Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai ismeretek Tavaszi félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai ismeretek Tavaszi félév."— Előadás másolata:

1 Európai ismeretek Tavaszi félév

2

3 Irodalom Európai integrációs alapismeretek, Szerkesztette: Blahó András: Aula, Bp., 2006. Gaál Béla-Párdányi Miklós: Európai uniós ismeretek az európai integráció és Magyarország EKF-Líceum, Eger, 2001. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról HVG -Orac, Bp., 2005. Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana, Aula, Budapest, 2001

4 A kialakulástól a bővítésig
1.Az Európai Unió létrejötte 2. Az európai integráció kialakulása, történelmi lépések 3. A bővítés folyamata

5 Béke és összefogás Victor Hugo „Európai Egyesült Államok” (1849)
Konrad Adenauer, (Európa Tanács, NSZK integrálása, Bonn az NSZK fővárosa, Európai Szén-és Acélközösség , NATO Winston Churchill, „európai gondolat” 1920-as évek páneurópai mozgalom Alcide de Gasperi olasz miniszterelnök és külügyminiszter Robert Schuman (Európa Tanács, NATO) összefogása az „új rend” érdekében Nyugat-Európában

6 Marshall-terv 1947 Marshall-terv
Európai Újjáépítési program (European Recovery Program) Segélyprogram a II. vh. után George Marshall am. külügyminiszter 14.mrd dollár segély minden olyan európai ország számára, aki hajlandó az Am. E. Á-kal együttműködni. 1947 gazdasági válság 17 eu ország amerikai áru, segély, adomány, Hatásai: Európát megosztotta Nyugat-Eeurópa és Közép- Kelet- Európa a Szovjetunió hatása alatt. Az anyag támogatás következtébe létrejött a Világban és a Nemzetközi Valutaalap

7 Integráció 1948 Benelux Unió – integrációs tömörülés
Gazdasági és vámunió Brüsszel székhellyel 1949. május 5. Európa Tanács (Council of Europe) Regionális nemzetközi szervezet Székhelye: Strasbourg Jogállamiság intézményének elfogadása, szabadság, emberi jogok garantálása

8 Londoni Szerződés 1949. május 5.
10 ország aláírásával Belgium, Dánia, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság.

9 Gazdasági-politikai integráció fokozatai
–Preferenciális övezet –Szabadkereskedelmi övezet –Vámunió –Közös piac –Egységes vagy belső piac –Gazdasági unió –Politikai unió

10 Preferenciális övezet
Laza együttműködési forma Az övezeten belüli országok egymásnak kedvezményeket adnak - Alacsony vámok - Kereskedelmi kedvezmények Brit Nemzetközösség országai - Nem igazi integráció

11 Szabadkereskedelmi övezet
Külkereskedelmi együttműködési forma - Az övezet országai liberalizálják a külkereskedelmet - Övezeten belül eltörlik a vámokat

12 Vámunió Áruk és szolgáltatások szabad áramlása
Közös külső vámtarifa-rendszer Közös külkereskedelem-politika A Hatok közössége: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország (1951)

13 Közös piac Együttműködés Vámunió Tőke és munkaerő vándorlás
1968. július 1-jétől

14 Egységes vagy belső piac
A belső piac olyan belső határok nélküli térség megvalósul az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

15 Gazdasági unió Economic and Monetary Union- EMU
A tagállamok gazdaságpolitikájának koordinálása az 1990-es években fokozatosan megy végbe. Az első szakasz 1990-ben indult be a tőke szabad mozgásáról szóló döntés által Végső szakasza az euró bevezetése 1999

16 Politikai unió Political union Az együttműködés egyre több területen
Három pillér: - Bel-és igazságügy Gazdaságpolitika harmonizációja - Kül - és biztonságpolitika - Jogszabályok, igazságszolgáltatás

17 Maastrichti Szerződés Európai Unió
1992.február 7. Maastricht, Hollandia Szerződés az Európai Unióról 1993 november 1-jén lépett hatályba A lakosság nehezen fogadta el, népszavazás Franciaország, Dánia, Egyesült Királyság

18 Előzmények Európa Tanács (1949)
Kormányközi alapon, korlátozott hatáskörű szervezet Churchill

19 Első lépés Európai Szén-és Acélözösség (Montánunió) 1951
Tagjai: Hatok Szövetsége Benelux Államok, Nyugat-Németország, Franciaország, Olaszország Célja: a tagállamok szén és acéltartalékainak megosztása a tartós béke fenntartása

20 Montánunió Ötletadó: R. Schuman fr. külügyminiszter 1950.május 9.
Schuman emlékére május 9. Európa Napja A britek szuveneritásukra hivatkozva nem csatlakoztak

21 Folytatás 1957. március 25. Római Szerződés Hatok
EGK Európai Gazdasági Közösség, Európai Atomenergia Közösség A nukleáris energia békés célú felhasználása Célja: Európa népei közötti gazdasági és politikai unió létrehozása

22 Római szerződés Kulturális értékek,művészet,történelem, régészet kincseinek megóvása Jogharmonizáció Gazdasági és politikai unió létrehozása Vámok és mennyiségi korlátok megszüntetése Harmonikus fejlődés Közös piac

23 Római szerződés Európai bank, kölcsönökkel segíti a beruházásokat
Nemi, faji, vallási, hitbeli,kor, szexuális orientáltság, mozgássérültekkel szembeni megkülönböztetés ellen lépések nemzetközi forgalom közös szabályok Szolgáltatások szabad áramlása A szabd mozgás általános joga még nem biztosított.

24 Az EU bővítése Hatvanas évek (61-62)
Nagy-Britannia, Skócia, Írország, Norvégia (a lakosság nem támogatta) De Gaulle megvétózta Hetvenes évek 1973.január 1-jén Nagy-Britannia az EK tagja lett

25 Az EU bővítése Nyolcvanas évek 1981. Görögország
1986.jan.1.Portugália,Spanyolország A két ország közötti együttműködés

26 Az EU bővítése 1986. Luxemburg Egységes Európai Okmány
Európai integrációs intézményrendszer Belső piac megteremtéséhez szükséges módosítások Schengeni információs rendszer Számítógépes adatbázis Hálózati rendszer

27 Az EU bővítése Kilencvenes évek Maastrichti Szerződés, EU
A csatlakozás feltételei, 1993.Koppenhága Demokratikusan megválasztott kormány Piacgazdaság Emberi jogok

28 Az EU bővítése 1995.Ausztria, Svédország, Finnország 2004. május 1.
Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia

29 Az EU bővítése 2007 Románia, Bulgária Horvátország tagjelölt 2004 óta
Törökország tagjelölt 2005. csatlakozási tárgyalások 2008, csatlakozási partnerségi dokumentum

30 Alkotmány 2004.október 29. Európai alkotmányt létrehozó szerződés
Tagországok aláírták, de Franciaország népszavazáson nemmel szavazott Hollandia is elutasította

31 EU zászló Arsene Heitz tervezte.1955. 1986. EGK is elfogadta a zászlót
12 csillag 12 állatjegy zodiákus 12 hónap 12 óra az óralapon 12 olimposzi isten 12 táblás törvény, római jog 12 apostol 12 lovag Kerekasztal

32 EU himnusza Ludwig van Beethoven Kilencedik szimfónia parafrázisa Friedrich von Schiller Örömóda Eszme: emberek közötti testvériség

33 Összegzés Európa, az Európai Unió története Múlt- jelen- jövő
Szoros gazdasági, politikai, kulturális kapcsolat a tagállamok között Új lehetőségek Kötelezettségek Oktatás szerepe. Mobilitás


Letölteni ppt "Európai ismeretek Tavaszi félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések