Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM KIALAKÍTÁSA Kőbányai Tehetségpont, 2011. március 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM KIALAKÍTÁSA Kőbányai Tehetségpont, 2011. március 10."— Előadás másolata:

1 ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM KIALAKÍTÁSA Kőbányai Tehetségpont, 2011. március 10.

2 Kiindulópont  Kerületi Tehetségsegítő stratégia  Az óvoda jelenlegi tehetséggondozó tevékenységének felülvizsgálata  Humánerőforrás, feltételek átgondolása Az intézményi program kidolgozásához két út lehetséges: - a már működő rendszer átalakítása - új rendszer kidolgozása

3 Az intézményi tehetséggondozó rendszer kialakításának lépései - Testület számára elfogadható tehetségdefiníció kiválasztása. - Elvi alapok meghatározása. - Célmeghatározás. - Feladatok, tevékenységek, szereplők azonosítása, kiválasztása (tehetségkoordinátor, műhelyvezető). Minden óvónő, aki tehetséggondozást végez, egyben mentor is. - Tehetségazonosító rendszer kidolgozás (kinek a feladata, mikor, milyen módszerrel, eszközzel). - Intézményi tehetséggondozó tevékenységrendszer kialakítása (csoporton belül és intézményi szintű, profilból adódó helyi lehetőségek, programok, műhelyek…) - Együttműködések, közreműködők meghatározása - Nyomon követés

4 Intézményi rendszer ajánlott fejezetei 1. Elvi alapok rögzítése - tehetségfogalom - tehetségmodell 2. Helyzetelemzés 3. Cél, feladat meghatározás 4. Tehetségazonosítás folyamata - A tehetséges gyermek jellemzői. 5. Tehetséggondozás, gazdagítás megvalósítása 6. Együttműködés a szakemberekkel 7. Együttműködés a családdal 8. Nyomon követés 9. Az óvodapedagógus feladatai

5 Elvi alapok 1. Tehetségfogalom kiválasztása: Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. A tehetség kiemelt összetevői:  átlag feletti általános és speciális képességek,  kreativitás,  feladat iránti elkötelezettség Azok tekinthetők tehetségeseknek, akikben minden összetevő megfigyelhető.

6 Elvi alapok 2. – tehetségmodell kiválasztása heimann.ilona@ppk.elte.hu 6 Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Társak Család Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell (1992)

7 Helyzetelemzés  Szociokulturális háttér bemutatása  Feltételek, eszközök  Pedagógusok felkészültsége (képzéseken való részvétel)  Meglévő tapasztalat felhasználása

8 Cél, feladat meghatározása 1. A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának nyomon követése. 2. Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb,……) Általános célok: - általános képességek megalapozása - sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása, - az erős és gyenge oldal fejlesztése, - kreativitás fejlesztése, - énkép erősítése, - élményszerző programok szervezése - elfogadó, biztonságos légkör megteremtése Amennyiben egy-egy területre fókuszálva műhely is működik, akkor a speciális területeket kiemelten is fel lehet sorolni, pl. - gyermekek zenei képességének fejlesztése, - logikus gondolkodás fejlesztése, - a mozgáskultúra fejlesztése,

9 A tehetséggondozás elemei  Azonosítás  Tehetséggondozás, gazdagítás - csoportban - műhelyekben: csoporton belül, csoportközi szervezéssel  Egyéb óvodai gazdagító programok beillesztése

10 Tehetségazonosítás Korán megmutatkozó képességek: - általános intellektuális képességek - speciális területek: zenei, matematikai, mozgás, szociális viselkedés Elvek:  A gyermek megismerésére épül.  Folyamatos, többlépcsős, több szempontú tevékenység.  Tehetséggondozás (tevékenység) közben kiválóan megmutatkozik a tehetség.  Az objektivitás érdekében a nevelésben közreműködő szakemberek és felnőttek (fejlesztőpedagógus, logopédus, óvodavezető, dajka), a szülők véleményének, tapasztalatainak kikérése.  Szükség szerint pszichológus által végzett tehetségszűrés.

11 Az azonosítás eszközei  A gyermekek fejlődési lapján rögzített megfigyelések felhasználása.  A szempontsor kiegészíthető a tehetségre utaló jellemzőkkel. - miben mutat tehetséget, erős oldal, gyenge oldal, motiváció, kreativitás  Az óvodapedagógus megfigyelhet különböző tulajdonságlista alapján is, és komplex helyzetekben.  Szülők véleménye, szóban vagy írásban.  Az óvodában alkalmazott egyéb mérések, szűrések eredményeinek felhasználása, pl. MSSST szűrés, szociometria A tehetséget mutató gyermekről tehetségprofil készül. Tehetségtérkép. További segítség: lásd. Kerületi szűrési protokoll

12 A tehetséggondozás szervezeti keretei Csoportban: - a tehetséget mutató gyermek számára, akikben mind a három tehetség összetevő megvan, egyéni fejlesztési terv készítése - a napi tevékenységek differenciált tervezése - általános és speciális képességek komplex fejlesztése - szabadjáték biztosítása - tapasztalatszerzéshez sokféle lehetőség nyújtása - kreativitás fejlesztése - meleg, elfogadó légkör, énkép erősítése - élményszerző programok szervezése Dokumentáció: csoportnaplóban a tehetséggondozás tervezése, tapasztalatok rögzítése

13 A tehetséggondozás szervezeti keretei Műhelyek: csoportban vagy csoportközi szervezéssel - óvodapedagógus ajánlására, a gyermek érdeklődése valamint a szülői kérés alapján (rugalmasság) kerülhetnek be a gyermekek - programszerű, tervezett komplex fejlesztés megvalósítása - speciális kiemelkedő képességek kibontakozására teret biztosít - elmélyült tevékenységre, felfedezésre, a kreativitás kibontakozására ad lehetőséget - átjárhatóság biztosítása (Forgóajtó modell) - a tapasztalat, a tevékenység a fontos, nem a teljesítmény! - az öröm, a motiváció fenntartása lényeges

14 - terv, amitől igény szerint el lehet térni - jelenléti ív (kik vettek részt aznap a tevékenységben) - haladási napló : dátum, tevékenység, feljegyzések - feljegyzés a gyermekek fejlődéséről A tehetséggondozó műhely dokumentációja:

15 A tehetséggondozás szervezeti keretei Egyéb élményszerző, gazdagító óvodai programok: - kirándulások, - erdei óvoda, - színházlátogatások, stb.. Ha szükséges, speciális külső segítség, lehetőség keresése. Megmutatkozási lehetőségek: rajzpályázat, sportversenyek, stb. ….

16 A tehetséggondozás megvalósításának módszerei  Jó játék!  Kompetenciafejlesztés  Differenciáló pedagógia  Adaptív pedagógia  Projektpedagógia  Kooperatív tevékenységszervezés Kiemelt figyelem a kreativitás kibontakoztatásának lehetőségeire!

17 Együttműködés a szakemberekkel Fejlesztőpedagógus: - csoportban vagy elkülönítve - kapcsolódik a csoportban folyó munkához, témához - más területet fejleszt (erős-gyenge oldal, szociális kompetencia, mozgás) Pszichológus: - személyiségfejlesztés Folyamatos konzultáció. Ki, mikor, mit?

18 Szülők bevonása a tehetséggondozásba Az óvodapedagógus feladatai:  Megfelelő tapintat alkalmazása.  Tájékoztatás.  A tehetséges gyermek szüleinek megnyerése.  Tanácsadás, támogatás.  A gyermek fejlődésének közös értékelése.  Közös programok - igény szerint.  Iskolaválasztás segítése.

19 Nyomon követés  „Tehetségútlevél” – információ átadása a következő intézmény pedagógusának.  A nyomon követés feladatainak átgondolása: - kinek lesz a feladata, - milyen időközönként, - milyen információs csatornán keresztül, - hogyan kerül dokumentálásra.

20 Az óvodapedagógus feladatai - A tehetséggondozó pedagógus tulajdonságaiból elvárások megfogalmazása. - A tehetséggondozás folyamatából következő feladatok meghatározása. - A tehetséggondozás szempontjából a gyermekekkel való bánásmódhoz szükséges elvárások. - A szülőkkel való kapcsolattartás, tanácsadás feladatai.

21 Monitoring mutatók (ne szerepeljen a programban, év végi értékelésnél alkalmazható) Eredmények mérése Pedagógusokra vonatkozó :  Tájékoztatás a tehetségsegítésről a nevelőtestület számára  Tehetségazonosítás folyamatában részt vett pedagógusok száma  Tehetségprofil készült : x gyermek számára  Egyéni fejlesztési terv készült: X gyermek számára  Konzultációk száma (pszichológus-pedagógus-szülő)  Szülői fórum száma  Tehetségműhelyben résztvevő gyermekek száma  Együttműködés más intézményekkel /PSZK, kerületi iskolák, óvodák, művelődési házak….civil szervezetek Gyerekekre vonatkozó adatok:  Tehetségazonosítás folyamatában részt vett gyermekek száma  A fejlődés nyomon követése.  Tehetséges gyermekek produktumainak bemutatási lehetősége.

22 Jó munkát kívánunk! Herczeg Katalin, Glück Gyöngyi


Letölteni ppt "ÓVODAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM KIALAKÍTÁSA Kőbányai Tehetségpont, 2011. március 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések