Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI ALKOTMÁNY- ÉS JOGTÖRTÉNET I. Előadások a középkori európai jogtörténelemről 2006/2007. tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI ALKOTMÁNY- ÉS JOGTÖRTÉNET I. Előadások a középkori európai jogtörténelemről 2006/2007. tanév."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI ALKOTMÁNY- ÉS JOGTÖRTÉNET I. Előadások a középkori európai jogtörténelemről 2006/2007. tanév

2 A germán kor kelták (gallok, britek, írek) kelták (gallok, britek, írek) germánok germánok szlávok szlávok

3 Társadalom Sippe/Mark (nemzetség) Sippe/Mark (nemzetség) Hundertschaft/pagus (század) Hundertschaft/pagus (század) Volk/civitas (nép, törzs) Volk/civitas (nép, törzs)

4 Közszervezet König [= kunni] (király) ̴ Herzog (herceg) König [= kunni] (király) ̴ Herzog (herceg) Rat (tanács) Rat (tanács) Ding/mallus (népgyűlés) Ding/mallus (népgyűlés) hadiszemle hadiszemle király/hercegválasztás király/hercegválasztás férfivá fogadás férfivá fogadás idegenek fölvétele idegenek fölvétele bíráskodás bíráskodás

5 A frankok állama Chlodvig Chlodvig –486 (Észak-Gallia) –496 (kereszténység fölvétele: arianus) Martell Károly Martell Károly –732 (Poitiers) Kis Pipin Kis Pipin –Az első karoling Nagy Károly Nagy Károly – 800 (császár)

6 Társadalom A Mark-közösság fölbomlása A Mark-közösság fölbomlása beneficium beneficium feudum  feudalizmus feudum  feudalizmus parasztság  jobbágyság parasztság  jobbágyság

7 Az állam központi szervezete király/császár (Chlodvig: consul) király/császár (Chlodvig: consul) –Kis Pipin (751): felkenés –Nagy Károly (800): koronázás Merovingok: karizma Merovingok: karizma Karolingok: Dei gratia rex Karolingok: Dei gratia rex maior domus (udvartartás főnöke) maior domus (udvartartás főnöke) comes palatii (bíró) comes palatii (bíró) referendarius/cancellarius referendarius/cancellarius márciusi mező – májusi mező márciusi mező – májusi mező

8 A frank jog szokásjog (ewa) = laghsaga (jogkijelentés) szokásjog (ewa) = laghsaga (jogkijelentés) –leges barbarorum (Eurik ny. gót király, ca. 475) –leges Romanorum (Teoderik k. gót + Alarik ny. gót királyok, ca. 500) Jogérvényesítés Jogérvényesítés –professio iuris (személyhez fűződő jog elve) –ecclesia vivit lege Romana törvény törvény –pactus –capitulare

9 A „jogágak” családjog családjog –nagycsalád, családfői hatalom, Munt –heted-ízigleni rokonság (kard/lándzsa-orsó/guzsaly) –Házasság Morgengabe Morgengabe consensus facit nuptias consensus facit nuptias Vagyonjog Vagyonjog –Gewere (birtok/~lás) –beneficium, feudum –investitura (birtokátruházás; jelképek: rög+gyep+ág; tanúk: felpofozás!) –donatio post obitum –donatio reservato usufructu

10 Helyi igazgatás comitatus (grófság/őrgrófság) comitatus (grófság/őrgrófság) missi dominici missi dominici immunitas immunitas

11 A bírósági szervezet germán kor germán kor –Rachimburgok (a frankoknál) –„perorvoslat”: párviadal frank kor frank kor –király/comes palatii –thunginus (századbíróság) 40 naponta, 7 Rachimburg társaságában –grófi szék, 7 Schöffe (scabini) társaságában

12 A hűbériség Az uralom típusai Az uralom típusai –legális (racionális, bürokratikus) –tradicionális patriarchális patriarchális gerontokrata gerontokrata patrimoniális patrimoniális –tiszta –prebendális –hűbéri –rendi –karizmatikus tiszta tiszta mindennapivá válik mindennapivá válikIrodalom Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Oriris, Bp. 2003.

13 A hűbériség jegyei személyesség személyesség szerződéses jelleg szerződéses jelleg a szerződő felek szabadsága a szerződő felek szabadsága asszimetrikus kölcsönösség asszimetrikus kölcsönösség

14 A hűbériség típusai Láncolatos Láncolatos –hadipajzsrendszer (német) 7 fokozat 7 fokozat Leihezwang Leihezwang hűbér csak „felülről” fogadható el hűbér csak „felülről” fogadható el centrális centrális –Anglia (a normann hódítástól) –Magyarország

15 A rendiség Fogalom Fogalom –életmód, foglalkozás –vagyoni helyzet –jogállás Átmenet a hűbériségből a rendiségbe Átmenet a hűbériségből a rendiségbe –személyesség ---> érdekképviselet –országspecialitások –a parasztság helyzete pozitív kiváltságok hiánya pozitív kiváltságok hiánya gazdasági, katonai és intellektuális kiszolgáltatottság gazdasági, katonai és intellektuális kiszolgáltatottság

16 A rendek Papság („a múlt”) Papság („a múlt”) –privilegium fori –privilegium canonis –immunitas Nemesség (a „jelen”) Nemesség (a „jelen”) –adómentesség –büntető- és perjogi kiváltságok –politikai jogok Polgárság (a „jövő”) Polgárság (a „jövő”) –adókedvezmények –gazdasági-kereskedelmi kiváltságok –a pénzgazdálkodás letéteményesei –politikai jogok

17 Németország Társadalom Társadalom –papság –polgárság (a városok megerősödése, Hansa) –parasztság (Drang nach Osten) Hörige Hörige Leibeigene Leibeigene –nemesség (hadipajzsrendszer=Heerschildsordnung) (hadipajzsrendszer=Heerschildsordnung) a 13. században lezárult a 13. században lezárult

18 A német államszervezet/1 Király Király –választja a 7 választófejedelem (1438-tól: Habsburgok) –császári cím (Romzug) –hatalma mérsékelt –ius resistendi (az „igazságtalan” király fölött a fejedelmi törvényszék ítélhetett, elnök: a rajnai palotagróf) Udvari főméltóságok Udvari főméltóságok –asztalnok, lovász, kamarás, pohárnok (= örökletes birodalmi hűbérek lesznek)

19 A német államszervezet /2 Testületi intézmények Testületi intézmények –Hoftag –Reichstag (megszilárdul: 15. század) választófejedelmek választófejedelmek többi fejedelem + grófok, bárók többi fejedelem + grófok, bárók szabad és birodalmi városok szabad és birodalmi városok A tartományok A tartományok –az Aranybulla (1356) rögzíti a széttagoltságot –Landtag grófok, bárók grófok, bárók tartományi nemesek tartományi nemesek rangosabb egyháziak rangosabb egyháziak tartományi városok tartományi városok parasztság (Svájc, Tirol) parasztság (Svájc, Tirol)

20 A német államszervezet reformja „Zsigmond császár reformációja” (1439) „Zsigmond császár reformációja” (1439) 1486 1486 –országos béke –magánharc eltiltása (proscribatio) –Berthold von Henneberg (mainzi érsek, birodalmi kormányt követelt) Worms (1495) Worms (1495) –„örök” országos béke –„közönséges fillér” (birodalmi adó) –évenkénti birodalmi gyűlés –Reichskammergericht legalább bárói rangú bíró + 8 „profi” + 8 nemes bírótárs legalább bárói rangú bíró + 8 „profi” + 8 nemes bírótárs jogforrások: gemeines Recht, ius commune jogforrások: gemeines Recht, ius commune

21 A középkori német jog forrásai Szokásjog Szokásjog –Landrecht –Stadtrecht –Dorfrecht –Lehnrecht –Dienstrecht –Bergrecht –Hofrecht (Hörige) Jogkönyvek (Weistümer) Jogkönyvek (Weistümer) –Sachsenspiegel (Eike von Repgow) Landrecht Landrecht Lehnrecht Lehnrecht –Schwabenspiegel –Frankenspiegel –városi jogok gyűjteményei Törvény Törvény –birodalmi –tartományi

22 Franciaország Társadalom Társadalom –papság –nemesség (nagyhűbérurak: pair-ek) –polgárság –parasztság roturiers roturiers serfs serfs

23 A francia államszervezet/1 Király Király –választás, a 13. századtól öröklés (primogenitura) –primus inter pares –legisták: rex est imperator in regno suo (15. századtól) –moulins-i ordonnance (1566): a királyi birtokok elidegeníthetetlenek Curia regis Curia regis Főtisztségviselők Főtisztségviselők –sénéchal –kancellár

24 A francia államszervezet/2 Központi bíráskodás Központi bíráskodás –pairek bírósága  parlamentum (1308-tól: a párizsi folyamatos) cas royaux (~ hűtlenség) fellebbezés preventio Központi igazgatás Központi igazgatás –sénéchal  connetable (katonai feladatok) –kancellár  nagypecsétőr –számadási kamara –nagytanács (1497)

25 A francia államszervezet/3 A vidék A vidék –tartományúr (seigneur) –az állam szervei: prévots (elöljárók) prévots (elöljárók) baillis (felügyelők, kisnemesek közül)  bailliage baillis (felügyelők, kisnemesek közül)  bailliage –receveur (gazdasági ügyek) –lieutnants (helynökök, bíráskodás) enqueteurs (IX. Lajos) enqueteurs (IX. Lajos)

26 A francia államszervezet/4 A rendi képviseleti szervek A rendi képviseleti szervek –États Généraux (általános rendi gyűlés) 1302: első ülése 1302: első ülése 1439: állandó hadiadó 1439: állandó hadiadó 1614: utolsó ülése 1614: utolsó ülése három kúria három kúria –papság –nemesség –3. rend –notables (14. századtól) –tartományi rendi gyűlések (Burgundia, Bretagne) –egyes rendek külön gyűlései (papság)

27 Középkori francia jogforrások/1 Szokásjog (coutum) Szokásjog (coutum) –Jogföldrajz az „írott jog” országai: dél; a római jogot Párizsban oktatják (1219-ig,  Orleans) az „írott jog” országai: dél; a római jogot Párizsban oktatják (1219-ig,  Orleans) a „szokásjog országai”: észak a „szokásjog országai”: észak –jogkönyvek az első: Normandiában az első: Normandiában „Szent Lajos törvényei” (~ 1270) „Szent Lajos törvényei” (~ 1270) királyi rendelet (1454)  260 joggyűjtemény (coutumier) királyi rendelet (1454)  260 joggyűjtemény (coutumier) Philippe de Beaumanoir (~ 1280) Philippe de Beaumanoir (~ 1280) –Beauvaisis tartomány szokásjoga –szomszédos tartományok –a párizsi parlament joggyakorlata

28 Középkori francia jogforrások/2 Törvény (ordonnance) Törvény (ordonnance) –a király saját jogán alkotja –parlamenti beiktatás (registratio, lite de justice) Címzés és pecsét nélküli ordonnance Címzés és pecsét nélküli ordonnance –közigazgatás, rendészet, hadsereg, hajóhad ügyei –később (18. század)  édit

29 Anglia Társadalom Társadalom –Nemesség láncolatos hűbériség  centrális láncolatos hűbériség  centrális lovagi cím felvétele: 20 fontsterling felett kötelező lovagi cím felvétele: 20 fontsterling felett kötelező –papság –polgárság –parasztság

30 Artúr király kora

31 Anglia államszervezete/1 Király Király –normann hódítás (Hastings, 1066) –választás, öröklés, koronázás: korona eszme –„Utolsó ítélet könyve” (Domesday Book, 1086): birtokkataszter  hűbéri tartozások  adózás –Salisbury-i gyűlés (1086): centrális hűbériség

32 Anglia államszervezete/2 Központi szervek: a kezdet Központi szervek: a kezdet –curia regis –főbíró (capitalis iusticiarius) 12. századtól 12. századtól –nagytanács –sakktábla-kamara (1156-1833) kincstár kincstár főszámvevőszék főszámvevőszék –bíróságok (1873-ig: Westminster) Kincstári Bíróság Kincstári Bíróság Polgári Bíróság Polgári Bíróság Királyi Tábla Királyi Tábla Kancellári Bíróság Kancellári Bíróság Csillagkamara Bíróság (az abszolutizmus idején) Csillagkamara Bíróság (az abszolutizmus idején)

33 Az angol alkotmány fejlődése/1 A Magna Charta Libertatum főbb pontjai A Magna Charta Libertatum főbb pontjai –egyházi privilegiumok –scutagium, auxilium: csak a tanács hozzájárulásával –örökösödési illeték: a régi mérték –az alvazallusi háramlási joga megszűnik –ingatlanpereket nem von királyi bíróság elé –személy- és birtokszabadság biztosítása –jogszolgáltatási garancia –egységes súly- és mértékrendszuer –villanus: létfenntartás szavatolása A M.Ch.L. ellenállási záradéka A M.Ch.L. ellenállási záradéka –25 fős bárói tanács  4 főt delegál –40 napos türelmi idő

34 Az angol alkotmány fejlődése/2 Az Oxfordi Províziók (1258) Az Oxfordi Províziók (1258) –„őrjöngő parlament” –15 tagú államtanács  12 tagú bizottság (utóbbi: évente háromszor tanácskozik az előzővel) –24 tagú testület: segélypénzek engedélyezése

35 Az angol alkotmány fejlődése/3 A parlament kialakulása A parlament kialakulása –Monfort-parlament (1265) –mintaparlament (1295) A parlament szervezete A parlament szervezete –Közösségek Háza követválasztási jog (1430): évi 40 shilling jövedelemtől követválasztási jog (1430): évi 40 shilling jövedelemtől választhatóság (1445): született nemes választhatóság (1445): született nemes –Lordok Háza

36 Az angol alkotmány fejlődése/4 A parlament hatásköre A parlament hatásköre –adómegajánlás (előzmény: tv. a tallagium meg nem engedéséről, I. Edward, 1297) –törvényhozás –bíráskodás

37 Az angol jogforrások/1 A mertoni statutum (1236): Nolumus mutare leges Angliae. A mertoni statutum (1236): Nolumus mutare leges Angliae. Az osztott tulajdon elve (dominium directum – dominium utile) nem érvényesült. Az osztott tulajdon elve (dominium directum – dominium utile) nem érvényesült.

38 Az angol jogforrások/2 szokásjog (common law) szokásjog (common law) –precedens-jog –„jogi emlékezet” (1189) –a király bírói parancsai: writs –jogkönyvek H. Bracton: De legibus es consuetudinibus Angliae (1256) H. Bracton: De legibus es consuetudinibus Angliae (1256) Fleta (latin, 13. század) Fleta (latin, 13. század) Britton (francia) Britton (francia) évkönyvek (Year Books, 13. század végétől) évkönyvek (Year Books, 13. század végétől) Thomas Littleton (1481): az anyagi jog rendszerezője - birtokjog Thomas Littleton (1481): az anyagi jog rendszerezője - birtokjog equity (kancellár) equity (kancellár) törvény (statute) törvény (statute) –charta (ünnepélyes kiváltságlevél) –assize (+ bárói tanács ünnepélyes üléséről) –petition –bill –act rendelet (ordinance) rendelet (ordinance)

39 Az angol birtokjog/1 A kezdetek A kezdetek –folkland (az ősi, közösségi jog által szabályozott birtok) –bookland (királyi adománybirtok, elidegeníthető) –laenland (időleges, korlátozásokkal terhes birtok) A normann hódítás után A normann hódítás után –minden ingatlan királyi vagy hűbérbirtok lett –az elsőszülöttségi elv széles körben érvényesül –13. századtól: az ősiségi elv elenyészik –Quia emptores (1290): a hűbérbirtokok elidegeníthetők (a kötelezettségek átszállásával) –a „holtkézi törvény” (1279) alól királyi mentesség érvényesül –az „osztott tulajdon” sajátos értelmezése („testetlen jog” – valóságos birtok)

40 Az angol birtokjog/2 Vazallusi kötelmek Vazallusi kötelmek –lovagi hűbér –„alamizsnabirtokok” terhei (szolgálatok) –szabad paraszt hűbére (socage: pénzjáradék, szolgáltatások) –városi polgárok ingatlana (burgage) után: pénzbeli szolgáltatás –a jobbágyok (villeinage címén adóztak) A jobbágyság megszűnése A jobbágyság megszűnése –a bekerítés (mertoni statutum, 1236) korlátozott engedélyezése –II. westminsteri statutum (1285): két éves jogvesztő határidő –„mile endi program” (1381): a jobbágyság, robot megszűnik; a paraszt másolati birtokossá (copy holder) válik

41 Egyházi bíráskodás a középkorban/1 Szabad bíróválasztás érvényesült. Szabad bíróválasztás érvényesült. –világi fórumok királyi bíróságok királyi bíróságok nádori/vajdai/báni ítélőszék nádori/vajdai/báni ítélőszék városi bíróságok városi bíróságok fogott bírák (arbitri) fogott bírák (arbitri) –egyházi fórumok

42 Egyházi bíráskodás a középkorban/2 A szentszéki fórumok előnyei: A szentszéki fórumok előnyei: –szakképzett bírák –írásbeliség –az alkalmazott jog homogenitása –perorvoslat lehetősége A szentszéki fórumok hátrányai: A szentszéki fórumok hátrányai: –a végrehajtás bizonytalan –külhoni relációban: drágaság –a latinitásból adódó nehézségek

43 Egyházi bíráskodás a középkorban/3 A szentszéki fórumok A szentszéki fórumok –Sacra Rota Romana (Róma) –érseki szék (egyháztartományok) –officiolatus (egyházmegyék) –főesperesi szék (főesperesi kerületek)

44 Egyházi bíráskodás a középkorban/4 A szentszék tisztségviselői A szentszék tisztségviselői –a bíró officialis officialis vicarius generalis in spiritualibus vicarius generalis in spiritualibus –iurisperiti –procurator –advocatus –közjegyző (notarius publicus) pápai pápai császári császári –pecsétnök –küldöncök

45 Egyházi bíráskodás a középkorban/5 Egyházi kiváltságok: Egyházi kiváltságok: –privilegium fori –privilegium canonis Hatáskörök (1344): Hatáskörök (1344): –házassági ügyek, –őrködés a hit tisztasága felett, –egyháziak és nők bántalmazása, –szűzek és asszonyok megbecstelenítése, –házasságtörés (civiliter), –végrendelkezések, –özvegyi, hajadoni jog, leánynegyed.

46 Egyházi bíráskodás a középkorban /6 A keresztény házasság A keresztény házasság –előzmények, alapok –a házasság intézményének célja –fogalom: consensus facit matrimonium/nuptias –érvényesség –felbonthatatlanság

47 Egyházi bíráskodás a középkorban/7 A házasság érvénytelenségének problematikája A házasság érvénytelenségének problematikája –a kánonjogtudomány szerepe –válás hiányában: separatio a mensa e toro –a főbb érvénytelenségi okok: a consensus hiánya a consensus hiánya az elhálás elmaradása az elhálás elmaradása vis ac metus vis ac metus gyermekáldás elmaradása gyermekáldás elmaradása incestus incestus egyik fél kriminalitása egyik fél kriminalitása jogállásbeli különbség jogállásbeli különbség

48 Egyházi bíráskodás a középkorban/8 Jogforrások: Jogforrások: –Biblia, –zsinati konstitúciók, –pápai dekretálisok, –a ius novum, –jogtudósok szakvéleményei, –alkalmasint: világi kútfők.

49 Egyházi bíráskodás a középkorban/9 A kánoni per A kánoni per –alapelvek írásbeliség írásbeliség nyomozó elv (inquisitio) nyomozó elv (inquisitio) perorvoslat lehetősége perorvoslat lehetősége –„hatásköri bíráskodás”: mandatum transmissionale –a per szakaszai excepcionális szakasz (actio libelli, iudex suspectus etc.) excepcionális szakasz (actio libelli, iudex suspectus etc.) a per érdemi szakasza (litis contestatio) a per érdemi szakasza (litis contestatio)

50 Egyházi bíráskodás a középkorban/10 szankciók az egyházi eljárásban szankciók az egyházi eljárásban –kiközösítés (aggravatio, reaggravatio, anathema) –interdictum –degradatio brachium saeculare brachium saeculare

51 Jó tanulást, sikeres vizsgaidőszakot kívánok!


Letölteni ppt "EURÓPAI ALKOTMÁNY- ÉS JOGTÖRTÉNET I. Előadások a középkori európai jogtörténelemről 2006/2007. tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések