Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazott kutatásmódszertan. Tanulási sajátosságok, tanulási stratégiák /Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Csepel/ Készítette:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazott kutatásmódszertan. Tanulási sajátosságok, tanulási stratégiák /Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Csepel/ Készítette:"— Előadás másolata:

1 Alkalmazott kutatásmódszertan

2 Tanulási sajátosságok, tanulási stratégiák /Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Csepel/ Készítette: Fekete Mária Halasi Nelli Nagy Viola Sztrelcsik Eszter

3 A kutatás téma: a diákok tanulási stratégiái, sajátosságai (olvasási szokások figyelembevételével), a tanárok véleménye a problémáról a kettő kapcsolata minta: két 5-es osztály, két tanár módszer: kérdőív, interjú

4 A kutatás a témaválasztás oka: a napjainkban jellemző mechanikus tanulás nem mondható előnyösnek kérdés1: jellemző-e ez a két osztály diákjaira? kérdés2: mi a véleménye a tanároknak erről a problémáról?

5 A kutatás az iskolának szánt segítség: ◦ a kérdőívek, interjúk értékelése után: -módszertani tanácsok adása a diákoknak hatékonyabb, könnyebb tanulás, jobb együttműködés lehetősége a pedagógusokkal beszélgetés osztályfőnöki óra keretén belül

6 Kutatási ütemterv elvégzett feladatok: ◦ a téma kiválasztása /2008. február/ ◦ szakirodalomgyűjtés /2008. február-március/ ◦ kérdőívek kitöltetése a két osztály tanulóival /2008. április/ ◦ interjúk elkészítésa a két pedagógussal /2008. április/

7 Kutatási ütemterv elvégzett feladatok: ◦ kérdőívek, interjúk kiértékelése/2008.április/ ◦ a kapott eredmények ismertetése az intézménnyel, problémák és kérdések felvetése/2008.május/ ◦ beszélgetés a diákokkal, tanácsadás/2008.május/

8 Szakirodalmi áttekintés Kálmán Orsolya (2006) Hogyan tanuljunk? A tanulóról, és tanulásról alkotott elképzelések. In: Nahalka István: (szerk) Hatékony Tanulás A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése sorozatban sorozatszerkesztő: M. Nádasi Mária, ELTE-PPK, Neveléstudományi intézet, Budapest ◦ aktív cselekvő tevékenység- passzív befogadó folyamat ◦ különböző csoportok: csak ismeretbővítés; ismeretbővítés, ha kell segítségkérés; ismeretbővítés és felhasználás ◦ a tanár a feladat kiosztója, ő irányít, a társaknak nincs szerepe passzív ◦ itt négy csoport: a tudás átalakítása fontos; a valóság mélyebb megértése; saját személyiség megváltozása; tudás alkalmazása ◦ a tanulás alkotó folyamat, a társak nagy szerepe aktív

9 Szakirodalmi áttekintés Lukács István(2006) In: Nahalka István: (szerk) Hatékony Tanulás A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése sorozatban sorozatszerkesztő: M. Nádasi Mária, ELTE-PPK, Neveléstudományi intézet, Budapest ◦ globális tanulás: átfogó kép szerzése ◦ analitikus tanulás: konkrét tények közötti logika ◦ SQ4R: letapogatás, kérdezés, elolvasás, átgondolás, felidézés, ismételt áttekintés http://www.nupi.hu/WEBSET_DOWNLOADS/189/12.%20Tanul%C3%A 1sm%C3%B3dszertan.doc http://www.nupi.hu/WEBSET_DOWNLOADS/189/12.%20Tanul%C3%A 1sm%C3%B3dszertan.doc ◦ 5. osztályban elsajátítandó kompetenciák tanulásmódszertanból: tanultak felidézése, korrekciós technikák megismerése, kooperatív tanulás, olvasott szöveg előzetes áttekintése és összefoglalása, ismeretlen szavak meghatározása szótárhasználattal, lényegkiemelés, ábrák készítése, jegyzetelés

10 Szakirodalmi áttekintés Dán Krisztina (2001): Olvasásfejlesztés a kerettantervekben In: Könyv és nevelés 2. szám, Opkm, Budapest ◦ önálló ismeretszerzés, szókincs fejlesztése, az internet megfelelő használata, problémamegoldás dr. Pusztai Éva (é n): Elolvastam, de nem értem! http://www.tanulasmodszertan.hu/tanulmanyok/nemertem.htm ◦ a meg nem értés okai: gyors és felületes olvasástanítás, kevés beszélgetés, sok tévézés, kevés olvasás, negatív szülői példa

11 Szakirodalmi áttekintés Deese, James- Deese, Ellin K. (1993) : Hogyan tanuljunk?, Panem kft, Budapest, 262 p ◦ előzetes gyors átolvasás, a számunkra fontos részek kikeresése ◦ fő gondolatok felismerése ◦ kivonatolás, néhány összegző gondolat leírása ◦ információk kiértékelése, véleményalkotás ◦ az anyagok kibővítése, utánagondolás

12 A kutatás körülményei választott iskola: AMK, Általános Iskola, Csepel ◦ jellemzői:  minőségi alapozás, biztos olvasási-, írási-, számolási készségek kialakítása  egyéni fejlettség figyelembevétele  tehetséggondozás  felzárkóztatás /dyslexia, dysgráfia/  sokoldalú személyiségfejlesztés

13 A kutatás körülményei az osztályok és a tanárok: ◦ 5.a osztály: rendkívül fegyelmezett, érdeklődő, aktív gyerekek ◦ 5.b osztály: szintén érdeklődő, aktív gyerekek, bár kicsit elevenebbek ◦ pedagógusok: segítőkészek, kedvesek terveinken csak kevés helyen kellett változtatnunk /problémák/

14 Kutatási problémák felmerült: ◦ kezdetben: az eredeti kutatási kérdéstől való eltávolodás /olvasás/ a két téma egymáshoz való közelítése ◦ az osztályok száma: egy osztály helyett az intézmény két osztályt akart elfogadtuk

15 Kutatási problémák felmerült: ◦ pedagógusok közötti véleményeltérés: bent legyen-e az osztályfőnök a kérdőívek kitöltése alatt? /torzítások/ az igazgatónő döntése alapján: igen

16 Kutatási problémák felmerült: ◦ diákok félreértelmezik, nem értik meg a kérdőív valamely kérdését, vagy nem veszik komolyan alig jellemző /könnyen érthető, megfelelően megszerkesztett kérdőív, segítségnyújtás, óramegfigyelés/ összességében kevés probléma

17 Kutatási problémák felmerült: ◦ a kérdőívek kiértékelésének nehézségei /válaszok sokfélesége/ segítség szakirodalomból

18 A kutatási eszközök kérdőív: ◦ tanulás előtt az anyag rövid átnézése ◦ saját kérdések az új anyaggal kapcsolatban ◦ tények vs elméletek ◦ a szöveg megértésének mélysége ◦ a megértés problémáinak megoldása ◦ „problémás” tantárgyak ◦ lépésről lépésre tanulás vs átfogó megértés

19 A kutatási eszközök kérdőív: ◦ csoportos munka vs önálló tanulás ◦ eredményes tanulás a kérdőív tartalmi logikája: ◦ a tanulás tudatos, logikus felépítése ◦ az ismeretek „mély”megértése ◦ az új anyag iránti érdeklődés, továbbgondolás

20 A kutatási eszközök a kérdőív tartalmi logikája: ◦ a problémák feloldása ◦ a csoportos munka előnyei ha ezek érvényesülnek logikus tanulás

21 A kutatási eszközök interjú: ◦ a kérdőív kérdései pedagógusoknak + a diákok szókincse és annak fejlesztése az interjú tartalmi logikája: ◦ a diákok tanulási szokásai a pedagógusok szemével ◦ a fejlesztés kérdései

22 Az eredmények néhány kérdéskör, diákok: 1. szöveg átfutása tanulás előtt: ◦ 5.a: 82,61%igen ◦ 5.b: 65,22% igen

23 Az eredmények 2. kérdésfeltevés az olvasottakról: ◦ 5.a: soha: 17,39% ritkán: 47,83% gyakran: 30,43% mindig: 4,35%

24 Az eredmények 2. kérdésfeltevés az olvasottakról: ◦ 5.b: soha: 0% ritkán: 60,87% gyakran: 34,78% mindig: 4,35%

25 Az eredmények 3. tények vs elméletek: ◦ 5.a: tények: 56,52% elméletek: 43,48% ◦ 5.b: tények: 65,22% elméletek: 34,78%

26 Az eredmények 4. az összes szó megértése: ◦ 5.a: igen: 30,43% nem: 69,57% ◦ 5.b: igen: 52,17% nem: 47,83%

27 Az eredmények 5. utánanézés: ◦ 5.a: leggyakoribb: könyvtár, kéziszótár 31,43% legritkább: sehol 2,86%

28 Az eredmények 5. utánanézés: ◦ 5.b: leggyakoribb: könyvtár, kéziszótár 41,18% legritkább: sehol 0%

29 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak: ◦ 5.a: leginkább: történelem részletesség, régi kifejezések 33,33% legkevésbé: német nyelv, ének, vagy nincs ilyen 3,70%

30 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak: ◦ 5.b: leginkább: történelem 43,48 legkevésbé: angol nyelv, ének 0%

31 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak:

32 Az eredmények 7. lépésről lépésre tanulás vs átfogó megértés ◦ 5.a: lépésről lépésre: 73,91% logikai kapcsolatok: 26,09% ◦ 5.b: lépésről lépésre: 69,57% logikai kapcsolatok: 30,43%

33 Az eredmények 8. csoportos munka vs önálló tanulás: ◦ 5.a: csoportban: 52,17% egyedül: 47,83% ◦ 5.b: csoportban: 60,87% ◦ egyedül: 39,13%

34 Az eredmények 9. eredményes tanulás: ◦ 5.a: leggyakoribb: alapos tudás, sikeres visszamondás 46,43% legritkább: ha nem izgul 0%

35 Az eredmények 9. eredményes tanulás: ◦ 5.b: leggyakoribb: alapos tudás, sikeres visszamondás 43,33% legritkább: jó jegy, ha motivált 0%

36 Az eredmények tanárok válaszai: ◦ természetismeret tanárnő:  kevés diák olvassa át az anyagot  kérdésfeltevés megvalósul  logikus és mechanikus gondolkodás egyaránt, a logikus a jobb  fogalmazási problémák  fontos a szövegértelmezés gyakoroltatása  csoportmunka előnyei  érdeklődés fontossága

37 Az eredmények tanárok válaszai: ◦ magyartanárnő:  átolvassák a tankönyvi anyagot  kérdeznek  a logikus tanulást szeretik, ami jobb is a mechanikusnál  ritkán olvasnak, szűk a szókincsük  szókincsbővítés a tanórákon  a csoportos és az egyedül tanulás is jó  jó jel, ha érdeklődnek

38 Javaslatok az iskolának tankönyvi tanulás egymás segítése az 5.a osztály jobb kérdésfeltevés „begyakoroltatása” ◦ filmek, olvasottak, saját élmények kapcsán összefüggések megtalálása ◦ logikus gondolkodás fejlesztése történetek feldolgozása

39 Javaslatok az iskolának információszerzés könyvtár, megbízható internetes oldalak tanulási nehézségek ◦ történelem:  szókártyák (évszám, fogalom, esemény) ◦ magyar:  beszédhibás diákok segítése: többszöri elismétlés, felírás

40 Javaslatok az iskolának memóriafejlesztés: ◦ 1-2 kérdés óra elején ◦ „szólánc- játék” több csoportmunka: ◦ spontán szerveződés ◦ drámajátékok ◦ viták

41 Javaslatok az iskolának eredményes tanulás: ◦ belső motiváció erősítése ◦ ösztönzés ◦ csoportmunka, közös projektek ◦ pozitív tanár- diák együttműködés

42


Letölteni ppt "Alkalmazott kutatásmódszertan. Tanulási sajátosságok, tanulási stratégiák /Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Csepel/ Készítette:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések