tőke P.) n Interaktív grafika(1+1) (Zsakó L.) n Adatbázisok a Web-en(1+1) (Kiss A.)

20 20 Az Információs rendszerek MSc szakirány moduljai, tárgyai /2 Pl. az Információs rendszerek moduljai (folytatás): R3. Haladó algoritmusok (választható) Algoritmusok (haladó)(2+2) Fekete István Geometriai algoritmusok(2+0) (Vida J.) Kriptográfiai algoritmusok(2+0) (Járai A.) Hálózati algoritmusok(2+0) (Tőke P.) Párhuzamos algoritmusok(2+2) (Iványi A.) Mesterséges intelli-gencia algoritmusok(2+0) (Ásványi T.) R4.Információs rendszer fejlesztő és működtető környezetek (választható) Osztott információs rendszerek techn.(2+2) (Szekér I.) Adattárház, adat-bányászati techn.(2+2) (Kiss A.) Komponens alapú adatbázisok(2+0) (Hajas Cs.) Integrált modellező, fejlesztő eszközök(0+2) (Hajas Cs.) Integrált keretrendszerek(2+2) (Vincellér Z.) R5. Gazdasági, közgazdasági, vállalati információs rendszerek (választható) Közgazdasági és jogi ismeretek(2+0) (Kurtán L.) Pénzügyi ismeretek(2+0) (Bánóczy J.) Közigazgatási, jogi információs rendszerek(2+0) (Vincellér Z.) Vezetői ismeretek(2+0) (Kurtán L.) Üzleti információs rendszerek(2+2) (Nikovits T.) Vállalati információs rendszerek(2+2) (Nikovits T.)

21 Köszönöm a figyelmet! Várjuk jelentkezésüket az ELTE Informatikai Karára!


Letölteni ppt "A programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak bemutatása NYÍLT NAP ELTE Informatikai Kar, 2006. január 19. Dr. Fekete István egyetemi docens Oktatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések