Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés Budapesten Hadnagy Attila hulladékgazdálkodási szakreferens Főpolgármesteri.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés Budapesten Hadnagy Attila hulladékgazdálkodási szakreferens Főpolgármesteri."— Előadás másolata:

1 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés Budapesten Hadnagy Attila hulladékgazdálkodási szakreferens Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály Tatabánya, december 10.

2 A települési hulladékgazdálkodás jogi alapjai Budapesten
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (Hulladék Keretirányelv) A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény (Kvt.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1) Főv. Kgy. rendelet

3 A Hulladék Keretirányelv prioritásai és 2020-ra történő célkitűzései
A lerakásra kerülő települési A papír, fém, üveg és hulladék biológiailag lebomló műanyag csomagolási szerves anyag tartalmának hulladékok 50%-ának 35%-ra való csökkentése anyagában történő az 1995-ben képződött újrahasznosítása mennyiséghez képest Az építési és bontási hulladékok 70%-ának anyagában történő hasznosítása

4 A helyi önkormányzatokat érintő jentősebb változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével Közszolgáltató csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú társaság lehet 2014. július 1-től közszolgáltatási tevékenységet csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által minősített közszolgáltató végezhet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat január 1-től már nem az önkormányzatok, hanem a Ht. alapján a közszolgáltatók határozzák meg, majd várhatóan 2015-től a díjpolitikáért felelős miniszter határozza meg

5 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékgazdálkodás Közúttisztítás 100%-os fővárosi önkormányzati tulajdonú társaság Munkavállalóinak száma 2590 fő Nettó árbevétele (2012) 35,99 milliárd Ft 330 db hulladékszállító célgép, 170 db közúttisztító célgép 2 hulladéklerakó, 1 energetikai hulladékhasznosító mű 16 hulladékgyűjtő udvar, 800 gyűjtősziget

6 Közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékok mennyiségének megoszlása, változása
*A „lakossági” és „gazdálkodói szervezetek, intézmények” adatok m3-ből becsült értékek

7 Keletkezett – kezelt hulladékok mennyisége és változása 2011/2012-ben
Budapesten keletkezett hulladék: ~ t Közszolgáltatás keretében gyűjtött települési hulladék: t 13% lakossági hulladék : t 15% szelektíven gyűjtött zöld hulladék: t 32% szelektíven gyűjtött egyéb hasznosítható hulladék: t 0,6% gazdálkodó szervezeti, intézményi hulladék: t 10% településtisztaság keretében gyűjtött hulladék: t 1,6% Kezelt hulladék összesen: (beleértve az égetői salakot, és más t 14% vállalkozások által gyűjtött és a közszolgáltató lerakóin elhelyezett hulladékot) komposztált hulladék: t 22% energia visszanyerése céljából hasznosított hulladék: t 4,3% lerakással ártalmatlanított hulladék: t 25% Anyagában történő hasznosításra átadott hulladék: t 2% Más hulladékkezelőnek átadott egyéb hulladék: t 22%

8 Mit is mutatnak a számok?
A települési hulladékok mennyisége 13%-al csökkent A gyűjtött zöld hulladékok mennyisége jelentősen 32%-al nőtt Az egyéb hasznosítható hulladékok begyűjtött mennyisége alig 0,6%-al nőtt ezen belül a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés során gyűjtött hulladékok mennyisége 83,7%-al nőtt (a gyűjtőpontok száma 31%-al nőtt) hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hulladék mennyisége 4,4%-al csökkent hulladékudvarokban gyűjtött hulladék mennyisége 5,9%-al nőtt a lomtalanítás során gyűjtött hulladék mennyisége 20%-al csökkent Az összes hulladék mennyiségének csökkenése és a szelektív gyűjtés hatékonyságának növekedése hatására szelektíven gyűjtött hulladékok aránya 5,03%-ról 6,57%-ra nőtt lerakásra került hulladék mennyiségének aránya 46%-ról 38%-ra csökkent A lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának mértéke MEGFELEL az EU előírásainak, a papír, fém, műanyag és üveg csomagolóanyagok visszagyűjtési aránya NEM MEGFELELŐ! A SZELEKTÍV GYŰJTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELNI KELL!

9 Közszolgáltatás keretében történő szelektív hulladékgyűjtés típusai
1. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek (2003-tól) Gyűjtőszigetek száma: 915 db Gyűjtött frakciók: fém, műanyag, papír, fehér és színes üveg Gyűjtött mennyiség: tonna 2. Hulladékudvarok (1996-tól): Hulladékudvarok száma: 16 db Gyűjtött frakciók: papír, fehér és színes üveg, fém italos doboz, műanyag palack, egyéb hasznosítható hulladékok, veszélyes hulladékok Gyűjtött mennyiség: 941 tonna 3. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (2005-től) 3 frakció (papír, fém, műanyag) gyűjtése történt 4 kerületben összesen 1858 tonna mennyiségben 3016 db gyűjtőpontról 4. Zöldhulladék gyűjtés (2006-tól) Lomb, fa- és bokor- nyesedék, nyírt fű és gyom tonna 5. Lomtalanítás évente egy alkalommal Gyűjtött mennyiség: tonna

10 Közszolgáltatás keretében szelektíven gyűjtött lakossági hulladékok mennyiségének megoszlása, változása

11 Gyűjtőszigeteken, illetve házhoz menő mintaprojekt keretében gyűjtött hulladékok mennyiségének változása Hulladékgyűjtő szigetek Házhoz menő hulladékgyűjtés

12 Hulladékudvarokban gyűjtött hulladékok mennyiségének megoszlása, változása

13 Közszolgáltatás keretében gyűjtött kerti biohulladékok mennyiségének változása

14 Mi szükséges a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növeléséhez?
A házhoz menő gyűjtési rendszer fokozatos kiterjesztése a főváros egész területére Szemléletformáló és újrahasználati központok létesítése Saját hulladékválogató és egyéb hulladékkezelő kapacitások kiépítése A lomtalanítás rendszerének átalakítása

15 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása – a Projekt
A KEOP-1.1.1/B/ pályázati konstrukció keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatást nyert A projekt összköltsége: 5,21 Mrd Ft Támogatás mértéke: 4,39 Mrd Ft Megvalósítás ideje: Beszerzésre kerül: 403 ezer hulladékgyűjtő tartály (120 és 240 l-es) 60 darab CNG meghajtású gyűjtőjármű 3 darab tartályellátó és kisegítő célgép

16 Ilyen volt, ilyen lesz

17 Munkahelyteremtés A projekt további jelentős eredménye, hogy közel
munkahelyet is teremtünk, főként fizikai dolgozók részére

18

19 A projekt célja További kb tonnával növeljük a szelektíven gyűjtött (papír, műanyag és fém) hulladékok mennyiségét, így ennyivel kevesebb hulladék kerüljön lerakásra Minden fővárosi lakos számára közvetlenül lakóhelyén elérhető legyen a szelektív gyűjtési közszolgáltatás A hulladékgyűjtő szigetek szerepének átalakításával csökkenjen a szigetek kifosztásának mértéke, és illegális hulladék elhelyezése A haszonanyagok értékesítéséből fedezni tudjuk a szelektív gyűjtés működési költségeit Magyarország teljesíthesse az uniós kötelezettségeit A közszolgáltatás a lakosság számára külön díjfizetés nélkül kötelezően igénybe veendő!

20 A házhoz menő rendszerben gyűjtött hulladékok mennyiségének változása a projekt márciusi indulását követően

21 Szelektív házhoz menő gyűjtés – a jogi eszközök, az új rendelet I.
A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet az országban elsőként az új jogszabályi környezetben meghatározta az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatait a közszolgáltatás tartalmát a közszolgáltatási szerződés egyedi tartalmi elemeit a közszolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a közszolgáltatási díj megfizetésének szabályait a hulladékgyűjtésre vonatkozó általános és részletes szabályokat a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó egyedi szabályokat a hulladékgyűjtő szigetek, -udvarok működését, és a lomtalanítás rendjét a közterületen elhagyott hulladékok elszállításának és kezelésének rendjét, valamint a hulladékszállítás és hulladékkezelés magasabb jogszabályokban nem nevesített egyedi szabályait

22 Szelektív házhoz menő gyűjtés – a jogi eszközök, az új rendelet II.
A Ht. előírásai következtében minden ingatlanhasználó köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a vegyes hulladékok vonatkozásában! A legjelentősebb változások: a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtéssel érintett területeken kötelezővé válik a papír, műanyag, fém hulladékok elkülönített gyűjtése a lakossági,valamint a költségvetési szerv ingatlanhasználók kötelesek e hulladékaikat átadni a közszolgáltató részére, mely további díjfizetési kötelezettséggel nem jár a (zöld) kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területeken március 1-től kötelezővé válik a kerti biohulladékok elkülönített gyűjtése

23 FKF Hulladékkezelő létesítményei
Hulladék Hasznosító Mű Dunakeszi Hulladéklerakó Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ

24 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése a „KEOP II.” A KEOP-1.1.1/B/ pályázati konstrukció keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatást nyert A projekt összköltsége: 11,4 Mrd Ft Támogatás mértéke: 8,43 Mrd Ft Megvalósítás ideje:

25 A „KEOP II.” projekt keretében megvalósul:
Észak-Pesti hulladéklerakó a rákospalotai Hulladékhasznosító Mű salakjának elhelyezésére mechanikai válogatóművek a szelektíven gyűjtött hulladékok további válogatására szemléletformáló és újrahasználati központok RDF üzem Logisztikai és Szolgáltató Központ eszközbeszerzések

26 KEOP forrásból megépülő új hulladékkezelő létesítmények
Meglévő hulladékkezelő létesítmény Szemléletformáló hulladékudvar Válogatómű Lerakótér bővítés és RDF üzem Hulladéklerakó Logisztikai és Szolgáltató Központ

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hadnagy Attila Tel:


Letölteni ppt "Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés Budapesten Hadnagy Attila hulladékgazdálkodási szakreferens Főpolgármesteri."

Hasonló előadás


Google Hirdetések