Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Középpontban az elektronikus útdíj, valamint a közúti közlekedést érintő kormányzati törekvések II. Magyar Fuvarozói Fórum 2012 Konferencia és szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Középpontban az elektronikus útdíj, valamint a közúti közlekedést érintő kormányzati törekvések II. Magyar Fuvarozói Fórum 2012 Konferencia és szakmai."— Előadás másolata:

1 1 Középpontban az elektronikus útdíj, valamint a közúti közlekedést érintő kormányzati törekvések II. Magyar Fuvarozói Fórum 2012 Konferencia és szakmai találkozó 2012. november 22. Hotel Ramada Plaza Dr. Völner Pál

2 2 Az elektronikus útdíj (ED) bevezetése hazánkban A Kormány ED-re vonatkozó 2012. évi határozatai: 1036/2012. (II. 21.) Korm. Határozat 1122/2012. (IV. 25.) Korm. Határozat 1138/2012. (V. 3.) Korm. Határozat 1361/2012. (IX.14.) Korm. Határozat Az ED rendszert meghatározó főbb elvárások: A kijelölt díjszedő az Állami autópálya Kezelő Zrt. lesz, aki rendszert szerez be (nem díjszedési szolgáltatást rendel az állam), melyet a büdzsé finanszíroz A bevételek a központi költségvetés részét képezik Az ED rendszer megrendelésénél figyelembe vételre kerülő EU szabályozások: Az EU Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve a közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról Az Európai Parlament és a Tanács 17-i 1999/62/EK, többször módosított irányelve a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról Az Európai bizottság 2009/750/EK sz. határozata az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás műszaki elemeinek meghatározásról (European Electronic Toll System – „EETS határozat”)

3 3

4 4 Lehatárolás az OKA I. féléves lezárt állományán (2012.06.19.); ÚD:1.173 km gyorsforgalmi úti + 5.145 km főút = ∑ 6.318 km 167 db gyorsforgalmi úti + 1.871 db főúti = ∑ 2.038 db; Díjszedési elemi szakaszhatárok: – az országos közúthálózat saját magával alkotott csomópontjai, – a lakott területek kezdete / vége, – az M0 nyomvonala, – az országhatár; OKKF 2011. alapján napi 2.087.834 díjszedési tranzakció (azaz minden elemi díjszedési szakaszon megjelenő minden 3,5 tonna < ÚD köteles tehergépjármű egyszer számítva). Díjköteles Hálózat

5 5 Alapelvek: – ugyanazon díjköteles elemi szakasz használatáért a kiszabott útdíj adott járműkategóriában menetiránytól függetlenül ugyanaz, – a csomóponti geometriák nem befolyásolhatják az elemi hosszat; Alkalmazott szabályok: – az elemi szakaszok hossza (osztott pályák közötti) úttengelyben mért, – a keresztező úttengelyek metszése adja ki a csomópontok helyét, – a zárt rendszerű díjszedésre kiépült csomópontokban nem a csomóponti ág keresztező műtárgya, hanem a keresztező út tengelye, – a hálózati keresztezéssel nem rendelkező trombita csomópontokban a csomóponti ág keresztező úti műtárgyának a tengelye, – a pihenőkön keresztüli rejtett csomópontok is csomópontok. Speciális csomópontok speciális kezelést igényeltek.

6 6

7 7

8 8 Díjköteles Járművek

9 9 JárműkategóriaÚtkategória Matrica típus bruttó ára (Ft) hetihaviéves D1gyorsforgalmi2 9754 780 42 980 B2gyorsforgalmi13 38521 975199 975 A használati díjas (HD) tarifarendszer matrica típusai és árai:

10 10 JárműkategóriaÚtkategória Nettó díjszint (Ft/km) a 1138/2012. Korm.hat. 3.a)aa)pontja szerint az Eurovignetta módszertannal aktualizálva Díjkategória szorzók J2 gyorsforgalmin39,291,79 főutakon16,722,33 J3 gyorsforgalmin55,142,52 főutakon28,944,03 J4 gyorsforgalmin85,343,89 főutakon53.237,40 A megtett úttal arányos (ÚD) tarifarendszer díjszintje:

11 11 Környezetvédelmi kategóriaJ2-J3 díjkategória szorzóJ4 díjkategória A kategória (pl.: ≥EURO III.)0,850,8 B kategória (pl.: EURO II)11 C kategória (pl.: ≤ EURO I)1,151,2 A megtett úttal arányos (ÚD) tarifarendszer környezetvédelmi osztályai:

12 12

13 13 ED Beszerzés Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, gyorsított eljárás Hirdetmény megküldése 09.19 10.05 Kiegészítő tájékoztatás megadása Részvételi határidő 10.10 (11:00) 10.12 Hiánypótlási kiküldése Hiánypótlási határidő 10.17 10.18 Részvételi jelentkezések értékelése Döntés a részvételi szakasz eredményéről 10.18 10.19 Összegezés megküldése Ajánlattételi felhívás megküldése 10.19 10.24 (13:00) Helyszíni konzultáció Ajánlattételi határidő 11.05 11.06 Hiánypótlás kiküldése Hiánypótlási határidő 11.09 11.12 Közbenső döntés (alkalmasság, kizáró okok) Első tárgyalás időpontja 11.13 11.21 Tárgyalások lezárása Végeleges AF megküldése 11.23 11.28 Végleges ajánlattételi határidő Eljárást lezáró döntés 11.30 12.03 Összegzés megküldése Szerződéskötés 12.14 ED BEVEZETÉS 2013.07.01

14 14 A közösségi közlekedés szervezeti átalakítása A Kormány programjában és a Széll Kálmán tervben is központi helyet kapott. Általánosan elérendő célok:  történjék meg a közösségi közlekedés ellátórendszerének újjászervezése, különös tekintettel a MÁV Csoport és a Volánok korszerűsítésére;  az új kialakítandó struktúra függetlenedjék valamennyi olyan szervezeti, szabályozási korláttól, amely a rendszer korszerű működését akadályozza;  történjenek meg azok a szabályozórendszert (kedvezmény- és tarifarendszert, szolgáltatási volument) érintő változások, amelyek szükségesek a közlekedési rendszer finanszírozási egyensúlyának megteremtéséhez,  a kialakítandó rendszerben a közlekedési vállalatok működésének középpontjában a közszolgáltatás megfelelő színvonalú nyújtása, valamint az utazóközönség minőségi kiszolgálása kerüljön úgy, hogy  működési kereteiben illeszkedjen a Kormány által meghatározott középtávú közlekedés- finanszírozási forrásokhoz. Az egyes közlekedési társaságok szervezeti átalakításának célja:  A MÁV olyan társasággá alakuljon, amely feladatát a lehető legnagyobb költséghatékonysággal, a közpénzek felhasználásának teljes átláthatóságával és a XXI. században elvárt színvonalon végzi tevékenységét.  A jelenlegi 24 VOLÁN társaság helyett 7 regionális társaság jöjjön létre a méretgazdaságossági szempontok, valamint a hatékony eszköz- és humánerőforrás gazdálkodás kereteinek megteremtése érdekében.

15 15 Volán társaságok járműparkjának fejlesztése Volán társaságok járműparkja jelentős mértékben cserére szorul, ezért 1.a versenyképes szolgáltatás nyújtásának biztosítása céljából előkészítés alatt állnak a Volán társaságok járműparkjának korszerűsítésére irányuló autóbusz-beszerzésekkel kapcsolatos szakmai döntések és 2. ennek keretében folyamatban van a hazai autóbuszgyártásnak az újraindításával, az ezzel kapcsolatos lehetőségek vizsgálatával kapcsolatos munka. 3. Jelentős szerepe lehet a Volán társaságok járműparkja korszerűsítésében a fuvarozó vállalkozásokat érintő, jól működő alvállalkozói rendszernek is, amelynek gyakorlatát most korszerűsítjük. Ennek keretében meghatározásra kerülnek azok a szabályok, amelyek az alvállalkozói rendszert átláthatóvá teszik. Ezek közül a vállalkozások számára a legfontosabbak: -alvállalkozóként csak nyílt, egyfordulós közbeszerzési eljárásban lehet vállalkozást bevonni, -alvállalkozóként csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átláthatónak minősülő vállalkozás vonható be, -a bevonásra kerülő alvállalkozói teljesítmények aránya nem haladhatja meg a 30%-ot, -a szolgáltatónál bevonásra kerülő, egy tulajdonosi körbe tartozó alvállalkozók aránya nem haladhatja meg a szolgáltató összes teljesítményének 5-10%-át,

16 16 A fuvarozókat érintő terhek, a közúti fuvarozást elősegítő döntések és a kormány ezzel kapcsolatos törekvése. Hazánk EU csatlakozását követően jelentős fejlődés volt tapasztalható a személyszállításban, árufuvarozásban. A 2008-2009. évek pénzügyi, gazdasági válsága e szakmacsoportot is érintette, a vállalkozások száma szerény mértékben csökkent és az általuk üzemeltetett járművek száma mérséklődött. A vállalkozások meghatározó része racionális döntéseik következtében elkerülte a csődöt, amit számuk szerény mértékű csökkenése igazol. A 2011-ben a belföldi áruszállítási teljesítmények csökkenését a nemzetközi viszonylatban végzett átkm-ben mért szállítási teljesítmény ellensúlyozta, az átkm-ben mért szállítási teljesítmény szerény mértékű növekedést mutatott, míg a szállított áruk tömege mérséklődött. 2011. IV. n. évében belföldi viszonylatban megállt az áruszállítási teljesítmény csökkenése. A személyszállításban az utasforgalom számottevően nem változott. Az alágazat teljesítménye függ a termelés volumenétől, ezért minden olyan intézkedést támogatunk, amely a gazdaság élénkítését szolgálja.

17 17 A fuvarozókat érintő terhek, a közúti fuvarozást elősegítő döntések és a kormány ezzel kapcsolatos törekvése. Annak érdekében, hogy a közúti szolgáltatók versenyhelyzete ne romoljon, a Kormányzat számos érdemi erőfeszítést tett. Ezek közül kiemelhető: a napidíjak 40 Euro-ig adómentesek maradtak, és igazolás nélkül költségként elszámolhatóak; az üzemanyag megtakarítás meghatározott keretek között továbbra is adómentes; elérhető vált a kereskedelmi gázolajár bevezetésével, hogy a fuvarozók adó visszatérítésben részesülnek, amelynek jelenlegi összege 17,50.-Ft/liter; felülvizsgálatra került a hatóságok bírságolási gyakorlata és egyes bírságtételek mérséklődtek; csökkent az átírási illeték; jelentős erőfeszítések tesznek a hatóságok az egyablakos (állampolgárok és a fuvarozók életét könnyítő) ügyintézés bevezetésére, előreláthatólag ennek jótékony hatása már a jövő évben érezhetővé válik, megszűnnek a felesleges adminisztratív kötelezettségek; a tervek szerint a jövő év közepétől bevezetésre kerülő ED eredményeként a nemzetközi fuvarozóink versenyképessége tovább javulhat.

18 18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "1 Középpontban az elektronikus útdíj, valamint a közúti közlekedést érintő kormányzati törekvések II. Magyar Fuvarozói Fórum 2012 Konferencia és szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések