Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai Szabályok, kötelezettségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai Szabályok, kötelezettségek."— Előadás másolata:

1 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai Szabályok, kötelezettségek

2 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az e-kereskedelem elterjedésének okai Időt és energiát lehet vele megspórolni Határokat, fizikai korlátokat nem ismer Az üzletben kapható termékekhez képest kedvezőbb ár Népszerűsége terjed

3 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az „e-vásárlás” hátránya a fogyasztók szempontjából A bizonytalanság és a kockázat nagyobb Oka: a fogyasztó kettős információs hiányban szenved –a termékről kevesebb információ áll rendelkezésre, mint egy hagyományos boltban –a szerződő partnerről nem rendelkezik megfelelő információval 3

4 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde A kiszolgáltatottságot a jogszabályok a fogyasztó fokozott védelmével egyensúlyozzák ki. A fogyasztóval szerződő félnek széleskörű információs és tájékoztatási kötelezettségeket határoznak meg a jogszabályok, mindezek mellett a jogügylet távértékesítési jellegére tekintettel speciális elállási joga van a fogyasztónak. 4

5 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Alkalmazandó főbb jogszabályok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5

6 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Fogalmak „E-kereskedelemi” szolgáltatás: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje, vagy más módon történő igénybevétele 6

7 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Fogalmak Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton távollevők részére rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

8 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Fogalmak Előzetes engedélyezést kizáró elv: információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez vagy folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges!

9 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Fogalmak Távollevők között létrejött szerződés: olyan szerződés, amelyet a fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

10 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Hogyan jön létre a szerződés elektronikus úton? A webáruház kínálata ajánlattételre történő felhívásnak minősül. A fogyasztó megrendelése minősül ajánlatnak, a szerződés pedig a szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön létre. Nem minősül a szolgáltató elfogadó nyilatkozatának a 48 órán belül elküldött automatikus visszaigazolás, amely a fogyasztó megrendelésének megérkezését igazolja.

11 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde A tájékoztatási kötelezettség teljesítése Előzetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató személyére, az elektronikus szerződés megkötésére, a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan A szerződés megkötését követő fogyasztói jogérvényesítésről szóló tájékoztatás 11

12 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde A TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA Elektronikusan Folyamatosan és közvetlenül Egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető módon (átláthatóan) 12

13 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde I. A szolgáltató személyére vonatkozó előzetes tájékoztatás 1.A szolgáltató neve, 2.A szolgáltató székhelye,telephelye, ennek hiányában lakcíme, 3.A szolgáltató elérhetősége (e-mail címe és egyéb elérhetőség), 4.A szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése, és a nyilvántartásba vételi száma, 5.A tevékenységet engedélyező hatóság megnevezése,elérhetősége, az engedély száma, 6.A szolgáltató adószáma, amennyiben a szolgáltató ÁFA alany. 13

14 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde II. A szerződés megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás 1.Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hozzáférhetővé tétele ÁSZF = a felek közötti jogviszony tartalmát, a jogokat és kötelezettségeket határozza meg A vásárlás előtt, előzetes regisztráció nélkül elérhetőnek kell lennie Pontosan és közérthető formában Lehetőség van tárolására és előhívására (mentés, illetve kinyomtatás lehetősége biztosított) 14

15 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde 2.Tájékoztatás a szerződéskötés technikai feltételeiről A szerződéskötés lépéseiről szóló tájékoztatás: a bevásárlás folyamata: regisztráció, böngészés, kiválasztás, a termék kosárba helyezése, kosár tartalmának változtatása, szállítási, fizetési feltételek kiválasztása, megrendelés leadása, megrendelés visszaigazolása A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó tájékoztatás Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló tájékoztatás A szerződés nyelvéről szóló tájékoztatás Magatartási kódexról szóló tájékoztatás, amennyiben a szolgáltató valamely magatartási kódexnek alávetette magát. 15

16 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde A MEGRENDELÉS AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁSA Automatikusan generált rendszerüzenet Ha 48 órán belül nem kapja meg a fogyasztó, megrendelése már nem köti A megrendelés teljesíthetőségéről csak ez után értesítik a fogyasztót (ezzel jön létre a szerződés) 16

17 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde 3.Tájékoztatás az áru/szolgáltatás lényeges tulajdonságairól a szerződés tárgyának olyan tulajdonságai, jellegzetességei amely a kereskedelmi forgalomban lényegesnek, alapvetőnek tekintett 4.Tájékoztatás az áru ellenértékéről fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az áfát és egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár (bruttó ár) forintban egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan 17

18 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde 5.Tájékoztatás az összes járulékos költségről Fuvardíj, szállítási, posta költség Nem elég utalni rá, tételesen közzé kell tenni Előre és a megrendelési szakasz végén is 6.Tájékoztatás a fizetés, szállítás és a teljesítés egyéb feltételeiről Lehetséges fizetési, teljesítési módok Teljesítési határidő 18

19 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde 7. Tájékoztatás az elállási jogról Mit jelent a fogyasztó indokolás nélküli ELÁLLÁSI JOGA? a meggondolatlan távollevők között kötött szerződések elkerülésére szolgál a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg a fogyasztó egyoldalú jogosítványa az eredeti állapot helyreállítása a cél 19

20 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde AZ ELÁLLÁS SZABÁLYAI TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN indokolás nélkül 8 munkanapon belül –Áru esetében: az átvételtől számítva –Szolgáltatás esetében: a szerződés megkötésétől számítva 3 hónapig van lehetősége a fogyasztónak az elállásra, ha nem kap írásbeli megerősítést Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesített, ha nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi A vételár (+ járulékos költségek) visszajárnak legkésőbb az elállást követő 30 napon belül a fogyasztónak A fogyasztónak csak a visszaküldés költségét kell megfizetnie, ezenfelül egyéb költség nem terheli ( vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését) 20

21 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde A szabályoktól a fogyasztó hátrányára történő eltérés TILOS! 21

22 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde KIVÉTELEK: AZ ELÁLLÁSI JOG HIÁNYA I. Bizonyos esetekben gazdaságilag hátrányos lenne elvárni a szolgáltatótól a termék visszavételét és a vételár megfizetését, ezért jogszabály az alábbi esetekben kizárja az elállási jog gyakorlását: Szolgáltatás esetén: a 8 munkanapos határidő lejárta előtt a fogyasztó beleegyezésével megkezdett teljesítés Olyan termék, amelynek ára a pénzpiac ingadozásától függ (pl. árutőzsdén forgalmazott termékek, mint gabona, nemesfém) Egyedi jellegű termék, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve egyedi utasításai, kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: fénykép kidolgozás, esküvői meghívó) 22

23 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde K IVÉTELEK : AZ ELÁLLÁSI JOG HIÁNYA II. Természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem visszaszolgáltatható termék, ha a csomagolást kibontotta (pl.: parfüm, kozmetikum, fehérnemű) Gyorsan romlandó termék (pl.: élelmiszer, vágott virág) Hang- v. képfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termék (pl.: CD, DVD), ha a csomagolást felbontotta a fogyasztó Hírlap, folyóirat vásárlására irányuló szerződés Szerencsejáték szerződés 23

24 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde JOGSZABÁLYELLENES TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL, HA Az elállási jogot a szolgáltató által nyújtott különleges kedvezményként tüntetik fel Csak utalnak a Kormányrendelet szabályaira A Kormányrendelet teljes jogszabályszövegét idézik Feltételként tűzik a bontatlan csomagolást vagy a termék használatba vételét kizárják A vételár egy részét visszatartják kötbér címén A szállítási költséget nem fizetik vissza elállás esetén 24

25 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde III. A szerződés megkötését követő tájékoztatás A szolgáltatónak legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a termék kiszállításával egyidejűleg egy írásbeli tájékoztatást (írásbeli megerősítést) kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani Az írásbeli megerősítés lehetséges megjelenési formái: írásban (postai levél, fax, e-mail) vagy tartós adathordozón (CD vagy DVD lemez)

26 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az írásbeli megerősítés kötelező tartalma a honlapon már nyújtott tájékoztatás megismétlése a vállalkozás adatairól, az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, valamint a szállítási költség összegéről és a szállítás, fizetés és teljesítés feltételeiről; honlapon már nyújtott tájékoztatás megismétlése az elállási jog meglétéről, esetleges hiányáról, valamint e jog gyakorlásának részletes feltételeiről; a vállalkozás azon telephelyének (fiókjának) vagy egyéb szervezeti egységének címe, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti (fogyasztói kifogások megtételének helye); az esetleges jótállás feltételei, a teljesítés után igénybe vehető szolgáltatások (alkatrészellátás, javítószolgálat).

27 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Hol tartunk jelenleg? Az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt ellenőrzési területe a 2011-es vizsgálat során is. A 2010-es témavizsgálat eredményei: 298 ellenőrzött webáruházból 266 esetében tártak fel valamilyen szabálytalanságot a felügyelőségek, ez az elmúlt évekhez képest javuló, 89%-os kifogásolási arányt jelent. 27

28 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Tipikus jogsértések a témavizsgálat során Elállási jogról szóló tájékoztatás nem teljes körű, illetve a jogszabállyal ellentétes A szállítási költség visszafizetésének elmulasztása a fogyasztó elállása esetén Írásbeli megerősítés rendelkezésre bocsátásának hiánya Jótállási jegy átadásának hiánya

29 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Néhány adat a témavizsgálatról

30 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Néhány adat a témavizsgálatról

31 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Miért fontos a szabályok betartása? Feloldani azt a látszatot, hogy az internet egy jogmentes tér. Olyan weboldalról rendelnek majd csak terméket a fogyasztók, ahol megfelelő tájékoztatást nyújt a kereskedő. A fogyasztók így egyre inkább tudatos, körültekintő vásárlókká válnak 31

32 2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Köszönöm a figyelmet! 32


Letölteni ppt "2014. 08. 25.dr. Turzó Tünde Az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai Szabályok, kötelezettségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések