Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

WATERWAYS FORWARD A regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányítási politikájának fejlesztése projekt tájékoztató anyag a 2010. szeptember 17-ei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "WATERWAYS FORWARD A regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányítási politikájának fejlesztése projekt tájékoztató anyag a 2010. szeptember 17-ei."— Előadás másolata:

1 WATERWAYS FORWARD A regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányítási politikájának fejlesztése projekt tájékoztató anyag a 2010. szeptember 17-ei sajtókonferenciára Előadó: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó projektmenedzser

2 A Waterways Forward projekt fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése, a jó gyakorlatok megosztásával és a folyami vizek multifunkcionális szerepének figyelembe vételével.

3 A Waterways Forward projekt résztvevői – partnerek 1. Vezető partner: Stiching Recreatietoervaart Nederland (SRN) - Dutch Recreational Waterways Foundation: szárazföldi vízi utak nemzeti szintű fejlesztésével foglalkozó alapítvány Hollandiában 2.South Tipperary County Council, Írország 3.Waterways Ireland, UK 4.British Waterways, UK 5.Vereniging Regio Water - Association Regio Water, Hollandia 6.Telemark Fylkeskommune - Telemark County Council, Norvégia 7.Länsstyrelsen Värmland – County Administrative Board of Värmland, Svédország 8.Savonlinnan Seudun Kuntayhtymä – Savolinna Regio Federation of Municipalities, Finnország 9.Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) Budapest 10.Provincia di Ferrara – Province of Ferrara, Olaszország 11.Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Olaszország 12. Voies Navigables de France – French Waterways, Franciaország 13. Asociación de los Pueblos Ribereños del Canal de Castilla (SIRGA) Assocation of Riverside Towns of the Castille Channel, Spanyolország 14. JVP Vode Vojvodine-Kancelarija za evropske poslove, Izvršno veće, Autonomna Pokrajina Vojvodina – PWMC Vode Vojvodine Office for European Affairs, Executive Council, Autonomous Province of Vojvodina, Szerbia 15. Vidzemes Plānošanas Reģions – Vidzeme Planning Region, Lettország 16. Gmina Brzeg Dolny – Municipality of Brzeg Dolny, Lengyelország 17. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – Municipality of Dunaújváros, Magyarország

4 A Waterways Forward projekt eredményeképp A partnerek közötti tudás megosztásával olyan regionális irányítási modellek kerülnek majd kidolgozásra, melyek a vizek multifunkcionális használatán alapulnak. A projekt kiindulópontja annak felismerése, hogy a belföldi vízi utak turisztikai, szociális, gazdasági, közlekedési célokat egyaránt szolgálnak, ugyanakkor használatuk során törekedni kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére is.

5 Dunaújváros és a Waterways Forward projekt Dunaújváros fejlődésének egyik kritikus kérdése a kikötő továbbfejlesztése, a vízi szállítás és kapcsolódó logisztikai tevékenység fejlődése, valamint a Duna által kínált turisztikai potenciál kihasználása, figyelembe véve a környezeti kérdéseket. E multifunkcionális célok megvalósításához a gazdaság- és területfejlesztés, a vízügyi irányítás integrált rendszerére van szükség, melynek kialakításához a más, európai kikötővárosokkal való intenzív együttműködés létfontosságú.

6 kapcsolatépítésre hasonló európai városokkal a partnerországok sikeres fejlesztési stratégiáinak és irányítási modelljeinek megismerésére a vízi szállítás, turizmus, kikötőfejlesztés, vízvédelem területén információ és tapasztalatszerzési lehetőség, jó gyakorlatok megismerése döntéshozók befolyásolása a Duna által nyújtott lehetőségek kihasználása A Waterways Forward projektben való részvétel Dunaújváros számára lehetőséget teremt:

7 Helyzetfeltárás regionális szinten A Regionális Tanulmány: A résztvevő partnerek országonként egy- egy Regionális Tanulmányt készítenek, hogy felmérjék a vízi út helyi kezelési gyakorlatát, különös tekintettel az irányítás, illetve a környezetvédelem és klímaváltozás kérdésire, a térségre és irányítási politikájára jellemző gyengeségek és erősségek feltárására. Dunaújváros és a VKKI közös tanulmányt készített. Az egyes Regionális Tanulmányok alapján projektszintű Interregionális Összehasonlító Tanulmány készül, mely azonosítja a partnerek közös jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, irányítási problémáit, a sikeres, illetve sikertelen vezetési gyakorlatokat, megoldásokat.

8 A Regionális Érdekeltségi Platformok (Regional Stakeholder Platform) Az egyes partnerek, így Dunaújváros is, a projekt keretében egy Regionális Érdekeltségi Platformot (továbbiakban: RSP) állított fel azzal a céllal, hogy a projekt teljes időtartama során biztosítsuk a helyi érdekcsoportok bevonását, tájékoztatását az alulról felfelé való szerveződés és a több szempontú megközelítés jegyében. Az RSPk helyi hatóságokból, cégekből, tulajdonosokból, turisztikai és természetvédelmi szervezetekből, szakmai egyesületekből állnak. Az első RSP találkozóra 2010. szeptember 3-án került sor. Célja a Regionális Tanulmány által feltárt kérdések megvitatása volt. A résztvevők röviden megismerhették az INTERREG IVC kezdeményezés lényegét és a Waterways Forward projekt helyét a regionális együttműködés rendszerében. Ezt követően a projektben megjelenő országos, illetve regionális érdekek kerültek feltárásra. A találkozón valamennyi helyi érdekelt röviden bemutatkozhatott és véleményt nyilváníthattak a Regionális Tanulmányról és a feltárt helyi problémákról, ellentmondásokról.

9 Nemzetközi találkozó Olaszországban (Milánó) A projekt keretében 2010. szeptember 8-11 között Milánóban és Ferreraban rendezték meg a projekt keretében zajló második nemzetközi partnertalálkozót. A találkozó legfőbb célja a partneri helyzetfelmérések alapján összeállított Interregionális Összehasonlító Tanulmány bemutatása, a jó gyakorlatok feltárása volt. Beszámolók hangzottak el a projekt pénzügyi és adminisztratív előrehaladásáról. Bemutatták a kommunikációval kapcsolatban elért legfontosabb eredményeket is, így például a projekt leendő honlapjának részletei is feltárásra kerültek.

10 Nemzetközi találkozó Olaszországban (Ferrera) A munka két tematikus csoportban zajlott, a két fő témakörnek (1. Irányítás, 2. Környezetvédelem és klímaváltozás) megfelelően. Dunaújváros a környezetvédelem és klímaváltozás munkacsoport tagja, míg megfigyelőként vesz részt az irányítással foglalkozó szekcióban. A munkacsoportok munkatervet állítottak fel a későbbi tapasztalatcsere megvalósítására, mely során a partnerek számára lehetőség nyílik egymás tapasztalatainak, jó és rossz gyakorlatainak megismerésére, a többiek által már használt irányítási vagy környezetvédelmi módszerek hazai bevezetésének feltárására. Dunaújváros a „Víz és környezet – vízminőség és biodiverzitás” című tapasztaltcserén vesz részt.

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "WATERWAYS FORWARD A regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányítási politikájának fejlesztése projekt tájékoztató anyag a 2010. szeptember 17-ei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések