Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

  Informatika, nyelv, oktatás * Tépelődés a közoktatás informatikai szókincséről … és amik erről eszembe jutottak (gondolatébresztő vázlat) Szlávi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "  Informatika, nyelv, oktatás * Tépelődés a közoktatás informatikai szókincséről … és amik erről eszembe jutottak (gondolatébresztő vázlat) Szlávi."— Előadás másolata:

1   Informatika, nyelv, oktatás * Tépelődés a közoktatás informatikai szókincséről … és amik erről eszembe jutottak (gondolatébresztő vázlat) Szlávi Péter

2   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 2/ Bevezetés elé… „Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, Mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más ha hallgatod, Nem tudná a bal kéz, mit akar a jobb.” LGT : Egy elfelejtett szó (Presser Gábor / Adamis Anna)Egy elfelejtett szóAdamis Anna A férfiak megnézik a nők fenekét és azt gondolják: „Húúúúúú, micsoda segg!” A nők is ezt gondolják, de közben a pasi arcába néznek... (Humor az infosztráda mellől)

3   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 3/ Tartalom Bevezetés Nyelvi hatások „múltja” Kultúra és nyelv és informatika A magyarosítás szempontjai Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Hogyan magyarosítsunk? Informatika és oktatás Informatika és nyelv A számítógép „újdonsága” – a társadalmasodás rugója Az informatika nyelvi hatása és társadalmi reagálás Kultúra és nyelv Informatika és nyelv Önérzet Praktika Minden magyar, ami … Úgy jó, ahogy van … … és mi a helyzet ma? A magyarosítás buktatói Pongyolaság A helyesírásról Az e-stílusról

4   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 4/ Bevezetés Informatika és oktatás  Informatika társadalmasodott  Informatika a kultúra része  Oktatás tárgya

5   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 5/ Bevezetés Informatika és nyelv  A számítógép születése: USA, Angliaszámítógép születése   angol nyelvterület   angol terminológia  Informatika átjárja a tudományt és a gazdaságot  „aki kimarad, lemarad”   terminológia-befogadás v. –honosítás? számítógép történelem számítógép történelem számítógép történelem számítógép történelem

6   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 6/ Bevezetés A számítógép „újdonsága” – a társadalmasodás rugója első olyan találmány, ami  kommunikálni „akar” az emberrel, ráadásul ango- lul  a kutatás tárgyából más tudományok, majd a hét- köznapok eszközévé válik

7   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 7/ Bevezetés Az informatika nyelvi hatása és társadalmi re- agálás  szótárkorszak (a fogalmak avulásának mértéke –manap- ság– jó 10-szerese az egyéb fogalmakénak)  nemzeti „stratégiák” az angol dominancia ellen (szemérmes befogadás.. önérzetes beintegrálás, törvényi „hátszéllel”)

8   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 8/ Bevezetés  Az ún. Fehér könyvek sorozatban megjelent „A magyar nyelv a digitális korban” c. kiadványban erről ez olvasható: „Manapság sok lelkes hagyományőrző érvel amellett, hogy az első­sorban az angolból származó neologizmusok nem erősítik, hanem inkább gyengítik a magyar nyelvet. „Nyelvvédő” tevékenységüknek köszönhetően 2002-ben bevezették az ún. nyelvtörvényt, amely kötelezővé teszi az összes angol nyelvű hirdetés és szlogen magyarra cserélé- sét. Emellett egyéb nyelvművelő és -védő lépések is történtek például 2011 elején lépett életbe az új médiatörvény, amely megszabja a televízióban és a rádióban sugárzott magyar és külföldi zenék arányát.”

9   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 9/ Nyelvi hatások „múltja” Számítógép okozta „kultúrsokk” példátlan. Nyelvi hatásokra azonban van példa, ezért érdemes kicsit elidőzni a múlton. Nyelvek, amelyek hatással voltak a magyar nyelvre:  latin (alibi, móres, notesz, persze, sors, vétó, angyal…)  (észak) olasz (piac, dús, mustra, spanyol, strucc…)  francia (Lajos, mester, lakat, kilincs, büfé, butik…)  török („békeidőkből”: hattyú, hód, ló, alma, körte… „harcos időkből”: kaszabol, janicsár, tepsi, papucs,…)  kun-morva (csősz, kalóz/kalauz  ugyanabból az ősből )  német ( rékli, batiszt, slicc, puccos, szaft, vicc, suszter,… )  orosz (bisztró, muzsik, kulák, robotol, zabrál…)

10   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 10/ Kultúra és nyelv és informatika „Fejlődési párhuzam”: ált. kultúra és nyelv  info. kultúra és nyelv Hogyan hordozza időről időre a nyelv az ált.  info. kultúrát? Az összevetés korszakolása:  előzmény (kulturális és nyelvi)  kora középkor  reneszánsz  felvilágosodás Az események „jelentősége”:  oktatáspolitikai nyelvtörténeti  új műfaj születése technikai Gyorsítsunk!

11   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 11/ Kultúra és nyelv Előzmény: A kultúra nyelve (Európában) dominánsan a (gö- rög-) latin széles műfaj-spektrummal Kora középkor:  „Oktatáspolitikai” esemény: 896-ban bencések iskolát alapítanak Pannonhalmán. (Kolostori iskola) Plé- bánosi és káptalan iskola létesül, a latin szókincs és a latin nyelvű biblia magyarázatok megismerésére, éneklé- sére.  „Oktatáspolitikai” esemény: egyszemélyes „is- kolák” – Szt. Imre  Szt. Gellért, Nagy Lajos Katalin lánya  Képes Krónika; királyi könyvtár

12   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 12/ Kultúra és nyelv Következtetés:  Irodalom, tudomány = latin-görög kultúra  A „magas” kultúra kevesek, elsősorban az ural- kodó réteg privilégiuma. („perszonális kultúra”)  A „hétköznapi” kultúra terjesztése különféle is- kolákban zajlik, elsősorban egyházi célokra.  Könyvek: kolostorokban élőknek készülnek ugyanitt. Esetleg magasrangúak megrendelésére is készítenek (legfőképp: másolnak) könyveket.

13   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 13/ Kultúra és nyelv Reneszánsz:  „Oktatáspolitikai” esemény: 1367-ben létesül Pé- csett Magyarország első (KEu. 3.) egyeteme; 1456-ban pozsonyi Academia Istropolitana.  Nyelvtörténeti fejlemény: magyar nyelvű kéziratos Biblia részfordítás, a „Huszita Biblia” (1439); majdnem teljes a „Jordánszky-kódex” (1516), nyomtatott, magyar nyelvű teljes Újszövetség Sylvester János fordítása volt 1541-ből, Biblia Heltai Gáspár műve 1565-ből ben Károli Gáspár, gönci (református) prédikátor atya „Vizso- lyi Bibliá”-ja.

14   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 14/ Kultúra és nyelv  Technikai forradalmi esemény: 1473-ban Budán Hess András nyomdát alapít.  Új műfajok születése: 1475-ben magyarul versbe szedett naptár jelenik meg. Tinódi (lantos) Sebestyén (+1556) „az újságírás hazai klasszikusa... a magyarul megszólaló reneszánsz költé- szet első költői ihletettségű és tehetségű epikusa” Bornemisza Péter ( ) Tragoedia magyar nyelven c. drámát Balassi Bálint ( ): reneszánsz „táncdalok” szer- zője és előadója Pázmány Péter ( ) lefordítja Kempis Tamás Krisztus követéséről elmélkedő könyvét. (1600) Ma- gyar nyelvű vitairatokban száll szembe a reformáció nevezetes szószólóival.

15   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 15/ Kultúra és nyelv  Nyelvtörténeti fejlemény: Heltai Gáspár („Csízió” fordítása, 1575) rendszerbe foglalja a magyar nyelv he- lyesírását (Sylvester János nyomdokán).  „Oktatáspolitikai” események: Egyetemi Könyv- tár (1561); sárospataki, debreceni református akadémia, eperjesi evangélikus líceum (1621); Pázmány Péter egye- temet alapít (1635)  Nyelvtörténeti fejlemények: Apáczai Csere János (1653) Enciklopédia – magyarul (saját szavak: „súrlódás”, „egynemű”, „középpont”…)

16   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 16/ Kultúra és nyelv Következtetés:  Kultúra „hardver-bázisa”: a nyomdagép, tech- nológia: a könyvnyomtatás  Megerősödőben a „szoftver”: az írás-olvasás oktatás. Alsófokon magyarul. Felsőbb fokon kizárólag latinul.  Nemzeti nyelvű írásos kultúra első fecskéi. Profán témák a művészetekben. Magyar biblia- fordítások – az egyházi kultúra magyarosodása.  Szélesebb „kultúra-fogyasztói” kör; tudósok, tanítók képezése egyetemeken  Nincs még kialakult szabálya az írott nyelvnek, esetleges a szakszókincs

17   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 17/ Kultúra és nyelv Felvilágosodás:  „Oktatáspolitikai” események: Mária Terézia – „Ratio Educationis” (1777) Bessenyi György – Hazafiúi Magyar Társaság (1779)  Új műfajok születése: Pozsony „Magyar Hírmondó” (1780) A magyar nyelvű színjátszás: Pest, 1785  Nyelvtörténeti fejlemény: helyesírási forradalmak (katolikus  protestáns betűk, ypszilonisták  jottisták)  „Oktatáspolitikai” események: Széchenyi – Tu- dós Társaság (MTA): „a magyar nyelv ápolására, a tudomá- nyok és művészetek magyar nyelven való művelésére” (1825)MTA  Nyelvtörténeti fejlemény: akadémiai helyesírás (1832)  „Oktatáspolitikai” esemény: magyar nyelvű oktatás

18   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 18/ Kultúra és nyelv Következtetés:  A beszélt és irodalmi írott nyelv közeledése  A közoktatásban nemzeti nyelven történik a tanítás  Rendszeres „publikáció”  Az oktatás jogi háttere megteremtődik  Megszületik a helyesírás (első) szabályzata  Létrejönnek a magyar nyelvű kultúra terjesztését segítő „intézmények”

19   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 19/ Informatika és nyelv Előzmények: A nyelvek között „demokrácia” van ( később válik do- minánssá az angol ); az informatikai kultúra születőben Informatikai kora középkor:  Technikai forradalmi esemény: számítógép ( ) számítógép-hálózat (1960-as évek vége)  „Oktatáspolitikai” esemény: egyszemélyes kutató „centrumok”, heterogén témák- kal (Nemes Tihamér, Kozma László, Tarján Rezső, Kalmár László …; ) Kovács Mihály (Piarista), Dusza Árpád (Földes) kiber- netika-számítástechnika szakkör (1960-as évek vége)  Nyelvtörténeti fejlemények: angol terminológia

20   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 20/ Informatika és nyelv Következtetés:  Programozói, mérnöki tudomány = angol nyelvű kultúra. Speciális kutatási témák  Szűk szakmai grémium birtoka az informatikai tudás, „saját nevelésű folytatók”, egyszemélyes iskolák  A tudományokkal foglalkozóknak készültek a szg.-ek. A szg.-es kommunikáció mnemonikus, ill. angol alapú.

21   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 21/ Informatika és nyelv Informatikai reneszánsz:  Technikai forradalmi esemény: gyárak, számí- tástechnikai kutató központok születnek  Nyelvtörténeti fejlemények: első kísérletek a szakmai szókincs magyarosítására  Technikai forradalmi esemény: personal computer: Apple (1970)  „Oktatáspolitikai” esemény: programozó-, programtervező matematikus szak (1972)  Technikai forradalmi esemény: PARC: egér, GUI, WYSIWYG… (1973)  Új műfajok születése: VisiCalc (1979), Lotus1-2-3 (1983)

22   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 22/ Informatika és nyelv  Új műfaj születése: Amerikai egyetemek (és hivata- lok) között hálózat épül. Üzenet-szintű információ-csere:  Technikai forradalmi esemény: home computer (ZX80, ZX81, ZX Spectrum, TRS80, ABC80, IBM; 198x)  „Oktatáspolitikai” események: minden szakon folyik informatikaoktatás (ELTE-n; 1980) iskolaszámítógép projekt (1982) informatikatanári C-szakként (1983), „fő” szak a tudományegyetemeken (1987)

23   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 23/ Informatika és nyelv Következtetések:  „Önálló”, nemzeti, tudományos kutatások: (fél)magyar nyelvű terminológia az informati- kában  informatika felsőfokú oktatásbeli bevezetése: szakember-, majd szaktanár-utánpótlás céljából  nincs még kialakult szabálya az írott informatikai nyelvnek. A magyaros szókincs és helyesírás kér- dése már hébe-hóba felvetődik a szakma művelői „fejében”.

24   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 24/ Informatika és nyelv Informatikai felvilágosodás:  Technikai forradalmi esemény: WWW (1991), HBONE (1993)  Új műfaj születése: Mosaic = böngésző (1993)  „Oktatáspolitikai” esemény: NAT-ok (199x): informatika mint tantárgy SuliNet/Irisz: „Internet az iskolákba” projekt ( ) OKJ-tanfolyamok és vizsgák, ECDL-tanfolyamok és vizsgák (1997), a teleház-mozgalom Sulinet Digitális Tudásbázis (2004)  Nyelvtörténeti fejlemény: Konferenciák az infor- matika társadalmi hatásairól

25   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 25/ Informatika és nyelv Következtetések:  Személyi, sőt „házi” számítógép  az informatikai eszközök bevonulása a hétköznapokba  Az informatikai „társalgás” (=az alkalmazói progra- mok által beszélt) nyelve többnyire, a fejlesztői prog- ramoké kizárólag az angol  Létrejönnek az informatikai kultúra terjesztését segítő intézmények  Az informatika oktatása bevonul a közoktatásba „ma- gyarul”  A helyesírást az Akadémia konkrét szavak vonatko- zásában rögzíti  Napi problémává válik a magyaros informatikai szókincs kérdése

26   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 26/ Informatika és nyelv Összefoglalásul a párhuzamról: Összecsengések:  elterjedés: egyszemélyes kultúra  elhivatottak és a kiválasztottak kultúrája  szélesebb rétegek  min- denki kultúrája; közben a nyelv: latin  magyar  előre lépés motorjai: technikai megújulások, új műfa- jok, oktatáspolitikai döntések, nyelvtörténeti fejlemények Eltérések:  kulturális háttér: szilárd  kialakulóban lévő  nyelvi alap: holt nyelv  elő nyelv (angol) művelők = = élvezők művelők   élvezők

27   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 27/ A magyarosítás szempontjai Itt az idő! Az informatikai felvilágosodás éveit tapossuk. De… … vegyük figyelembe a múlt és jelen intő jeleit a nyelvápolási „stratégiánk” megtervezésénél:  önérzet van mire – hajlékony, sokrétű, kifejező … nyelv a magyar  praktika nem elefántcsonttoronyban élő nyelvészek szabják meg a nyelvfejlődés irányát

28   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 28/ A magyarosítás szempontjai Önérzet:  Bárczi Géza és társai: „A magyar nyelv története” [ ]  Mezzofanti bíboros ( ) : „Tudja, melyik az a nyelv, amelyet mondat- szerkesztő képessége és ritmikájának harmó- niája a göröggel és olasszal egy szinten, minden más nyelv fölé emel? A magyar!”  Két további adalék: Lotz János cikke [„A Pesti Hírlap nyelvőre”, 48. o.]cikke Siklós Péter és Terts István szerk.: „Egy magyar ide- genvezető Bábel tornyában – Lénárd Sándor írásai a nyelvekről” [részlet]részlet

29   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 29/ A magyarosítás szempontjai Praktika:  A múlt „fényei és árnyékai” (a nyelvújítás nyomai) : „madártan”:Filomela  Kazinczy: csalogány  Kazinczy: csattogány  Vajda Péter: dalabáj  bájdalú zenér [„A Pesti Hírlap nyelvőre”, 20. o.] „kémia” ( Mengyelejev után szabadon) : FolyanyFluorFolyékony anyag HalvanyClor[Klór]Halvány anyag BüzenyBromium[Bróm]Bűzös anyag IblanyIod[Jód]Illékony anyag HiganyHydrargyrumHíg anyag

30   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 30/ A magyarosítás szempontjai „geográfia”: Istokhalma? Kappanhágó? Lipcse?  Stokholm  Koppenhága  Leipzig „rusztika”: páholy  széntartó rekesz bútor  cókmók, batyu (vö. „hord el a betyárbútort!”)  A nyelvújítás technológiája: Példák Bugát Pál rendszeréből [a szókincstan-ából (=szókat csinálni tanít)]: ragok továbbképzésével – nekel, hozzány megcsonkítás és összevonás– lemb, hordong

31   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 31/ A magyarosítás szempontjai Pihentető talányok:  lég?  csőr ?  talaj?  könnyelmű?  zongora? Vállaljuk-e tehát magyarosítás hálátlan ódiumát? Kénytelenek vagyunk, mert 1.idegen a szókészlet, 2.eltérő gondolkodásmódot követ  levegő+ég  cső+orr  talp+alj  könnyű elméjű  zengő tambura

32   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 32/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Két szélsőség között… mindent (mint más „öntudatos népek”: a franciák vagy a németek) semmit (elfogadva, hogy csak egy parányi sziget vagyunk Európa latin-germán-szláv tengerében).

33   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 33/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Minden magyar, ami... Előnyös, mert  szélesebb rétegek számára elérhető,  az oktatásban kiesik a nyelvi megértés lépése, csak a lényegi, a fogalmi marad,  csökkentett feltételrendszer az oktatási használat- ban Előnytelen, mert  nehezíti a külföldi szoftverek importját, oktatásba bevonását,  nyelvi nehézségek miatt nehéz a konzekvens átül- tetés. (Pl.: felszólító módban igekötő hátra, főnévi igenévi alak vagy 1. szám 3. személybeli alak?)

34   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 34/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Úgy jó, ahogy van... Előnyös, mert  nem kell semmit tenni ( így rosszul sem lehet tenni ),  motiváció az angol nyelv tanulásához,  rövid, egyszerű szoftverátvétel Előnytelen, mert  első akadályt maga a nyelv képezi (Milyen segítség [help] az, amelyik nem érthető? Még a segítségkéréshez is „idegenül” kell tudni?!?), így  hátráltatja a bevezetést, nem kerülhet akkor szóba, amikor a „téma” megkívánja (csak akkor, amikor a nyelvi alapok is megvannak)

35   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 35/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? … és mi a helyzet ma (az ezred forduló táján)? Nyelvész vélemények:  Répási Györgyné: „Az Internet megjelenése nagy hatást gyakorolt nem csupán a tömegkommuni- káció fejlődésére, hanem magára a nyelvre is. Először a számítástechnikai szakkifejezések sokkolták a laikus felhasználói kört, majd ezek részleges célnyelvi átültetése után a Világháló használatával szinte kikerülhetetlenné vált az idegen –elsősorban angol– szavak és fogalmak átvétele. … Nyelvünkre nézve komoly veszélyt jelentenek az «információs szupersztráda» idegen kifejezései. Nyelvünk romlásának közvetlen oka, hogy «A nyelvmű- velők és a számítástechnikusok nem tudják az új média fogalmait megfelelő hazaival pótolni, és ha sikerül is, addigra már késő, mert több ezer ember a megtapadt angol kifejezést vagy mozaikszót használja, ami sokkal rövidebb bármely új magyar fordításnál».”

36   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 36/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk?  Zimányi Árpád: „ Nem pusztán az idegen szavakról, hanem olyan idegenszerűségekről beszélhetünk, amelyek minden nyelvi szinten jelentkeznek: a hangtani, ki- ejtési jelenségektől kezdve egészen a nyelvtani, mondatszerkezeti sajátossá- gokig. Sőt érdemes még tovább tágítani a kört. A nyelvi hatások csupán felszíni –sokszor másodlagos– jelenségek, velük együtt érvényesülnek a tár- sadalmi, gazdasági, kulturális folyamatok, s az utóbbiak, a mélyebb okok tekinthetők elsődlegesnek, a nyelvi változások igazi forrásának. … ” Példák: Kiejtés: cowboy [kovboj  kauboj], jazz [dzsessz  dzsez]; HBO [hábéó  écsbió], PhD [péhádé  piécsdí], Microsoft [mikroszoft  májkroszoft]; „Következíííííík Fááááábriiii Sándooorrr!”. Saját kiegészítés: „kedvenc” reklámjaimból: „Garnier” (betűhű-kiejtéssel), míg „Chevrolet” (amerikai angollal).

37   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 37/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Helyesírás: menedzser  manager, hobbi  hobby, víkend  weekend; csip  cheap, fájl  file, szken- ner  scanner, flopi  floppy; Richard, Judith, Szandy, Sylvia; Party, Story; Mammut, Plus. Szóhasználat: formatervezés  design, vezetőség  management, irányzat  trend, sovány  light(os); pénzügyi politika  fiskális politika, emberi kataszt- rófa  humanitárius katasztrófa; (jelentés bővülés:) interjú (=munkahelyi beszélgetés), installáció (=alkotás /telepítés), karakter (=típus), rekord (=adatszerkezet), adminisztráció (=kormány). Mondattan: Hotel Gellért, Club Aliga, Suzuki Kovács, Vitamin C, Budapest 1; „lány a hosszú hajjal” (  „the girl with long hair”).

38   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 38/ Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Tükörszavak: mouse  egér, mountain bike  hegyi kerékpár, overwrite  felülír; karrier­diplomata (=hivatásos diplomata). Szokások: Bálint-nap  Valentin-nap, Mindenszentek előestéje  Halloween; hello/hi; „give me a five” (kézfogás helyett tenyér összecsapás).

39   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 39/ Hogyan magyarosítsunk? A magyarosítás buktatói: Pongyolaság – „kb.-szinonima változatosság”  billentyű / gomb  halom / kupac / heap  fájl / állomány / file  könyvtár / katalógus / mappa / directory

40   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 40/ Hogyan magyarosítsunk? Fantáziatlanság 1 (szótár-hű fordítás)  WYSIWYG (what you see is what you get) = AKAMIL (amit látsz, azt kapsz)  DTP (desktop publishing) = AKSZ (asztali kiadványszerkesztés)  register = regiszter / nyilvántartás / számláló  accumulator = akkumulátor / gyűjtő  active = élő  field = mező  record = rekord  client = kliens (ügyfél helyett)  password = password (jelszó helyett)

41   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 41/ Hogyan magyarosítsunk? Fantáziatlanság 2 („kiejtés-hű” átvétel)  cursor = kurzor  server = szerver (szolgáltató / kiszolgáló helyett)  Software = szoftver  debuging =dibagolás, debugolás (hibakeresés helyett)  stacking = sztekkelés (vermelés helyett)  push/pop = push-olás/popolás (vermelés helyett)  pointer = pointer (memória-mutató helyett)  click = klikkelés, klikkentés, rálövés (kattintás helyett)  hypertext = hipertext  hyperlink = hiperlink

42   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 42/ Hogyan magyarosítsunk? Fantáziatlanság 2 („kiejtés-hű” átvétel)  domain = domen  chat = chatelés / csetelés  = ezés / emílezés  IRC = iercézés, ircezés  messenger = messengerezés / messz(i/e)ndzserezés  skype = skype-olás / szkájpolás

43   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 43/ Hogyan magyarosítsunk? Szemléletesek (hangulatosak?)  cursor = ékelő / szövegék / betűhelyző / helyőr / fényes pont  ENTER = Eredj-gomb  ESCAPE = El-/ Kiskapu-gomb  software = eszközeg / puhály  pendrive = tollmeghajtó / adattoll / eszemtokja  CANCEL/UNDO = Mégsem-gomb  hot key = forró ~ / gyorsító gomb (az utóbbi pontosabb, az előbbi izgalmasabb)  scroll = pörgetés / görgetés  scroll bar = pörgető ~ / görgető sáv  chat = e-csicsergés (e=elektronikus), i-csicsergés (i=Internetes)

44   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 44/ Hogyan magyarosítsunk? Szemléletesek (hangulatosak?)  help = súgó  net = háló  internet = világháló / információs szupersztráda / infosztráda / I-way (ejtsd: ájvéj)  homepage = otthonlap / ottlap / honlap / címlap  smiley = mosolyszimbólum  laptop = leptop / lapgép (? ölgép ?)  notebook = nótbuk / noteszgép  palmtop = ~ / tenyérgép / zseb(számító)gép  Google  guglizás Ez a „magyarítósdi” nehéz ügy!  Álljon itt egy irodalmi példa: Karinthy Frigyes Műfordítás c. gyöngyszeme az Így írtok ti c. kötetből. Műfordítás

45   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 45/ Hogyan magyarosítsunk? A helyesírásról  „Nincs új a nap alatt!” – magyar szavak írása ypszilonisták/jottisták  Ma idegen szavak írása file = fájl / állomány byte = bájt hardware = hardver (-: keményáru :-) software = szoftver (-: puhaáru :-) firmware =... (((-: ???áru :-)))???áru toldalékolás: kötőjelezés, egybeírás kérdései -ezés / ezés / ezés / ímélezés

46   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 46/ Hogyan magyarosítsunk? Az e-stílusról Az elektronikus írott nyelv drasztikus átalakulása, rövidülése:  emotikonok, smiley-k (=hangulatjelző rövid jelsorozat, mosolyszimbólumok),  „szokványos” kifejezés-rövidítők (pl. vki=valaki, …, h=hogy, tkp=tulajdonképpen, /C=perc, 111=mindegy, 1*=egyszer, 4U=for you stb.)stb.  oops, wow ?=? puff!, mi a szösz? (ez megint „csu- pán” amerikanizmus) Az e-stílus egyrészt káros, amennyiben az igény- telenséget erősíti, másrészt viszont időhiányos korunk szükséges velejárója.

47   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 47/ Irodalom … helyett lásd itt: /IndMA.html vagy itt: /InfoNyelvOktatas.pdf ahol minden forrás megtalálható.

48   Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás 48/ Használat Vissza Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza Vissza az előzőleg látott diához Kattintson oda, ahova a nyilak mutatnak, ha … INFO… Ezt már ismeri: INFO…


Letölteni ppt "  Informatika, nyelv, oktatás * Tépelődés a közoktatás informatikai szókincséről … és amik erről eszembe jutottak (gondolatébresztő vázlat) Szlávi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések