Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés 2009 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés 2009 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár."— Előadás másolata:

1 Költségvetés 2009 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár

2 A Magyar Közlöny 186. számában (2008. decem- ber 21., vasárnap) megjelent a Magyar Köztár- saság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény. A kihirdetés 2008 ősze összes vitái- nak, a költségvetési javaslat többszöri megvál- toztatásának végét jelenti, és természetesen kezdetét a helyi költségvetési rendeletek elkészí- tésének, végleges formába öntésének. A Magyar Közlöny 186. számában (2008. decem- ber 21., vasárnap) megjelent a Magyar Köztár- saság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény. A kihirdetés 2008 ősze összes vitái- nak, a költségvetési javaslat többszöri megvál- toztatásának végét jelenti, és természetesen kezdetét a helyi költségvetési rendeletek elkészí- tésének, végleges formába öntésének.

3 Az amerikai jelzálogpiacról indult pénzügyi zavarok hatására a fejlett gazdaságok zömében is – recesz- sziós félelmek miatt – 2008 őszén világgazdasági válság jegyei kerekedtek felül, növekedtek a nega- tív kockázatok, a forint ellen is nyilvánvalóan spe- kulációs törekvések jelentkeztek. Az amerikai jelzálogpiacról indult pénzügyi zavarok hatására a fejlett gazdaságok zömében is – recesz- sziós félelmek miatt – 2008 őszén világgazdasági válság jegyei kerekedtek felül, növekedtek a nega- tív kockázatok, a forint ellen is nyilvánvalóan spe- kulációs törekvések jelentkeztek. Három költségvetési javaslat született 2008 őszén, és a kormány mintegy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagot is felvett, melynek feltételeként felülvizs- gálta cselekvései mozgásterét: Három költségvetési javaslat született 2008 őszén, és a kormány mintegy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagot is felvett, melynek feltételeként felülvizs- gálta cselekvései mozgásterét:  1 százalékos csökkenéssel tervezte a GDP mennyi- ségét, a költségvetési hiányt a GDP százalékában 2,6%-ra csökkentette, ehhez azonban erőteljesen mérsékelni kellett a bérdinamikát:

4  2%-ot meghaladó reálbércsökkenést hajtott vég- re, a közszférában nem lesz bérnövekedés és a 13. havi illetmények kifizetését is felfüggesz- tette. A nyugdíjasoknak járó 13. havi nyugdíjat csak a 62. évet betöltött nyugdíjasok kapják, maximali- zált 80 ezer forint mértékben. A nyugdíjasoknak járó 13. havi nyugdíjat csak a 62. évet betöltött nyugdíjasok kapják, maximali- zált 80 ezer forint mértékben. A kormány azt állítja: az államháztartás egyen- súlyának ilyen mértékű javításával biztosítható, hogy az euró bevezetése lehetségessé váljon. A kormány azt állítja: az államháztartás egyen- súlyának ilyen mértékű javításával biztosítható, hogy az euró bevezetése lehetségessé váljon.

5 A közszféra viharos tiltakozása, demonstrációk, petíciók átadása, sztrájkfenyegetés a megegye- zés irányába kényszerítette a kormányt: A közszféra viharos tiltakozása, demonstrációk, petíciók átadása, sztrájkfenyegetés a megegye- zés irányába kényszerítette a kormányt:  a megállapodás szerint 180 ezer forintig 8,33%- nyi, felette pedig havi 15 000 forint kompenzáció illeti meg a közszféra dolgozóit.  A megállapodás egységes munkajogi és egyéb, érdekvédelmet segítő megoldásairól külön cikk keretében fogunk beszámolni. A sok negatív változás mellett megmaradt né- hány, a pedagógusok számára kedvező hatású költségvetési tétel az Új tudás-programból. A sok negatív változás mellett megmaradt né- hány, a pedagógusok számára kedvező hatású költségvetési tétel az Új tudás-programból.

6 Néhány elem bevezetése (pl. vezetők kiegészítő juttatása, az 1-7. fizetési fokozatba soroltak keresetkiegészítése) elmaradt, későbbre kerül, de továbbra is számíthatnak az integrációs rend- szerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, az SNI­gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok arra, hogy 2009 januárjától többletjuttatást kapnak. Néhány elem bevezetése (pl. vezetők kiegészítő juttatása, az 1-7. fizetési fokozatba soroltak keresetkiegészítése) elmaradt, későbbre kerül, de továbbra is számíthatnak az integrációs rend- szerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, az SNI­gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok arra, hogy 2009 januárjától többletjuttatást kapnak. Ennek módjáról, lehetőségeiről jogász kollégám írásából szerezhetnek ismereteket. Ennek módjáról, lehetőségeiről jogász kollégám írásából szerezhetnek ismereteket.

7 Az új költségvetésben is megmaradt Az új költségvetésben is megmaradt  a minőségi munkáért járó keresetkiegészítés [58. § (1) – 5 250 Ft/fő/hónap tervezési összeg],  a szakkönyvvásárláshoz kapcsolódó támogatás [58. § (2) – 14 000 Ft/fő tervezési öszszeg],  a pedagógus-szakvizsga, ‑ továbbképzés, szakmai szolgáltatások támogatása (8. számú melléklet I/1. – 11 700 Ft/fő/év tervezési összeg). A legfontosabb normatívákat táblázatban közöl- jük. A legfontosabb normatívákat táblázatban közöl- jük. Az önkormányzatokkal folytatandó egyeztetések érvanyagához fontosak a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10/B. pontjai. Az önkormányzatokkal folytatandó egyeztetések érvanyagához fontosak a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10/B. pontjai.

8 „E jogcímek (a 3. sz. mell. 15-17. pontja – H. P.) tartalmazzák a Közoktatási törvényhez és végre- hajtó rendeletében meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül: „E jogcímek (a 3. sz. mell. 15-17. pontja – H. P.) tartalmazzák a Közoktatási törvényhez és végre- hajtó rendeletében meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül:  a diáksporthoz,  szabadidős programok szervezéséhez,  kulturális neveléshez,  továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz,  a szakkönyvvásárláshoz,  a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítéshez,  a pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevé- teléhez kapcsolódó hozzájárulást.”

9 Tudjuk, hogy sok önkormányzat főleg ezeken szeretne spórolni, de ez törvénytelen. Tudjuk, hogy sok önkormányzat főleg ezeken szeretne spórolni, de ez törvénytelen. Mindenki előtt ismeretes, hogy ezek a norma- tívák nem elegendőek az önkormányzati felada- tok végrehajtására, de az önkormányzati törvény csak központi támogatást, segítséget ígér a tel- jesítésükhöz. Mindenki előtt ismeretes, hogy ezek a norma- tívák nem elegendőek az önkormányzati felada- tok végrehajtására, de az önkormányzati törvény csak központi támogatást, segítséget ígér a tel- jesítésükhöz. 2009 nagyon nehéz év lesz. A kompenzáció és néhány új pedagógus-bérelem ugyan a központi költségvetésből kerül bevezetésre, de a norma- tívák takarékossági okokból való csökkentése továbbra is a helyi erőforrások nagyobb méretű bevonását teszi szükségessé. 2009 nagyon nehéz év lesz. A kompenzáció és néhány új pedagógus-bérelem ugyan a központi költségvetésből kerül bevezetésre, de a norma- tívák takarékossági okokból való csökkentése továbbra is a helyi erőforrások nagyobb méretű bevonását teszi szükségessé.

10 Sajnos a gyereklétszám apadása is prog- nosztizálható, ez újabb osztály-csoportvesz- teséget okoz, ami munkaerő­ és foglalkoz- tatási gondokat indukál. A folyamatok törvényes lebonyolítására kemény, fájdalmas szakszervezeti fellé- pést követel.

11 Amit az önkormányzatokról tudni érdemes A helyi önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyi-gazdasági helyzetük jellemzői I. A helyi önkormányzatok bevételeinek, az önkormányzatok által kivetett helyi adó- bevételek valamint az önkormányzatok ki- adásainak alakulása A helyi önkormányzatok bevételeinek, az önkormányzatok által kivetett helyi adó- bevételek valamint az önkormányzatok ki- adásainak alakulása

12 A helyi önkormányzatok bevételei 2004-2008. (millió forint) B E V É T E L E K 2004. évi teljesítés 2005. évi teljesítés 2006. évi teljesítés 2007. évi teljesítés 2008. évi tervezett Helyi adók 367 184,2397 923,4448 936,3505 300,0562 500,0 ebből: iparűzési adó 310 535,6334 077,0380 158,3427 133,6479 000,0 Személyi jövedelemadó 455 765,2439 932,1460 748,3494 276,2571 078,8 Gépjárműadó 45 940,849 176,851 266,062 432,162 000,0 Átengedett bevételek összesen501 995,3489 302,9512 284,9556 993,3633 728,8 Saját folyó és átengedett bevételek összesen1 249 960,51 284 167,91 366 462,41 470 690,81 614 728,8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 219 205,3271 960,6340 272,4291 334,0460 000,0 Állami hozzájárulások és támogatások összesen 768 970,2881 374,1867 118,8860 326,5777 556,7 Államháztartáson belüli átutalások összesen409 432,8425 603,8448 831,5426 560,3412 500,0 - ebből Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök 374 051,2385 088,2385 569,5372 266,6393 500,0 GFS rendszerű bevételek összesen2 673 498,82 891 041,53 053 416,23 080 757,23 286 785,5 Tárgyévi bevételek összesen2 761 175,83 010 343,63 245 135,83 349 961,53 405 791,0 Állami támogatás és SZJA bevétel együtt1 224 735,41 321 306,21 327 867,11 354 602,71 348 635,5 Forrás: költségvetési beszámolók

13 A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a GFS-rendszerű (azaz hitelműveletek nélküli) be- vételek 2004-től folyamatos emelkedést mu- tatnak. A bevételeken belül jelentős részt kép- viselnek az átengedett bevételek (személyi jöve- delemadó bevétel, gépjárműadó bevétel), vala- mint az állami támogatások és hozzájárulások. Ezen felül az önkormányzatok helyi adó bevé- telei is jelentősek, azon belül legmeghatározóbb az iparűzési adóból származó összeg. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a GFS-rendszerű (azaz hitelműveletek nélküli) be- vételek 2004-től folyamatos emelkedést mu- tatnak. A bevételeken belül jelentős részt kép- viselnek az átengedett bevételek (személyi jöve- delemadó bevétel, gépjárműadó bevétel), vala- mint az állami támogatások és hozzájárulások. Ezen felül az önkormányzatok helyi adó bevé- telei is jelentősek, azon belül legmeghatározóbb az iparűzési adóból származó összeg.

14 Az önkormányzatok működésének bevételi oldala (1991-2008)

15 Az önkormányzatok által kivetett helyi adók alakulása 2004-2007 (milliárd forint) Helyi adó megnevezése Az adófajtát választó önkormányza- tok száma (2007) 2004. évi bevétel 2005. évi bevétel 2006. évi bevétel 2007. évi bevétel Változás 2007/2006 (%) Építményadó115138,244,447,954,61,14 Telekadó4225,35,25,76,91,21 Magánszemélyek kommunális adója22337,28,08,39,11,10 Vállalkozók kommunális adója7001,2 1,3 1,00 Idegenforgalmi adó7174,75,15,66,31,13 Iparűzési adó2676310,5334,0380,2427,11,12 Helyi adót beve- zető önkormány- zatok száma, ki- vetett adó ösz- szege3119367,1397,9449505,31,13 Forrás: Pénzügyminisztérium

16 Látható, hogy a helyi önkormányzatok ál- tal kivetett helyi adó mértéke 2004. és 2007. között folyamatos emelkedést mu- tat. A helyi adókon belül legmeghatá- rozóbb a helyi iparűzési adó mértéke, és ezt az adónemet választja a legtöbb ön- kormányzat. Sok önkormányzat veti ki a magánszemélyek kommunális adóját is, azonban az ebből származó bevétel nem jelentős. Látható, hogy a helyi önkormányzatok ál- tal kivetett helyi adó mértéke 2004. és 2007. között folyamatos emelkedést mu- tat. A helyi adókon belül legmeghatá- rozóbb a helyi iparűzési adó mértéke, és ezt az adónemet választja a legtöbb ön- kormányzat. Sok önkormányzat veti ki a magánszemélyek kommunális adóját is, azonban az ebből származó bevétel nem jelentős.

17 A helyi önkormányzatok működésének kiadási oldala (1991-2008 tervezett) K I A D Á S O K2004200520062007 2008. évi tervezett Személyi juttatások összesen986 085,41 066 137,91 113 502,01 122 656,01 125 560,0 Társadalombiztosítási és mun- kaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás 324 015,4346 625,3351 426,8355 234,0355 180,0 Dologi kiadások összesen708 045,4744 871,6809 242,7796 561,7855 750,0 Folyó (működési) kiadások összesen 2 018 146,22 157 634,82 274 171,52 274 451,62 336 490,0 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen 448 737,4562 398,3682 089,5583 680,1752 389,0 Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen 211 269,6240 449,5238 083,5262 878,1295 961,0 Folyó, felhalmozási és tőke jel- legű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások össze- sen 2 678 153,22 960 482,63 194 344,53 121 009,83 384 840,0 GFS rendszerű kiadások összesen 2 689 963,02 972 416,93 209 926,43 134 615,23 397 840,0

18

19 Bölcsődék és közoktatási intéz- mények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Fejezeti maradvány átcsoportosítása révén 2008- ban év közben lehetőség nyílt a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő bölcsődék, óvo- dák, iskolák támogatására (bölcsőde esetében elemi infrastruktúra-fejlesztés, óvodás esetében kapacitásbővítés is, iskola esetében épület fel- újítása (fizikai állagjavítás), a műszaki színvonal emelése, átépítés, akadálymentesítés.) Fejezeti maradvány átcsoportosítása révén 2008- ban év közben lehetőség nyílt a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő bölcsődék, óvo- dák, iskolák támogatására (bölcsőde esetében elemi infrastruktúra-fejlesztés, óvodás esetében kapacitásbővítés is, iskola esetében épület fel- újítása (fizikai állagjavítás), a műszaki színvonal emelése, átépítés, akadálymentesítés.) E célra a rendelkezésre álló keret 1 600 millió forint volt. E célra a rendelkezésre álló keret 1 600 millió forint volt.

20 A Minisztériumba érkezett támogatási igények elbírálását követően Miniszter Úr bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 9 pályá- zót összesen 90 millió forint összegű támoga- tásban, bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 9 pályá- zót összesen 90 millió forint összegű támoga- tásban, óvodák infrastrukturális fejlesztésére 80 pályázót (116 települést érintően) összesen 1 023 millió forint összegű támogatásban, és óvodák infrastrukturális fejlesztésére 80 pályázót (116 települést érintően) összesen 1 023 millió forint összegű támogatásban, és általános iskolák felújítására 39 pályázót (41 települést érintően) összesen 487 millió forint támogatásban részesített. általános iskolák felújítására 39 pályázót (41 települést érintően) összesen 487 millió forint támogatásban részesített.

21 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támoga- tása, az itt élő lakosok magasabb színvonalú szol- gáltatásokhoz való hozzájutásának támogatása a Kormányprogramban is kiemelt hangsúly kap. A támogatás célja, hogy ezen kistérségekben élő gyermekek, tanulók ellátása, oktatása minél maga- sabb színvonalon történhessen meg, különös fi- gyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének növelé- sére.

22 millió forint MEGNEVE- ZÉS Eredeti előirány- zat Átcsopor- tosítás révén megnöve- kedett új előirányzat 2008.év- ben kiutalt támoga- tás A pályázat 2008. évi eredményéről Beérkezett kérelmek Támoga- tottak száma Megítélt támoga- tási összeg Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktu- rális fejlesz- tése a leg- hátrányo- sabb hely- zetű kistér- ségekben 0,01 600,0 Bölcsőde: 18 Óvoda: 126 Általános iskola: 92 Bölcsőde: 9 Óvoda: 80 Általános iskola: 39 Bölcsőde: 90 millió forint Óvoda: 1023 millió forint Általános iskola: 487 millió forint Forrás: Önkormányzati Minisztérium

23 A 2009. évi előirányzat alakulása A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi ki- sebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2009-ben hitel nélkül 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi ki- sebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2009-ben hitel nélkül 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami tá- mogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – közel 1 290,0 milliárd forintot biz- tosít, amely a 2008. évi korrigált előirányzathoz képest közel 3%-kal, 38,3 milliárd forinttal magasabb (2009. év bázisa 1 251,7 milliárd forint). Ehhez a központi költségvetés – állami tá- mogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – közel 1 290,0 milliárd forintot biz- tosít, amely a 2008. évi korrigált előirányzathoz képest közel 3%-kal, 38,3 milliárd forinttal magasabb (2009. év bázisa 1 251,7 milliárd forint).

24 A törvény által biztosított többletforrások: az „Út a munkához” program: a közcélú mun- ka szervezési és egyéb nem személyi kiadások finanszírozására várhatóan 7,5 milliárd forintot biztosít; az „Út a munkához” program: a közcélú mun- ka szervezési és egyéb nem személyi kiadások finanszírozására várhatóan 7,5 milliárd forintot biztosít; „Új Tudás - Műveltséget Mindenkinek” program: közel 12 milliárd forint; „Új Tudás - Műveltséget Mindenkinek” program: közel 12 milliárd forint; a „Legyen jó a gyerekeknek” program 1,2 milliárd forint többletforrást jelent; a „Legyen jó a gyerekeknek” program 1,2 milliárd forint többletforrást jelent; a többcélú kistérségi társulások támogatása 2,7 milliárd forinttal növekszik az előző évhez képest, így közel 30,8 milliárd forintra változik; a többcélú kistérségi társulások támogatása 2,7 milliárd forinttal növekszik az előző évhez képest, így közel 30,8 milliárd forintra változik;

25 az önkormányzatok működőképességét biztosító előirányzatok: ÖNHIKI támogatás 500 millió fo- rinttal 13 milliárd forintra emelkedik, a működés- képtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcí- men változatlanul 1,4 milliárd forint áll rendelke- zésre, mely év közben átcsoportosítással emelhető; az önkormányzatok működőképességét biztosító előirányzatok: ÖNHIKI támogatás 500 millió fo- rinttal 13 milliárd forintra emelkedik, a működés- képtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcí- men változatlanul 1,4 milliárd forint áll rendelke- zésre, mely év közben átcsoportosítással emelhető; EU Önerő Alap előirányzat 16,6 milliárd forint, mely 1,5 milliárd forintos emelkedést jelent az előző évhez képest; EU Önerő Alap előirányzat 16,6 milliárd forint, mely 1,5 milliárd forintos emelkedést jelent az előző évhez képest; a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk- turális fejlesztésének, közösségi buszok beszerzése támogatása 17%-kal emelkedik (a 2008. évi 3,5 milliárd forint helyett 2009-ben 4,1 milliárd forint). a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk- turális fejlesztésének, közösségi buszok beszerzése támogatása 17%-kal emelkedik (a 2008. évi 3,5 milliárd forint helyett 2009-ben 4,1 milliárd forint).

26 A többcélú kistérségi társulások 2009. évi szabályozásának főbb változásai 2009. évben is folytatódik a többcélú kistérségi tár- sulások ösztönzése. A 2008. évi szabályozáshoz ké- pest a változások elsősorban a többcélú kistérségi társulások közvetlen feladatellátásának és a valós együttműködések ösztönzésének irányába hatnak. 2009. évben is folytatódik a többcélú kistérségi tár- sulások ösztönzése. A 2008. évi szabályozáshoz ké- pest a változások elsősorban a többcélú kistérségi társulások közvetlen feladatellátásának és a valós együttműködések ösztönzésének irányába hatnak. A többcélú kistérségi társulások 2009. évi tá- mogatása közel 30,8 milliárd forintra változik, amely a 2008. évi 28,1 milliárd forintos előirány- zathoz képest emelkedést jelent. Veres János pénz- ügyminiszter úrnak a gazdasági válság miatt benyúj- tott módosító javaslatában szereplő 24,5 milliárd fo- rintos előirányzathoz képest ez több mint 6 milliárd forintos emelkedés. A többcélú kistérségi társulások 2009. évi tá- mogatása közel 30,8 milliárd forintra változik, amely a 2008. évi 28,1 milliárd forintos előirány- zathoz képest emelkedést jelent. Veres János pénz- ügyminiszter úrnak a gazdasági válság miatt benyúj- tott módosító javaslatában szereplő 24,5 milliárd fo- rintos előirányzathoz képest ez több mint 6 milliárd forintos emelkedés.

27 A többletforrásoknak köszönhetően több elő- irányzat fajlagos összegének rendezésére kerül- hetett sor a „Veres-féle” módosítóhoz képest. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít- ségnyújtás esetében a fajlagos összeg 2008-hoz képest kis mértékben emelkedett is. A többletforrásoknak köszönhetően több elő- irányzat fajlagos összegének rendezésére kerül- hetett sor a „Veres-féle” módosítóhoz képest. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít- ségnyújtás esetében a fajlagos összeg 2008-hoz képest kis mértékben emelkedett is. A többcélú kistérségi társulások által legkritiku- sabbnak ítélt változások (általános működési támogatás, oktatási kiegészítő támogatások) kiigazításra kerültek. A többcélú kistérségi társulások által legkritiku- sabbnak ítélt változások (általános működési támogatás, oktatási kiegészítő támogatások) kiigazításra kerültek.

28 Lényegesebb változások: A szociális törvény módosításának hatására a támo- gató és közösségi szolgálat kikerül a kötelező felada- tok közül. Így a többcélú kistérségi társulás a támo- gatás érdekében, az ellátandó három alapszol- gáltatási feladatot a szociális étkeztetés, család- segítés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátások közül választhatja. A szociális törvény módosításának hatására a támo- gató és közösségi szolgálat kikerül a kötelező felada- tok közül. Így a többcélú kistérségi társulás a támo- gatás érdekében, az ellátandó három alapszol- gáltatási feladatot a szociális étkeztetés, család- segítés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátások közül választhatja. 2010. évtől a többcélú kistérségi társulások által el- látási szerződés, illetve külön megállapodás kereté- ben szervezett feladatellátás nem lesz támogatott, mely a kötelező önkormányzati feladatot intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása irányába kíván hatni (javaslatunk szerint e szabály már 2009-től hatályban lett volna, az Országgyűlés azonban támogatta azt a módosító javaslatot, amely 2010-től vezeti be a korlátozást). 2010. évtől a többcélú kistérségi társulások által el- látási szerződés, illetve külön megállapodás kereté- ben szervezett feladatellátás nem lesz támogatott, mely a kötelező önkormányzati feladatot intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása irányába kíván hatni (javaslatunk szerint e szabály már 2009-től hatályban lett volna, az Országgyűlés azonban támogatta azt a módosító javaslatot, amely 2010-től vezeti be a korlátozást).

29 Adatok a többcélú kistérségi társulások támogatásairól, feladatellátásáról A többcélú kistérségi társulások 2009. évi támogatásai ágazatonként (millió forint) Megnevezés: 2008. évi OGY-előirányzat Veres-féle módosító javaslat szerint 2009. évi OGY-előirányzat Igazgatási támogatások (általános +belső ellenőr) 5 404,6 3 772,65 189,0 Közoktatási támogatások13 185,8 1 205515 657,9 Szociális és gyermek- védelmi támogatások 7 561,9 6 971,77 834,8 Kulturális támogatások (mozgókönyvtár) 1 943,5 1 694,82 070,9 Összesen:28 095,8 24 494,130 752,6 Forrás: 2009. évi költségvetési törvény

30 TáblázatokTáblázatok

31 Az önkormányzatok közoktatással összefüggő állami költségvetési forrásainak ellenőrzése (válogatás) A) Számítások a közoktatás új finanszírozási rendjével kapcsolatban A 3. sz. melléklet 15. – közoktatási alaphozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumi neveléshez, az általános iskolai napköziotthoni, tanulószobai oktatáshoz)

32

33 B) Egyéb források

34 C) A közalkalmazotti illetménytábla bértételei forintban (Ft/hó) A 321/2008. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján 2009. január 1-jétől a minimálbér 71 500 Ft. A középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben (B, C, D) január 1-jétől 87 000 Ft, július 1-jétől 87 500 Ft. [Az A/1–3., a B/1–7., a C/1–6. és a D/1–5. fokozatban a kötelező illetményt a besorolás új sorában a minimálbérhez ki kell egészíteni.]

35 A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 8. számú melléklet I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1.Pedagógus-szakvizsga, -továbbképzés támogatása Előirányzat: 1 647,4 millió Ft Fajlagos összeg: 11 700 Ft/fő/év Fő = pedagógus 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. szerint használható fel. 2.A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevé- kenysége Előirányzat: 500,0 millió Ft megyei (fővárosi) fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható megyei (fővárosi) fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható feladattervet, pénzügyi tervet kell készíteni, amely az elszámolás alapja feladattervet, pénzügyi tervet kell készíteni, amely az elszámolás alapja

36 3.Pedagógiai szakszolgálat Előirányzat: 3764,8 millió Ft Fajlagos összeg: 970 000 Ft/fő/év. 4.Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Előirányzat? 494,8 millió Ft Fajlagos összeg: 430 forint/tanuló/év A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e tör- vény 3. számú mellékletének 15. b)-d) pontjaiban meg- határozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §- ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e tör- vény 3. számú mellékletének 15. b)-d) pontjaiban meg- határozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §- ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.

37 IV. A többcélú kistérségi társulások támo- gatása Előirányzat: 30 752,61 millió Ft. 2.2. A többcélú kistérségi társulások közok- tatási feladatainak támogatása 2.2. A többcélú kistérségi társulások közok- tatási feladatainak támogatása 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közok- tatási feladat ellátásában részt vevő önkor- mányzatok saját vagy társulásaik fenntar- tásában működő közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek. A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közok- tatási feladat ellátásában részt vevő önkor- mányzatok saját vagy társulásaik fenntar- tásában működő közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.

38 Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intéz- mények fenntartásáról Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intéz- mények fenntartásáról – a többcélú kistérségi társulás, – a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi tár- sulások, vagy –a települési önkormányzatok önállóan gondos- kodnak.  Az egyes települési önkormányzatok által önál- lóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.

39 a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támo- gatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 Ft/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra. Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 72 000 Ft/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra.

40 Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: 79 000 Ft/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra. b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: 72 000 forint/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra.

41 ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával bizto- sítja. E támogatás szempontjából iskolabusz- szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybe- vétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával bizto- sítja. E támogatás szempontjából iskolabusz- szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybe- vétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.

42 bb) A támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, is- kolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, ta- nulók utaztatását iskolabusz működte- tésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vá- sárlásával biztosítja. bb) A támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, is- kolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, ta- nulók utaztatását iskolabusz működte- tésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vá- sárlásával biztosítja.

43 c) A többcélú kistérségi társulás által fenn- tartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás c) A többcélú kistérségi társulás által fenn- tartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra.

44 A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől kü- lönböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szak- képzés elméleti képzésére bejáró tanulók után ve- hető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakó- helye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe. A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől kü- lönböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szak- képzés elméleti képzésére bejáró tanulók után ve- hető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakó- helye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe.

45 d) Tagintézményi támogatás d) Tagintézményi támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: 28 000 Ft/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra. A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintéz- ményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfo- lyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja sze- rinti feltételeknek. A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintéz- ményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfo- lyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja sze- rinti feltételeknek.

46 A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az álta- lános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal mű- ködik. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagin- tézménynek tekintendő. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az álta- lános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal mű- ködik. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagin- tézménynek tekintendő.

47 e) Kistelepülési tagintézményi támogatás e) Kistelepülési tagintézményi támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: 28 000 forint/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra. ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intéz- mény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvo- da, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, ta- nulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intéz- mény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvo- da, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, ta- nulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.

48 A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény leg- feljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenn- tartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény leg- feljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenn- tartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társa- dalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el- maradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő tagintéz- ménybe járó eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társa- dalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el- maradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő tagintéz- ménybe járó  eba) óvodás gyermekek,  ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után.

49 Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási intéz- mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott fel- tételnek megfeleljen és a tanulók integrációs ne- velése 5. évfolyamtól biztosított legyen. Az érin- tett általános iskolai tagintézményben a kistele- pülési tagintézményi támogatás igénybevéte- lének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzett- séggel rendelkező pedagógusok tartsák meg. Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási intéz- mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott fel- tételnek megfeleljen és a tanulók integrációs ne- velése 5. évfolyamtól biztosított legyen. Az érin- tett általános iskolai tagintézményben a kistele- pülési tagintézményi támogatás igénybevéte- lének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzett- séggel rendelkező pedagógusok tartsák meg.

50 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra. Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanács- adás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő fel- készítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanács- adás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő fel- készítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő/év – 2009. évben időarányosan 4 hónapra, – 2010. évben időarányosan 8 hónapra.

51 A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti peda- gógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellá- tásának megszervezése esetén azon ellátottak után ve- heti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyíl- vántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során leg- alább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti peda- gógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellá- tásának megszervezése esetén azon ellátottak után ve- heti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyíl- vántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során leg- alább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: – logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, – nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gon- dozás esetén 2009. évben legalább hat alkalommal, –továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2008/2009. tanévben legalább egy alkalommal, –gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo- zás, fejlesztő felkészítés esetén a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben.

52 A többcélú kistérségi társulás a nevelési ta- nácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszol- gálati feladatok esetében az alaptámogatás más- félszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Neve- lési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrő- vizsgálatán részt vevők támogatás szem-pont- jából nem vehetők figyelembe. A többcélú kistérségi társulás a nevelési ta- nácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszol- gálati feladatok esetében az alaptámogatás más- félszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Neve- lési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrő- vizsgálatán részt vevők támogatás szem-pont- jából nem vehetők figyelembe.

53 A többcélú kistérségi társulás a vállalt közok- tatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormány- zati társulás fenntartásában működő intézmény /intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A köz- oktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek meg- felelő intézmények működési és fejlesztési kia- dásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel. A többcélú kistérségi társulás a vállalt közok- tatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormány- zati társulás fenntartásában működő intézmény /intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A köz- oktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek meg- felelő intézmények működési és fejlesztési kia- dásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.

54 A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 5. számú melléklet 6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Előirányzat: 1 100,0 millió forint/év a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelési- oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a 2008/2009. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kétnyelvű nemzeti- ségi oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolya- mig bevezették, továbbá a csak szlovén nemzetiségi nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is. a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelési- oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a 2008/2009. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kétnyelvű nemzeti- ségi oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolya- mig bevezették, továbbá a csak szlovén nemzetiségi nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is.

55 b) Igényelhetik azok az 1 100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatá- rozott feltételeknek megfelelően biztosítani. b) Igényelhetik azok az 1 100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatá- rozott feltételeknek megfelelően biztosítani. c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvű, nem- zetiségi két nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató is- kolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a kisebb- ségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvű, nem- zetiségi két nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató is- kolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a kisebb- ségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.

56 d) Ignyelhetik a helyi önkormányzatok a szom- szédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi ve- gyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) kormányhatáro- zattal kihirdetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás feladataihoz. d) Ignyelhetik a helyi önkormányzatok a szom- szédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi ve- gyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) kormányhatáro- zattal kihirdetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás feladataihoz. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy az e pontban meghatározott támo- gatások igénylésének, döntési rendszerének, fo- lyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véle- ményének kikérésével, valamint az önkormány- zati miniszter egyetértésével – 2009. február 15- ig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy az e pontban meghatározott támo- gatások igénylésének, döntési rendszerének, fo- lyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véle- ményének kikérésével, valamint az önkormány- zati miniszter egyetértésével – 2009. február 15- ig rendeletben állapítsa meg.

57 15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítá- sának támogatása 15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítá- sának támogatása a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támoga- tása a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támoga- tása Előirányzat: 1 000,0 millió forint/év A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett 2009. évi középszintű érettségi vizsgán részt vevők létszáma alapján, az érettségi vizsga megszer- vezéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján. A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett 2009. évi középszintű érettségi vizsgán részt vevők létszáma alapján, az érettségi vizsga megszer- vezéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján. b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Előirányzat: 570,0 millió forint/év A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási intézmé- nyekben szervezett 2009. évi szakmai vizsgák le- bonyolításához. A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási intézmé- nyekben szervezett 2009. évi szakmai vizsgák le- bonyolításához.

58 Az a)–b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meg- határozott ingyenes vizsgák után vehető igény- be. Az a)–b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meg- határozott ingyenes vizsgák után vehető igény- be. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügy- miniszter, valamint a szociális és munkaügyi mi- niszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügy- miniszter, valamint a szociális és munkaügyi mi- niszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

59 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támo- gatások 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támo- gatások a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támoga- tása a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támoga- tása Előirányzat: 3 800,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló fog- lalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intéz- mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában megha- tározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fej- lesztő programhoz. A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló fog- lalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intéz- mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában megha- tározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fej- lesztő programhoz. b) Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igé- nyű tanulók támogatása b) Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igé- nyű tanulók támogatása Előirányzat: 803,0 millió forint/év

60 A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglal- koztatásához, ellátásához a következő jogcíme- ken: A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglal- koztatásához, ellátásához a következő jogcíme- ken: –a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve- léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és a ta- nulók differenciált tankönyvvásárlási támogatá- sához, –a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) be- kezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató okta- táshoz, –Arany János Szakiskolai Kollégiumi programhoz,

61 –olyan nem magyar állampolgár tanköteles ta- nulók oktatásához, akik számára – a Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében – köz- ponti pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást, –a gyermek gyógyüdülőben, egészségügyi intéz- ményben, rehabilitációs intézményben gyógyke- zelés alatt álló tanulók támogatásához, –az esélyegyenlőség érvényesülésének közokta- tásban történő előmozdítását szolgáló egyes in- tézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskola-pszicho- lógusi hálózat – 2009 szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú kistér- ségi társulásokban, –pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez.

62 17. Köoktatás-fejlesztési célok támogatása 17. Köoktatás-fejlesztési célok támogatása a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat: 5 000,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenn- tartott közoktatási intézményekben meglévő berende- zések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, infor- matikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszer- zésekre igényelhetik. A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenn- tartott közoktatási intézményekben meglévő berende- zések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, infor- matikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszer- zésekre igényelhetik. b) Minőségbiztosítás-mérés, ­ ‑ értékelés, ‑ ellenőrzés tá- mogatása b) Minőségbiztosítás-mérés, ­ ‑ értékelés, ‑ ellenőrzés tá- mogatása Előirányzat: 600,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mérési, értékelési, el- lenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések ke- retében átlag alatti teljesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik. A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mérési, értékelési, el- lenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések ke- retében átlag alatti teljesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.

63 c) Teljesítménymotivációs pályázati alap c) Teljesítménymotivációs pályázati alap Előirányzat: 1 100,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendel- keznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)–(11) bekezdésében meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 85. §-ának (7) be- kezdésében meghatározott önkormányzati minőségirá- nyítási programmal. A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendel- keznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)–(11) bekezdésében meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 85. §-ának (7) be- kezdésében meghatározott önkormányzati minőségirá- nyítási programmal. Feltétel az is, hogy az intézményi minőségirányítási prog- ramot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, vala- mint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti tel- jesítményértékelési rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként. Feltétel az is, hogy az intézményi minőségirányítási prog- ramot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, vala- mint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti tel- jesítményértékelési rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként.

64 A támogatás az engedélyezett intézményi peda- góguslétszám alapján igényelhető, a létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidőszervezői létszámot, illetve szakértői és ügyintéző szakértői létszámot is. A támogatás az engedélyezett intézményi peda- góguslétszám alapján igényelhető, a létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidőszervezői létszámot, illetve szakértői és ügyintéző szakértői létszámot is. A támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét nö- veli és ennek keretében történhet a felhasz- nálása. Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy sze- mélynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás összegének há- romszorosa. A támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét nö- veli és ennek keretében történhet a felhasz- nálása. Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy sze- mélynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás összegének há- romszorosa.

65 Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendsze- rének, folyósításának, elszámolásának és el- lenőrzésének részletes szabályait – a pénz- ügyminiszter, valamint a szociális és munka- ügyi miniszter véleményének kikérésével, to- vábbá az önkormányzati miniszter egyetér- tésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendsze- rének, folyósításának, elszámolásának és el- lenőrzésének részletes szabályait – a pénz- ügyminiszter, valamint a szociális és munka- ügyi miniszter véleményének kikérésével, to- vábbá az önkormányzati miniszter egyetér- tésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

66 19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása Előirányzat: 860,0 millió forint/év A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok a közok- tatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szó- ló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10–14/F. §-ban meg- határozott eljárásban a „Minősített alapfokú művészet- oktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intéz- mények működtetésére, fejlesztésére. A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok a közok- tatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szó- ló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10–14/F. §-ban meg- határozott eljárásban a „Minősített alapfokú művészet- oktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intéz- mények működtetésére, fejlesztésére. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle- tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké- résével, valamint az önkormányzati miniszter egyet- értésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle- tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké- résével, valamint az önkormányzati miniszter egyet- értésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

67 20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk- turális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk- turális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Előirányzat: 4 100,0 millió forint Támogatást igényelhet: Támogatást igényelhet:  a) a települési önkormányzat, intézményi társulás szék- hely önkormányzata, továbbá többcélú kistérségi tár- sulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infra- strukturális fejlesztésére;  b) a települési önkormányzat, intézményi társulás szék- hely önkormányzata, továbbá többcélú kistérségi társu- lás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmé- nyek infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistér- ségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek;  c) az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistér- ségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítá- sára alkalmas közösségi busz beszerzésére.

68 21. Gyermekszegénység elleni program kereté- ben nyári étkeztetés biztosítása 21. Gyermekszegénység elleni program kereté- ben nyári étkeztetés biztosítása Előirányzat: 2 400,0 millió forint Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkezte-tését biztosító települési önkormány- zatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszak- ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- ben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkezte-tését biztosító települési önkormány- zatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszak- ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- ben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi mi- niszter, hogy a támogatás elosztásának részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint az ön- kormányzati miniszter véleményének kikérésével – 2009. április 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi mi- niszter, hogy a támogatás elosztásának részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint az ön- kormányzati miniszter véleményének kikérésével – 2009. április 15-éig rendeletben állapítsa meg.

69 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása Előirányzat: 25 977,5 millió forint Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munka- vállalói részére – jogszabály alapján – járó külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére. Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munka- vállalói részére – jogszabály alapján – járó külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére. A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a kormány rendeletet ad ki. A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a kormány rendeletet ad ki.

70 24. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a peda- gógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 24. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a peda- gógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkal- mazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok diffe- renciált anyagi ösztönzéséhez. A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkal- mazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok diffe- renciált anyagi ösztönzéséhez. a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézmé- nyekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézmé- nyekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Előirányzat: 3 720,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az ál- taluk fenntartott közoktatási intézményekben – az enge- délyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a köz- oktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrá- nyos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai ne- velésében és oktatásában vesznek részt. A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az ál- taluk fenntartott közoktatási intézményekben – az enge- délyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a köz- oktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrá- nyos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai ne- velésében és oktatásában vesznek részt.

71 b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel fog- lalkozó gyógypedagógusok támogatása b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel fog- lalkozó gyógypedagógusok támogatása Előirányzat: 950,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényel- hetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé- nyekben – az engedélyezett intézményi létszá- mon belül – foglalkoztatott azon közalkal- mazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai neve- lésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, valamint szakszolgálati ellátásában vesznek részt és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meg- határozottak szerint gyógypedagógiai pótlékra jogosultak. A támogatást a helyi önkormányzatok igényel- hetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé- nyekben – az engedélyezett intézményi létszá- mon belül – foglalkoztatott azon közalkal- mazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai neve- lésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, valamint szakszolgálati ellátásában vesznek részt és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meg- határozottak szerint gyógypedagógiai pótlékra jogosultak.

72 c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Előirányzat: 2 545,0 millió forint/év A támogatást igényelhetik a helyi önkormány- zatok azok után az – általuk fenntartott – isko- lákban osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalma- zottak után, akik a 138/1992. (X. 8.) Korm. Ren- delet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján osz- tályfőnöki pótlékra jogosultak. A támogatást igényelhetik a helyi önkormány- zatok azok után az – általuk fenntartott – isko- lákban osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalma- zottak után, akik a 138/1992. (X. 8.) Korm. Ren- delet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján osz- tályfőnöki pótlékra jogosultak. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy az a)–c) pontok alatti támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításá- nak, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. március 15-éig rendelet- ben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi- niszter, hogy az a)–c) pontok alatti támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításá- nak, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – 2009. március 15-éig rendelet- ben állapítsa meg.

73 25. Komprehenzív iskolamodellek támogatása 25. Komprehenzív iskolamodellek támogatása Előirányzat: 271,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai feladatok megszervezésé- hez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, kompre- henzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kez- dődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében fog- laltak szerint. A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai feladatok megszervezésé- hez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, kompre- henzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kez- dődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében fog- laltak szerint. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész- letes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének ki- kérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetér- tésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész- letes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének ki- kérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetér- tésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

74 26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy- tizenkettedik évfolyamán 26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy- tizenkettedik évfolyamán Előirányzat: 50,0 millió forint szeptember 1-jétől december 31-éig 4 hónapra A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pá- lyaorientáció és gyakorlati oktatásban részt vevők után igényelheti, az etörvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pá- lyaorientáció és gyakorlati oktatásban részt vevők után igényelheti, az etörvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha az érintett tanulók esetében az iskola pedagógiai prog- ramjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. az érintett tanulók esetében az iskola pedagógiai prog- ramjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle- tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké- résével, valamint az önkormányzati miniszter egye- tértésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle- tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké- résével, valamint az önkormányzati miniszter egye- tértésével – 2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

75 27. Óvodáztatási támogatás 27. Óvodáztatási támogatás Előirányzat: 760,0 millió forint/év Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyer- mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tör- vény 20/C. §-a és külön kormányrendelet alap- ján megállapították. Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyer- mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tör- vény 20/C. §-a és külön kormányrendelet alap- ján megállapították. A támogatás igénylése és elszámolása a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint történik. A támogatás igénylése és elszámolása a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint történik.

76 28. Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási fela- datainak társulásban történő ellátásához 28. Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási fela- datainak társulásban történő ellátásához Előirányzat: 100,0 millió forint Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon több- célú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kia- dásaihoz, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenn- tartott közoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől tagintézményként csatlakozik. Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon több- célú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kia- dásaihoz, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenn- tartott közoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől tagintézményként csatlakozik. Támogatást igényelhet a fenti feltételeknek megfelelő: Támogatást igényelhet a fenti feltételeknek megfelelő:  a) többcélú kistérségi társulás, és  b) a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti intézményi társulás székhely települési önkormányzata, amennyiben a létre- hozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv.-ben meg- határozott végzettséggel és szakképzettséggel rendel- kező pedagógusok tartják meg.

77 A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosság- számú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – 2008. augusztus 31- éig kezdeményezett – társulási szándékát elutasí- tották. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosság- számú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – 2008. augusztus 31- éig kezdeményezett – társulási szándékát elutasí- tották. Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatás igény- lésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá- molásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, vala- mint az oktatási és kulturális miniszter egyetérté- sével – 2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg. Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatás igény- lésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá- molásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, vala- mint az oktatási és kulturális miniszter egyetérté- sével – 2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg.

78


Letölteni ppt "Költségvetés 2009 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések