Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyek joga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyek joga."— Előadás másolata:

1 A személyek joga

2 Jogképesség

3 A személy (jogképesség) fogalma, keletkezése, megszűnése
1. Persona, caput: - Teljes jogképesség (cives optimo iure) - Korlátozott jogképesség (cives non optimo iure, Latini, peregrini) - Jogképtelenség (servi) 2. Keletkezése: élveszületés, kivétel: - halvaszületett, - abortus, - monstrum, - nasciturus 3. Megszűnése: - mors (ld. commorientes) - eltűnés

4 A római polgárok

5 Cives 1. Közjogi jogosultságok: - ius suffragii, - ius honorum,
- ius militiae, - ius sacrorum, - ius provocationis, - ius exulandi, - ius migrandi 2. Magánjogi jogosultságok: - ius commercii, - ius conubii, - ius legis actionis 3. Közjogi kötelezettségek: - munus militiae, - tributum, - munus iudiciarium 4. Magánjogi kötelezettségek: munus tutelae et curae

6 Polgárjog megszerzése, elveszítése

7 Római polgárjog megszerzése, elvesztése
1. természetes úton: római polgártól születés (Vö. Kr.e. I. sz.: lex Minicia, Hadrianus idején SC) 2. mesterséges úton adományozással Megszűnése: - migratio, - latin coloniába település, - deportatio, - egész közösség jogfosztása

8 Latini

9 Latini 1. prisci Latini (Latini veteres) → ius Latii - ius commercii
- ius conubii Kr.e. 90: lex Iulia de civitate 2. Latini colonarii: - Kr.e. 268 után alapított coloniák - Kr.e. 49-től akik megkapták a ius Latii-t Kr.u. 212: constitutio Antoniniana 3. Latini Iuniani (lex Iunia Norbana) - commercium inter vivos 531-ben Iustinianus eltörli

10 Peregrini

11 Peregrini 1. Peregrini alicuius civitatis
- a római jog szerint nem személyek, de vagyonjogi képességüket a p. peregrinus elismerte - c. Antininiana de iure egyenjogúak - saját népjoguk szerint jogképesek 2. Peregrini nullius certae civitatis (hontalanok) A) peregrini dediticii (feltétel nélkül megadták magukat) B) dediticii Aeliani (l. Aelia Sentia alapján) Személyiségi el érvényesült

12 Servi

13 Rabszolgák Servi res sunt, de - dominica potestas,
- sírhelye locus religiosus - cognatio servilis házassági akadály, - cselekvőképes, - deliktuális felelősség

14 Rabszolgaság keletkezése

15 Rabszolgaság keletkezése
1. Fogságba esés, de - ius postliminii, - fictio legis Corneliae 2. Rabszolganőtől való születés, de favor libertatis 3. Büntetésből - Civiljog szerint (trans Tiberim eladás, censusból kivonta magát, katonai szolgálat elől megszökött, furtum manifestum) - Praetori jog szerint (eladatták magukat, bányamunkára vagy állatviadalra ítéletek, dediticii Aeliani Róma közelében, revocatio in servitutem, SC Claudianum)

16 Rabszolgaság megszűnése
Manumissio (assertor in libertatem in iure cessiója) 1. Civiljog: vindicta, censu, testemento 2. Praetori jog: inter amicos, per epistulam, per pileum, per mensam 3. Császárkor: vindicta, testamento, per epistulam, in sacrosanctis ecclesiis Lex Aelia Sentia (Kr.u. 4), lex Fufia Caninia (Kr.e. 2) Egyéb módon a császárkorban

17 Félszabadok

18 Félszabadok 1. Libertini, ius patronatus - obsequium, - officium,
- operae, - alimentatio, - öröklési jog → revocatio in servitutem → megszűnése (büntetés, császári privilégium) 2. Colonus

19

20 Egyéb félszabad állapotok
- cliens az ősi jogban - mancipium alatt álló személy (addictus, mancipiumba adott családtag, nexum) - bona fide serviens - ab hostibus redemptus - gladiáronak szerződött

21 Status

22 Statusok 1. Status libertatis - liberi (ingenui, libertini) - servi
2. Status civitatis - cives Romani - Latini - peregrini 3. Status familiae - personae sui iuris - personae alieni iuris

23 Capitis deminutio

24 Capitis deminutio 1. Capitis deminutio maxima
2. Capitis deminutio media 3. Capitis deminutio minima

25 A statust nem érintő, de a jogképességet korlátozó tényezők
1. Női nem (SC Vellaeanum) 2. minutio existimationis A) intestabilitas B) infamia C) Turpitudo 3. plebs, tenuiores, humiliores, 4. fizikai munkát végzők, kereskedők 5. Curiales 6. Vallás alapján

26 Infamia

27 Infamia consul, censor, praetor Praetori:
- ipso facto (kettős házasság, nő házasságtörése, kerítés, színészet, prostitúció, fizetésképtelenség) - sententia condemnatoria (crimen, egyes delictumok, bizalmi viszonyból eredő perek) - sértettel való kiegyezés (pactio) 3. Hatásai: - politikai jogok elvesztése, - perbeli képviseletre való kétoldalú képtelenség - házassági tilalom - Senatori rang elvesztése

28 Cselekvőképesség

29 Cselekvőképesség Tartalma: - ügyletképesség - vétőképesség Kategóriái:
- korlátozottan cselekvőképes - cselekvőképtelen

30 Cselekvőképességet befolyásoló tényezők

31 Cselekvőképességet befolyásoló tényezők
1. Életkor 2. Női nem 3. Elmeállapot (furiosi) 4. Prodigi 5. Testi fogyatékosság (surdus, mutus, castratus, eunuch, caecus)

32 Életkor

33 Életkor 1. Impuberes A) Infantes (0 – 7 év)
B) Impuberes infantia maiores (pupilli) - szab.: filius egyedileg, filia 12 év - prok.: filius 14, filia 12 év - Iust.: filius 14, filia 12 év 2. Puberes A) Minor (12/14 – 25 év) B) Maior (25. életév felett)

34 Jognyilatkozat érvényessége
1. Infantes: teljesen cselekvőképtelen 2. Impuberes infantia maiores - csak előnyt jelentő jogügyleteket köthet - egyébként tutoris auctoritas, ennek hiánya → negotium claudicans - delictumaikat egyedileg vizsgálták 3. Minor: - Kr.e. 200 lex Laetoria - Marcus Aurelius: cura minorum 4. Maior - 25. életév felett - nagykorúsítás (18, 20 életév)

35 Jogi személyek

36 A jogi személyek 1. Populus Romanus - aerarium nem jogi személy
- fiscus részt vesz a vagyonjogi forgalomban 2. Köztestületek - egyházi, városi 3. Magántestületek, egyesületek (lex Iulia de collegiis) 4. Pia causa


Letölteni ppt "A személyek joga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések