Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18."— Előadás másolata:

1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18.

2 Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009.

3 Befejezett ellenőrzések főbb adatai 2009. év Befejezett ellenőrzések száma: 298.035 db Adókülönbözet : 443 Mrd Ft. Ezen belül: Áfa- minimalizálók vizsgálata: 4.885 db Megállapítás:123,4 milliárd Ft Vagyonosodási vizsgálat: 3.103 db Megállapítás: 19 milliárd Ft TB járulék ellenőrzése: 94.519 db Megállapítás: 13,4 milliárd Ft Központosított ellenőrzések: 4.572 db Megállapítás: 74 milliárd Ft Értékesítési láncolatok: 547 db Megállapítás: 51 milliárd Ft Hulladékkereskedelem: 286 db Megállapítás: 2,8 milliárd Ft Adózói életút elemzése 4.102 db Megállapítás: 51,5 milliárd Ft

4 2010. évi irányelv fő célkitűzései Az ellenőrzés preventív jellegének érvényre juttatása A feltárt jogsértések súlyának megfelelő, következetes, szigorú ugyanakkor méltányos jogkövetkezmény alkalmazása Az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, magatartási formák nyomon követése Korszerűsítés, az új prediktív modellezésen alapuló informatikai támogatás kihasználása Nemzetközi együttműködés széleskörű hasznosítása

5 A kockázatkezelés irányai Az adóhatósági ellenőrzés alapja a többlépcsős kiválasztás A központi kockázatelemzés új informatikai megoldásokkal bővül: –A kockázatok felismerésének prediktív modellezésen alapuló támogatása 2010-től a szakértői tudást adatbányászati módszerekkel kidolgozott valószínűségi értékek, besorolások egészítik ki

6 Korábbi évek ellenőrzési irányainak továbbvitele Bevallások benyújtásának elmaradása Bevallások összhangjának hiánya Többszörös székhely-, illetve tulajdonosváltás Jelentős összegű tagi kölcsönnel történő működés Nagy összegű adóhátralék felhalmozás Tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett Áfa-mentes termékimport bevallása Jelentős VIES eltérés Adóminimalizálás Vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel

7 Adózói jellemzők, amelyek adóelkerülő magatartásra utalnak: A forgalom az elévülési időn belül hirtelen és ugrásszerűen megnő Árbevételhez képest jelenős arányú szolgáltatás igénybevétele Beruházásokhoz kapcsolódóan adóalap csökkentő tétel, ill. adókedvezmény érvényesítése Különböző támogatások igénybevétele K+F tevékenységgel kapcsolatos adóalap, ill. járulékalap csökkentés Azonos székhellyel, nem valós székhely szolgáltatást nyújtó ügyvéddel vagy kézbesítési megbízottal rendelkező adózók

8 Adatok gyűjtését célzó és az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések A jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok esetében a társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek adózói múltjának vizsgálata Gazdasági tevékenységüket bejelentés nélkül gyakorló vállalkozók feltérképezése A gazdasági tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek megléte nélkül történő számlakibocsátás feltárása Be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatásának megállapítása Igazolatlan eredetű áruk feltárása Vállalkozások napi készpénz záró állomány esetében a törvényi előírások betartásának ellenőrzése Fontos szempont: a korábbi évek adatgyűjtésére irányuló ellenőrzései, próbavásárlásai során kapott bizonylatok adattartalmához kapcsolódó tapasztalatok széleskörű felhasználása.

9 Bevallások vizsgálatára irányuló ellenőrzések célkitűzései Kiutalás előtti Áfa vizsgálat kiterjed a Magyarországon gazdasági céllal NEM letelepedett, de az Áfa törvény hatálya alá tartozó adóalanyokra is. Nagy figyelmet kell fordítani a szolgáltatások tekintetében a Közösség egészében megváltozott teljesítési hely fogalom alkalmazására.

10 Utólagos adóellenőrzések főbb területei Transzferárak ellenőrzése Szokásos piaci ár vizsgálata Beruházási adókedvezmény ellenőrzése

11 Transzferárak ellenőrzése Időszak adóellenőrzés Nettó adókülönbözet aránycélellenőrzés Mulasztási bírság Összes ellenőrzés arány Összesenebből TAO (db)(eFt) (%)(db)(eFt)(db)(%) 2007.3194 006 6461 036 325 2962 550615 2008.39914 285 7395 307 182512,123854 965784127,48 2009.118428 135 5949 833 018185,2890197 1352 085265,94

12 A 2009. évi feladatok folytatása Határokon is átnyúló körbeszámlázásos ügyletek és értékesítési láncolatok felderítése –Számítástechnikai eszköz kereskedelem –Mobiltelefon kereskedelem –Irodai segédanyagok kereskedelme –Gabona kereskedelem –Logisztikai tevékenység –Szállítmányozás TB pénzügyi alapjait illető bevételek vizsgálata Feketefoglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenőrzések Vagyongyarapodási vizsgálatok

13 A 2009. évi feladatok folytatása Illetékkötelezettséghez fűződő ellenőrzések Cégautó adóval kapcsolatos vizsgálatok Állami garancia beváltással kapcsolatos vizsgálatok 2010. január 1-től új feladat A helyi iparűzési adó bejelentésével, bevallásával, adóelőleg- és adófizetési kötelezettségével, nyilvántartásával, ellenőrzésével, esetleges szankcionálásával összefüggő munka.

14 Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök Papír-és a nyomdaipar, valamint a hozzájuk kapcsolódó kereskedelem Őrző-védő szolgáltatások területén működő alvállalkozói láncolatok Termékbemutatókon keresztül bonyolódó kereskedelem Hitelközvetítés és üzletviteli tanácsadás. Az Irányelv mellékletében szereplő tevékenységeket végzők ellenőrzése, amennyiben jövedelmezőségük alacsonyabb mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutató 50 %-a.

15 Kiemelt ellenőrzési területek Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

16 A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések irányai Bevallásukban járulékalany foglalkoztatottat nem szerepeltető adózók, Takarító vállalkozások láncolatai, E-kereskedelem működése, Fizető-vendéglátással és a falusi turizmussal foglalkozók

17 Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés 59,8% Ebből: -a legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzése12,0% -vagyongyarapodási vizsgálatok12,0% -bevallás kiegészítése alapján elrendelt ellenőrzések 0,1% -átalakuló, tevékenységüket kezdő, adókötelezettségüket megszüntető vagy más jogutód nélkül megszűnő vállalkozások ellenőrzése 17,0% -kiutalás előtti ellenőrzések 8,0% Állami garancia beváltáshoz kapcsolódó ellenőrzés 0,1% Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés31,6% Adatok gyűjtését célzó ellenőrzés 8,1% Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés 0,2% Egyéb Art-on kívüli ellenőrzés 0,2%


Letölteni ppt "Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések