Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséges gyermek a Garabonciás Művészeti Iskolában „Esélyt adunk” - iskolai tehetséggondozás fejlesztése a Garabonciás Művészeti Iskolában TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0075.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséges gyermek a Garabonciás Művészeti Iskolában „Esélyt adunk” - iskolai tehetséggondozás fejlesztése a Garabonciás Művészeti Iskolában TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0075."— Előadás másolata:

1 Tehetséges gyermek a Garabonciás Művészeti Iskolában „Esélyt adunk” - iskolai tehetséggondozás fejlesztése a Garabonciás Művészeti Iskolában TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0075 Lukács Éva

2 2 Bevezetés helyett „Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint a lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy lehet elnyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” /Szent-Györgyi Albert /

3 3 Mit tehetünk az elkallódás, a tehetségvesztés ellen? 3”D” 1. „D” A tehetség mibenléte 2. „ D” A tehetségek felismerése, azonosítása 3. „D” Tehetségek gondozása, fejlesztése

4 4 TARTALMI CSOMÓPONTOK A tehetség  A tehetség összetevői, jellemzői  A tehetség definíciója, fajtái  A család szerepe a tehetséggondozásban a modellek tükrében Mit tehet a szülő tehetség megsegítésében?  A tehetségek felismerése.  A felismerés és azonosítás eszközei.  Felismerés & fejlesztés Problémák

5 5 Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Természetfeletti misztikus/isteni erő? Idegrendszerbéli eltérés, őrült/zseni? Magas IQ Mi is a tehetség?

6 6 MI A TEHETSÉG? Öröklődés - szocializáció - tanulás Öröklődés Gének Biológiai öröklődés Örökletes adottságok SZÜLŐK Viselkedés Minta öntudatlan átvétele Utánzás GYERMEK KÉPESSÉG Pedagógusok Nevelés - oktatás Szocio-kulturális öröklődés Szerzettség Czeizel Endre

7 7 Mi a tehetség? IQ ? Népesség % 70 IQ alatt értelmi fogyatékos 2,2-2,3 130 IQ felett kivételes tehetség 2,2-2,3 145 IQ felett minden 1000.ember 0,1-0,13 160 IQ felett Magyarországon kb. 330 ember 175 IQ felett Magyarországon kb 2-3 ember

8 8 Gauss görbe IQ eredmények szóródása

9 9 MI A TEHETSÉG ? Intelligencia? Lewis M. Terman /1877-1956/ amerikai pszichológus Standford egyetem Az intelligencia örökletes jelleg, állandósult személyiségjegy A tehetség= IQ Kiváló testi jelleg Több területen, kiválóság; sikeres pályafutás Vizsgálat, kutatás 1921/22 –ben longitudinális vizsgálat kezdete 1528 gyerek körében (3-19 éves, 130 fölötti IQ) 25 éven keresztül, majd munkatársai MI A TEHETSÉG ? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy?

10 10 J. Renzulli, 1978 Átlagon felüli képességek Feladat iránti elkötelezettség Kreativitás Tehetség

11 11 Többtényezős elméletek, modellek Általános képességek Speciális képességek Nem intellektuális facilizátorok Környezeti tényezők Véletlen tényezők Tannenbaum csillag, 1983.

12 12 Átlagon felüli képességek Intellektuális: általános Logikus gondolkodás Következtetés Figyelem Emlékezet Absztrakció Specifikus, tanult jelleg Művészi Jó rajzkészség Korai zenei képesség Későbbi írói, rendezői Pszichomotoros, mozgásos Testi ügyesség Kézügyesség Szociális- társas Társas kapcsolatok irányítása Kommunikációs-, Empatikus-, Vezetői képességek

13 13 Ismeretszerzés:  nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról,  szókincsük gazdag, és szokatlan kifejezéseket is használnak  beszédük folyamatos, kifejező  gyorsan megjegyzik a tényeket  gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat  gyorsan tudnak érvényes általánosításokat felállítani  jó megfigyelők  sokat olvasnak, szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat  megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontják szét,  kritikusan, függetlenül gondolkodnak és értékelik a helyzeteket. A tehetséges gyermek jellemzői

14 14 Feladat iránti elkötelezettség Kíváncsiság Érdeklődés Tudásvágy; tartós és intenzív Becsvágy Szorgalom Én-erő, önbizalom Teljesítménymotívum Motivált viselkedés  az őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak,  igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltságukat,  a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják őket,  ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, - tökéletességre törekszenek,  önkritikusak,  szívesen dolgoznak önállóan,  magas célokat tűznek ki, és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges  kevés külső motiváció szükséges.

15 15 Kreativitás Magabiztos, független Vállalja :a kockázatot, szélsőséget, másságot, a hagyományokkal való szakítást Magas energiaszint Vállalkozói kedv, mindent kihívást kipróbáló. Felfedező kíváncsiság Múzeum, könyvtár… Gyerekesen játékos, Jó humorérzék Problémák fonák oldalról megközelítése, Kreatív felnőtt: „örök gyerek” Idealizmus és elmélkedés Eszményekért rajongó, képzeletvilágban elmerülő Misztikumokhoz vonzódás Erőteljes művészi és esztétikai érdeklődés cinikus, sértődékeny, követelőző, udvariatlan, egocentrikus, önfejű, makacs, akaratos, tolakodó tanárt és szülőt elutasító

16 16 Tehetségek a megjelenés alapján  Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás  Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő  Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről  Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

17 17 TEHETSÉGTIPUSOK MATEMATIKAI  Korai érdeklődés: számok, téri-, vizuális játék  Emlékezet: szám, forma, művelet, megoldási mód  Képzelet: vizualizáció  Gondolkodás:rugalmas  Problémakeresés - kutatás  Megoldások:egyszerűek, elegánsak  Erős feladatelkötelezettség  Típus: logikus /intuitív/  Fiú? Lány? jó zenei képességek ZENEI  Korai érdeklődés: zene, hangok, dallamok  Emlékezet: dallamok, rövid és hosszú távú emlékezete, struktúrák megjegyzése  Különös érzékenység a hangokra, zörejekre  Családi halmozódás  Kreativitás  Képességek: Kognitív +motoros + percepció/zenei hallás/  Típus: zenész, komponista …  Gyakorlás  Korai fejlesztés

18 18  Már 2 évesen tudnak felismerhető alakot rajzolni.  Sok részletet ábrázolnak gyermekkorban.  Rajzaik realisztikusak.  Ügyesen másolnak.  Sok időt töltenek a rajzolással.  Szeretik magukat rajzban kifejezni.  Vizuális emlékezetük kiváló.  Jól észreveszik a változásokat a képeken.  Képekben gondolkodnak.  Rajzaik újszerűek, ötletesek. Tehetséges gyermekek jellemzői Képzőművészeti tehetség

19 19 A tehetséges gyermek jellemzői Szociális viselkedés  sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó- rossz,  nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy mások legyenek, mint a többiek,  ha más a véleményük, akkor provokálják a többieket, vállalják a konfliktusokat,  mennek a maguk útján,  nem fogadnak el tekintély-alapon véleményt anélkül, hogy kritikusan átgondolnák, elemeznék,  felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak,  általában kijönnek kortársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat a hasonló képességűek közül választják,  jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel.

20 20 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN gondoskodó mentor menedzserfejlesztő diagnoszta Szülő

21 21 Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Társak Család Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell, 1992 SZÜLŐ ~ TEHETSÉGMODELL

22  Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi,fizikai, szociális…képességeit  Bátorítja gyermekét az önelfogadásban  Biztosítja az ingergazdag, támogató környezet  Érzelmi biztonságot nyújt  Identifikációs modell közvetít  Kíváncsiság gyermeke dolgai iránt  Lehetőséget ad együttes tevékenységre  A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeinek biztosítása  Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását 22 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Mit tehet, tegyen a szülő a szülő?

23 23 MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Kik tekinthetők mentoroknak?  Kiemelkedő szakemberek,  Köztiszteletben álló vezetők  Képzett tehetséggondozók,  Vezető tanárok  Idősebb diákok, testvérek  Szülők  Ösztöndíjak, lehetőségek szervezői  Aki egy személyben tanítója, barátja támogatója, tanácsadója, patrónusa a tehetségnek Kapcsolatuk kölcsönös bizalomra, közös érdeklődésre, elfogadásra,együttes tevékenységre épül

24 24 Optimális feltételeket teremtő Kedvezményekkel jutalommal segítő Egymásra figyelés, Másság tisztelete Bizalom, nyitottság Őszinteség, motiváltság Őszinte, hiteles, segítő viselkedés, Kommunikációs összhang Egyén belső érzés=külső megnyilvánulás Facilitátor Akceptálás elfogadás empátia Kongruencia

25 25 Hogyan fedezzük fel a tehetségígéreteket? Milyen módszerekkel, eszközökkel történjen azonosításuk? Kik végezzék a tehetségdiagnózist? Milyen életkorban történjen az azonosítás? Milyen biztonsággal ismerhetők fel a tehetségek? TEHETSÉGEK FELISMERÉSE, FELFEDEZÉSE

26 26 tehetségek sokfélesége, képességek mérhetősége, a tehetség időbeni megjelenése, tehetségek közvetlen környezete, mérőeszköz használat MÉRŐESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA

27 27 Tehetségesek felfedezői TANULÓK, GYEREKEK SZÜLŐK tulajdonságlista, összehasonlítás testvérekkel, megfigyelés PEDAGÓGUSOK Óvodapedagógus, tanító, szaktanár, vezetőtanár Osztályfőnök, nevelőtanár Mentor, tanácsadó intézményvezető komplex PSZICHOLÓGUS szakemberek

28 28 AJÁNLOTT MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A gondolkodás jellege /divergens~ konvergens/, Megfigyelőképesség, Memória, Fantázia /találékonyság, ötletgazdagság/, Pontosság, Kooperativitás, együttműködési képesség, Érdeklődés irányai, Tanulás iránti motiváció,

29 29 AJÁNLOTT MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK Céltudatosság, Kritikai hajlandóság, Önellenőrzési képesség, Rugalmasság, Engedelmesség, alkalmazkodó képesség, Tolerancia más személyek és nézetek iránt, Munkavégzésben való önállóság, Munkatempó, munkamorál,

30 30 Tipikus viselkedési formák Tevékenységéhség szerepjáték, show, vezet, kihirdet Kíváncsiság, érdeklődés vizsgál, kérdez, keres, átlát, megjegyez Részt vevő és szorgalmas kezdeményez, bevon, bátorít, bemutat, Felfedező játszik, épít, tervez, kísérletezik, rendez Dús fantázia kitalál, imitál, mímel, új design Képszerűség metafórákat használ, demonstrál Önállóság figyel önmagára, kezdeményez, elmélyülten egyedül dolgozik és megold problémákat

31 31 TIPIKUS VISELKEDÉSI FORMÁK Gondolkodó megért, érvel, összekapcsol, megtalál, alkalmaz, felhasznál, magyaráz, összeszedett Mások által elismertség magához vonz másokat, kiválasztott Figyelmes, érzékeny észrevesz, meglát, empatikus, gondos Össze áll a kép szabályszerűséget észrevesz, elméletet gyárt Szókincs, … humor folyékony, felnőtt szavakat használ, kifejező Üstökös szokatlan, látványos viselkedés

32 32 MI HOGYAN CSINÁLJUNK? „ Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregedtünk, attól öregszünk meg mert elfelejtünk játszani”

33 33 Problémák és tehetségtípusok Felnőttkori teljesítmény, beválás Azonosítás Gyermekkorban azonosított Gyermekkorban nem azonosított Gyermekkorban azonosított Gyermekkorban nem azonosított Felnőttkorban bevált tehetség Felnőttkorban nem bevált tehetség tehetségígéret Milgram,1993 elkallódott

34 34 NEM TIPIKUS JELLEMZŐK, ISMERŐS? szorongás az iskolai követelményektől, magányosság, társaktól elszigeteltség, túlzott érzékenység, félelem a bírálattól, irreális elvárás önmagától, tökéletességre törekvés, alacsony önbecslés, önértékelés, krónikus figyelmetlenség,

35 35 álmodozás, magába zárkózás, házi feladatok nem teljesítése, kritikusság önmaga és mások irányában, lázadás a drillszerű és monoton feladatok ellen, kötelező feladatok lenézése, egyéni utak követése, kedélytelenség NEM TIPIKUS JELLEMZŐK, ISMERŐS?

36 36 Komplex, rendszer jellegű eszközök Több forrásból származó információk gyűjtése Folyamatos azonosítás Nem intellektuális faktorok figyelembe vétele Kapcsolatok, hálózatépítés AZONOSÍTÁS KULCSSZAVAI, SZABÁLYAI

37 37 TEHETSÉGES SZÜLŐ ÖN?  Gyermeke kérdéseire türelemmel, jó humorral válaszol?  Kimutatja gyermekének, hogy önmagáért és nem eszéért szereti?  Dicsérni valót rendszeresen talál gyermekében?  Elősegíti gyermeke hobbiját könyvek, anyagok kiválasztásával?  Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével?  Elviszi gyermekét múzeumba, színházba, kiállításra…?  Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni?

38 38  Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni?  Bátorítja gyermekét gondolatainak lejegyzésére?  Megengedi gyermekének a kísérletezést konyhában, garázsban?  Igyekszik gyermekének minél több hivatás lehetőségét megmutatni, de elkerüli a helyette választást?  Gyermeke érdekében mer újabb iskolát és pedagógust keresni?  Elkerüli-e gyermekének túlhajszolását iskolán kívül?  Megengedi- e gyermekének, hogy elmélkedéssel és ábrándozással töltse idejét? TEHETSÉGES SZÜLŐ ÖN?

39 39  Érdekli Önt az, amivel gyermeke foglalkozik?  Lehet gyermekének Öntől eltérő véleménye fontos dolgokban?  Szokott gyermekével rendszeresen játszani?  Azt a mintát mutatja gyermekének, melyet Ön követendőnek tart számára?  Ha akadályba ütközik, tud rugalmas alternatív megoldásokat találni?  Úgy beszél Ön, ahogyan elvárja gyermekétől?  Ellenáll gyermekével való hencegés kísértésének? TEHETSÉGES SZÜLŐ ÖN?

40 heimann.ilona@ppk.elte.hu40 ÉS KI SEGÍT A SZÜLŐKNEK? http://www.tehetsegpont.hu/

41 41 PERSPEKTÍVÁK AZ ORSZÁGOS ÉS KERÜLETI TEHETSÉGGONDOZÁS TERÜLETÉN NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS A TEHETSÉGSEGÍTÉS INTEGRÁLT NEMZETI PROGRAMJA Magyar Géniusz Program ÚJ TÍPUSÚ MECENATÚRA információ: www.tehetsegpont.hu

42 42 Magyar Géniusz Integrált Program  Tartalom:  Tehetségpontok hálózatépítése – szolgáltató funkció  Képzések – több mint 80 akkreditáció, térítésmentes  Módszertani segítség, tapasztalatok átadása: pl.: Fogalomtár, Tehetségtérkép, jó gyakorlatok kézikönyve, stb.  Fenntarthatóság: Tehetséghitel, Tehetségbónusz, stb.  Források: (generálás, lehívás, koordináció…- )  TÁMOP, TIOP, közvetlen EU források, költségvetés és mások  Tehetség Alap, Szülőföld Alap, régiók, megyék, települési önkormányzatok  Vállalkozói közeg – nagyok és/vagy helyiek, térségiek?!  Kérdés: A Nemzeti Tehetségprogram = 20 év a Géniusz Program = 3 év. utána?! Cél: - tehetségbarát társadalom - tehetségsegítő szakmai kompetenciák!

43 43 Tehetségpontok ma Regisztráció: www.tehetsegpont.huwww.tehetsegpont.hu Alapítók köre, szervezeti formája Tehetségpontok száma Oktatási intézmény143 Oktatási intézmény és civil szervezet31 Önkormányzati szervezet31 Önkormányzati szervezet és civil szervezet5 Kistérségi oktatási és más intézmény7 Kistérségi intézmény és civil szervezet2 Civil szervezet önállóan61 Egyéb formáció8 Összesen288

44 44 Rövid ismeretbővítő, tapasztalatátadó képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pedagógusok pszichológusok, mentorok szülők 30 órás ismeretbővítő, adaptációs programok, képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pl. táblás játékok… Öndifferenciáló módszerek hátrányos.. Generációk közötti párbeszéd Integrált Tehetségsegítő Program MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE www.tehetsegpont.hu Tehetséges gyerekek a családban és az iskolában Tehetséges szülő, tehetséges pedagógus, tehetséges kortárskapcsolatok (problémák és kezelésük)

45 45 Néhány megfontolás “Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.” (Linda Dillow) „A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat és áldozat nélkül mit sem ér.” (S. Gerrard) „Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején!” (Kung Fu-Ce)

46 46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tehetséges gyermek a Garabonciás Művészeti Iskolában „Esélyt adunk” - iskolai tehetséggondozás fejlesztése a Garabonciás Művészeti Iskolában TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0075."

Hasonló előadás


Google Hirdetések