Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Balogné Bérces Katalin (PPKE) & Szentgyörgyi Szilárd (PE) Az angol nyelv kiejtése The Pronunciation of English.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Balogné Bérces Katalin (PPKE) & Szentgyörgyi Szilárd (PE) Az angol nyelv kiejtése The Pronunciation of English."— Előadás másolata:

1 1 Balogné Bérces Katalin (PPKE) & Szentgyörgyi Szilárd (PE) Az angol nyelv kiejtése The Pronunciation of English

2 2 Az angol nyelv kiejtése c. angol nyelvű tankönyv és elektronikus tananyag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Angol Intézete azonos című tervezett BA- kurzusa (heti 2 órás 3 kredites szeminárium) és a Pannon Egyetem BTK Angol nyelvészet 1: Fonetika c. tervezett BA-kurzusa (heti 1 órás 2 kredites előadás és heti 2 órás 3 kredites szeminárium) szempontjai alapján készült. A bölcsészkarok angol nyelv és irodalom szakjain használható BA-szintű jegyzetet kiegészítik a jegyzet tananyagának begyakorlására készített digitális feladatsorok.

3 3 A könyv 12, körülbelül 10 oldalas fejezete a standard brit (és néhány helyen amerikai) angol kiejtésének alapkérdéseit mutatja be. A könyv feltételezi egy bevezető nyelvészeti kurzus előzetes sikeres teljesítését. A bemutatott témakörök és a hallgatók heti olvasnivalójának mennyisége egyaránt korlátozott. Emiatt lehetőséget ad további fonetikai/fonológiai témájú BA vagy MA kurzusoknak, hogy a témaköröket nagyobb részletességgel kifejtsék.

4 4 Tartalom Tankönyv Feladatok

5 5 A tankönyv fejezetei 1. English pronunciation: phonetics and phonology 2. The phonology of English consonants: an introduction 3. The phonology of English vowels: an introduction 4. R-influence on vowels 5. The English syllable 6. Laryngeal features 7. Connected speech 8. Word stress – Part 1: The degrees of stress 9. Word stress – Part 2: Primary stress 10. Sentence stress and intonation 11. Letter-to-sound rules – Part 1: Consonants 12. Letter-to-sound rules – Part 2: Vowels

6 6 1.English pronunciation: phonetics and phonology A tárgyalt nyelvváltozatok, a használt átírási rendszer, a fonetika és a fonológia alapfogalmai – fonéma, allofón, kiegészítő eloszlás stb. 2. The phonology of English consonants: an introduction A hangképző szervek, a képzés helye, módja, zöngés vs. zöngétlen, hangosztályok, R-törlés, aspiráció, L-variánsok 3. The phonology of English vowels: an introduction Fonetikai és fonológiai – angol és magyar – magánhangzó-osztályok, feszes vs. laza magánhangzók, magánhangzó-váltakozások

7 7 4. R-influence on vowels A feszes és laza magánhangzók viselkedése R előtt, triftongusok és diftongusok egyszerűsödése 5. The English syllable Szótagalkotó elemek, a szonoritás elve, fonotaktikai megszorítások, szótagértékű mássalhangzók, hangsúlytalan magánhangzók törlése (szinkópa) 6. Laryngeal features A fonáció és hangképző szervei, a gégefő szerkezete, zöngétlenedés, zöngésségi hasonulás az angolban és a magyarban, aspiráció, glottalizáció, magánhangzó rövidülés zöngétlen msh előtt

8 8 7. Connected speech L-variánsok, legyintőhangok, R-törlés, hiátustöltés, zöngésségi hasonulás, helyhasonulás, mássalhangzótörlés, h-törlés, hangsúly, hangsúlytalan magánhangzók törlése, erős és gyenge szóalakok 8. Word stress – Part 1: The degrees of stress Hangerő, hangmagasság, hangsúly, a hangsúly fokozatai, jambikus ritmus, a másodlagos hangsúly kiosztásának szabályai, hangsúlyeltolódás, harmadlagos hansúly 9. Word stress – Part 2: Primary stress Könnyű és nehéz szótagok, extrametrikusság, igék, főnevek és melléknevek hangsúyszabályai, szótagolás, hangsúlyérzékeny toldalékok

9 9 10. Sentence stress and intonation Mondathangsúly, az intonációs frázis és részei, láb, hangsúlytörlés, az intonáció alaptípusai – eső, alacsony emelkedő, magas emelkedő, eső- emelkedő 11. Letter-to-sound rules – Part 1: Consonants A mássalhangzó-betűk és betűkombinációk kiejtési szabályai, kivételes esetek, palatalizáció, törlési szabályok – a , , törlése és a j- törlés 12. Letter-to-sound rules – Part 2: Vowels A magánhangzó-betűk és betűkombinációk lehetséges kiejtései, szabad és fedett grafikus helyzet, a magánhangzó-betűk és betűkombinációk kiejtési szabályai, rendszeres és sporadikus kivételek

10 10 Bibliográfia/Bibliography Válogatott olvasmányok az angol fonetika és fonológia területéről Tárgymutató/Subject index A tárgymutató a könyvben felhasznált vagy kiemelt szakkifejezéseket tartalmazza, melyek félkövér kiemelést kaptak a szövegben. A szükséges helyeken a kifejezések brit angol kiejtése és magyar megfelelője is megtalálható. Az adott kifejezés (első) előfordulásának fejezetét és pontos oldalszámát/oldalszámait is feltüntettük.

11 11 Tárgymutató:

12 12 Ismertető a feladatsorokhoz Az angol nyelv kiejtése c. tankönyvet kiegészíti egy digitális, html-formátumú, gyakorló feladatokat tartalmazó anyag.

13 13 A tankönyv minden fejezetéhez tartozik egy-egy feladatsor (Unit 1-12), melyek közül a legtöbb 15 kérdésből áll. Indulóoldal: A több gyakorlást igénylő témákhoz hosszabb, 20 (Unit 7, 8) vagy 25 (Unit 11) feladat készült. Mindezt kiegészíti öt 13 feladatos ismétlő feladatsor (Various exercises 1-5), melyek a könyv összes témájából válogatnak.

14 14 A feladatok három típusba sorolhatóak: feleletválasztós kérdés: több (általában négy) lehetséges választ ajánl fel, melyek közül az egér kattintásával lehet választani. egyszavas választ igénylő kérdés: a helyes választ be kell gépelni a megadott felületen. virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés: ilyenkor a kérdéssel egyidőben megjelenik a virtuális billentyűzet (a Gimson-féle IPA jeleivel), melynek billentyűi egérkattintással működtethetőek.

15 15 feleletválasztós kérdés

16 16 feleletválasztós kérdés

17 17 egyszavas választ igénylő kérdés

18 18 egyszavas választ igénylő kérdés

19 19 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés

20 20 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés

21 21 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés

22 22 Az első néhány feladatsorban a virtuális billentyűzet ún. "kezdő" változata (az összetett szimbólumok, pl. diftongus, hosszú magánhangzó, affrikáta számára külön billentyűkkel), később a "haladó" változat (összetett szimbólumok nélkül) jelenik meg.

23 23 Virtuális billentyűzet, "kezdő":

24 24 Virtuális billentyűzet, "haladó":

25 25 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés RP vagy GA

26 26 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés RP vagy GA

27 27 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés RP vagy GA

28 28 virtuális billentyűzet segítségével megválaszolható kérdés RP vagy GA

29 29 A választ minden esetben a RENDBEN gomb megnyomásával lehet jóváhagyni; a helyes megoldás csak ezután jelenik meg. Több helyes megoldás esetén az összes fel van sorolva. A Következő kérdés linkre kattintva lehet továbblépni.

30 30 A feladatok használhatóak elektronikus formában, CD-ről vagy az internetről betöltve, de akár ki is nyomtathatóak (a feladatsorok feladatai egyesével). Grafikailag mindhárom feladattípus táblázatos formájú, a táblázatok pedig kimásolhatóak ("Cut"/"Copy"/"Kivágás"/"Másolás") és beilleszthetők ("Paste"/"Beillesztés") pl. egy MS Word dokumentumba, ahol tetszés szerinti sorrendben kombinálhatók, sőt még szerkeszthetőek is. Ezáltal minden oktató összeállíthatja az ízlésének és céljainak megfelelő feladatsort. A feladatokhoz jó szórakozást és sikeres munkát kívánnak: a Szerzők

31 31 Köszönet a HEFOP Bölcsész konzorcium támogatásáért, valamint Dávid Gyulának, Siptár Péternek és Nádasdy Ádámnak a bíztatásért és az építő kritikáért.


Letölteni ppt "1 Balogné Bérces Katalin (PPKE) & Szentgyörgyi Szilárd (PE) Az angol nyelv kiejtése The Pronunciation of English."

Hasonló előadás


Google Hirdetések