Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Devecseri Mátyás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Devecseri Mátyás"— Előadás másolata:

1 Készítette: Devecseri Mátyás
Diákparlament 2007 Készítette: Devecseri Mátyás

2 A Diákparlament története
Közoktatási törvény évi módosítása döntött az összehívásáról Általános- és középiskolák küldöttei vesznek részt Egy-, két-, legfeljebb háromévente hívhatja össze a miniszter Cél: ajánlás megfogalmazása az oktatás világának szereplői számára 2007-es volt a hatodik

3 Kistérségi fórum Szeptember 20-30-a között
Szinte minden ált.- és középiskola küldöttei (minden megkezdett 600 diák után egy) 4 téma: -esélyegyenlőség -dököt érintő iskolai szabályzatok, dokumentumok -diákjogok napi gyakorlata -„megújuló diákönkormányzat”

4 Gyakori problémák Anyagi helyzet Kapcsolat a DMSP-vel
Kapcsolat az iskolavezetéssel Diákok érdeklődésének hiánya

5 Bajai kistérség küldöttei az országos diákparlamentre
Micskei Adrienn (MNÁMK) Pál Szandra (Jelky) Nagy Kristóf (Türr) Devecseri Mátyás (III. Béla)

6 Országos Diákparlament
Zánka Október diák

7 Nyitó plenáris ülés Előadások (esélyegyenlőség, diákjogok napi gyakorlata) Szekciók Közoktatási / felsőoktatási fórum Záró plenáris ülés

8 Az Országos Diákparlament szekciótémái
DÖK működési feltételek, DÖK SZMSZ, DÖK munkaterv (saját minták, tapasztalatok, egymástól való tanulás) „Kell egy csapat!” – csapatépítési technikák, módszerek, tapasztalatok A közösségi szolgálat fontossága a diákönkormányzatiságban; az önkéntes tevékenységek lehetőségei/irányvonalai a DÖK-ben A pénzügyi helyzete az iskolai DÖK-öknek, forrásteremtés, pályázatok

9 A DÖK érdekvédelmi tevékenysége tanulmányi, fegyelmi ügyekben
Házirend és etikai kódex Iskolaújság, iskolarádió Rendezvényszervezés, diáknapok, szabadidős programok szervezése (hagyományok, ötletek, tapasztalatok, technológiák) DÖK, diákélet az EU-ban

10 Továbbtanulási lehetőségek és esélyek ban Magyarországon, a bolognai rendszer első tapasztalatai, felvételi pontszámítás Negatív és pozitív diszkrimináció a közoktatásban (országos körkép, saját tapasztalatok) Aktív állampolgári létre nevelés az iskolában Diákélet, DÖK a kollégiumban Diákállam-modellek, diákönkormányzati- modellek; a DÖK-ök információs hálózata helyi és országos szinteken

11 Szekcióülés témái Pályázatok Támogatások Esélyegyenlőség
Legyen kiadvány a diákjogokról Országos internetes fórum létrehozása Rendezvények, ötletek

12 AJÁNLÁS Dr. Hiller István reagálása
Az Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazza meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a kistérségi fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzottakat. Az Országos Diákparlament felkéri az Oktatási és Kulturális Minisztert a következőkre: 1.      Legyen több a diákönkormányzatok számára elérhető, a diákságnak közérthetően kiírt pályázat. A pályázati lehetőségek ilyen formában jelenjenek meg egy folyamatosan frissített honlapon is. 2008-tól ez már így lesz, Ft-ot tesz félre rá 2.      Legyen intézményi szinten túlmutató, rendszeres tapasztalatcsere a diákönkormányzatok között. Jöjjön létre elektronikus diákönkormányzati fórum, honlap, országos és regionális szinten is. létre fogják hozni, eddig Ft-ot?! költöttek erre

13 3.      Biztosítsa a folyamatos elektronikus és papír alapú diákönkormányzati, diákjogi ismeretterjesztést és ilyen irányú képzést pedagógusok és diákok számára. 4.      Legyen egyetértési joga a diákönkormányzatnak a diákmozgalmat segítő pedagógus (DMSP) kijelölésénél. elfogadja, támogatja 5.      Készítsen elő olyan jogszabály-módosítást, amely szerint az intézményi házirendet három évenként vagy sűrűbben újra el kell fogadni (a szabályzat változatlanul hagyása esetén is). 6.      Közoktatási intézmények összevonása, átalakítása esetén legyen kötelező az intézményi szabályzatok felülvizsgálata. Készüljön terv az átalakulásban érintett tanulók integrálására, amelyet a régi és az új intézmény diáksága is elfogad. helyesli

14 7.      Legyen mindenki számára tilos a dohányzás a közoktatási intézményekben.
fontosnak tartja, örül, hogy mi, diákok kérjük rá 8.      Vizsgálja felül a miniszter a diákönkormányzat gazdálkodásának szabályozását. A diákönkormányzat kapjon „címkézett” támogatást. Az iskola költségvetésén belül legyen külön nevesített kerete a diákönkormányzatnak. 9.      Évente hívja össze a Diákparlamentet, többlépcsős delegálási módszerrel. megnézik egy próbaévvel, hogy érdemes-e 10.  Kezdeményezze, hogy a helyközi közlekedési menetrendek kialakításánál vegyék figyelembe az iskolák munkarendjét.

15 11.  Kezdeményezze a szociális alapon járó juttatások és az ezekben részesülők jogosultságának megvizsgálását. 12.  A közoktatásban is működjön a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt elismerő ösztöndíj-rendszer. 13.  Készüljön felmérés az integráció és az esélyegyenlőség napi gyakorlatáról, a jogszabályi előírások teljesítéséről a közoktatási intézményekben. Ennek eredményei legyenek nyilvánosak. 14.  Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek célzott vizsgálatokat a diákjogok teljesüléséről a közoktatási intézményekben. 15.  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium készítsen elemzést a diákjogok érvényesülésének mindennapi gyakorlatáról. részben már elkezdték, folytatni fogják

16 A Diákparlament kéri: -  az oktatási és kulturális minisztert, hogy ezt az Ajánlást juttassa el az érintett kormányzati döntéshozókhoz, illetve parlamenti bizottságokhoz, az országgyűlési képviselőkhöz, és a közoktatás szereplőihez; - az Országos Diákjogi Tanácsot, hogy értékelje a kistérségi fórumok és diákparlamenti szekciók jegyzőkönyveit, és az abban megfogalmazott felvetéseket továbbítsa az illetékes döntéshozókhoz. A Diákparlament megbízza az Országos Diákjogi Tanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be erről a következő, többlépcsős Diákparlament fórumain. Zánka, október 30.                                                                 A VI. Országos Diákparlament küldöttei

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Devecseri Mátyás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések