Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezeti célok Önállóan feldolgozandó anyag! Minden a szervezetnek vannak saját céljaik, melyek különböznek az egyéni céloktól, de kapcsolatban vannak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezeti célok Önállóan feldolgozandó anyag! Minden a szervezetnek vannak saját céljaik, melyek különböznek az egyéni céloktól, de kapcsolatban vannak."— Előadás másolata:

1 A szervezeti célok Önállóan feldolgozandó anyag! Minden a szervezetnek vannak saját céljaik, melyek különböznek az egyéni céloktól, de kapcsolatban vannak azokkal. Nem képes a szervezet hatékonyan működni, ha az egyéni céloknak legalább egy részét ki nem elégíti. Minden szervezet számára alapvetően fontos, hogy felismerje tagjai egyéni céljait és úgy határozza meg a szervezeti célokat, hogy azok elősegítsék az egyéni célok elérését. A szervezeti célok megfogalmazása nélkülözhetetlen a szervezet eredményes és hatékony működéséhez. A szervezeti célok szolgálják ugyanis az erőforrások összehangolásának alapját.

2 A szervezeti célok fontosabb jellemzői 1.A szervezeti célok hierarchikusan strukturáltak. 2.A szervezeti és egyéni célok kölcsönösen erősítik egymást. 3.A szervezeti célok kompatibilisak. 4.A szervezeti célok szuperordináltak.

3 A szervezeti célok fontosabb jellemzői hierarchikusan strukturáltak A szervezeti célok hierarchikusan strukturáltak. A célokat fentről lefelé, az átfogó szervezeti célokból kiindulva olyan módon kell a szervezet alsóbb szintjeihez hozzárendelni, hogy az egész szervezet céljaival összeegyeztethetők legyenek. VÁLLALATI CÉLOK Szervezeti egységek céljai Szervezeti részterületek céljai Egyéni célok C0 C01 C011C012 C02 C021

4 A szervezeti célok fontosabb jellemzői A szervezeti és egyéni célok kölcsönösen erősítik egymást Kölcsönös erősítésről akkor beszélhetünk, ha a szervezeti és egyéni célokat egyaránt elérik, a szervezet és a szervezet tagjai kölcsönösen segítik egymást céljaik elérésében. Ez alapfeltétele az eredményes működésnek. Egyéni célok Vállalati célok

5 A szervezeti célok fontosabb jellemzői A szervezeti célok kompatibilisak. A kompatibilitás azt jelenti, hogy az egyéni célok vagy szervezeti részcélok egy halmazának összeegyeztethetőnek kell lennie a szervezet hatékony működésével. A szervezeti célok szuperordináltak. A szuperordinált (fölérendelt) cél fogalmát tekintjük a szervezeti célok legjellegzetesebb vonásának. Ez magyarázza meg ugyanis a szervezet lényegét: a szervezetek azért léteznek, mert képesek olyan dolgokat megvalósítani, amire az emberek egyedül képtelenek lennének. A szuperordinált cél egyaránt célja a szervezet minden tagjának, valamennyi részszervezetének. Egyben felöleli az összes alárendelt (szubordinált) célt. Olyan cél, amelyet legjobban kooperációval lehet elérni.

6 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai FAJTÁI: - emberi, - technológiai, - financiális, - kereskedelmi, - katalitikus

7 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 1.) Az emberi erőforrások A gazdasági rendszerek legfontosabb erőforrása a dolgozó ember. Az emberi erőforrás különös jellemzője, hogy soha nem avul el. Meglévő munkaképessége - időt és költséget igénylően ugyan, de - mindig megfelelő szinten tartható vagy fejleszthető. NEM RAKTÁROZHATÓ!

8 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 2.) A technológiai erőforrások A gyártás, szállítás, raktározás stb. erőforrásai Meghatározó (a legfontosabbak) a gépi erőforrások (illetve azoknak a teljesítőképessége) A szükséges technológiai erőforrások a szállítóeszközök teljesítőképessége, az üzemfenntartó apparátus teljesítőképessége, a raktározási alapterület, stb. (olyan erőforrások, amelyek nélkül a gépi erőforrások kihasználása lehetetlen)

9 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 3.) A financiális erőforrások A vállalatoknak termelésük és forgalmuk lebonyolításához elsősorban mobilizálható pénzeszközökre van szükségük.

10 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 4.) A kereskedelmi erőforrások beszerzési a beszerzésre kerülő anyagok, félkésztermékek stb. (beszerzési, készletezési lehetőségek, korlátok, stb.) értékesítési o az értékesítési szervezet eladási képességével kapcsolatos o a kereskedelmi partner átvevőképességével kapcsolatos Függ: 1.a saját átvevő, elosztó és viszonteladó apparátusának nagyságától, 2.a kereskedelem tárolási és szállítási kapacitásától és 3.a financiális erőforrásainak mértékétől o a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő erőforráscsoportok (pl. garanciális hálózat, szervízhálózat, stb.)

11 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 5.) A katalitikus erőforrások (PR - Public relations) A katalizátorokhoz hasonlóan, az átalakulások során nem változnak meg, Az átalakulásokat jelenlétükkel katalizátorként befolyásolják. A katalitikus erőforrások a következők lehetnek: Hírnév (a szervezet, illetve produktumainak jó híre) Megbízhatóság Rendelkezésre állás (a rendelésvállalás és teljesítés gyors, pontos és szolgálatkész intézése) Felkészültség ( a kulturált környezetet biztosító, kellemes megjelenésű, udvarias és tárgyalóképes munkatársakkal rendelkező értékesítési hálózat) Vevőközpontúság (a megrendelő érdekeinek maximális figyelembevétele)

12 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai 5.) A katalitikus erőforrások (PR - Public relations) Magyar Public Relations Szövetség PR - Lap.hu Public relations - Wikipédia Fogalma: Egy szervezet azon megtervezett munkája, hogy hogyan kommunikáljon a környezetével. A tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítése azért, hogy egy o szervezet és környezete között o a vélemény és a viselkedés befolyásolásával o kölcsönös megértést, jóakaratot és támogatást építsen és tartson fenn.

13 4. A gazdasági szervezetek erőforrásai Csoportosítás a termékhez való viszonyuk alapján: 1.A meghatározó termelési tényezők - TERVEZHETŐK Termelésben dolgozó munkatársak, gépek, anyagok, stb. A rendszer produktumaival változó szorosságú determinisztikus kapcsolatban vannak. Ezek szükséges mennyisége közvetlenül az előállítani szándékozott produktumok mennyisége alapján tervezhető. 2.A termelésit kiszolgáló, kisegítő erőforrások- NEM TERVEZHETŐK A rendszer produktumaival sztochasztikus kapcsolatban vannak. Szükséges mennyiségük nem tervezhető közvetlenül a termékek mennyisége alapján. A termelést nem végző dolgozók, illetve az általuk alkotott szervezetek minden o technikai felszereltségükkel, o az épületek, berendezések, járművek és azok pénzügyi forrásai, o az épületek, berendezések, járművek, termelőgépek fenntartásához szükséges gépek, energia, anyagi eszközök és pénzügyi források.

14 A TERVEZHETŐ ERRŐFORRÁSOK Az erőforrásigények kiszámításának alapjai: NORMÁK, NORMATÍVÁK fajlagos erőforrás-felhasználási erőforrás-igénybevételi mutatók termékenként és/vagy szolgáltatásonként csoportosítva adják meg az egységnyi szükségleteket: o élőmunka o anyag, gép (technológiai erőf.) o financiális o kereskedelmi A legfontosabbak: - a fajlagos munkaidőszükséglet (időnorma) - a fajlagos anyagszükséglet (anyagnorma) és - a fajlagos energia szükséglet.

15 A TERVEZHETŐ ERRŐFORRÁSOK Az erőforrásigények kiszámításának alapjai: NORMÁK, NORMATÍVÁK fajlagos erőforrás-felhasználási erőforrás-igénybevételi mutatók termékenként és/vagy szolgáltatásonként csoportosítva adják meg az egységnyi szükségleteket: o élőmunka o anyag, gép (technológiai erőf.) o financiális o kereskedelmi A legfontosabbak: - a fajlagos munkaidőszükséglet (időnorma) - a fajlagos anyagszükséglet (anyagnorma) és - a fajlagos energia szükséglet.

16 NORMÁK -NORMATÍVÁK Építőipari Műszaki Iránynormák – ÉMIR („kék könyv”). 1980-as évek közepének terméke Nyolc kötet, csak új munkákra Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák – FÉMIR („szürke könyv”) 1980-as évek közepének terméke csak fenntartási munkákra. Hagyományos még használatban lévő, nem korszerű, de igen elterjedt építőipari normagyűjtemények

17 NORMÁK -NORMATÍVÁK Egységes Építőipari Normagyűjtemény – ÉN („ zöld könyv ”) Megjelenés éve: 1994. Felépítése, szerkezete hasonló az ÉMIR-éhez. A normaértékeket mind az ÚJ, mind a FELÚJÍTÁSI munkákra tartalmazza A normaképzés során egységes feltételek alkalmazásával (belső anyagmozgatás mértéke, anyagveszteségek, segédanyagok stb.) javult a megbízhatósága. Az akkori kor követelményeinek megfelelő tételeket tartalaz. Hagyományos még használatban lévő, nem korszerű, de igen elterjedt építőipari normagyűjtemények

18 NORMÁK –NORMATÍVÁK Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között – ÉNK („zöld könyv”) Megjelenés éve: 1994. Csak nagygépeket nem igénylő technológiákat tartalmaz Gépnormákat e normagyűjtemény nem tartalmaz Normaértékei figyelembe veszik a kisvállalkozói munkavégzés sajátosságait, az eltérő munkakörülményeket. Hagyományos még használatban lévő, nem korszerű, de igen elterjedt építőipari normagyűjtemények

19 NORMÁK –NORMATÍVÁK korszerű eszközök Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) 2010-ben a könyvformában is megjelent Megfelel az európai unió általános direktíváinak 49 munkanemet tartalmaz Tételek és tételváltozatok száma meghaladja a 210 000-t Félévente 10 000–20 000-rel tovább bővül. www.terc.hu

20 NORMÁK –NORMATÍVÁK korszerű eszközök TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer TERC V.I.P. GOLD TERC V.I.P. SILVER TERC V.I.P. BRONZ TIME és FREE A TERC V.I.P. GOLD az egyetlen költségvetés-készítő program, amely képes a tervezési szinttől az utókalkulációig minden egyes munkafolyamatban hatékonyan részt venni és támogatni a felhasználók széles körű táborát. www.terc.hu

21 NORMÁK –NORMATÍVÁK korszerű eszközök

22 Az építőipari kivitelezésről szóló, a 322/2012 Kormányrendelettel módosított 191/2009 Kormányrendelet 2013.jan.1-től újra kötelezővé teszi a teljes építési folyamatban költségvetések készítését. Tervezői költségvetés normaidőkkel és mérnökárral az építést felügyelő Belügyminiszter web oldalán működő programmal regisztráció nélkül, ingyenesen használható. (http://koltseg1.epitesugy.com/) Ajánlati, alvállalkozói, túlmunka, pótmunka, fedezetkezelő, felmérési stb. árazott költségvetés a HunKalk és a KönyvCalc Windows-ra telepíthető fizetős programmal lehetséges a www.kontroll.hu oldalon megvásárolva.

23 5. A szervezetek fejlődése, növekedése Növekedés alatt értjük a szervezet nagyságának (méretének) növekedését vagy a szervezet haladását egy megadott cél felé. A növekedés az adott célok irányába való mozgást jelent - az erőforrások adott kombinációjával. A növekedés kérdése: hogyan lehet többet kihozni a meglevő erőforrásokból? Fejlődés alatt értjük az új távlati és ideális célok kijelölését, vagy az erőforrások új kombinációjának kialakítását. A fejlődés kérdése: hogyan lehet mást alkotni?

24 5. A szervezetek fejlődése, növekedése ÖSSZEFÜGGÉSÜK: A fejlődés tágabb fogalom mint a növekedés. A növekedést mindig egy adott fejlődési szinten belül kell értelmeznünk. A fejlődés és a növekedés között dialektikus összefüggés van. A fejlődés teremti meg a növekedés lehetőségét és a növekedés - elérve saját határát az adott fejlődési szinten belül - új fejlődési szint létrehozását indukálja. A fentiekből levonható egy fontos következtetés: A növekedésnek vannak határai, a fejlődésnek viszont nincsenek. A vállalati fejlődés minőségi fokozatai 1.Hagyományos (~ 1970) 2.Áttörés az irányításban (~1975-től) 3.Áttörés a teljesítményekben (~ 1990-től) 4.Áttörés az együttműködésben (~ 2000-től)


Letölteni ppt "A szervezeti célok Önállóan feldolgozandó anyag! Minden a szervezetnek vannak saját céljaik, melyek különböznek az egyéni céloktól, de kapcsolatban vannak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések