Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei"— Előadás másolata:

1 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Készítette: Seres Dezső r. alezredes Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Kiskunfélegyháza,

2 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Drogprevenció – gyermek és ifjúságvédelem Tudományosan megalapozott ifjúságkutatás Kiskunfélegyházán év alatti korosztály év közötti korosztály év közötti korosztály Legfőbb cél: az előző felvételekhez képest miként változtak a város diákságának iskolázottságát, önállósulását, értékrendjének változását befolyásoló társadalmi tényezők. A kutatás kiterjedt a kultúrális, szórakozási tevékenységeiknek, egészségi állapotuknak vizsgálatára is. Külön fejezetet szenteltünk az egészségmegőrzés területének elemzésére.

3 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS DOHÁNYZÁS Rendszeres dohányzó alkalmanként 2007 17% 15% 2010 13,5% 2013 21%

4 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
A dohányosok által hetente és naponta elszívott cigaretta átlagos mennyisége (szál, nemek szerint) Hetente naponta Fiúk 48,9 7,0 Lányok 27,8 4,0 hetente naponta Ált. iskola 11,6 1,7 gimnázium 42,1 6,0 Szak-középiskola 44,6 6,4 Szakiskola 45,5 6,5 A dohányosok által hetente és naponta elszívott cigaretta átlagos mennyisége (szál) iskola típusonként

5 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
ALKOHOLFOGYASZTÁS 7-13. OSZTÁLYOS TANULÓK 81%-A MÁR KIPRÓBÁLT ALKOHOLOS ITALT 4 % RENDSZERES 39% ALKALMI FOGYASZTÓ

6 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
ALKOHOLFOGYASZTÁS GYAKORISÁGA ISKOLA TÍPUSONKÉNT 1. SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK 2. SZAKISKOLÁSOK 3. GIMNAZISTÁK 4. ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉS 5. ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

7 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Egyéb szerek: kávé és energiaitalok A kávé és az energiaital fogyasztása (2010-es kutatás) Kávé energiaital Kipróbálta 43,2% 42,5% Alkalmanként 28,5% 31,2% Rendszeresen 7,8% 3,6% Nem próbálta 20,5% 22,7%

8 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Kábítószerek 2007. válaszadók 80%-a még nem próbálta 3% rendszeresen vagy alkalmanként % teljes elutasítás 4,7% rendszeresen vagy alkalmanként % teljes elutasítás 8% rendszeresen vagy alkalmanként

9 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Szabadidős tevékenység 2010-ben a megkérdezettek legnagyobb arányban, 63%-uk televíziózást (videózás, dvd nézés) és 85%-uk zenehallgatást jelölte meg. A számítógép és az internet rohamos terjedését a 2010-es és a 2013-es ezzel kapcsolatos vizsgálati adatok maximálisan alátámasztják. A 2013-es felmérés eredménye a év közöttieknél a két legkedveltebb, napi szinten végzett tevékenység a zenehallgatás 74%, és a számítógépezés/internetezés 68%, míg a televíziózás 53%, a harmadik helyre csúszott vissza. A könyvek, újságok olvasása a 2010-ben vizsgált fiatalok 43%-ánál, 2013-ben 41%-nál jelentett napi szintű tevékenységet.

10 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Az ORFK által indított bűnmegelőzési programok, melyek érintik, feldolgozzák a szenvedélybetegségek körébe tartozó devianciákat OVIZSARU D.A.D.A. Program Ellenszer Program Az „Iskola rendőre” Program Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Egyéni kezdeményezés: „Útvesztők” című program

11 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
A D.A.D.A. Program lényege: a rendőri munka során összegyűjtött tapasztalatokra építve különféle élethelyzeteket mutatunk be, olyanokat, amelyek bárhol, bármikor, bármely kisdiákkal megtörténhetnek. Együtt keressük a megoldást, számba vesszük a lehetséges következményeket és igyekszünk a helyes döntést meghozni. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. Olyan használható problémamegoldó viselkedési paneleket, normákat ajánlunk, amelyeket a személyiségükbe építve éles helyzetekben is sajátjukként tudnak majd alkalmazni. Tesszük mindezt játékosan, „rendőrösen” átadva azokat a jogi, szakmai ismereteket is, melyek a tanulók tudásanyagát gazdagíthatják. Cél az egészséges, biztonságos, jogkövető életmódra nevelés.

12 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
D.A.D.A. Program Az alsó tagozatos törzsanyag összefoglaló tematikája: 1. bemutatkozás 2. szabályok, normák, hagyományok, törvényszerűségek, 3. kockázat-következmény 4. biztonságban –otthon 5. biztonságban – a közlekedésben 6. biztonságban- közterületen 7. gyógynövények, gyógyszerek, drogok 8. jogok, kötelezettségek, 9. érintések, pedofília, 10. erőszak 11. családon belüli erőszak, érzelmek, érzelmek kifejezése 12. „jó hecc” –felelősség 13. gyakorló óra 14. összefoglalás, nyári felkészítő óra

13 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
D.A.D.A. Program A felső tagozatos törzsanyag összefoglaló tematikája: 1.bemutatkozás, kapcsolatfelvétel, bizalomépítés, 2. önismeret- tolerancia 3. támogatási rendszerek 4. viselkedési addikciók –I. 5. viselkedési addikciók –II. 6. a média hatásai I. 7. a média hatásai II. 8. barátválasztás, bandák nyomása, csoportos erőszak 9. huliganizmus, a szekták 10. az erőszak 11. családon belüli erőszak 12. szexuális bűnözés

14 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
D.A.D.A. Program A felső tagozatos törzsanyag összefoglaló tematikája: 13. drogok I. 14. drogok II. 15. drogok III. 16. drogok IV. 17. törvények, szabályok 18. az ifjúkori bűnözés, 19. gyakorló óra 20. konfliktuskezelés – felelősségvállalás I. 21. konfliktuskezelés – felelősségvállalás II. 22. összefoglalás, útravaló 23. pótóra: Hová forduljunk segítségért?

15 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Az „ELLENSZER” című program nevelési céljai: Önálló gondolkodásra nevelés Döntési képesség, aktivitás fejlesztése Társadalmilag helyes értékrend kialakítása Helyes önazonosság, önismeret Szociális képességek, készségek Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása Fejlett együttműködési készség Tolerancia Szenvedélymentes életvitel Jogkövető életmód Helyes konfliktuskezelési technikák elsajátítása

16 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Alkalmazott nevelési módszerek: Ösztönzés Segítségadás Tények, jelenségek bemutatása Oktató személyes példája Beszélgetések, viták Közösségi tevékenységek Követendő egyéni és csoportos minták bemutatása Szituációs és szerepgyakorlatok

17 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
„ÚTVESZTŐK” című középiskolai program I. szakasz (iskolai foglalkozások, az útvesztők bemutatása) I. rész 1/ Önértékelés fejlesztése, önelfogadás, tolerancia 2/ Agresszivitás, az erőszak 3/ Barátválasztás, bandák nyomása, csoportos erőszak Tervezett időtartam: 3 óra (+3óra igény esetén) II. rész 4/ Családon belüli erőszak 5/ Szexuális bűnözés Tervezett időtartam: 2 óra (+2 óra igény esetén)

18 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
„ÚTVESZTŐK” című középiskolai program III. rész: 6/ Szenvedélybetegségek, dohányzás, alkohol 7/ Kábítószerek Hatásuk a közlekedésbiztonságra. Tervezett időtartam: 4 óra (+2 óra igény esetén) IV. rész: 8/ Ifjúkori bűnözés, csavargás, eltűnés Tervezett időtartam: 1 óra (+2 óra igény esetén)

19 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
II. Szakasz: „IRÁNYTŰ AZ ÚTVESZTŐBEN” címmel valósítottuk meg, alternatívák bemutatása, megtapasztalása, másképpen is lehet élni!). - Szülői konzultációs este ifj. Dr. Domján Mihály pszichológus, család terapeutával Az est címe: „Hogyan segítsem a (serdülő) gyermekemet a céljai megtalálásához és azok eléréséhez? – együttgondolkodás szülőknek szülőkről egy pszichológus ötletein keresztül.” - Szilveszteri futás szervezése, „Sporttal a drog ellen!” címmel. (családi sportolás bemutatása)

20 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Balesetmegelőzés – ifjúságvédelem Az „iskola rendőre” program A programban résztvevő 12 iskola: Darvas József Általános Iskola, 6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10. sz. Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Dózsa György Tagintézménye, 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u sz. Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola József Attila Tagintézménye, 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u sz. TKIKI Petőfi Sándor Általános Iskola, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 27. sz. Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Platán Utcai Taginézménye, 6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 12. sz. Bugaci Általános Iskola, Bugac, 6114 Bugac, Szabadság tér 7. Fülöpjakabi Általános Iskola, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Széchenyi István Tagintézménye (Gátér) Gátér, Szabadság u. 13. Kunszállási Általános Iskola, Kunszállás, Kossuth u. 12. Gárdonyi Géza Általános Iskola, 6112 Pálmonostora, Táncsics u. 28. Petőfiszállási Általános Iskola, 6113 Petőfiszállás, Ady E. u. 3. Árpád fejedelem Általános Iskola, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.

21 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Az iskola rendőr feladata: Építsen ki jól működő kapcsolatot az iskola és az illetékes rendőrkapitányság között. A kapcsolattartás legyen folyamatos, és alkalmanként demonstratív. Ismerje meg az iskola és annak közvetlen környékének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét. Ennek ismeretében hívja fel az illetékesek figyelmét a veszélyekre. Szükség esetén kezdeményezzen forgalomszervezési változtatásokat. Vegyen részt az iskolákat érintő baleset-megelőzési kampányokban, a reggeli forgalom segítésében, nyomtatványok, kiadványok népszerűsítésében, KRESZ és DADA programok koordinálásában. Évente egy alkalommal osztályfőnöki órák keretében tartson beszámolót egy aktuális baleseti, és bűnügyi helyzetről. Lehetőség szerint vegyen részt az iskola tanórán kívüli szabadidős és egyéb programjaiban is. A feladat eredményes végrehajtása érdekében vegye fel a kapcsolatot a polgárőrség helyi szervezetével, szükség esetén kérje segítségüket. A pedagógusokat megfelelően tájékoztassa a közlekedésre neveléssel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos újabb információkról. Tartson kapcsolatot a szülői munkaközösségekkel.

22 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEK 1. Egyéni lehetőségek: Közös családi beszélgetések, egymásra figyelés Családi programok Hitélet Az iskola és a közösség által nyújtott szabadidős programok, sportrendezvények

23 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEK 2. Törvényi szabályozás: A nem dohányzók védelmére alkotott törvény + trafik törvény Alkoholfogyasztással kapcsolatban bevezetett zéró tolerancia a gépjárművezetőkkel szemben Drogfogyasztás tiltása, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos mindennemű illegális tevékenység szankcionálása

24 Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szenvedélybetegségek preventív lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések