Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL."— Előadás másolata:

1 Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

2 „A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudom, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: égy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,14-22).

3 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

4

5 II. Antiochus szír uralkodó (Kr. e. 261-246) alapította, és feleségéről, a kiállhatatlan természetű Laudikéről nevezte el.

6 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A 7 gyülekezet jellemzői Bemutat- kozás DicséretFeddésFelszólításÍgéret Efézus SzmirnaX Pergamon Thiatira Szárdisz FiladelfiaX LaodiceaX

7 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL JézusDicséretFeddésFelszólításÍgéret Laodicea Ámen hű és igaz tanú Isten teremtéséne k kezdete------------- langyos langyos nyomorult nyomorult szánalmas szánalmas szegény szegény vak vak mezítelen mezítelen Jézustól vegyél aranyat Jézustól vegyél aranyat fehér ruhákat fehér ruhákat és szemkenőcsöt és szemkenőcsöt légy buzgó légy buzgó térj meg térj meg Jézussal fognak vacsorázni Jézussal fognak vacsorázni Jézussal fognak uralkodni Jézussal fognak uralkodni A 7 gyülekezet jellemzői

8 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A VÁROS TÖRTÉNETE

9 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Eredetileg Diospolisnak nevezték, majd Reos, és később Laudikea lett a város neve. Ma Eski-hissár néven találhatjuk meg, ami lefordítva annyit jelent „Régi-kastély”, elmúlt dicsőségének és gazdagságának emlékére elmúlt dicsőségének és gazdagságának emlékére.

10 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Az újjáépítés során, büszkén, gőgösen utasították vissza a római császár anyagi segítségét, melyről Tacitustól tudunk (Kr. u. 55-120 Annales 14.27).

11 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A helyreállítás során még szebb, gazdagabb épületeket alakítottak ki, saját erőből, amely még elbizakodottab bá tette a laodiceaiakat.

12 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Timur Lenk vad csapatai 1402-ben a várost felégették és teljesen lerombolták, csakúgy, mint Efézust.

13 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Laodicea nagyon híres volt még orvosi iskolájáról is.

14 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

15 Nemzetközi tekintélye volt a városban készült szemkenőcsök- nek és egyéb gyógyszereknek, és a gyógyvíznek.

16 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Különleges és nagyon ritka fekete gyapjút készítettek Laodiceában.

17 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Pál apostol egyaránt írt levelet Kolosse és Laodicea keresztényei számára.

18 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Napjainkban az Ankarai Egyetem régészeti feltárása látható a romok között. A munká- latok még évtize- deken át fognak tartatni és remél- hetőleg sok érde- kes dolgot fogunk megtudni a város- ról a feltárások befejezését követően.

19 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Krisztus úgy mutatkozik be, mint „Ámen, a hű és igaz tanú”, ami Ézs 65,17 gondolatán alapul, ahol Isten önmagát „Ámennek” nevezte.

20 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A mi korunk, a mi egyházunk Laodicea, bármilyen nevet adunk számára. Ennek a kornak vagyunk az átélői, mindnyájan ugyanannak a történelemnek vagyunk szenvedő és formáló alanyai. Laodicea a hetedik korszak.

21 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Jézus a halált is vállalta, hogy Istenről tanúskodjon.

22 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

23 Ennek a korszaknak a keresztényei meg voltak arról győződve, hogy viselkedésük az adott helyzetben kifogástalan.

24 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Ezért azt ajánlja János, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de ne a város patikájából, hanem Jézustól, így talán megláthatják a saját szégyenteljes helyzetüket. Aranyuknak, szemgyógyító gyógyszerüknek, fekete gyapjújuknak nincs semmilyen értéke. Vak, nyomorult, nyavalyás helyzetben vannak, nincs kiút, csak Jézusnál van megoldás!

25 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A város kizárta a mindennapi gondolkodásá- ból Istent, úgy ahogy mi tesszük. Nem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk érte!

26 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL A város keresztényeit még nem érte utol az üldözés, nem voltak nehézségeik. Mindent a külső formalizmusra helyeztek úgy, mint ahogy mi teszünk ma.

27 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Cicero római konzul egyszer meglátogatta a várost, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Laodicea önálló aranypénzt készít már évszázadok óta, amelyen nem a császárok képei voltak, hanem a helyi isteneik.

28 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL „Végy tőlem” ”fehér ruhát”.

29 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Végy tőlem szemgyógyító írt, hogy láss!

30 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

31 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…

32 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

33 …bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

34 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL …bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

35 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

36 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,14-22).


Letölteni ppt "Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések