Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben Novák Géza Máté.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben Novák Géza Máté."— Előadás másolata:

1 A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben Novák Géza Máté

2 „A színház és a dráma a nevelésben a tanulásnak nem könny ű és nem is mindig az élet pozitív jelenségeit feltáró útja. A színház és a dráma az osztályteremben esélyt ad arra, hogy számoljunk különböz ő ségeinkkel. A színház és a dráma beindítják az osztálytermi dialógust, és a vitát nem radírozzák ki a kozmetikázott manipuláción keresztül.” (Gilbert, 2003)

3 Elméleti bevezető Fogalmi keret:  Drámapedagógia – dráma a nevelésben (Drama in Education)  Alkalmazott dráma (Applied Drama)  Alkalmazott színház (Applied Theatre)  Színházi nevelési programok: TiE (Theatre in Education) Elméleti keret:  Freire, 1970; Boal, 1979 ; Heathcote 1990; Bolton 1998; Norris 2000; Gallagher 2001.  Művészet alapú kutatás gyakorlata: „Arts Based Research Practice” (ABR); Leavy 2009; Conrad 2009; Coertney, 1998 Magyarországi kutatások:  Horváth K.: 2007-2009 (Káva Kulturális Műhely)  Novák G. M.: 2007-2009 (21. Színház a Nevelésért Egyesület)  Fernezelyi B. – Váradi L.: 2009-2010 (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ)  Cziboly Á.: 2008-2010 (DICE, nemzetközi kutatás, KKM)

4 Problémafelvetés és hipotézis Alapprobléma  Hogyan befolyásolja egy konkrét színházi nevelési program a tizenévesek értékorientációját? Alaphipotézis  A nevelés folyamatában alkalmazott dráma és színház segíti a tizenéveseket az értékválasztásban és értékelsajátításban (orientálódásban).

5 A színházi nevelési projekt működése az osztályteremben – „CITY-projekt”  A. Baricco: City (epikus alap – színpadra szánt szöveg)  Színházi etűdsor mint a vizsgált drámatémák állandó kerete  Tanulás: dramatikus – narratív – reflektív szinteken  Színház – drámafoglalkozás – interjúhelyzet (hármas módszertani modell)

6 Drámatémák  Fogyasztói társadalom  Trendek és divatok  Iskolai erőszak, rasszizmus, homofóbia  Életvezetési problémák, megküzdési stratégiák  Családi kapcsolatok, mintakövetés  Munka és tanulás világa  Lehangoltság  Virtuális valóságok

7 A minta jellemzői, első év (2007/2008): célcsoportok (dráma) és kontrollcsoportok A vizsgált csoportok jellemzői (iskolatípus, létszám, nemek aránya):  Célcsoport – 1 (pest-megyei humán gimnáziumi osztály): H  Célcsoport – 2 (budapesti alapítványi középiskolai osztály): A iskolacél (dráma) kontrollÖsszesen H26 52 A131730 Összesen394382 iskolafiúlányÖsszesen H133952 A191130 Összesen325082

8 A minta jellemzői, második év (2008/2009) : célcsoportok (dráma) és kontrollcsoportok A vizsgált csoportok jellemzői (iskolatípus, létszám, nemek aránya):  Célcsoport – 1 (pest-megyei humán gimnáziumi osztály): H  Célcsoport – 2 (budapesti alapítványi középiskolai osztály): A  Célcsoport – 3 (budapesti műszaki középiskolai osztály): M iskolacél (fiú/lány) kontrollÖsszesen H52 (32/20) 57109 A26 (19/7)1945 M50 (45/5)3484 Összesen128 (96/32) 110238 iskolafiúlányÖsszesen H7435109 A261945 M721284 Összesen17266238

9 Kutatási módszerek kvalitatív és kvantitatív kutatás-módszertani eljárások (Mixed Method Research)  a foglalkozások megfigyelése  statisztikailag feldolgozható kérdőívek összeállítása és elemzése (pre/post)  strukturált, félig strukturált interjúk, fókuszcsoportos interjúk felvétele és elemzése (LeCompte – Preissle, 2003)  tanulók által készített dokumentumok elemzése  a rögzített kép és hanganyag másodelemzése

10 A kvantitatív kutatás eredményei az első évben (n=82) Eredmények  Leggyakoribb értékválasztások a kérdőívek alapján: barátság, család, párkapcsolat/szerelem, pénz, szeretet (nem vizsgálva az indoklások jellegét)  Tendenciaszerű (nem szignifikáns) elmozdulások, kicsi elemszám  Problémaérzékenység (iskolatípusok szerinti különbségek): „A”-iskola: életmód, jövőkép, szabadság „H”-iskola: kreativitás, társadalmi egyenlőtlenség, konformizmus Konklúzió  Újabb módszerek kiválasztása, második kutatási év tervezése

11 A kvantitatív kutatás jellemzői a második évben (n=238) Módszertani megfontolások  Nagyobb minta+újabb iskolatípus bevonása (M)  Kvalitatív adatok kvantifikációja független külső értékelők bevonásával Értékelési szempontok a tanulói válaszok elemzéséhez: 1. Elaborált – sztereotip 2. Optimista – pesszimista 3. Fiatal – felnőtt Újabb elemzési szempontok a tanulói értékválasztások kategorizálásában: 1. Külső - materiális 2. Belső - szellemi 3. Kapcsolatok - közösségi 4. Önérvényesítés - érvényesülés

12 Az értékválasztás jellemzőinek változása a drámacsoportban - a független pontozók értékelése alapján

13 Az interjúelemzés szempontrendszere – 1. 1. Mit indít el bennük a TiE-program: a felkínált anyagból mire rezonálnak? 2. Mit tudnak saját problémaként megfogalmazni a foglalkozások után? 3. Ők mivel/kivel azonosulnak a saját valós és a City fiktív világában? 4. Mi hiányzik nekik abból a világból, amelyben élnek? 5. Mi fontos számukra, mik az életcélok, milyen értékek felé mozdulnak? 6. Milyen (saját) történeteket hív elő bennük, hogyan fordítják le a City- történetet a saját életük horizontjára? 7. Milyen önreflexiókat indít be a játszókban a dráma és a színház? 8. Milyen jövőképet, célokat, álmokat képesek megfogalmazni önmaguk számára?

14 Az interjúelemzés szempontrendszere – 2. 3. Azonosulás 8. Jöv ő kép 4. Hiány 7. Saját sztori 6. Önreflexió 2. Probléma 1. Rezonancia I. REZONANCIA II. ÉRTÉKEK VÁLASZTÁSA III. VÁLTOZÁS, FEJL Ő DÉS, JÖV Ő KÉP 5. Érték

15 Az empirikus kutatás eredményeinek összegzése  Ön- és társismereti kompetenciák fejlődése  A programban érintett jelenségek egyéni és kollektív értelmezése  Önálló és kollektív-kooperatív alkotómunka fejlesztése  Sztereotípiák megváltoztatása a dráma fiktív világában szerzett tapasztalatok által  A tanulók interjúhelyzetben tett értelmezései továbbépítik a foglalkozásokon szerzett tapasztalataikat

16 További drámapedagógiai kutatások elé  A nemzetközi fejlesztések megismerése  A dramatikus eljárások hatásvizsgálatára alkalmas mérőeszközök kifejlesztése  A folyamat mind komplexebb dokumentálása

17 „ Önmagukat nagyon-nagyon megfogalmazták, árnyaltan. Az egész róluk szólt. Lebilincseltek, büszke vagyok rájuk.” „…hogy képes legyen azon gondolkodni, hogy ő mi… ha elindítja ő ket az ember az úton, kisebb-nagyobb kanyarokkal azért a végére csak elérkeznek oda, hogy megpróbálják ezt megfejteni.” (osztályfőnök, alapítványi iskola)

18 - Meg tudnátok azt fogalmazni, hogy mi volt a témája ennek a foglalkozásnak? - A zümmögés leküzdése.

19 „Valami normális életet szeretnék! Ennyi.” (középiskolás, 18 éves)

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben Novák Géza Máté."

Hasonló előadás


Google Hirdetések