Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!”"— Előadás másolata:

1 „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!”
HEFOP as projekt Dunaújvárosi Óvoda

2 A magyar közoktatás utóbbi éveinek legnagyobb paradigma váltása a kompetencia alapú oktatás.
Benne a konkrét tartalmakkal összehangolva az általános célok az alábbiak: Az élmény és öröm hozzákapcsolása a nevelés-oktatás folyamatához. Aktív részvétel lehetőségeinek biztosítása. Egyéni érdeklődés és haladási ütem figyelembe vétele. Gyerekek napi tapasztalatainak az életkoruknak megfelelő gyakorlati feladatokkal való összekapcsolása. Kooperációt igénylő csoportos munkaformák beemelése a problémamegoldó és alkotó folyamatokba. Önálló tanulási képesség kialakítása: információszerzés és rendszerezés gyakorlása. A birtokolt ismeretelemek egyre magasabb szinten történő integrálása.

3 A beavatkozás területei Az elért eredmények mutatói
Hosszú távú célkitűzések Már az óvodában a kompetencia-alapú képzésre való felkészülés az egész életen át tartó tanulás megalapozása céljából A hazai és nemzetközi mérésekben az ovisok eredményeinek javulása Projekt célja Az óvodapedagógusok továbbképzése, szemléletformálása, az óvodai nevelési program fejlesztése, az intézményünk szolgáltatási színvonalának emelése, a mai kor gyermekének igényei kielégítése A kompetencia terület megalapozása az érintett óvodai csoportokban. A gyermekek új pedagógiai programra való felkészítése. Legalább 35%-os lefedettség projektzárásig Várt eredmények Új óvodapedagógiai program és dokumentáció létrejötte. Korszerű tartalmak és metodikák alkalmazásának megkezdése és folyamatos fejlesztése. 1 intézményvezető és 2 óvodapedagógus továbbképzése, felkészítése a kompetencia-alapú nevelésre. Az implementációban résztvevő 2 csoport (50 fő) Tevékenységek Óvodapedagógusok továbbképzése, fejlesztés, programadaptáció, megvalósítás, projektkommunikáció Eszközök: Megfelelő előképzettségű, innovatív óvoda-pedagógusok. Megfelelő számítástechnikai és egyéb multimédiás eszközök, oktatási programcsomagok, digitális tananyagok

4 Cselekvési és ütemterv
Ütemezés Tevékenység 1. év 2006. I. negyedév Eszközbeszerzések előkészítése, a szükséges dokumentációk felfektetése. A II. negyedév Továbbképzés megkezdése, helyettesítési rend megszervezése. III. negyedév Folyamatos eszközbeszerzések, csoportszobák kialakítása. IV. negyedév Továbbképzésen tanultak átadásának megszervezése, folyamatosságának biztosítása. 2. év 2007. V. negyedév Az óvodai programcsomag adaptálása (óvoda – iskola átmenet) 2 gyermekcsoportban VI. negyedév Az adaptálás tapasztalatainak folyamatos értékelése, módszerek továbbadása, kipróbálása. VII. negyedév A program partnereinek elégedettségi vizsgálata, tapasztalatcserék megszervezése. VIII. negyedév A programcsomag szélesebb körben történő terjesztése az intézmény egységeiben, összegző munka.

5 Emberi erőforrás-fejlesztés – projektmenedzsment és projekt megvalósítók továbbképzései
Kompetencia alapú programcsomaggal ismerkedés (3 fő) – 30 óra/fő /Szakmai vezető és 2 program megvalósító óvodapedagógus/ Változásmenedzsment (1 fő) – 30 óra /Szakmai vezető/ Alapfokú számítástechnikai eljárások alkalmazása az oktatásban (3 fő) – 30 óra/fő /Óvodavezető, szakmai vezető, projektmenedzser/

6 Egyéb továbbképzési modulok témái
Ssz. PROJEKT MEGVALÓSÍTÓ ÓVODAPEDAGÓGUS 1. Tanulói differenciálás heterogén csoportban – 30 óra 2. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag – 30 óra 3. Hatékony tanuló megismerési technikák az óvodában – 30 óra Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az óvodában – 30 óra 4. Bevezetés a hangok és zenei folyamatok világában – kreatív zenei gyakorlatok – 30 óra A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés – a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése – 30 óra 5. Óvoda-iskola átmenet támogatása – 30 óra

7 Szakmai szolgáltatások igénybevétele
Továbbképzés díja /2x120 óra/ (2 projekt megvalósító óvodapedagógusnak) Ft/fő Továbbképzés díja /60 óra/ (szakmai vezetőnek) Ft/fő 3 Alapfokú számítástechnika /3x30 óra/ Ft/3 fő Szakmai monitoring tevékenység díja Ft/4 félév Továbbképzés díja /2x30 óra/ Ft/2fő Mentori támogatás díja Ft/50 gyermekre/

8 Eszközbeszerzés 1 db projektor 1 db mobil digitális tábla 1 db hordozható számítógép 3 db laptop 1 db fénymásoló

9 Egyéb beszerzések 10 db ismeretterjesztő DVD-n 18 db természetfilm DVD-n 50 db szövőkeret 2 db földgömb 7 db DVD lejátszó 4 db homokozó-vizező-asztal

10 Pedagógus kompetenciák szükségessége az intézményben
Szakmai alázat Rendszerszemlélet Tervszerű gondolkodás és cselekvés Döntéshozói képesség Kommunikációs készség Vezetői készség Önmenedzselési képesség Egyensúly: értelem és érzelem mozgás és nyugalom szabadság és kötöttség rugalmasság és következetesség

11 Milyen változások várhatók?
A gyerekek tapasztalata élményvilága időbeosztása egymás közti kapcsolata

12 Az óvodapedagógusok szemlélete módszertani kultúrája rugalmassága külső és belső motiváltsága

13 Az óvoda, mint intézmény
hangulata légköre kapcsolata az intézményt körülvevő tágabb közösséggel kapcsolata a munkájukat segítő szakemberekkel

14 „Mondd el, és elfelejtem,
Tanítsd meg, és emlékezem rá, Lehessek részese, és megtanulom.” (kínai bölcsesség)

15 Köszönöm a figyelmet! Kundakker Ferencné projektmenedzser


Letölteni ppt "„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések