Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodai tehetséggondozó program kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodai tehetséggondozó program kialakítása"— Előadás másolata:

1 Óvodai tehetséggondozó program kialakítása
Kőbányai Tehetségpont, március 10.

2 Kiindulópont Kerületi Tehetségsegítő stratégia
Az óvoda jelenlegi tehetséggondozó tevékenységének felülvizsgálata Humánerőforrás, feltételek átgondolása Az intézményi program kidolgozásához két út lehetséges: - a már működő rendszer átalakítása - új rendszer kidolgozása

3 Az intézményi tehetséggondozó rendszer kialakításának lépései
- Testület számára elfogadható tehetségdefiníció kiválasztása. - Elvi alapok meghatározása. - Célmeghatározás. - Feladatok, tevékenységek, szereplők azonosítása, kiválasztása (tehetségkoordinátor, műhelyvezető). Minden óvónő, aki tehetséggondozást végez, egyben mentor is. - Tehetségazonosító rendszer kidolgozás (kinek a feladata, mikor, milyen módszerrel, eszközzel). Intézményi tehetséggondozó tevékenységrendszer kialakítása (csoporton belül és intézményi szintű, profilból adódó helyi lehetőségek, programok, műhelyek…) - Együttműködések, közreműködők meghatározása - Nyomon követés

4 Intézményi rendszer ajánlott fejezetei
1. Elvi alapok rögzítése - tehetségfogalom - tehetségmodell 2. Helyzetelemzés 3. Cél, feladat meghatározás 4. Tehetségazonosítás folyamata - A tehetséges gyermek jellemzői. 5. Tehetséggondozás, gazdagítás megvalósítása 6. Együttműködés a szakemberekkel 7. Együttműködés a családdal 8. Nyomon követés 9. Az óvodapedagógus feladatai

5 Elvi alapok 1. Tehetségfogalom kiválasztása:
Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. A tehetség kiemelt összetevői: átlag feletti általános és speciális képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség Azok tekinthetők tehetségeseknek, akikben minden összetevő megfigyelhető.

6 Elvi alapok 2. – tehetségmodell kiválasztása
Társak Iskola Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell (1992) Család

7 Helyzetelemzés Szociokulturális háttér bemutatása Feltételek, eszközök
Pedagógusok felkészültsége (képzéseken való részvétel) Meglévő tapasztalat felhasználása

8 Cél, feladat meghatározása
1. A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának nyomon követése. 2. Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb,……) Általános célok: - általános képességek megalapozása - sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása, - az erős és gyenge oldal fejlesztése, - kreativitás fejlesztése, - énkép erősítése, - élményszerző programok szervezése elfogadó, biztonságos légkör megteremtése Amennyiben egy-egy területre fókuszálva műhely is működik, akkor a speciális területeket kiemelten is fel lehet sorolni, pl. - gyermekek zenei képességének fejlesztése, - logikus gondolkodás fejlesztése, - a mozgáskultúra fejlesztése,

9 A tehetséggondozás elemei
Azonosítás Tehetséggondozás, gazdagítás - csoportban műhelyekben: csoporton belül, csoportközi szervezéssel Egyéb óvodai gazdagító programok beillesztése

10 Tehetségazonosítás Korán megmutatkozó képességek:
- általános intellektuális képességek - speciális területek: zenei, matematikai, mozgás, szociális viselkedés Elvek: A gyermek megismerésére épül. Folyamatos, többlépcsős, több szempontú tevékenység. Tehetséggondozás (tevékenység) közben kiválóan megmutatkozik a tehetség. Az objektivitás érdekében a nevelésben közreműködő szakemberek és felnőttek (fejlesztőpedagógus, logopédus, óvodavezető, dajka), a szülők véleményének, tapasztalatainak kikérése. Szükség szerint pszichológus által végzett tehetségszűrés.

11 Az azonosítás eszközei
A gyermekek fejlődési lapján rögzített megfigyelések felhasználása. A szempontsor kiegészíthető a tehetségre utaló jellemzőkkel. - miben mutat tehetséget, erős oldal, gyenge oldal, motiváció, kreativitás Az óvodapedagógus megfigyelhet különböző tulajdonságlista alapján is, és komplex helyzetekben. Szülők véleménye, szóban vagy írásban. Az óvodában alkalmazott egyéb mérések, szűrések eredményeinek felhasználása, pl. MSSST szűrés, szociometria A tehetséget mutató gyermekről tehetségprofil készül. Tehetségtérkép. További segítség: lásd. Kerületi szűrési protokoll

12 A tehetséggondozás szervezeti keretei
Csoportban: - a tehetséget mutató gyermek számára, akikben mind a három tehetség összetevő megvan, egyéni fejlesztési terv készítése - a napi tevékenységek differenciált tervezése - általános és speciális képességek komplex fejlesztése - szabadjáték biztosítása - tapasztalatszerzéshez sokféle lehetőség nyújtása - kreativitás fejlesztése - meleg, elfogadó légkör, énkép erősítése - élményszerző programok szervezése Dokumentáció: csoportnaplóban a tehetséggondozás tervezése, tapasztalatok rögzítése

13 A tehetséggondozás szervezeti keretei
Műhelyek: csoportban vagy csoportközi szervezéssel - óvodapedagógus ajánlására, a gyermek érdeklődése valamint a szülői kérés alapján (rugalmasság) kerülhetnek be a gyermekek - programszerű, tervezett komplex fejlesztés megvalósítása - speciális kiemelkedő képességek kibontakozására teret biztosít - elmélyült tevékenységre, felfedezésre, a kreativitás kibontakozására ad lehetőséget - átjárhatóság biztosítása (Forgóajtó modell) - a tapasztalat, a tevékenység a fontos, nem a teljesítmény! - az öröm, a motiváció fenntartása lényeges

14 A tehetséggondozó műhely dokumentációja:
- terv, amitől igény szerint el lehet térni - jelenléti ív (kik vettek részt aznap a tevékenységben) - haladási napló: dátum, tevékenység, feljegyzések - feljegyzés a gyermekek fejlődéséről

15 A tehetséggondozás szervezeti keretei
Egyéb élményszerző, gazdagító óvodai programok: - kirándulások, - erdei óvoda, - színházlátogatások, stb.. Ha szükséges, speciális külső segítség, lehetőség keresése. Megmutatkozási lehetőségek: rajzpályázat, sportversenyek, stb. ….

16 A tehetséggondozás megvalósításának módszerei
Jó játék! Kompetenciafejlesztés Differenciáló pedagógia Adaptív pedagógia Projektpedagógia Kooperatív tevékenységszervezés Kiemelt figyelem a kreativitás kibontakoztatásának lehetőségeire!

17 Együttműködés a szakemberekkel
Fejlesztőpedagógus: - csoportban vagy elkülönítve - kapcsolódik a csoportban folyó munkához, témához - más területet fejleszt (erős-gyenge oldal, szociális kompetencia, mozgás) Pszichológus: - személyiségfejlesztés Folyamatos konzultáció. Ki, mikor, mit?

18 Szülők bevonása a tehetséggondozásba
Az óvodapedagógus feladatai: Megfelelő tapintat alkalmazása. Tájékoztatás. A tehetséges gyermek szüleinek megnyerése. Tanácsadás, támogatás. A gyermek fejlődésének közös értékelése. Közös programok - igény szerint. Iskolaválasztás segítése .

19 Nyomon követés „Tehetségútlevél” – információ átadása a következő intézmény pedagógusának. A nyomon követés feladatainak átgondolása: - kinek lesz a feladata, - milyen időközönként, - milyen információs csatornán keresztül, - hogyan kerül dokumentálásra.

20 Az óvodapedagógus feladatai
- A tehetséggondozó pedagógus tulajdonságaiból elvárások megfogalmazása. - A tehetséggondozás folyamatából következő feladatok meghatározása. - A tehetséggondozás szempontjából a gyermekekkel való bánásmódhoz szükséges elvárások. - A szülőkkel való kapcsolattartás, tanácsadás feladatai.

21 Monitoring mutatók (ne szerepeljen a programban, év végi értékelésnél alkalmazható)
Eredmények mérése Pedagógusokra vonatkozó : Tájékoztatás a tehetségsegítésről a nevelőtestület számára Tehetségazonosítás folyamatában részt vett pedagógusok száma Tehetségprofil készült : x gyermek számára Egyéni fejlesztési terv készült: X gyermek számára Konzultációk száma (pszichológus-pedagógus-szülő) Szülői fórum száma Tehetségműhelyben résztvevő gyermekek száma Együttműködés más intézményekkel /PSZK, kerületi iskolák, óvodák, művelődési házak….civil szervezetek Gyerekekre vonatkozó adatok: Tehetségazonosítás folyamatában részt vett gyermekek száma A fejlődés nyomon követése. Tehetséges gyermekek produktumainak bemutatási lehetősége.

22 Jó munkát kívánunk! Herczeg Katalin, Glück Gyöngyi


Letölteni ppt "Óvodai tehetséggondozó program kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések