Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 EGÉSZSÉG-BETEGSÉG. 2 Forrás: www.rakellen.hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítványwww.rakellen.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 EGÉSZSÉG-BETEGSÉG. 2 Forrás: www.rakellen.hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítványwww.rakellen.hu."— Előadás másolata:

1 1 EGÉSZSÉG-BETEGSÉG

2 2 Forrás: www.rakellen.hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítványwww.rakellen.hu

3 3 Miről lesz szó?  Egészség, betegség holisztikus és életkor szerinti értelmezése  Szomatikus, pszichés és szociális szükségletek  Betegségekre hajlamosító tényezők és okok  Szükségletek életkor szerinti változása  Belgyógyászati jellegű betegségek (tünet, ok, szövődmény)

4 4 Az egészségfogalom értelmezése: történetileg mindig összefüggött az ember „nembeli jellegéről” alkotott felfogással, azzal, hogy az embert csupán biológiai vagy bioszociális lénynek tekintették.

5 5 A betegségek keletkezését magyarázó elméletek

6 6 Mechanisztikus felfogás:  az embert valamiféle szerkezetnek tekinti  a betegség ennek a szerkezetnek a szabálytalanná válását jelenti

7 7 Statisztikai modell:  a betegség a statisztikai normáktól való eltérést jelenti  ebben a felfogásban az egyéni eltérések és különlegességek nem, vagy alig kezelhetők

8 8 Adaptív modell:  a szervezetet képesnek tartja a legkülönfélébb behatásokhoz való adaptációra, belső egyensúlyának fenntartására  a betegség ennek az adaptációs készségnek az elvesztését jelenti

9 9 Autonómia modell:  az ember autonómiája nem statikus, hanem az ember döntéseitől, egészségi állapotától is függő dinamikusan változó tulajdonság  az egyének cselekvésükben korlátozottak >>autonómiájuk csökkent

10 10 Felelősség-modell:  a betegségek oka >> a rossz társadalmi körülmény  társadalmi felelősség modellje >> a társadalom hibáztatása  egyéni felelősség modellje >> mindenki saját egészségéért felelős

11 11 Rizikótényezős modell:  többtényezős, kombinált modell  a rizikó lehet valamely stressz; veszélyt vállaló magatartás; személyiségjellemző  egészségi rizikómagatartás = olyan magatartásminták sorozata, amelyek intenzitásuk vagy tartósságuk következtében válnak az egészségre kockázatossá

12 12 Deviancia-modell:  az egészségügy szociális kontrollfunkciója szerint >> az orvos feladata a deviáns magatartást konform viselkedéssé alakítani

13 13 Biológiai vagy medicinális betegség modell:  minden betegségnek speciális oka van  a betegség a szervezet egy meghatározott működésének zavarát jelenti, amelynek specifikus tünetei vannak>> ezt az arra kiképzett személyzet képes felismerni  a betegségek visszaszorítására és az ellenük való küzdelemre mozgósít  hibája: a prevenciónak nem tulajdonít jelentőséget

14 14 Pszichoszomatikus betegségmodell::  a betegség keletkezésének útja >>a külső pszichikus terhelő hatásra kiváltódó (testi) megbetegedés  Főbb ága: a stressz-modell (Selye János): a szervezet különböző terhelő jellegű beavatkozásokra mindig ugyanazon reakcióval válaszol (stressz- reakció), amely lehet vészreakció, elhárító reakció vagy kimerülési stádium

15 15 Ökológiai modell:  ez az irányzat az élő szervezetet a maga természetes környezetében, a szervezet és a környezet kölcsönhatásában vizsgálja  a természetes környezet kiegészül a társas környezettel  kiemeli az élet és a szociális feltételek megteremtésének szükségességét, valamint az egyén aktív készségét a feltételek kihasználásában

16 16 Mai felfogás: egészségügypolitikai- társadalmihatalomegyén  az egészségügy, a politikai- társadalmi hatalom és az egyén egyaránt részt vesz az egészség megőrzésében  a három tényező közöl bármelyik egyoldalú kiemelése torzuláshoz vezet

17 17 EGÉSZSÉG: a teljes testi (szomatikus), lelki (pszichés) és szociális jólét állapota, s nem pusztán a betegség, nyomorékság hiánya (az Egészségügyi Világszervezet - WHO meghatározása szerint)

18 18 Példa a három összetevő kölcsönhatásáról  Pszichés izgalmak >>testi tünetekkel járnak: szapora pulzus, tenyérizzadás, elpirulás stb.  Romló életkörülmények (munkanélküliség, hajléktalanság)>>gyakoribb az alultápláltság, a szervezet ellenállóképessége csökken>>nő a fogékonyság a betegségekre (pl. TBC)  Munkanélküliség>>anyagi gondok>>szorongás, depresszió, önértékelési problémák, szenvedélybetegségek  Hosszantartó betegségek>>hatnak az egyén anyagi helyzetére, pszichés állapotára, társadalomban elfoglalt helyzetére

19 19 Az egészség tehát, nem állandó, hanem dinamikusan változó állapot; magába foglalja:  az egészségi állapot változásait (a fejlődés folyamata nem egyenletes, hanem életszakaszonként alakul),  az egészség átmeneti romlását,  az egészség javíthatóságát, fejleszthetőségét.

20 20 Kor, nem és öröklött tényezők „Az egészség kereke” Forrás: DAHLGREN, G. AND WHITEHEAD, M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm, Institute of Futures Studies, 1991.

21 21 Holisztikus egészségszemlélet:  a mai egészségmodell az embert egészében szemléli,  mindhárom összetevő (szomatikus, pszichés, szociális tényező) egyszerre, egymással összefüggésben, kölcsönhatásban történő értelmezése holosz: teljes, egész holisztika: egészség, teljesség

22 22 Életkorok szerinti jellemzők

23 23 9. hónapFÜGGŐSÉG 1-6. évVÉDETT ÉS FÜGGŐSÉGI ÁLLAPOT 20. év FÉLAUTONÓMIA: védekezés, adaptáció, növekedés, kibontakozás 40. év KREATIVITÁS-AUTONÓMIA: védekezés, kompenzálás, adaptáció, vállalkozás, teremtés, alkotás, adakozás 60-80. év MEGŐRZÉS: fenntartás, folytonosság, megóvás, haladás a függőség felé

24 24 Egészség-magatartás:  azoknak a viselkedéselemeknek, attitűdöknek az összessége, amelyek az egyén egészségének megóvásában, megromlásában vagy visszaállításában szerepet játszanak, függetlenül attól, hogy ezek a viselkedéselemek tudatosan az egészségre irányulnak-e.

25 25 Az egészség-magatartás öt fő tényezőben nyilvánul meg: (orvosi szociológia szerint) 1. Csoport, egyén attitűdje, életstílusa a rizikófaktorokkal szemben. 2. Betegségekre utaló tünetek észlelése és értékelése. 3. Orvoshoz fordulás, betegszerep felvétele betegség esetén. 4. Együttműködés az orvossal a gyógyítás, rehabilitáció folyamán. 5. Egészségügyi ismeretszint (egészségre, kockázati tényezőkre, betegségekre vonatkozó ismeretek).

26 26 Egészségi ismeret: az egyén egészségével kapcsolatos tájékozottsági szintjét jelzi

27 27 Egészségi készségek: az egészségi követelményeket biztosító tevékenységek, amelyek magas fokú begyakorlottságot tesznek lehetővé anélkül, hogy tudatosan ellenőriznénk

28 28 Egészségi szokás: begyakorlott cselekvéssor, amit automatikusan, a figyelem ráirányítása nélkül végzünk; az ismeret, készség talaján alakul ki

29 29 A szokások kialakítása:  döntő szerep a családé ► viselkedési minta, utánzás  következetesség, meggyőzés  egészséget elősegítő szokások  káros szokások megelőzése

30 30 Egészségi szükséglet: az emberi élet folyamatosságát és fejlődését biztosító feltételek rendszere

31 31 Egészségmegőrzés: az egészséges egyének számára a megfelelő lehetőségeket hozza létre az „egészségi jólét” állapotának megtartására

32 32 Egészségmegőrzés céljai:  egyenlő lehetőséget biztosítani mindenkinek a jó egészségi állapotra  meghosszabbítani az átlagos élettartamot  minőséget adni azokhoz az évekhez, amit az átlagos élettartam meghosszabbodásával nyertünk

33 33 E három célkitűzés összefoglalva: Életet adni az évekhez és egészséget adni az élethez.

34 34 Az egészségmegőrzés érdekében:  csökkenteni kell a környezet káros hatásait  növelni kell a szervezet alkalmazkodóképességét  minél magasabb szintű egészségkulturáltsággal rendelkezünk, annál hatékonyabban valósul meg az egészségmegőrzés

35 35 A társadalom hatása az egyén életére, egészségére: 1. Spontán módon: mikro- és makroközösségein keresztül > az egyén elsajátítja az ott tapasztalt életmódot, gondolkodásmódot, az azokban rejlő értékrendet, cselekvési formákat

36 36 2. Célzottan: intézményrendszerein keresztül >>főként oktatási, jogi, egészségügyi rendszerén

37 37 3. Rejtetten: a társadalmi javak elosztási rendszerén keresztül >> ez dönti el alapvetően, mihez, mely javakhoz fog tudni hozzáférni, szükségleteit milyen szinten, milyen minőségben elégítheti ki

38 38 Egészségi állapot: azoknak a külső és belső viszonyoknak az összessége, amelyek között a személy létezik, s amelyek hosszabb, rövidebb ideig jellemzik

39 39 Egészségi állapotot meghatározó tényezők: Életmód (43 %) Belső tényezők (27 %)  örökletes adottságok/genetika Külső tényezők/környezeti hatások (19 %)  természeti környezet (éghajlat, ivóvíz stb.)  társadalmi környezet  életkörülmények (kereset, lakás, táplálkozás)  egészséges és biztonságos munkakörülmények Egészségügyi ellátás minősége (11 %)

40 40 A népesség (lakosság) egészségi állapotát kifejezi:  a születéskor várható élettartam  az általános halálozási arányszám  a különböző betegségek előfordulása és gyakorisága  életmód

41 41 Vezető halálokok:  szív- és érrendszeri betegségek  daganatos megbetegedések  erőszakos halállal végződő események (baleset, gyilkosság, öngyilkosság)

42 42 Életmód: körülményeink, szokásaink, amelyek közt és ahogyan élünk, amelyek jellemzők ránk és meghatározzák egyéniségünket

43 43 Az életmód belső szerkezete: 1)feltételek, lehetőségek 2)szükségletek, indítékok 3)életvitel

44 44 1)Feltételek, lehetőségek  életkor  nem  egészségi állapot  iskolázottság  foglalkozás  fogyasztás  tárgyi felszereltség  urbanizáltság  lakóhely  munkahely  időkeret  közlekedés  családnagyság  erkölcsi normák  jogi szabályok  társas szerepek  szokások, hagyományok

45 45 2) Szükségletek, indítékok  létszükségletek  „birtoklási” szükségletek  önmegvalósítási szükségletek  a szellemi feltételeknek az egyén és csoport által ismert, elfogadott elemei  érdekek  életelvek  célok  tervek

46 46 3) Életvitel  munka  pihenés  szórakozás  művelődés  napirend  táplálkozás  gyermekneve lés  egészségvéd elem  öngyógyítás

47 47 A pozitív egészség jegyei:  jó közérzet  kiegyensúlyozottság  megelégedettség  munkakedv  kreativitás  életöröm  pozitív társas kapcsolatok  empátia  problémaviselés  célszerű alkalmazkodás  terhelhetőség

48 48 Az egészséges életmód 12 pontja 1. Személyi higiéné 2. Egészséges táplálkozás 3. Több mozgás 4. Stressz-tűrés, stressz-kezelés 5. Baleset-megelőzés 6. Kiegyensúlyozott szexualitás 7. Nem dohányzás

49 49 8. Kevesebb alkoholos ital fogyasztás 9. Drogtagadás 10. Időben orvoshoz fordulás 11. Együttműködés az egészségügyi ellátórendszerrel 12. Egyéni környezet tisztelete


Letölteni ppt "1 EGÉSZSÉG-BETEGSÉG. 2 Forrás: www.rakellen.hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítványwww.rakellen.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések