Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában."— Előadás másolata:

1 „Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában Budapest 2010 február 18 ACSI Iskola –és Óvodavezetők Konferenciája

2 A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma A 2008/2009-es tanévben 2009/2010-es tanév 1 tantárgy keretében: 27 fő 67 fő 2 tantárgy keretében: 39 fő 27 fő Összesen: 66 fő (36 %) 94 fő (53,4%) A felzárkóztató programban résztvevő tanulók aránya: 58 fő (32.9%) 58 fő (32.9%)

3 Oklevéllel és pénzjutalommal elismert versenyeken sikeresen szereplő gyermekek és csoportok száma, százalékos aránya az iskolák létszámának figyelembevételével a 2009-es év eredményei és létszámadatai alapján. Egyéni az iskola %-a csoportos az iskola %-a Egyéni az iskola %-a csoportos az iskola %-aReformátus Iskolában: 34 fő 18,,6% 3 csoport 1,6% Önkormányzatiiskolákban átlagot számítva: 18,5 fő 5,3% 4,75 csoport 1.2% Megállapítható, hogy ezen adatok alapján is a tehetséggondozásban a legsikeresebb a Református Általános Iskola.

4 A személyiség dimenziói (Van Brummelen)

5 A tanulók, mint Isten felelősségteljes képmásai A személyiség középpontjában a szív hitbeli meggyőződése áll, mely az élet minden területét irányítja. Egyenlően fontosak a különböző területek és hatást gyakorolnak a tanulás folyamatára.

6 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás Mindannyian rendelkezünk valamilyen hitbeli meggyőződéssel a szívünk mélyén 1) A szív mint az ember legbelső lénye. 2) A szív mint a bölcsesség és értelem forrása. 3) A szív mint szavaink és cselekedeteink forrása. 4) A szív mint érzelmeink kiindulópontja. 5) A szív a bűn forrása. 6) Egész lényünk legmélyét is jelenti.

7 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás Diákjainkat a “félelmes és csodálatos” Isten alkotta, és a különböző tanulóknak különböző dimenziókban erősebbek az adottságai. Diákjainkat a “félelmes és csodálatos” Isten alkotta, és a különböző tanulóknak különböző dimenziókban erősebbek az adottságai. Ezért a tanítás során lehetőséget kell adnunk a diákoknak arra, hogy személyiségük minden dimenziója fejlődhessen. Ezért a tanítás során lehetőséget kell adnunk a diákoknak arra, hogy személyiségük minden dimenziója fejlődhessen.

8 8 Nem vagyunk egyformák

9 Alapelvek Mindenki Isten képmására teremtetett. (1 Móz 1:27)(1 Móz 1:27) Mindenkinek vannak erősségei. (Róm 12:6-8)(Róm 12:6-8) Mindenkinek vannak gyengéi. (1 Kor 2:3)(1 Kor 2:3) Ezek felismerése és tudatos szem előtt tartása növelheti hatékonyságunkat. Miért fontos a tanulási stílusokkal foglalkozni a keresztyén iskolában?

10 10 Mi a tanul á si st í lus? M é g a nagyon hasonl ó k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt f ö ln ö vekvő gyermekek is meglepően k ü l ö nb ö zően viszonyulhatnak az é lethez. Minden egyes gyermek ö n á ll ó egy é nis é g: megvannak a maga term é szetes erőss é gei é s ig é nyei. Ezeket az egy é ni adotts á gokat, von á sokat h í vjuk tanul á si st í lusnak.

11 Milyen a te tanul á si st í lusod é s a di á kod é ? A tanárok általában ugyanúgy tanítanak, ahogy ők tanultak/tanulnak. A tanárok általában keresik az egy legjobb tanítási módszert. Legtöbbször könnyebb azonos stílusú emberrel együtt dolgozni. A pedagógusok/szülők általában azonos elvárásokkal vannak minden gyermekük felé.

12 Legjellemzőbb vonások KSz szorgalmas, megszokott dolgokhoz ragaszkodó, pedáns, stabil, megbízható, következetes, tárgyilagos, rendezett ASz analitikus, objektív, tájékozott, alapos, szervezett, logikus, céltudatos, rendszerezett AR érzékeny, szenvedélyes, figyelmes, fantáziadús, idealista, szentimentális, spontán, rugalmas KR gyors, intuitív, kíváncsi, realista, kreatív, kezdeményező, ösztönös, vállalkozó szellemű

13 Mi nehéz számukra? KSz csoportban dolgozni konkrét cél nélküli megbeszélés rendezetlen körülmények közötti munka részleges, nem teljesen egyértelmű utasítások követése elvont összefüggésekkel való munka „használd a képzeleted” típusú elvárások olyan kérdések, amelyekre nincs helyes vagy helytelen válasz ASz ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzanak egy témával ha újra ugyanazt kell csinálni ha sok a konkrét szabály és megkötés „szentimentális” gondolkodás az érzelmeik kifejezése diplomatikusnak lenni mások meggyőzése közben nem olyan témára szorítkozni beszélgetés közben, ami csak őket érdekli AR ha meg kell magyarázniuk, indokolniuk az érzelmeiket a versengés nem szimpatikus emberekkel együtt dolgozni pontos részletek szolgáltatása elviselni akár a pozitív kritikát is egyszerre egy dologra koncentrálni KR korlátok, megkötések hivatalos papírmunka rutinmunka újra megcsinálni valamit, ha már egyszer megcsinálták részletes feljegyzések elmagyarázni, hogyan találták meg a választ egyetlen válasz kiválasztása hogy ne legyen véleményük

14 14  Mi az, ami a legjobban megy nekik?  KSz az elméletet a gyakorlatban alkalmazni rendszerbe szedni a dolgokat finomítani a ötleteken, hogy még hatékonyabban, gazdaságosabban stb. lehessen azokat alkalmazni kézzelfogható eredményeket teremteni elvont elgondolásokból jól dolgozni az adott időkereteken belül ASz döntés előtt adatokat gyűjteni ötleteket értékelni kutatás, felmérés logikus sorrendet felállítani a tények felhasználása arra, hogy elméleteket igazoljanak vagy elvessenek az adott cél elérésére szolgáló eszközök kiértékelése AR őszintén odafigyelni a másikra az érzések, érzelmek megértése globálisan szemlélni a dolgokat, ötleteket harmóniát teremteni a csoportban jó kapcsolatot kialakítani szinte bárkivel mások érzelmi szükségleteinek felismerése KR mások cselekvésre ösztönzése több válaszlehetőség és megoldás felismerése szokatlan, kreatív ötletek elképzelni a jövőt gyakran másképp csinálni a dolgokat sokféle embertípust elfogadni menet közben gyorsan gondolkodni kockázatvállalás

15 Milyen kérdéseket tesznek fel a tanulás során? KSz Melyek a használható adatok? Hogyan kell megcsinálnom? Hogy nézzen ki? Mikorra legyen kész? ASz Honnan tudjuk, hogy ez így van? Minden lehetőséget végiggondoltunk? Mire lesz szükségünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani? AR Mi köze ennek hozzám? Mit érhetek el? KR Mi az, ami tényleg szükséges ebből?

16  Hogyan motiválhatjuk őket?  KSz Munkájuk írásos értékelése A célok felidézése, konkrét célok Részletes, világos útmutatás a feladatokhoz, legjobb írásban Írásos ellenőrzőlap a feladatok elvégzésének ellenőrzésére ASz Általában nincs szükségük jutalom beígérésére Őszinte elismerés többet ér nekik, és legközelebb még komolyabb feladatot várnak Osztálytársaktól elismerés fontos AR Az emberekből kiváltott elismerés motiválja őket Az őket kedvelő tanár kérését mindig teljesítik Csoportos munka erősen motiválja őket KR Élénk, színes, változatos környezet és feladat Ha ötleteiket megjeleníthetik Ha érzik, hogy a tanár elfogadja őket

17 Református Általános Iskola EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ Többdimenziós Nívó Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló Név: ………………… Tanév / évfolyam: ………………………..…….…, ……..…. …………, ………... …………, ………… …………, ……….....…….…, ……..…. …………, ………... Születési hely, idő: …………………….. Anyja születési neve: :…………………. Kapcsolattartó szülő neve: …………………………. Lakcím: ………………………….. A naplót megnyitotta: A naplót lezárta: ……………………………………………………………………………………… (dátum,Ph) (dátum, Ph) A fejlesztő naplót vezette: ………………. tól ………………….-ig: ……………………………….. ………………….- tól ………………….-ig: ………………………………..

18 ANAMNÉZIS A tanuló jellemzése (adatbank alapján) Személyes kompetenciák ( önszabályozás, önállóság, temperamentum, habitus, hangulati jellemzők): Mindennapi cselekedeteiben nyugodt, kiegyensúlyozott. Fantáziája, érzelemvilága gazdag. Hangulata derűs. Jutalmazásra, büntetésre érzékenyen reagál. Tanulási stílus, tanuláshoz való viszony ( önálló feladatvégzés): Konkrét szekvenciális. Szorgalmas, megbízható, következetes, tájékozott, logikus, rendezett. Képes gyorsan, rugalmasan gondolkodni, adott időkereten belül jól dolgozni. Mozgásfejlődés (mozgáskoordináció, mozgástempó, téri tájékozódás): Mozgáskoordinációja fejlett (biztos), mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. Kognitív kompetenciák (érdeklődés, gondolkodási képességek, tanulási képességek): Figyelme tartós, mély, feladatait általában jól, vagy kevés hibával oldja meg. Képes a tudatos megfigyelésre, összpontosításra. Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt kiváló. Algoritmusokat, analógiákat, összefüggéseket felismer, és azokból következtetéseket tud levonni. Versenyeken való részvétele, elért eredményei: KISOKOS, „Törd a fejed” matematika verseny (levelezős), Zrínyi Ilona matematika versenyre való készülés (2009.február) A tanuló egyéb tevékenységei: Iskolai: TD- NÍVÓ matematika tantárgyból, néptánc tanszak művészeti képzés iskolán kívüli:-

19 A gyermek tanulási stílusa Alapvető tanulási stílus: Konkrét szekvenciális Másodlagos tanulási stílus: Absztrakt szekvenciális A gyermek domináns tanulási stílusának jellegzetességei: Rendezett, szabatos és lelkiismeretes. Megerősítést vár. Akkor érzi magát biztonságban, ha van előtte minta amit követhet. Megbízható, stabil, következetes, akkurátus. Másodlagos tanulási stílusjegyek: Analitikus, alapos, tájékozott, céltudatos. Mi az ami a legjobban megy a tanulónak? Az elméletet a gyakorlatban alkalmazni. Rendszerbe szedni a dolgokat. Jól dolgozni adott időkereten belül. Logikus sorrendet felállítani. Mit talál a tanulás során legcélravezetőbbnek? Lépésről-lépésre haladni. Szereti tudni, hogy mit várnak el tőle. Logikus érvelés. Mi nehéz számára? A rendezetlen körülmények közötti munka. Részleges, vagy nem teljesen egyértelmű utasítás, ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzon a témával. Milyen kérdéseket tesz fel a tanulás során? Milyen adatokra van szükségem? Mikorra legyen kész? Hogyan kell megcsinálnom? A tehetséggondozást végző pedagógus tanulási stílusa Alapvető tanulási stílus: Absztrakt szekvenciális (1-2 konkrét szekvenciális jel) Másodlagos tanulási stílus: absztrakt random

20 Egyéni fejlesztési terv feladatokra bontva TerületCél Fejlesztési gyakorlatok, módszerek Időintervallum Számtan, algebra számfogalom 1000-es számkörben Analógiás gondolkodás, viszonyítási képesség fejlesztése, algoritmusok követése Gondolkodtató feladatok a számfogalom mélyítésére, számok képzésére. Fgy. 138. old, Tk. 46.o, 52-53. o 2008. 11. 03- 2009. 06. első hete Hetente 1 óra Műveletek értelmezése, műveletvégzés Összefüggések felismerése. Műveletek közötti kapcsolat megértése. Emlékezetfejlesztés Összefüggések, kapcsolatok Sorozatok, függvények Geometria, mérés Síkidomok, testek, transzformációk Mérhető tulajdonságok, mérés Valószínűség, statisztika

21 EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ Magi Boglárka tanuló 3. osztály TD Nívó Program Matematikai kompetencia területén IDŐ FEJLESZTÉS TARTALMA FEJLESZTÉS MÓDSZERE ERED- MÉNY ALÁÍRÁS NOVEMBER KISOKOS versenyfeladatai OKOSKODJUNK, bűvös négyzet Törd a fejed! Mezőcsát Versenyfeladat lap Szöveges feladatok, rajzos és matematikai nyelven tankönyv Jobban összpontosít a feladatok megértésére. Kujbusné Czuczor Tünde DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

22 Gardner hét „intelligenciája” 1.Nyelvi intelligencia 2.Logikai-matematikai intelligencia 3.Térbeli intelligencia 4.Zenei intelligencia 5.Testi-kinesztetikus intelligencia 6.Társas intelligencia 7.Belső intelligencia 8.(Természeti intelligencia) 9.((Spiritualitás intelligenciája))

23 Nyelvi intelligencia Általában kiemelkedőek: írásban, olvasásban, beszédben és az érveléses vitákban Ide kapcsolódó foglalkozások: újságíró, tanár, költő, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi intelligencia mérésére, azt, aki nyelvileg erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

24 Logikai-matematikai intelligencia Általában kiemelkedőek: a számokkal, logikai kifejezésekkel való dolgozásban Ide kapcsolódó foglalkozások: tudós, matematikus, mérnök, filozófus, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a logikai-matematikai intelligencia mérésére, azt, aki ezen az intelligencia területen erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

25 Térbeli intelligencia Általában kiemelkedőek: a képszerű gondolkodásban, térbeli látásban, térképolvasásban Ide kapcsolódó foglalkozások: építész-, gépész tervező mérnök, alkotó képző- és iparművész, stb. A magas térbeli intelligenciával rendelkezők csaknem minden szituációban éppúgy látják a lehetségest, mint a meglévőt.

26 Zenei intelligencia Általában kiemelkedőek: ritmus- és dallamérzékben Ide kapcsolódó foglalkozások: zenész, zeneszerző, énekes, stb. Ha magas zenei intelligenciával rendelkezik, valószínűleg sokkal elemzőbben hallgat zenét, mint mások, élvezve azokat a finomságokat, amelyeket mások elengednek a fülük mellett.

27 Testi-kinesztetikus intelligencia Általában kiemelkedőek: mozgási és fizikai tevékenységekben, kézügyességben Ide kapcsolódó foglalkozások: sebészek, műszerészek, színészek, festőművészek, sportolók, stb. A testi-kinesztetikus téren intelligens diákokat ritkán mondják tehetségesnek a hagyományos iskolákban.

28 Társas intelligencia Általában kiemelkedőek: embertársaik megértésében, megbecsülésében, velük együttműködésben Ide kapcsolódó foglalkozások: pszichológus, lelkész, szociális munkás, stb. A hagyományos iskolarendszerben nem igen értékelik ezt az intelligenciát.

29 Belső intelligencia Általában kiemelkedőek: az önmaguk megértésében és hogy hogyan illeszkednek a világ tágabb összefüggéseibe. Élvezik az elmélkedést, a meditációt, az egyedüllétet. Ide kapcsolódó foglalkozások: nem jellemző Sokkal pozitívabb önképpel bírnak, mint a többség, s életcéljaik, törekvéseik meghatározásában nem hagyatkoznak mások véleményére.

30 Mihez kezdjünk Gardner intelligencia modelljével? Fedezzük fel a gyerekekben rejlő intelligenciákat és fejlesszük azokat nyugvó/alvó intelligenciák Értékeljük diákjaink minden területen nyújtott eredményét. Ezzel a tanulók értékesség-tudatát erősíthetjük lehet, hogy az én tantárgyamból nem kiemelkedő Tudatosan helyezzünk hangsúlyt minden intelligencia terület fejlesztésére tantárgyam tanítása során hogyan tudom fejleszteni az egyes intelligencia területeket?

31 A TD Nívó - Tehetséggondozó Program tantárgyai és a fejlesztést végző pedagógusok a 2008/2009-es tanévben Tanuló neve, osztálya: korcsoport tantárgy Tehetsége és a szaktanár javaslata alapján választhatja Szülő nyilatkozata, aláírása Matematikaigényeljüknem igényeljük 3-4. osztályos korcsoportKujbusné Czuczor Tünde tanítónő 5-6. osztályos korcsoportBíró Istvánné matematika szakos tanárnő 7-8. osztályos korcsoportVarga Imréné matematika szakos tanárnő Magyar nyelv és irodalom tantárgy 3-4. osztályos korcsoportKujbusné Czuczor Tünde tanítónő 5-6. osztályos korcsoportMolnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanárnő 7-8. osztályos korcsoportMolnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanárnő Környezetismeret, természetismeret tantárgyak 3-4. osztályos korcsoportKujbusné Czuczor Tünde tanítónő 5-6. osztályos korcsoportNagy Ágnes földrajz szakos tanárnő 7-8. osztályos korcsoportNagy Ágnes földrajz szakos tanárnő Angol-német tantárgyak 4-5. osztály angolTörök Aliz angol szakos tanárnő 6-7. osztály angolTörök Aliz angol szakos tanárnő 8. osztály angolTörök Aliz angol szakos tanárnő 7-8. osztály németKovács Krisztina tanító, német szakos főiskolai hallgató Testnevelés tantárgy 3-4. osztályos korcsoportTóth Norbert testnevelő szakos tanár 5-6. osztályos korcsoportTóth Norbert testnevelő szakos tanár 7-8. osztályos korcsoportTóth Norbert testnevelő szakos tanár JELENTKEZÉSI LAP A TÖBBDIMENZIÓS NÍVÓ-TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA A TD Nívó - Tehetséggondozó Program tantárgyai és a fejlesztést végző pedagógusok a 2008/2009-es tanévben

32 27/2009. sz. Igazgatói Határozat Hivatkozva a 28/2008. sz. Presbiteri Határozatra 2009. szeptember 15- től az alábbi csoportokat indítom a TD NÍVÓ - Tehetséggondozó Programban plusz 1 óra keretében. Matematika osztályTanulók számapedagógus 3. osztály5 főKabainé Bőti Beáta 4. osztály9 főKujbusné Czuczor Tünde 5-6. osztály11főBíró Istvánné matematika szakos tanár 7-8. osztály10 főBíró Istvánné matematika szakos tanár Magyar nyelv és irodalom 3-4. osztály12 főKujbusné Czuczor Tünde tanító 5-8. osztály9 főMolnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanár Természetismeret 5-8. osztály5 főNagy Ágnes földrajz szakos tanár Angol nyelv 5-6. osztály12 főTörök Aliz angol szakos tanárnő 7. osztály6 főTörök Aliz angol szakos tanárnő 8. osztály5 főTörök Aliz angol szakos tanárnő Kémia 7-8. osztály5 főLukács László kémia szakos tanár Testnevelés 3-4. osztály11 főTóth Norbert testnevelés szakos tanár 5-6. osztály5 főTóth Norbert testnevelés szakos tanár 7-8. osztály16 főTóth Norbert testnevelés szakos tanár A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma: 1 tantárgy keretében: 27 fő2 tantárgy keretében: 39 fő Összesen: 66 fő

33 Tehetséggondozás további területei: ReFilm Stúdió Művészeti képzés: - Néptánc tanszak - Kézműves tanszak Énekkar Hon-és népismeret szakkör Cserkészcsapat - Környezettudatos nevelés


Letölteni ppt "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések