Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL"— Előadás másolata:

1 Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL
LaodIcea Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

2 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL
LaodIcea TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL „A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudom, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: égy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,14-22).

3

4

5 II. Antiochus szír uralkodó (Kr. e. 261-246) alapította,
és feleségéről, a kiállhatatlan természetű Laudikéről nevezte el.

6 A 7 gyülekezet jellemzői
Bemutat-kozás Dicséret Feddés Felszólítás Ígéret Efézus Szmirna X Pergamon Thiatira Szárdisz Filadelfia Laodicea

7 A 7 gyülekezet jellemzői
Jézus Dicséret Feddés Felszólítás Ígéret L a o d i c e Ámen hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete langyos nyomorult szánalmas szegény vak mezítelen Jézustól vegyél aranyat fehér ruhákat és szemkenőcsöt légy buzgó térj meg Jézussal fognak vacsorázni Jézussal fognak uralkodni

8 A VÁROS TÖRTÉNETE

9 Eredetileg Diospolisnak
nevezték, majd Reos, és később Laudikea lett a város neve. Ma Eski-hissár néven találhatjuk meg, ami lefordítva annyit jelent „Régi-kastély”, elmúlt dicsőségének és gazdagságának emlékére.

10 Az újjáépítés során, büszkén, gőgösen utasították vissza a római császár anyagi segítségét, melyről Tacitustól tudunk (Kr. u Annales 14.27).

11 A helyreállítás során még szebb, gazdagabb épületeket alakítottak ki, saját erőből, amely még elbizakodottabbá tette a laodiceaiakat.

12 Timur Lenk vad csapatai 1402-ben a várost felégették és teljesen lerombolták, csakúgy, mint Efézust.

13 Laodicea nagyon híres volt még orvosi iskolájáról is.

14

15 Nemzetközi tekintélye volt
a városban készült szemkenőcsök-nek és egyéb gyógyszereknek, és a gyógyvíznek.

16 Különleges és nagyon ritka fekete gyapjút készítettek Laodiceában.

17 Pál apostol egyaránt írt levelet Kolosse és Laodicea keresztényei számára.

18 Napjainkban az Ankarai Egyetem régészeti feltárása látható a romok között. A munká-latok még évtize-deken át fognak tartatni és remél-hetőleg sok érde-kes dolgot fogunk megtudni a város-ról a feltárások befejezését követően.

19 Krisztus úgy mutatkozik be, mint „Ámen,
a hű és igaz tanú”, ami Ézs 65,17 gondolatán alapul, ahol Isten önmagát „Ámennek” nevezte.

20 A mi korunk, a mi egyházunk Laodicea, bármilyen nevet adunk számára. Ennek a kornak vagyunk az átélői, mindnyájan ugyanannak a történelemnek vagyunk szenvedő és formáló alanyai. Laodicea a hetedik korszak.

21 Jézus a halált is vállalta, hogy Istenről tanúskodjon.

22

23 Ennek a korszaknak a keresztényei meg voltak arról győződve, hogy viselkedésük az adott helyzetben kifogástalan.

24 Ezért azt ajánlja János, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de
ne a város patikájából, hanem Jézustól, így talán megláthatják a saját szégyenteljes helyzetüket. Aranyuknak, szemgyógyító gyógyszerüknek, fekete gyapjújuknak nincs semmilyen értéke. Vak, nyomorult, nyavalyás helyzetben vannak, nincs kiút, csak Jézusnál van megoldás!

25 A város kizárta a mindennapi gondolkodásá-ból Istent, úgy ahogy mi tesszük. Nem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk érte!

26 A város keresztényeit még nem érte utol az üldözés, nem voltak nehézségeik. Mindent a külső formalizmusra helyeztek úgy, mint ahogy mi teszünk ma.

27 Cicero római konzul egyszer meglátogatta a várost, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Laodicea önálló aranypénzt készít már évszázadok óta, amelyen nem a császárok képei voltak, hanem a helyi isteneik.

28 „Végy tőlem” ”fehér ruhát”.

29 Végy tőlem szemgyógyító írt, hogy láss!

30

31 és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…

32

33 …bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

34 …bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

35 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja
az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

36 Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem,
amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,14-22).


Letölteni ppt "Dr. Tokics Imre: TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések