Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidéki örökség megőrzése Támogatási kérelem Benyújtási időszak: 2012. október 15-november 15. Postai úton Egyesülethez, tértivevényesen (Lapokat nem összefűzni)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidéki örökség megőrzése Támogatási kérelem Benyújtási időszak: 2012. október 15-november 15. Postai úton Egyesülethez, tértivevényesen (Lapokat nem összefűzni)"— Előadás másolata:

1

2 Vidéki örökség megőrzése Támogatási kérelem Benyújtási időszak: 2012. október 15-november 15. Postai úton Egyesülethez, tértivevényesen (Lapokat nem összefűzni) FIGYELEM!! Hiánypótlás nincs (MVH Közlemény V. fejezet) Maximum szerezhető pontok (155 pont) 50 %-át el kell érni Megvalósulás: LEADER HACS területén Egy ügyfél egy támogatási kérelem, DE: egy pályázatban több célterületre és különböző hrsz-okon Törvényi hivatkozások: 103/2012 (X.1.) VM támogatási rendelet 155/2012 (X.5.) MVH Közlemény (pályázat feltételei) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (általános szabályok)

3 Támogatás tárgya I. 1.célterület: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: → az építmény, építményrész külső felújítása, bővítése, restaurálása, → az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítása, korszerűsítése, restaurálása, → az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak és parkoló kialakítása, → az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezése, létrehozása, felújítása, kapcsolódó kerítés kialakítása, felújítása. 2. célterület: Természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása → természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása, → természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja

4 Támogatás tárgya II. 3. célterület: Helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása → tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítása, felújítása, → cb) tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, → cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítése. 4. célterület: → építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzése, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését.

5 Támogatás tárgya III. Fontos szabály! Egy pályázatban több célterület is szerepelhet A 4. mellékletben szereplő kiadások önállóan nem támogathatók (pl.: ivóvíz ellátás, csatorna, földgázra, elektromos hálózatra csatlakozás, restaurálás) Infrastruktúra fejlesztés költségei az 1., 2. és 3. célterület építési költségeivel és a 3. mellékletben szereplő kiadásokkal együtt támogathatók. 1. célterület esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására, és az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására célok esetében 15 %-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben elősegíti a funkció betöltését és a korszerűsítést.

6 Nem támogatható → települési alapinfrastruktúra-fejlesztés → önkormányzat által kötelezően ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, → lakóépület belső részének felújítása, korszerűsítése; → az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezés ingatlan felújítására, korszerűsítésére; → az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére; → kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére; → lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére; → a beruházási támogatásban részesült Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező ingatlanon megvalósuló fejlesztésre; → saját munka elszámolására; → hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás); → élő állat vásárlására; → önkormányzati bérlakás felújítására, korszerûsítésére.

7 Támogatás mértéke 1. célterület: Maximum igényelhető: 25 M Ft 2. célterület: Maximum igényelhető: 20 M Ft 3. célterület: Maximum igényelhető: 1,5 M Ft 4. célterület: Maximum igényelhető: 1,5 M Ft → Mindegyik célterület esetében a minimum 1 M Ft. → Támogatás mértéke 100 %. → Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás → 1. célterület esetében, amennyiben a pályázó természetes személy a támogatás mértéke 70 %.

8 Támogatásra jogosultak → Települési önkormányzat, → Települési kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, → Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, → Egyház, → Megyei önkormányzat

9 Támogatás igénylésének feltételei I. → LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogatható. → Önkormányzati társulás esetében: önálló jogi személy → Nem saját tulajdon esetében magánokiratba foglalt megállapodás megkötése (megvalósítás, üzemeltetés) → 1 célterület esetében az üzemeltetés ideje alatt az ingatlan fenntartása céljából az üzemeltetési kötelezettség fenntartásával mellett bérbe adható. → Városi ranggal rendelkező település nem támogatható (5. melléklet) → Első kifizetési kérelem benyújtása a támogatási határozattól számított 6 hónap és a tervezett költségek 10 %-át. → Megvalósítás 2 év, de legkésőbb 2014. december 31. → Utolsó kifizetési kérelem benyújtása 2015. január 31.-éig.

10 Támogatás igénylésének feltételei II. Árajánlatok Árajánlat benyújtása esetén annak tartalmaznia kell: → az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát, → a kiadási tétel műszaki adatait, → a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, → a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, → a kiadási tétel pénznemét, → az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint → az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének dátumát. Elektronikus árajánlat: Cégszerű aláírás nem kell, de minden csatolmánynak meg kell felelnie az árajánlatra vonatkozó feltételeknek + WEB áruház honlapcím Elektronikus levélcím

11 Támogatás igénylésének feltételei III. Együttműködési megállapodás Eredeti példány. → az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, → az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét, → az együttműködés tárgyát, → az együttműködés időtartamát, → az együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, és → az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

12 Csatolandó mellékletek I. → nonprofit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, → önkormányzat vagy önkormányzati társulás: képviselő-testület vagy társulási tanács. határozatának hiteles kivonata, → Egyház: hatósági bizonyítvány, jogi személyiségét igazoló egyházi igazolás, → 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, → 5 M Ft alatti igénylés esetén pénzügyi terv, 5 M Ft feletti összegnél pénzügyi terv + működtetési és fenntarthatósági terv, → Gép és eszköz esetében, amennyiben nem szerepel a katalógusban, annak műszaki leírása → Nem ÉNGY tételek esetében 2 db hasonló műszaki tartalmú árajánlat, → Helyi védettség igazolása közokirati formában kiállított jegyzői nyilatkozat vagy önkormányzat által hitelesített példány. → KÖH igazolás műemléki védettségről → MVH formanyomtatványok célterületenként

13 Csatolandó mellékletek II. Beruházás esetén, amennyiben építési engedély köteles: → az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolása az építésügyi eljárás megindításáról. → az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat. Beruházás, amennyiben nem engedélyköteles: → illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles → ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület Székhelye: 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Munkaszervezet: 2521 Csolnok, Szent Borbála utca 20. Tel.: 0633/555-260 Fax.:0633/555-259 e-mail: dunapgve@gmail.com honlap: www.dunapgve.hu


Letölteni ppt "Vidéki örökség megőrzése Támogatási kérelem Benyújtási időszak: 2012. október 15-november 15. Postai úton Egyesülethez, tértivevényesen (Lapokat nem összefűzni)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések