Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Projekttervezési és pályázatírási technikák. 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Projekttervezési és pályázatírási technikák. 2."— Előadás másolata:

1 1 Projekttervezési és pályázatírási technikák

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Az EU Kohéziós politikája

10 10 Az Unió költségvetése 2000-2013 között, 2004-es árakon Az EU költségvetése 2000-2006 Az EU költségvetése 2000-2006 Az éves kötelezettségvállalások felső határa: Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 108,5 milliárd € az EU25 esetében, 108,5 milliárd € az EU25 esetében, ebből: 37 milliárd € jut a strukturális kiadásokra ebből: 37 milliárd € jut a strukturális kiadásokra Az EU költségvetése 2007-2013 Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 146,4 milliárd € az EU27 esetében, ebből: 48 milliárd € jut a strukturális kiadásokra

11 11 Egy főre jutó GDP a vásárlóerő-paritáson számolva 2002-ben (EU25 átlaga=100%) Forrás: Eurostat, Nemzeti elszámolások

12 12

13 13 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson), 2002 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Nincs adat Mutató: EU25 = 100 Forrás: Eurostat

14 14 Foglalkoztatási arány, 2002 a 15 és 64 éves kor közötti népesség %-ában < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Nincs adat EU27 = 62.4 Forrás: Eurostat

15 15 A strukturális és kohéziós politika célkitűzései 2007-2013 között 1. Konvergencia: azon régiók részesülnek támogatásban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 2. Versenyképesség és foglalkoztatás: a konvergencia célkitűzéshez nem tartozó, a közösség többi régiója tartozik a támogatottakhoz. 3. Európai területi együttműködés: földrajzi értelemben a határ menti ill. a transznacionális együttműködési területen található régiók támogathatók.

16 16 Az Alapok változása a 2007-2013 közötti időszakra 2000 - 2006 2007 - 2013 ERFA ESZA EMOGAEMVA HOPE KOHÉZIÓS ALAP

17 17 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei 2007-2013 között ERFA támogatási területei:  Regionális fejlődés  Gazdasági szerkezetváltások  Területi együttműködések ESZA támogatási területei:  Munkavállalók alkalmazkodó képességének javítása  Foglalkoztatás és munkaerőpiaci részvétel javítása  Partnerség a foglalkoztatás és integráció terén

18 18 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei 2007-2013 között Kohéziós Alap támogatási területei  Környezet és transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez (több évre szóló beruházásokat támogat) EGTC (Európai területi működési csoport) támogatási területe  Határokon átnyúló, interregionális együttműködés megkönnyítése

19 19 Konvergencia célkitűzés 81,54% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (263,53 milliárd euró) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Összefoglaló táblázat

20 20 Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,52% (13,2 milliárd euró) Regionális Versenyképesség 15,95% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határ menti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok

21 21 Allokáció Magyarország számára a 2007-2013 közötti időszakban Támogatások Millió euro Kohéziós Alap 7 589 Konvergencia 12 654 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyarország) 1 860 Területi együttműködés 344 Összesen 22 452 Forrás: Európai Bizottság

22 22 Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (1994-2003) Forrás: KSH

23 23 Főbb munkaerő-piaci mutatók 2005 Forrás: Eurostat

24 24 Operatív programok listája és struktúrája

25 25 Kiemelt célok az Észak-Magyarországi régióban 1.Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2.Turisztikai potenciál erősítése 3.Település rehabilitáció 4.Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5.Térségi közlekedés fejlesztése

26 26 Operatív programok közti forrásmegosztás Operatív programok Összesen (Mrd Forint) % Gazdaságfejlesztés OP 674,039,80 Közlekedés OP 1721,4725,04 Társadalmi megújulás OP 933,2913,57 Társadalmi infrastruktúra OP 538,957,84 Környezet és energia OP 1053,5615,32 Nyugat-dunántúli OP 128,251,87 Közép-dunántúli OP 140,462,04 Dél-dunántúli OP 194,992,84 Dél-alföldi OP 207,053,01 Észak-alföldi OP 269,643,92 Észak-magyarországi OP 249,913,63 Közép-magyarországi OP 430,296,26 Államreform OP 40,610,59 Elektronikus közigazgatás OP 99,491,45 Végrehajtás OP 94,881,38 Nemzeti teljesítmény tartalék 98,381,43 Összesen6875,27100,00 Forrás:NFH

27 27 A CIKLUSOK HÁROM SZINTJE

28 28 A projekttervezés folyamata és módszerei

29 29 A projekt 1. 1. Végtermék-centrikus meghatározás: A támogatási rendszer legkisebb eleme. közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: – –egy adott kiinduló helyzetből – –adott időtartamon belül – –adott erőforrásokkal – –egy specifikus célt elérni kívánótevékenységsorozat

30 30 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában és szerkezetben a támogatás elnyerése érdekében.

31 31 A jó projekt ismérvei  releváns – kereslet-vezérelt – cél-orientált – megfelel a stratégiai elvárásoknak  megvalósítható – jól átgondolt, következetes – eredményei mérhetők – költségvetése reális – munkamegosztása világos – kockázatai ismertek  fenntartható – a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

32 32 Projektmenedzsment : a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

33 33 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

34 34 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzésSWOT elemzés –Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzésProblémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis)Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) –Személyek és személyek csoportjai –amelyeket ÉRINT –akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA –a megvalósuló projekt –Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszerLogikai keretmátrix (Logframe) módszer –A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz –Az érintettek bevonása a készítés folyamatába –Alternatívák elemzését teszi lehetővé –Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti –A kockázatok elemzését lehetővé teszi

35 35 Projekt cél Strengths Erősségek (Strengths) Gyengeségek (W eaknesses) () ( Opportunities) Lehetőségek ( Opportunities) Veszélyek Threats (Threats) A SWOT logikája HelyzetvizsgálatHelyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

36 36 Elemzési fázis problémaelemzésproblémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzéscélkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés- csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

37 37 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

38 38 A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

39 39 Az érintettek értékelése C. A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI P. R. K. O. A. I. E. G. L. J. H. BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI : B. D. M. Q. N. F.

40 40 PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

41 41 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízisA módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll:A módszer két elemből áll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keret- m á trix fel é p í t é se (logframe matrix) Tervezési fázis Logikai keretmátrix

42 42 Átfogó célok A projekt célja (eredmény) Output(ok) Tevékenységek Eszközök Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

43 43 Átfogó cél Átfogó cél A Projekt célja Outputok Tevékenységek Beavatkozási logika 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9források/eszközök Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10 Feltételezéseklogikája 8 7 6 5Előfeltételek Logframe mátrix elkészítésének menete

44 44 FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE Átfogó cél Projekt cél Outputok Tevékenységek FELTÉTELEZÉSEK ELŐFELTÉTELEK + + + + + +

45 45 A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való- színűleg megvalósíthatatlan A feltételezések logikája

46 46 Tevékenységek Outputok Output mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás- mutatók A mutatók forrásai Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók

47 47 Beavatkozási logika INPUTOK BEAVATKOZÁSOK OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások HATÁS Indikátor Hosszú távú hatások Átfogó célok Projekt célja Eredmé- nyek Program célokProgram célok

48 48 SMART kritériumok Specific : specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable : mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable : elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic : relevánsak, reálisak Time-based : időhöz kötött Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok  Quantity: mennyiségi változás  Quality: minőségi változás  Time: időben változó  Target group: fejlesztések célcsoportja  Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

49 49

50 50 Műszaki kiviteli terv, Építési engedély, Sikeres közbeszerzési eljárás Határidőre és elvárt minőségben elkészült kivitelezés Bankszámla kivonat, Banki hitelígérvény, Támogatási szerződés Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe-helyezés Raktárépítés Változatlan piaci kereslet és konkurencia Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély 1500 db/nap termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett munkaerő Korszerű raktár Stabil makrogazdasági és jogszabályi környezet, KKV- barát gazdaságpolitika Mérlegbeszámoló, eredménykimutatás A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal, a nyereség 10%-kal növekszik Kedvezőbb piaci részesedés, nyereségnövekedés Kis- és középvállalkozások műszaki- technológiai fejlődése A korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Területi statisztikai adatok, KSH A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések


Letölteni ppt "1 Projekttervezési és pályázatírási technikák. 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések