Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FARAGOTT SZÍV A VERSET ÍRTA ÉS ELMONDJA, VALAMINT A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE: SZEKERES KATÓ PPS: SISSI SZLOBODA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FARAGOTT SZÍV A VERSET ÍRTA ÉS ELMONDJA, VALAMINT A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE: SZEKERES KATÓ PPS: SISSI SZLOBODA."— Előadás másolata:

1

2 FARAGOTT SZÍV A VERSET ÍRTA ÉS ELMONDJA, VALAMINT A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE: SZEKERES KATÓ PPS: SISSI SZLOBODA

3 Árnyékos ligetben diszkrétek a fák, Ő rséget állanak, mint a katonák.

4 Dúsan lombosak és t ű level ű ek, Egymással békésen ő k biz’ jól megférnek.

5 Korhadt kid ő lt fákat apróra vágtak, Helyükre illatos rózsákat plántáltak.

6 A szerelmes párok édes örömére, Varázslatos illat kering ő zik körbe.

7 A koronás ágak lassan összeérnek, Megnyúlt karjaikkal híven ölelkeznek.

8 Forró nyári napon h ű s árnyékot adnak, Pajkos szell ő cskével vígan huncutkodnak.

9 Nyári éjszakákon Hold árnyakkal játszva, Ágaik között lopva kukucskálva.

10 Sok bájos titoknak voltak ő k tanúi, Szerelmetes vágyak gondos ő riz ő i.

11 S ű r ű n hulló könnyek, vidám kacagások, Törzsükbe faragott vágyak, édes álmok.

12 Kik nyíllal átl ő tt szíveket karcolták, Neveik kezd ő bet ű it otthagyták.

13 Az id ő elszállt. Ő k megöregedtek, Vagy réges-régen mindent elfeledtek.

14 Fák is megvénültek, emléket cipeltek. Durva kemény kérgük, félig behegedtek.

15 Megcsonkított törzsek magasra n ő ttek, minden egyes rovást id ő nek ő riztek.

16 Korán megjött ő sznek pajkos kedve támadt. Karneváli színbe öltöztette fákat.

17 Az öreg varázsló szemet kápráztat, Ruhát – sárga, piros színekben pompáztat.

18 Megújult a liget a színorgiáktól, Öröme korai, vedlenek ágaktól.

19 Csak a t ű level ű k állanak kevélyen, Palástjuk örökzöld, nem változik télen.

20 Hulló falevelek susognak avarban, Ligetbe’ csoszognak öreg lábak lassan.

21 Deres apó, anyó, szívük egyre verdes, Régen jártak erre, ötven éve is lesz.

22 Egymás kezét fogják, szorosan kulcsolják. Szemük könnybe lábad, fákat úgy bámulják.

23 Itt kell neki lenni – öreg er ő lteti, Ezt a vastag törzset szívvel véstem teli.

24 Párja az anyóka elnéz ő n mosolyog, Nem olyan nagy baj, hogyha nem találod.

25 Búslakodik öreg, ő sz fejét ingatja, Úgy emlékszem rája, mintha ma lett volna!

26 Megizzadt apóka sapkáját leveti, Nedves homlokára levél pottyan néki.

27 Felnézett az agg úr égig ér ő fára, Szeme megakadott azon, amit láta.

28 Örömében olyat rikkant, mint egy gyerek, Tudtam, hogy meglelem, egyszer hinnél nekem!

29 Arra! Arra föntebb! Ujja odabökte. Fa n ő tt meg ennyire? Vagy mi mentünk össze?

30 Izgalmában arca pirosra váltva, Szökött feje búbra magas vérnyomása.

31 Tudtam, hogy baj lesz! – sopánkodott párja, Gyere, ülj le hamar, itt a padnak rácsa.

32 Te is emlékezel? – suttogta elhalán. Vizeny ő s szemében megjelent egy leány.

33 Milyen szép is voltál! Hajad, mint az éj! Én sem voltam nyeszlett, inkább deli legény.

34 Vén öreg apóka utolsó szó jogán, Faggatná a párját, hang nem jön a torkán.

35 Zokog az anyóka, de kemény volt fejed! Az enyém kevés volt? Kett ő kellett neked?

36 Itt hagytál magamra egy faragott szívért, Enyémnek is kéne meghasadni ezért.

37 Ráborult párjára, így találtak rájuk. Utolsót ütött nékik az órájuk.

38 Tél után, mint szokott, tavasz tolakodott. Felébredt minden fa, nagyot nyújtózkodott.

39 Amikor a fecskék hangjukat hallatták, A megduzzadt rügyek, levelet bontották.

40 Lombos lett a liget, h ű vös árnyat adva, Szerelmes vallomást gondosan takarva.

41 Magasra n ő tt fának emléke is régi. Félig már összeforrt, újat nem ró senki.

42 Régen nem divat már faragni, vésni, Ezért a szíveket ő rizni kell néki…


Letölteni ppt "FARAGOTT SZÍV A VERSET ÍRTA ÉS ELMONDJA, VALAMINT A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE: SZEKERES KATÓ PPS: SISSI SZLOBODA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések