Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Utak 2004 után – MAÚT-Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Utak 2004 után – MAÚT-Konferencia."— Előadás másolata:

1 Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Utak 2004 után – MAÚT-Konferencia Budapest 2004. 04. 26.

2 Útépítés 2003-2006-ban Geotechnikai kihívások pl. M7 autópálya völgyhidak alapozása támszerkezetek löszbevágások töltésépítés tőzegen szemcsés anyagok hiánya előkészítés – építési idő szellemi – kapacitások ?!

3 Egységes európai műszaki szabályozás Geotechnikai tervezés ENV →prEN Geotechnikai vizsgálatok EN ISO Speciális mélyépítési munkák EN, prEN Termékszabványok EN A karaván halad… Ejh, ráérünk arra még?

4 Tartószerkezetek Eurocode MSZ ENV 1997 : 2000 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés 1. rész: Általános szabályok(NAD) 2. rész: Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján 3. rész: Helyszíni vizsgálatokkal támogatott tervezés ismeret – használat ?

5 prEN 1997-1 EC 7-1 Final draft az átdolgozott, javított változat végső egyeztetés utáni szavazása is megvolt prEN 1997-2/3 EC7-2/3 Final draft készülőben az átdolgozás a helyszíni és terepi munkák összevonásával Honosítás – kinek az érdeke?

6 MSZ EN ISO 14688 Geotechnikai vizsgálatok Talajok azonosítása és osztályozása 1.rész: Azonosítás és leírás kiadás előtt 2.rész: A talajosztályozás elvei várható megjelenés 2004-ben Már a talaj neve is más lesz, jaj!

7 EN ISO 17892 Geotechnikai vizsgálatok Laboratóriumi talajvizsgálatok víztartalom meghatározása szemcsesűrűség meghatározása szemeloszlás meghatározása ödométeres vizsgálat ejtőkúpos vizsgálat egyirányú nyomóvizsgálat triaxiális vizsgálat közvetlen nyíróvizsgálat áteresztőképességi vizsgálat konzisztenciahatárok meghatározása talajosztályozás elvei várható megjelenés 2004- ben

8 ISO 22476 Geotechnikai vizsgálatok Terepi talajvizsgálatok statikus szondázás dinamikus szondázás SPT-vizsgálat pressziométeres vizsgálatok EN ISO ….. Geotechnikai vizsgálatok Geohidraulikai vizsgálatok furólyukas áteresztőképességi vizsgálat közetbeli víznyomás mérése próbaszivattyúzás infiltrációs vizsgálatok

9 Speciális mélyépítési munkák MSZ EN 1536 Fúrt cölöpök MSZ EN 12063 Szádfalak MSZ EN 1537Talajhorgonyok MSZ EN 1538 Résfalak MSZ EN 12699 Talajkiszorításos cölöpök MSZ EN 12715Talajszilárdítás MSZ EN 12716 Talajhabarcsosítás Lépést tarts! Tartjuk…

10 Speciális mélyépítési munkák prEN14199Mikrocölöpök prEN14490Talajszegezés prEN 14475 Erősített töltés prEN14679Mélykeverés prEN14731Mélyvibrálás prENFüggőleges drénezés Ennyi új dolog!!

11 MSZ EN MSZ ENV MSZ EN ISO Geotextíliák és rokon termékeik 27 vizsgálati szabvány „magyaros” megoldás J jóváhagyó közleménnyel C magyar nyelvű címoldallal

12 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés Általános szabályok

13 Az Eurocode 7 fejezetei 1.Általános elvek 2.A geotechnikai tervezés alapjai 3.Geotechnikai adatok 4.Az építés műszaki felügyelete 5.Töltésanyagok, víztelenítés, talajjavítás és -erősítés 6.Síkalapok 7.Cölöpalapok 8.Talajhorgonyok 9.Támszerkezetek 10.Hidraulikus talajtörés 11.Általános stabilitás 12.Töltésrézsűk

14 2. A tervezés alapjai Tervezési követelmények Geotechnikai kategóriák Tervezési esetek Határállapotok (teherbírási – használati) Tervezési módszerek Hatások, igénybevételek – talajparaméterek, ellenállások Parciális tényezők Rend, felelősség, kooperáció, átláthatóság, dokumentálás!

15 A geotechnikai tervezés módszerei Számításon alapuló tervezés Tervezés megelőző intézkedésekkel Tervezés modellkísérletek és próbaterhelések alapján A megfigyelési módszer alkalmazása Vannak jó példák…

16 A számításon alapuló tervezés alapja: a talajparaméterek karakterisztikus értéke Definició a határállapotot előidéző óvatosan becsült érték Figyelembe veendők a talajvizsgálati módszer mért eredmények szórása tapasztalati adatok az érintett talajzóna kiterjedése a károsodás következményei A nyugodt alvás titka! (És az ára?)

17 Geotechnikai tervezési beszámoló 1.Az építési helyszín és a környezet bemutatása 2.A talajviszonyok ismertetése 3.A tervezett építmény bemutatása 4.A talajok tervezési paraméterei 5.A tervezés alapjául vett szabványok 6.Az alkalmasság és az elfogadott kockázatok rögzítése 7.A geotechnikai számítások 8.A geotechnikai munkák technológiai követelményei 9.Minőségbiztosítási követelmények 10.A kivitelezés alatt végzendő ellenőrzések 11.Az építmény viselkedésének megfigyelési terve 12.Fenntartási utasítások Műszaki leírásaink? Hm…

18 3. Geotechnikai adatok Geotechnikai vizsgálatok Geotechnikai paraméterek Talajvizsgálati jelentés Szemlélet, pénz, technika, korrektség… Van változás, van remény !!

19 A Talajvizsgálati jelentés tartalma Az információk bemutatása értékelése A vizsgálatok célja A hely, a létesítmény ismertetése, geodéziai adatai A feltételezett geotechnikai kategória A terepi és laborvizsgálatok ideje, módja, eszközei A közreműködők adatai A helyszín bejárásakor szerzett adatok A helyszín története, korábbi építési tapasztalatok Geológiai adottságok, szeizmicitás A terepi- és labormérések eredményei Talajvízadatok Fúrásnaplók Az eredmények közlése táblázatokban, jegyzőkönyvekben A terepi és labormunka értékelése A hibásnak vélt, vagy hiányos adatok ismertetése Javaslat további vizsgálatokra - indoklással, programmal Az eredmények célszerű ábrázolása Az adatok statisztikai értékelése Talajszelvények bemutatása A talajrétegek szöveges ismertetése A tervezési paraméterek felvételére alkalmas adatbemutatás vizsgálati jegyzőkönyvek talajmech. szakvélemények 

20 a körülmények és a kivitelezés megfelelnek-e a tervben feltételezettnek? az építmény viselkedése építés és üzemelés közben megfelel-e a tervezettnek? milyen tevékenységek kellenek a tervezett viselkedés tartós biztosításához? 4. Műszaki felügyelet, megfigyelés, fenntartás aktuális és egyedi tervezői előírások szabványlista helyett

21 5. Feltöltések, víztelenítés, talajjavítás és –erősítés tömörségellenőrzés módszerei: egyeztetett technológia ellenőrzése tömörítőeszköz süllyedésmérése tárcsás terhelés szeizmikus vagy dinamikus mérés É s az izotópos mérés?

22 5. Síkalapozás idehaza is megszokott követelmények, módszerek, elméletileg talán kevésbé konkrét, de szisztematikus szempontrendszer (pl. az alapsík mélységére) és jó méretezési elvek Ezt mi is tudjuk !(?)

23 7. Cölöpalapozás Típus- és méretválasztás szempontjainak jelentősége Típus szerepe a biztonságban vert (1,3)CFA (1,4)fúrt (1,5) Méretezés módja és biztonsági tényezője statikus próbaterhelés(1,30) talajvizsgálat, de nem elmélet (1,35) dinamikus próbaterhelés (1,60) Negatív köpenysúrlódás számítás a megelőzés helyett Globális biztonság pl. CFA-cölöp próbaterhelésekor ~2,15 Cölöpcsoport süllyedésének becslése Vízszintes teherbírás vizsgálata Szigorú jegyzőkönyvezés Sok minden más!

24 8. Támszerkezetek számítási eljárásokra kevés konkrét ajánlás a vizsgálandó törési mechanizmusokra jó ábrák Ismerős követelmények és a gyakorlat ?

25 9. Talajhorgonyzás tartós horgonyzás lehetősége a próbaterhelések típusainak pontosítása szerkezeti, technológiai kérdésekben hivatkozások a szigorú kivitelezési szabványra idehaza is megszokott követelmények, módszerek

26 10. Hidraulikus talajtörés kimosódás felúszás belső erózió buzgárosodás földművek, víztelenítési szerkezetek bevonása

27 11. Általános stabilitás földművek, támszerkezetek, alapozások lejtőn, tereplépcső közelében rézsűállékonysági vizsgálatok elvei, követelményei nagyon magas szakmai színvonal a figyelembe veendő szempontokban Van mit fejlődnünk a talajmechanikában!

28 12. Töltések Tönkremeneteli formák, okok, hatások (12 veszély) Kritikus talajadottságok és a víz hatásai Építési utasítások korszerű eszköztár bevetésével Töltések gyenge altalajon Monitoring fokozott jelentősége A módszerek egy részét alkalmazzuk …

29 ÁKMI - MAÚT Széchenyi István Egyetem Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai ÚT 2.-1.222 2002-ben megjelent -alkalmazása folyamatban (?) Geoműanyagok útépítési alkalmazásának tervezése 3 kötetes kutatási jelentés terjesztés, tervezési segédlet (?) Hidak alépítménytervezésének fejlesztése jelentés befejezés előtt alkalmazás a hídtervezési gyakorlatban megindult (?) K+F és autópályaépítés…

30 Köszönöm a figyelmet! Vége Figyelmet kérek!


Letölteni ppt "Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Utak 2004 után – MAÚT-Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések